Haberler

Bakan Şimşek: 2014 Yılı Bütçesinde En Büyük Payı Yine Eğitime Ayırdık

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2014 yılı bütçesinde en büyük payı yine eğitime ayırdıklarını söyleyen Bakan Şimşek, bütçeden eğitime ayrılan kaynak 2002 yılında 11.3 milyar TL iken 2014 yılında bu kaynağı yaklaşık 7 katına çıkararak 78.5 milyar...

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2014 yılı bütçesinde en büyük payı yine eğitime ayırdıklarını söyleyen Bakan Şimşek, bütçeden eğitime ayrılan kaynak 2002 yılında 11.3 milyar TL iken 2014 yılında bu kaynağı yaklaşık 7 katına çıkararak 78.5 milyar TL'ye yükseltiyoruz. Bu rakam, geçen seneye göre yaklaşık yüzde 15.4 oranında artışı ifade etmektedir" dedi.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düzenlediği basın toplantısı ile 2013 Yılı Ocak- Eylül dönemi bütçe gerçekleşmeleri ile yılsonu gerçekleşme tahminleri, Orta Vadeli Mali Hedefler ve Maliye Politikası ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ve bütçe büyüklükleri hakkında bilgi verdi. Bu yılın ilk dokuz ayında bütçenin 4.5 milyar TL açık verdiğini, faiz dışı fazlanın ise 39.3 milyar TL olduğunu vurgulayan Şimşek, "Geçen yılın aynı döneminde ise bütçenin 14.4 milyar TL açık verdiğini, faiz dışı fazlanın 25.2 milyar TL olduğunu göz önüne alırsak 2013 yılının bütçe performansı açısından son derece başarılı bir yıl olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.

-VERGİ GELİRLERİNDE BÜTÇE ÖNGÖRÜSÜNÜN ÜZERİNDE ARTIŞ-

2013 yılı bütçe performansındaki başarıda, güçlü seyreden bütçe gelirlerinin büyük rol oynadığını ifade eden Şimşek, vergi gelirlerinin, 2013 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 arttığını vurguladı. Bakan Şimşek, bu oranın, Bütçe Kanunu'nda 2013 yılı için öngörülen yüzde 14'lük artış oranının oldukça üzerinde olduğunun altını çizdi. Vergi gelirlerindeki güçlü gidişatta; ekonomi ve özellikle iç talepteki toparlanma, BOTAŞ ve TEDAŞ'ın yükümlülüklerini yerine getirmesi ile geçen yıl uygulamaya koyulan tedbirlerin etkili olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Vergi gelirlerinin yanı sıra merkezi yönetim bütçesi vergi dışı gelirleri de bu yıl güçlü bir performans sergilemektedir. Vergi dışı gelirler yılın ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19.2 oranında artarak 49.8 milyar TL'ye ulaşmıştır. Bu yıl başarıyla gerçekleştirilen özelleştirme uygulamaları sayesinde, bütçe tahminimiz olan 4 milyar TL'yi Eylül sonu itibarıyla ikiye katlayarak, 8.3 milyar TL'lik özelleştirme geliri elde ettik. Ancak 2B gelir tahsilatımız 8 Ekim itibarıyla yaklaşık 1.2 milyar TL'ye ulaşmış olmakla birlikte 4.8 milyar TL'lik bütçe hedefimizin gerisinde kalacağımızı tahmin ediyoruz.

İleriye dönük baktığımızda ekonomideki toparlanmanın yanı sıra döviz kurundaki yükselme vergi gelirlerine olumlu yansıyacaktır."

-OVP'NİN ÖNCELİKLERİ-

Bakan Şimşek, Orta vadeli maliye politikan temel önceliklerinin cari açığı azaltmak, yurtiçi tasarrufları artırmak, mevcut kaynakları üretken alanlara yönlendirmek, ekonominin verimlilik düzeyini yükseltmek, kamu maliyesinde güçlü duruşu sürdürmek, büyüme ve istihdamı artırmak olduğunu söyledi.

