Bankaların Ocak Ayı Karı Yüzde 22,8 Artarak 1,6 Milyar Tl'ye Çıktı

Bankaların Ocak Ayı Karı Yüzde 22,8 Artarak 1,6 Milyar Tl'ye Çıktı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankacılık Sektörünün Ocak Ayında Geçen Yılın Aynı Dönemine Göre Yüzde 22,8 Artışla 1,6 Milyar Tl'ye Çıktığını Bildirdi. Takipteki Krediler Artarken, Sermaye Yeterlilik Rasyosu Düştü. Kobi'lerin 4,6 Milyar Tl'lik Kredisi Takibe Girdi.

Bankaların Ocak Ayı Karı Yüzde 22,8 Artarak 1,6 Milyar Tl'ye Çıktı

Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörünün Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,8 artışla 1,6 milyar TL'ye çıktığını bildirdi. Takipteki krediler artarken, sermaye yeterlilik rasyosu düştü. KOBİ'lerin 4,6 milyar TL'lik kredisi takibe girdi.

BDDK, Ocak ayı verilerini içeren Aylık Bülten Mart sayısını yayınladı. Buna göre; Aralık ayında 732,5 milyar TL seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam aktifleri, repo işlemlerinden sağlanan fonlardaki düşüşün de etkisiyle, yüzde 1,3 oranında azalarak Ocak döneminde 723,1 milyar TL seviyesine geriledi. Aralık döneminde 510,2 milyar TL seviyesinde olan Türk Parası cinsinden toplam aktifler son bir aylık dönemde yüzde 2,8 oranında azalarak 495,7 milyar TL

seviyesine gerilerken, aynı dönemde Euro cinsinden toplam aktifler yüzde 3,4 artışla 38,7 milyar Euro, Dolar cinsinden ve diğer para birimleri cinsinden aktiflerin Dolar karşılıkları toplamı ise yüzde 4,5 azalışla 89,3 milyar Dolar olarak gerçekleşti.

İncelenen dönemde mevduat bankaları, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının bankacılık sektörü toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payları sırasıyla yüzde 93,1, yüzde 3,7 ve yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık Kanunu'nda yer alan kontrol tanımı esas alınmak suretiyle banka sahipliği açısından bakıldığında, Ocak döneminde, yerli özel bankaların, kamu bankalarının ve yabancı bankaların, bankacılık sektörü toplam aktif büyüklüğü içerisindeki payları sırasıyla yüzde 52,4, yüzde 30,2 ve yüzde 17,4 olarak gerçekleşti.

Aralık döneminde 367,4 milyar TL olan bankacılık sektörü toplam kredileri son bir aylık dönemde yüzde 0,5 oranında azalarak Ocak ayında 365,5 milyar TL'ye geriledi. Aralık ayında 194,0 milyar TL olan bankacılık sektörü menkul değerler cüzdanı ise bir aylık dönemde yüzde 2,9 oranında artarak Ocak döneminde 199,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Vadeye kadar elde tutulacak menkul değerlerin menkul değerler cüzdanı içerisindeki ağırlığı incelenen dönemde yüzde 58 olarak

gerçekleşti. Nakit değerler, merkez bankasından alacaklar, para piyasalarından alacaklar ve bankalardan alacaklar rakamlarından oluşan bankacılık sektörü nakit ve nakit benzeri varlıkları bir aylık dönemde yüzde 15,3 oranında azalarak Aralık dönemindeki 94,7 milyar TL seviyesinden Ocak döneminde 80,2 milyar TL seviyesine geriledi.

-TAKİPTEKİ KREDİLER ARTTI-

Bankacılık sektörü toplam kredileri Ocak döneminde 365,5 milyar TL'ye geriledi. Aralık döneminde 262,1 milyar TL seviyesinde olan Türk Parası cinsinden krediler son bir aylık dönemde yüzde 1,7 oranında azalarak 257,7 milyar TL

seviyesine gerilerken, aynı dönemde Dolar cinsinden ve diğer para birimleri cinsinden kredilerin Dolar karşılıkları toplamı yüzde 8 azalarak 42,5 milyar Dolar, Euro cinsinden krediler ise yüzde 11,0 artışla 18,2 milyar Euro olarak gerçekleşti. İncelenen dönemde takipteki kredilerin (brüt) toplam krediler içerisindeki payı 20 baz puan artarak yüzde 3,9 oldu. Konut kredilerinin (dövize endeksli olanlar dahil) ve bireysel kredi kartlarının sırasıyla 38,7 milyar TL ve 33,8 milyar TL seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Ayrıca bu dönemde takipteki tüketici kredilerinin (brüt) toplam tüketici kredileri içerisindeki payı yüzde 2,6 olurken, toplam krediler içerisindeki payı ise yüzde 0,6 olarak gerçekleşti.

-KOBİ'LERİN 4,6 MİLYAR TL'LİK KREDİSİ TAKİBE DÜŞTÜ-

Bankacılık sektörünün KOBİ'lere 83,5 milyar TL nakdi kredi, 31,5 milyar TL gayri nakdi kredi kullandırdığı; KOBİ'lere kullandırılan kredilerin 4,6 milyar TL'lik tutarının takibe düştüğü görüldü.

