Haberler

Avrupa Hareketlilik Haftası Başladı.

Güncelleme:

Avrupa Hareketlilik Haftası ve Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi’nin (SKUP) lansmanı bugün Ankara’da yapıldı. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, “AB'nin mali desteğiyle Türkiye'nin sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlaması doğrultusunda gerekli değişimi yapmak için en başından beri çok aktif olduğunu vurgulamak isterim” dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ise, “Dışişleri Bakanlığı olarak bizim de bu konuda her açıdan gereken desteği vereceğimizi, dışarıdaki projelerin içeriye taşıyacağımızı, büyükelçiliklerimize yapacağımız genelgelerle, çünkü büyükelçiliklerimiz uç beylikleridir ve dışarıdaki olumlu gelişmeleri, yenilikleri Türkiye’ye taşıma amacı güderler. Bu yenilikleri, değişiklikleri hep birlikte nasıl ülkemize getireceğiz o konuda çalışacağımızdan emin olabilirsiniz” diye konuştu.

Haber: MELİS YILDIRIM Kamera: UMUT DOĞAN

Avrupa Hareketlilik Haftası ve Şehirlerde Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Avrupa Birliği Desteği Projesi'nin (SKUP) lansmanı bugün Ankara'da yapıldı. Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, "AB'nin mali desteğiyle Türkiye'nin sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlaması doğrultusunda gerekli değişimi yapmak için en başından beri çok aktif olduğunu vurgulamak isterim" dedi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ise, "Dışişleri Bakanlığı olarak bizim de bu konuda her açıdan gereken desteği vereceğimizi, dışarıdaki projelerin içeriye taşıyacağımızı, büyükelçiliklerimize yapacağımız genelgelerle, çünkü büyükelçiliklerimiz uç beylikleridir ve dışarıdaki olumlu gelişmeleri, yenilikleri Türkiye'ye taşıma amacı güderler. Bu yenilikleri, değişiklikleri hep birlikte nasıl ülkemize getireceğiz o konuda çalışacağımızdan emin olabilirsiniz" diye konuştu.

Avrupa Hareketlilik Haftası ve SKUP Türkiye'nin lansmanı bugün Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği'nde yapıldı. Nihai faydalanıcısının TBB olduğu, daha sürdürülebilir bir dünyada daha az enerji tüketimi için çalışmaların yapıldığı SKUP Türkiye projesi kapsamındaki Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması "Şehrini Keşfet, Gelecek Enerjini Koru".

Avrupa Hareketlilik Haftası ve SKUP Türkiye projesinin lansmanına AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB ) Başkanı ve Balıkesir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi. TBB ve Balıkesir Belediye Başkanı Yılmaz şöyle konuştu:

YILMAZ: TBB OLARAK HAREKETLİLİK HAFTASI BİZİM SAHİPLENDİĞİMİZ VE BELEDİYELERİN BU İŞİN İÇİNE ZEVKLE GİRDİĞİ BİR ŞEY

"Dünya bir iklim değişikliğine gidiyor ve bu iklim değişikliğinin gerçekten hayatımızı olumsuz yönde etkileyeceği belli. Bu iklim değişikliğinin en sebeplerinden biri de metan gazı ve atmosferi, ozon tabakasını delen diğer unsurlar.

Daha çok üretmek için daha çok kirletmeyeli miyiz, daha iyi yaşamak için başkalarına daha çok zulüm mü etmeliyiz? Bu iki önemli kavramı ortada birleştirecek şey aslında Cumhurbaşkanımızın hep söylediği 'kazan-kazan'. Yani her zaman ikisini de beraber yapabiliriz hem hareketli olabiliriz hem çevremizi kirletmeyebiliriz. Hem çok üretiyor olabiliriz hem başkalarını negatif yönde etkilemiyor olabiliriz.

TBB olarak Hareketlilik Haftası gerçekten bizim sahiplendiğimiz ve belediyelerin bu işin içine zevkle girdiği bir şey. 9 yıldır belediye başkanıyım, bu Hareketlilik Haftası'nı ilk duyduğumuzda bisiklete bindik ve gençlerimize 'Alın bisikletlerinizi gelin beraber bir şehrimizi tanıyalım' dedik."

AYKAN: YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIYLA ÇALIŞAN ARAÇLARLA HAREKETLİLİK HAFTASI'NDA FARKINDALIK ARTIRMA GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ

Yılmaz'ın ardından söz alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan konuşmasında şunları kaydetti:

"Bizler AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak sadece Türkiye'deki büyük yatırım projeleriyle ilgili değil, aynı zamanda belediyeler ile ilgili olarak da çeşitli çalışmalar içerisindeyiz. Bundan önce IPA-1 dönemindeki projelerimizi tamamlayıp IPA-2 dönemine geçtiğimizde bu projelerin içerisinde büyük yatırım programlarının yanı sıra belediyelerle yapmış olduğunuz çalışmalar da yer almaktadır.

