2. Ulusal Genç Bilim İnsanları Sempozyumu Sona Erdi -Sempozyumun Son Gününde, Genç Akademisyenlere Ödülleri Verildi

2. Ulusal Genç Bilim İnsanları Sempozyumu Sona Erdi -Sempozyumun Son Gününde, Genç Akademisyenlere Ödülleri Verildi

Uludağ Üniversitesinin (Uü) Atatürk'ün Doğumunun 125. Yılı Dolayısıyla Düzenlediği "2. Ulusal Genç Bilim İnsanları" Sempozyumu Sona Erdi.

2. Ulusal Genç Bilim İnsanları Sempozyumu Sona Erdi -Sempozyumun Son Gününde, Genç Akademisyenlere Ödülleri Verildi

Uludağ Üniversitesinin (UÜ) Atatürk'ün doğumunun 125. yılı dolayısıyla düzenlediği ''2. Ulusal Genç Bilim İnsanları'' sempozyumu sona erdi.

Türkiye'nin sosyal bilimler alanındaki genç bilim insanlarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen sempozyumun son gününde, aktif katılımlı bir oturum yapıldı.

Oturumu yöneten UÜ Kültür Sanat Kurulu Başkanı Prof. Dr. Merih Yurtkuran, Türkiye'nin maddi ve manevi kalkınmasında fen bilimlerinin olduğu kadar sosyal bilimlerin de önemli olduğunu söyledi.

Değerlendirmelerin ardından, sempozyumda ödül kazanan genç akademisyenlere ödülleri verildi.

''Türkiye'nin Sosyokültürel ve Sosyoekonomik Yapısı'' ana başlığı altında bildiri sunan Gazi Üniversitesi öğretim görevlisi Dr. Sibel Kavaklı birinciliğe, UÜ'den araştırma görevlisi Cantürk Caner ikinciliğe, Erciyes Üniversitesinden araştırma görevlisi İlhan Ege üçüncülüğe, UÜ'den araştırma görevlisi Aliye Çınar ise mansiyona layık görüldü.

''Türkiye'nin Jeopolitik ve Jeostratejik Durumu ve Önemi'' ana başlığı altında bildiri sunan UÜ'den araştırma görevlisi Ayda Polat birinci, İstanbul Üniversitesinden araştırma görevlisi Serkan Kekevi ile Gökmen Kılıçoğlu ikinci, Marmara Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Barış Doster üçüncü oldu. İstanbul Üniversitesinden araştırma görevlisi Yavuz Cankara ve Pınar Özden Cankara, mansiyon ödülü aldı.

Sempozyumda, araştırmacıların önünü açmaya katkı sağlamak amacıyla birincilere 500, ikincilere 300, üçüncülere de 200 YTL para ödülü verildi.