Doğu Karadeniz'e Küresel Isınma Önlemi

Doğu Karadeniz'e Küresel Isınma Önlemi

Karadeniz Çevre Derneği (Kaçed) Başkanı Yaşar Yeğen, Küresel Isınmaya Bağlı Olarak Önümüzdeki Yıllarda Su Sıkıntısı Yaşanmaması İçin Doğu Karadeniz Havzasının Su Kaynaklarının Korunmasına Yönelik Bir Eylem Planı Hazırlanması Gerektiğini Söyledi.

Doğu Karadeniz'e Küresel Isınma Önlemi

Karadeniz Çevre Derneği (KAÇED) Başkanı Yaşar Yeğen, küresel ısınmaya bağlı olarak önümüzdeki yıllarda su sıkıntısı yaşanmaması için Doğu Karadeniz havzasının su kaynaklarının korunmasına yönelik bir eylem planı hazırlanması gerektiğini söyledi.

Yaşar Yeğen, Doğu Karadeniz havzasının yıllık ortalama su potansiyeli ve verimliliğine bakıldığında ortalama yıllık akışın kilometrekarede 14.90, potansiyel oranının 8.0, ortalama yıllık verimin '1/s/km2' 19.5 olduğunun görüldüğünü belirtti. Bu oranlara bakıldığında Doğu Karadeniz havzasının Fırat ve Dicle havzalarından sonra Türkiye'de 3. havza konumunda olduğunu belirten Yeğen, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki nüfus artışı göz önüne alındığında, 2010 yılında kişi başına düşecek su miktarı yıllık 2 bin 750 metreküp olarak tahmin edilmektedir. Aynı dönemde kişi başına düşecek kullanılabilir su miktarı bin 300 metreküp olacaktır. Bu da ileriki yıllarda, özelliklede kurak geçecek yıllarda, ülkenin bazı kesimlerinde ciddi su açıklarının yaşanacağını göstermektedir. Bu gerçeği göz önünde bulundurularak ivedi bir şekilde Doğu Karadeniz havzasının koruma-kullanma dengesi gözetilerek bir eylem planı

hazırlanması gerekmektedir. Bu plana göre mevcut kaynağın kısa, orta ve uzun vadede korunması ve kullanması politikaları oluşturulması gerekmektedir. Özellikle içme suyu konusunda tesisleşme için AR-GE çalışmaları yapılmalı ve yerel halk ve özel sektör bilgilendirilmelidir."

(MAK-SA-MEF-Y)

Kaynak: İHA