Haberler

AKO Grup atık lastikleri geri kazanıyor

Ekonomi Haberleri

Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) Geri Dönüşüm Tesisini hayata geçiren AKO Grup, yıllık 75 bin ton lastik atığı geri kazandırarak doğaya karışmasına engel oluyor.

Ömrünü Tamamlamış Lastik (ÖTL) Geri Dönüşüm Tesisini hayata geçiren AKO Grup, yıllık 75 bin ton lastik atığı geri kazandırarak doğaya karışmasına engel oluyor.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, hızla büyüyen atık lastik stokları, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük bir çevresel sorun haline geliyor.

Atık lastikler yakılarak bertaraf edildiğinde, zehirli gazlar açığa çıkıyor, kendi haline bırakıldığında ise doğada yıllarca çözünmüyor ve su kaynaklarına karışarak çevreye zarar veriyor. Atık lastiklerin bu olumsuz etkilerini en aza indirmek, maliyetleri düşürmek için geri dönüşüm prosesleri giderek önem kazanıyor.

AKO Grup'un hayata geçirdiği Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Dönüşüm Tesisi'nde yıllık 75 bin ton lastik atığı geri dönüştürüyor. Grup, Türkiye'de bir yılda oluşan lastik atığının 4'te 1'inin geri dönüştürülmesini sağlarken, bu atıkları tümüyle geri dönüştürerek, Türkiye sanayisi için nitelikli ham maddeye çeviriyor.

Tesiste lastikler niteliklerine göre ayrıştırılıyor, yüksek teknolojili entegre sistemlerde işlenerek, lastik endüstrisi başta olmak üzere, otomotiv yan sanayi gibi farklı sanayi kolları için nitelikli ham maddeye dönüşüyor.

Dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor

Türkiye sanayi kuruluşları her yıl tonlarca geri dönüştürülmüş kauçuk türevi ham madde ithal ediyor. AKO Grup yatırımıyla hayata geçen tesiste, bu ham maddenin atık dönüşümüyle elde edilmesi, ithal ikamesiyle stratejik sektörlerin bu alandaki dışa bağımlılığının azaltılması da amaçlanıyor.

Tesisin yapacağı ham madde üretimi ile cari açık kontrolünde ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 16 milyon dolar dolar katkı sağlanması hedefleniyor. Bu yatırım özelinde kullanılan AR-GE ve patent çalışmaları, ekonomik getirisinin yanı sıra Türk sanayisine teknolojik katkılar sunmasıyla da öne çıkıyor.

30 milyon dolarlık yatırımla kurulan tesis, Sıfır Atık Projesi ve ülke ekonomisine sunduğu katkının yanı sıra karbon salımını da azaltıyor. Tesisin faaliyete geçmesiyle, karbon salımında yıllık 834 bin ton tasarruf edilerek, yılda 250 bin ağaç eşdeğeri karbon salınımı engellenmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Hamster Coin Türkiye Ekonomi Haberler

title