Ulaştırmanın çok katmanlı bir sektör olduğunun farkında olarak daha fazla mikro anlamda nasıl yaklaşabileceğimizi değerlendirdiğimizde belediyelerle yapılacak iş birliklerinin aslında bizim kentsel hareketliliklerde çok ciddi sonuçlar doğuracağı farkına vardık. Bu sebeple de bu farkındalık ve bilinçle SKUP kısaltması ile dilimize kazandırdığımız Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planları başta olmak üzere pek çok kentsel ulaşım projesinin IPA-2 dönemi fonlarıyla hayata geçirilmesi için öncü bir rol oynamaktayız. Bu anlamda kentsel ulaşım projelerini başlattık ve hızla devam ediyoruz.

Ülkemizi derinden sarsan 6 Şubat depreminin yaralarının sarılması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Belediyelerimizi tekrar bir değerlendirmeye tabii tuttuk ve onların ihtiyaçları doğrultusunda şehirlerimizin kent içi ulaşım ihtiyaçlarına yönelik bir proje geliştirmekteyiz.

Bizlerin 2022 yılı Kasım ayında Avrupa Birliği'ne yapmış olduğumuz ziyarette ulaştırma ve hareketlilik gerekse de genişleme ve komşuluk politikalarından sorumlu genel müdürler ile bu konuyu da tekrar gündeme getirdik. IPA-2 kapsamında yürütmüş olduğumuz bu projenin IPA-3 veya başka bir iş birliği altında diğer belediyelerimizi de kapsayacak şekilde genişletilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bununla da sınırlı kalmayıp, belediyelerimizle birlikte uluslararası finansmana erişim noktasında Bakanlık olarak her türlü desteği ve kolaylığı sağlama gayretindeyiz. Belediyelerimizin bu konudaki ihtiyaçlarında da bizlerle doğrudan temasa geçebileceklerini söylemek istiyorum.

Bizler Hareketlilik Haftası içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışan ve otomobil gibi araçların dışında kullanabileceğiniz araçlarla bu Hareketlilik Haftası'nda bir farkındalık artırma gayreti içerisindeyiz. Projenin Türkiye'ye hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hareketlilik Haftası içerisindeki farkındalıkların da bizim amaçlarımıza ulaşmak için ciddi bir katkı sağlayacağı kanaatindeyim."

MEYER-LANDRUT: SERA GAZI EMİSYONLARININ AZALTILMASINA KATKIDA BULUNMAK İÇİN DAHA FAZLA ÇABA SARF EDİLMELİDİR

AB-Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut şöyle konuştu:

"Avrupa Hareketlilik Haftası önemlidir, çünkü sonunda insanlar davranışlarını değiştirmenin kendi yararlarına olduğunu ve bunun şehirlerin durumunu iyileştireceğini, sağlık koşullarını iyileştireceğini, hareketlilik koşullarını iyileştireceğini, dolayısıyla uyum sağlamaları gerektiğini fark edecekler, aynı zamanda daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir çözümlerden yararlanacak olanlar da onlar olacaktır. Belediyelerin ve belediye başkanlarının da bu çalışmaya dahil olması önemlidir, kent yönetiminin büyük bir rolü vardır. Ulaşımdan kaynaklanan tüm emisyonların yüzde 70'i kentsel hareketlilik ihtiyaçlarından kaynaklanıyor ve bu emisyonlar ne yazık ki her geçen yıl artmaya devam etmekte. Öte yandan, kısa mesafeli yolculukların payının yüksek olduğu yüksek nüfus yoğunluğu, şehirlerin düşük karbonlu taşımacılığa daha hızlı geçmesi için büyük bir potansiyel olduğunu da göstermektedir. Yani büyük bir zorluk ancak aynı zamanda fırsatları da içeriyor. Bu değişimin başarılı olması için sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlaması önem arz etmekte. Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkıda bulunmak için daha fazla çaba sarf edilmelidir. İklim koşullarımızın yanı sıra hava kalitesini iyileştirmek önlemler alınmalı.

AB enerji kullanımında ulaştırmanın payı hala büyük ölçüde fosil yakıtlara dayanmakta ve sera gazı emisyonları AB kullanımının dörtte birine, yani yüzde 25'ine tekabül etmektedir. Bu tüketimimizin hala çok büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Yurttaşların daha temiz ve sağlıklı, uygun fiyatlı hareketlilik seçeneklerine erişimini kolaylaştırmalıyız, ki bu seçenekler doğal bir tercih haline gelsin.

