Radyolojide 9 Saatlik Çalışma Süresine Durdurma

Radyolojide 9 Saatlik Çalışma Süresine Durdurma

Danıştay, Radyoloji Çalışanlarının Çalışma Sürelerini Günlük 5 Saatten 9 Saate Çıkaran Düzenlemenin Yürütmesini, Sağlık Bakanlığı'ndan Savunma Alınıp Yeniden Bir Karar Verilinceye Kadar Durdurdu.

Radyolojide 9 Saatlik Çalışma Süresine Durdurma

Danıştay, radyoloji çalışanlarının çalışma sürelerini günlük 5 saatten 9 saate çıkaran düzenlemenin yürütmesini, Sağlık Bakanlığı'ndan savunma alınıp yeniden bir karar verilinceye kadar durdurdu.

Bazı meslek örgütlerinin Sağlık Bakanlığının radyoloji çalışanlarının günlük çalışma sürelerini günlük 5 saatten 9 saate çıkaran düzenlemenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açtıkları davada ilk karar verildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan savunma istenmesine karar veren Danıştay 5 ve 12. Daireleri ortak heyeti, savunma gelip yeni bir karar verilinceye kadar da dava konusu düzenlemenin yürütmesini durdurdu.

Sağlık Bakanlığı'ndan savunma geldikten sonra ortak heyet yürütmenin durdurulması istemini yeniden görüşecek.