Cumhurbaşkanlığı Seçiminde 40 Günlük Süre

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde 40 Günlük Süre

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in Veto Ettiği Anayasa Değişikliğinin TBMM Genel Kurulu'nda 1. Tur Görüşmeleri ve Oylamaları Sürüyor. Kabul Edilen 6. Maddeye Bağlı Geçici 19. Maddenin Resmi Gazete'de Yayımını Takip Eden 40. Günden Sonraki İlk Pazar Günü, 11. Cumhurbaşkanı Seçiminin İlk Tur Oylaması Yapılabilecek.

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde 40 Günlük Süre

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in veto ettiği Anayasa değişikliğinin TBMM Genel Kurulu'nda 1. tur görüşmeleri ve oylamaları sürüyor. Kabul edilen 6. maddeye bağlı geçici 19. maddenin Resmi Gazete'de yayımını takip eden 40. günden sonraki ilk pazar günü, 11. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması yapılabilecek.

371 milletvekilinin katıldığı oylamada 366 milletvekili 'kabul' oyu verirken, 1 milletvekili 'ret' oyu verdi. 2 milletvekili geçersiz ve 2 milletvekili de boş oy kullandı. 6. maddeye bağlı geçici 19. madde ile 11. Cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması, bu kanunun Resmi Gazete'de yayımını takip eden 40. günden sonraki ilk pazar günü, 2. tur oylaması ise ilk tur oylamayı takip eden ikinci pazar günü yapılabilecek. Adaylar Anayasa'da belirtilen hükümler çerçevesince gerekli belgeleriyle birlikte oylama

tarihinden 30 gün önce TBMM Başkanlığı'na başvuracaklar. Adayların başvurularında eksik bilgi ve belgelerin tespit edilmesi halinde TBMM Başkanlığı tarafından eksiklerin giderilmesi için 3 günlük süre verilecek. Bu süre içinde eksiklerin giderilmemesi halinde adaylar, kendiliklerinden adaylıktan çekilmiş sayılacaklar. Yeni düzenlemeye göre TBMM Başkanlığı'nca, cumhurbaşkanı olma niteliklerini taşıyan adaylara ilişkin kesin liste 2 gün içinde ilan edilip Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirilecek.

Cumhurbaşkanı adayı gösterilen kamu görevlisi, aday gösterildiği tarihten itibaren görevinden ayrılmış sayılacak. Görevinden ayrılan kamu görevlisinin cumhurbaşkanı seçilmemesi halinde görevine geri dönmesi konusunda ilgili kanun hükümleri uygulanacak.

1. tur seçim sonuçlarının kesinleşmesinden 2. tur oylamanın sonuçlanmasına kadar, 2. tur oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliliğini yitirmesi halinde 2. oylama, boşalan adaylığın 1. oylamadaki oy sıralaması esas alınarak sıradaki adayla doldurulacak. 2. oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılacak. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilmiş olacak.

Cumhurbaşkanının seçilmesine ilişkin usul ve esasların kanunla düzenlenmesine kadar Milletvekili Seçim Kanunu, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun, Siyasi Partiler Kanunu, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun ile diğer kanunların bu maddeye aykırı olmayan hükümleri uygulanacak.

(AU-CC-CC-Y)

Kaynak: İHA