Bankaların kaynak yapısına bakıldığında, Ocak döneminde toplam pasiflerin yüzde 87,8'si yabancı kaynaklardan, yüzde 12,2'si özkaynaklardan oluştuğu görüldü. Bankaların en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduatın bankacılık sektörü

toplam pasifleri içindeki payı yüzde 62,8 seviyesinde gerçekleşti. Bankacılık sektörü yabancı kaynakları açısından bakıldığında, bankalara borçlar kaleminin mevduatın ardından yüzde 12,7'lik pay ile ikinci sırada yer aldığı görüldü.

Aralık döneminde 454,6 milyar TL seviyesinde olan bankacılık sektörü toplam mevduatı (toplanan fonlar) bir aylık dönemde yüzde 0,1 oranında azalarak 454,3 milyar TL seviyesine gerilerken, tasarruf mevduatı ise önceki aya göre yüzde 1,1 oranında artarak 184,6 milyar TL olarak gerçekleşti. YP mevduatların toplam mevduatlar içerisindeki payının ise bu dönemde yüzde 35,8 seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Aralık döneminde 294,1 milyar TL seviyesinde olan Türk Parası cinsinden mevduat (toplanan fon) rakamı son bir aylık dönemde yüzde 0,8 oranında azalarak 291,8 milyar TL seviyesine gerilerken, aynı dönemde Euro cinsinden mevduatlar yüzde 4,9 artışla 31,7 milyar Euro, Dolar cinsinden ve diğer para birimleri cinsinden mevduatların Dolar karşılıkları ise yüzde 7,1 azalışla 58,7 milyar Dolar olarak gerçekleşti.

-SENDİKASYON KREDİLERİ YÜZDE 5 AZALDI-

İncelenen dönemde sendikasyon kredileri, bir önceki aya göre yüzde 5 oranında azalarak 10,6 milyar Dolar seviyesine geriledi. Aynı dönemde seküritizasyon kredilerinin ise yüzde 3,4 oranında arttığı ve 12,8 milyar Dolar seviyesinde gerçekleştiği görüldü. Ağırlıklı olarak yurt dışından sağlanan

kaynaklardan oluşan bankalara borçlar kalemi bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında azalarak 92,1 milyar TL oldu.

Sektörün takipteki alacaklar özel provizyonu sonrası net faiz/kar payı gelirleri, Ocak ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse değişmeksizin 2,1 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Faiz/kar payı dışı gelirler toplamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,2 oranında arttı. Faiz/kar payı dışı giderler toplamında aynı dönemde yüzde 17,6 oranında artış gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı döneminde toplam diğer faiz/kar payı dışındaki gelirler 28 milyon TL olarak gerçekleşirken; incelenen dönemde söz konusu kalem 559 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

-KAR 1,3'TEN 1,6 MİLYAR TL'YE ÇIKTI-

2008 yılının Ocak döneminde 1,3 milyar TL seviyesinde gerçekleşen bankacılık sektörü dönem net karı, yüzde 22,8 oranında artarak incelenen dönemde 1,6 milyar TL'ye yükseldi.

Özkaynak karlılığı, incelenen dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 10 baz puan artarak yüzde 1,84 seviyesinde gerçekleşti. Aktif karlılığı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse değişmeksizin incelenen dönemde yüzde 0,28 seviyesinde gerçekleşti.

2008 yılı Ocak döneminde 426,5 milyar TL seviyesinde olan toplam bilanço dışı işlemler, yüzde 17,2 oranında artarak 2009 yılının aynı döneminde 500,1 milyar TL seviyesine yükseldi.

-SERMAYE YETERLİLİK RASYOSU AZALDI-

Son bir aylık dönemde yasal özkaynak yüzde 1,5 oranında artarken, risk ağırlıklı kalemler yüzde 2,6 oranında arttı. Bunun sonucunda da, sermaye yeterliliği standart rasyosu, son bir aylık dönemde yaklaşık 20 baz puan azalarak, incelenen dönemde yüzde 17,79 seviyesine geriledi.

Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ölçülen sektörün net likidite fazlası tüm vadelerin toplamında 292,4 milyar TL, likidite yeterlilik oranı ise yüzde 168,3 olarak gerçekleşti. Vade dilimlerine bakıldığında ise 7 güne kadar vadede 150,8, 1 aya kadar vadede 88,3, 3 aya kadar vadede 90,7, 12 aya kadar vadede 148,2 milyar TL net likidite fazlası olduğu, likidite yeterlilik oranlarının ise vade dilim sıralarına göre yüzde 213,9, yüzde 137,1, yüzde 131,2 ve yüzde 142,9 olarak gerçekleştiği görüldü.

2008 yılının Aralık döneminde negatif 136 milyon Dolar olarak gerçekleşen yabancı para net genel pozisyonu (YPNGP), incelenen dönemde negatif 561 milyon Dolar oldu. "YPNGP/ Özkaynak" standart oranı, Ocak 2009 döneminde yüzde 1,1 olarak gerçekleşti. (ANKA)

(YLD/BÜN)