"TÜRKİYE'NİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL HAREKETLİLİK PLANLAMASI DOĞRULTUSUNDA GEREKLİ DEĞİŞİMİ YAPMAK İÇİN EN BAŞINDAN BERİ ÇOK AKTİF OLDUĞUNU VURGULAMAK İSTERİM"

AB'nin mali desteğiyle Türkiye'nin sürdürülebilir kentsel hareketlilik planlaması doğrultusunda gerekli değişimi yapmak için en başından beri çok aktif olduğunu vurgulamak isterim.

Yurttaşlarımıza sürdürülebilir hareketlilik alternatifleri sunmak pratikte ne anlama geliyor? İyi, güvenli ve güçlü bir emniyet altyapısı inşa etmeliyiz. Ayrıca insanların daha fazla yürümenin kendi yararlarına olduğunu anlamalarına yardımcı olabiliriz ve tüm bunlar sağlıklarına iyi gelecek ve yurttaşlar daha mutlu olacaklardır.

Bu yılki Avrupa Hareketlilik Haftası'nın teması, 'Enerjini Koru, Şehrini Keşfet'. Enerji tasarrufu, emisyonları azaltmanın en ucuz ve en kolay yollarından biridir. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik korkunç saldırısından sonra enerji fiyatlarının arttığını gördük.

Çok önemli beş tavsiyede bulunuyoruz: toplu taşıma araçlarını kullanın, hareketli olun, gereksiz araç sayısını azaltın, daha iyi planlama yapılmalı ve şehir altyapısı için dijital ortama geçilmeli.

BOZAY: DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI OLARAK BU KONUDA HER AÇIDAN GEREKEN DESTEĞİ VERECEĞİMİZDEN EMİN OLABİLİRSİNİZ

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Bozay ise şunları söyledi:

"Bu yılki hareketlilik teması çok etkileyici ve farkındalık yaratacak bir tema üzerine kurulmuş: 'Şehrini Keşfet, Gelecek Enerjini Koru'.

Burada bence enerjinin iki anlamı var. 'Save the energy' diyoruz, enerjiyi dediğimiz gibi boşuna tüketmeden veyahut da hidrokarbonlar üzerinden tüketmeden nasıl korursun. Diğeri de bunu yaparken toplumsal enerjimizi ve oryantasyonumuzu korumak. Bence bu ikisi iç içe gidecek iki kavram. Bu enerji nasıl korunur, yerel yönetimler aslında sokaktaki insanın, yani milletimizin asıl enerjisini taşıyan kişilerdir. Bunu doğru kullanmak, doğru yönlendirmek demek devletin enerjisini doğru yönlendirmek demektir. Bu açıdan yerelden başlayan bu projenin ve SKUP çerçevesinde yapılacakların bütün devletimizin milletimize yerelden kaynaklanan büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum. Bunun bir evrensel bir kavram olduğunu görüyorum. Avrupa Birliği üye ülkesinden meslektaşlarımla çeşitli toplantılara katılıyoruz, genelde de siyasi ağırlıklı oluyor. Fakat bu toplantıdaki katılım hakikaten çok yüksek. Çünkü bu toplantıda hepimizin ortak paydası küresel gelecek için yapılan ve Türkiye'nin de burada nasıl yer alacağını gösteren bir çalışma içindeyiz. O açıdan bütün Avrupalı meslektaşlarıma da bu konuda bizimle birlikte olmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum.

Dışişleri Bakanlığı olarak bizim de bu konuda her açıdan gereken desteği vereceğimizi, dışarıdaki projelerin içeriye taşıyacağımızı, Büyükelçiliklerimize yapacağımız genelgelerle, çünkü Büyükelçiliklerimiz uç beylikleridir ve dışarıdaki olumlu gelişmeleri, yenilikleri Türkiye'ye taşıma amacı güderler. Bu yenilikleri, değişiklikleri hep birlikte nasıl ülkemize getireceğiz o konuda çalışacağımızdan emin olabilirsiniz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Dışişleri Bakanlığı Mehmet Kemal Bozay Avrupa Birliği Türkiye Ankara Güncel Haberler

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

Ziyarete damga vuran an! Özel Harekat Başkanı, Devlet Bahçeli'nin elini öptü

Esed'den 'normalleşme' yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Esed'den "normalleşme" yanıtı: Türk askerlerinin Suriye'den çekilmesi gündeme gelirse Erdoğan'la görüşürüm

Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu

Çeşme'de 3 kişinin hayatını kaybettiği orman yangınının nedeni belli oldu

İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı

İran'dan Gebze'ye giden alüminyum yüklü tırdan 23 düzensiz göçmen çıktı

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title