"Kadın Şiddet Görmeseydi, Kadın Hakları Olmazdı"

"Kadın Şiddet Görmeseydi, Kadın Hakları Olmazdı"

Çankaya Belediyesinin 'Önder Kadın Sağlıkçılar'ı "Kadın Hakları" kavramının eşitsizlik ve şiddet nedeniyle ortaya çıktığına dikkat çekti.

Çankaya Belediyesi'nin 'Önder Kadın Sağlıkçılar'ı, Toplumsal Cinsiyet konulu derslerinde, "Kadın Hakları" kavramının eşitsizlik ve şiddet nedeniyle ortaya çıktığına dikkat çekti. Kadınlar, haklarını korumanın yollarını Önder Kadın Sağlıkçılar Projesi kapsamında öğreniyor.

Yeni Toplumcu Belediyecilik anlayışını, belediye hizmetlerinin her alanında uygulayan Çankaya Belediyesi, yoksul ve göç alan bölgeleri geliştirmek amacıyla başlattığı Önder Kadın Sağlıkçılar Projesi ile bölge kadınlarının bilinç kazanmasına ve bu bilgilerden çevrelerinin de yararlanmasına vesile oluyor. Nisan ayı başında Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık'ın da İletişim Becerileri ve Liderlik konulu ilk derse katılımıyla başlayan eğitimler, haziran ortasına kadar devam edecek. Eğitimlerin çok olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade eden Tanık, "Kadını, haklarının farkında olarak, güçlendirmek ve özgürleştirmek toplumun temelini atmak demektir. Yeryüzünde analık üstünlüğünün tek sahibi kadına, medeniyetin, çağdaşlığın ve hukukun evrensel unsurlarını

kazandırmayı yerel yönetim görevi olarak görüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Çankaya Belediyesi Kent Sağlık Danışma Kurulu Üyeleri ve Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Dr. Aytuğ Balcıoğlu'nun da katıldığı, Bademlidere TODAM Semt Merkezi'nde süren eğitimlerde, Toplumsal Cinsiyet başlığı ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri, Kadın Hakları ve şiddete maruz kalan kadınlara yönelik Koruma Yasası hakkında bilgiler verdi. Kadınların maruz kaldığı her türlü şiddete yönelik mücadele verdiklerini ifade eden platform temsilcisi Elif Aydın, özellikle kadın cinayetlerinde yasal yaptırımlara ağırlık verilmesi için kadınların birlik ve bütünlükle büyüyerek daha büyük ve baskın bir güç oluşturacaklarına dikkat çekti.

Mahkemelerin, kadın cinayetleri dosyalarına sıradan bir dosyaymış gibi bakmasının, kendisinden boşanmak isteyen eşini öldüren erkekleri cesaretlendirdiğini ve ölüm şekillerinin benzer olduğunu belirten Aydın, cinayetlerin toplumda giderek daha da derinleşen bir yara haline geldiğinin altını çizdi.

Katılımcı kadınların da söz aldığı eğitim toplantısında, kimi ailelerin kız evlatlarına sahip çıkmamalarının ve erkeklerin küçük yaşlarda başlaması gereken eğitimden yoksun olmalarının, kadına yönelik saldırıların kaynağı olduğu hususunda görüş birliğine varıldı. Ataerkil yapıya sahip toplumlarda erkeklerin doğduklarından itibaren ayrı bir yere konduğunu belirten kadınlar, bu konuda annelere çok iş düştüğünü ve kadının uğradığı şiddetin yine kadınlar tarafından önleneceğini vurguladılar. Eğitimler boyunca birçok konuda bilgi sahibi olan kadınlar, 'kadın hakları' kavramının varlığının üzücü olduğunu ve en temel hakkın 'insan hakları' olması gerektiğini dile getirdiler.

Kadınlara, Koruma Yasası hakkında bilgiler aktaran Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu hukuk temsilcisi Av. Özlem Sevinçli, kadınların yasal haklarını bilmeleri konusunda mücadele verdiklerini söyledi. Evli olsun olmasın tüm kadınlara yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Av. Sevinçli, şiddetle karşı karşıya kalan kadınların ilk olarak neler yapmaları ve nerelere başvurmaları gerektiği konularında önemli noktalara değindi. - ANKARA