Diyabet, Diyabet Tedavisi Ve Kanser

Diyabet, Diyabet Tedavisi Ve Kanser

2010 İtibariyle Ülkemizdeki Her 100 Erişkinden 13'ünde Şeker Hastalığı Yani Diyabet Vardır.

Diyabet, Diyabet Tedavisi Ve Kanser

2010 İtibariyle Ülkemizdeki Her 100 Erişkinden 13'ünde Şeker Hastalığı Yani Diyabet Vardır. Diyabet hastalarında, diyabeti olmayan aynı yaş ve cinsiyetteki kişilere kıyasla artmış kanser riskleri tanımlanmıştır: Pankreas kanserinde %50, Kalın barsak kanserinde %30, Mesane kanserinde %25, Meme kanserinde %20 artma bildirilmiştir.

Benzer şekilde; bilinen diyabeti olan hastalarda, artmış kanser görülme riskinin yanısıra, varolan kansere bağlı ölüm %40 civarında daha fazladır. Diyabette kanser riski ve mortalite neden artıyor? Bu sorunun cevabı aşağıdaki nedenlerle açıklanmaya çalışılmaktadır.
• Obezite ve insülin direnci
• Hiperglisemi
• Gecikmiş taramalar (diyabetik hastalarda genellikle çok fazla tıbbi sorun bir arada olduğu için, bazen rutin taramalar aksayabilmektedir)
• Eşlik eden diğer hastalıklar nedeniyle kanser tedavi komplikasyonlarının fazlalılığı
• Uyguladığımız tedavilerin payı?

Diyabet hastalığında uygulanan tedavilerin etkileri incelendiğinde, tüm kanserler için yüksek doz insülin kullanımının da artmış kanser riskine katkıda bulunabileceği gözlenmiştir. Bu nedenle "insülin direncinin ve hiperinsülineminin önlenmesinin" en önemli prensip olması gerekir.

Tüm bu verilerle, kabul edilmesi gereken diyabetik hastalarda artmış kanser riski gerçeğidir. Tedavilerde insülin direncinin ve hiperinsülineminin önlenmesi ve bunun için kilo kontrolü, doğru beslenme ve egzersize özel önem verilmelidir. Ayrıca, tüm şeker hastaları uygun erken teşhis yöntemleriyle yakın takip edilmeli ve halihazırda kanseri olan şeker hastalarının diyabet tedavileri, mutlaka bu durumları gözetilerek, titizlikle yeniden düzenlenmelidir.