-BÜTÇE AÇIĞI REVİZE EDİLDİ-

Orta Vadeli Mali Plan'da 2013 yılı merkezi yönetim bütçe açığını 34 milyar TL'den yaklaşık 19 milyar TL'ye revize ettiklerini vurgulayan Şimşek, benzer şekilde, merkezi yönetim bütçe açığının milli gelire oranını da yüzde 2.2'den yüzde 1.2'ye düşürdüklerini dile getirdi. Şimşek, yüzde 1.2'lik bu oranın, 1985 yılından bu yana elde edilen en iyi 3. bütçe gerçekleşmesi olacağını kaydetti. İlk iki gerçekleşmenin de, 2005 ve 2006 yıllarında, yine AK Parti Hükümetleri döneminde elde edildiğini kaydeden Bakan Şimşek, 2013 yılı sonunda 2013 yılı sonunda merkezi yönetim bütçe giderlerinin 406.6 milyar TL olacağını belirtti.

-"KAMU BORCUNUN GSYH'YE ORANI 40 PUAN AZALDI"-

Sürdürülen mali disiplin sayesinde 2002 yılında yüzde 74 olan kamu borcunun GSYH'ye oranını yaklaşık 40 puan azaltarak 2013 yılı sonunda yüzde 35'e düşürüleceğini belirten Bakan Şimşek, "Güçlü kamu mali dengelerimiz, çoğu Avrupa ülkesinde sancıları halen devam etmekte olan kriz karşısında, bize sağlam bir duruş kazandırmıştır. Küresel görünüm üzerinde süre giden aşağı yönlü risklere karşı, 2014 yılında da mali disiplin politikamızı aynı kararlılıkla devam ettireceğiz" diye konuştu.

-TEMEL MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER-

Bakan Şimşek, 2014 yılı bütçesine baz oluşturan temel makroekonomik büyüklükleri açıkladı. 2014 yılı için GSYH büyüklüğünün 1 trilyon 719 milyar TL olduğunu belirten Bakan Şimşek, büyüme oranının yüzde 4, deflatörün yüzde 6, yıl sonu TÜFE'nin ise yüzde 5.3 olduğunu vurguladı. Bu temel makroekonomik veriler baz alınarak hazırlanan 2014 yılı merkezi yönetim bütçesinde bütçe gelirlerinin 403.2 milyar TL, vergi gelirlerinin ise 348.4 milyar TL, bütçe giderlerinin 436.3 milyar TL, faiz hariç giderlerinin 384.3 milyar TL, faiz dışı fazla 18.8 milyar TL olarak öngörüldüğünü bildirdi.

-"SÜREKLİLİK ARZ ETMEYEN KAYNAKLARA BEL BAĞLAMADIK"-

2014 yılında, küresel konjonktürdeki aşağı yönlü riskleri göz önünde bulundurarak, bütçe gelir tahminlerini yüzde 4.1 ile ihtiyatlı bir oranda artırdıklarını söyleyen Bakan Şimşek, bütçe gelir tahminlerimizde özelleştirme gelirlerinin 6.9 milyar TL ile oldukça mütevazi bir düzeyde gerçekleşeceğini varsaydıklarını vurguladı. Bakan Şimşek, "Yani süreklilik arz etmeyen kaynaklara bel bağlamadık" dedi.

Bakan Şimşek, bütçe gelirlerinin temel kaynağı olan vergi gelirinin ise önümüzdeki yıl yüzde 7.1 oranında, iç talepteki nominal artışa paralel artacağını öngördüklerini açıkladı. 2014 yılında bütçe giderlerinin ise nominal büyüme oranı olan yüzde 10.2'nin altında, yüzde 7.3 oranında artacağını öngördüklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu rakamlar 2014 yılı bütçesinin bir seçim bütçesi olmadığını, aksine harcamaların kontrol altına alındığını ve bütçenin sağlam gelir kaynaklarına dayandırıldığını açıkça göstermektedir. Bütçe açığının milli gelire oranı 2013 yıl sonunda yüzde 1.2 olarak tahmin ediliyor iken, bu oranın 2014 yılı bütçesinde yüzde 1.9'a çıkıyor olması esas itibarıyla bir defalık gelirlerin 2014 yılı bütçesinde daha düşük öngörülmesinden kaynaklanmaktadır."

-"EĞİTİME AYRILAN KAYNAK 7 KAT ARTIŞLA 78.5 MİLYAR TL"-

2014 yılı bütçesinde, hazırladıkları diğer bütçelerde olduğu gibi en büyük payı yine eğitime ayırdıklarını söyleyen Bakan Şimşek, "Bütçeden eğitime ayrılan kaynak 2002 yılında 11.3 milyar TL iken 2014 yılında bu kaynağı yaklaşık 7 katına çıkararak 78.5 milyar TL'ye yükseltiyoruz. Bu rakam, geçen seneye göre yaklaşık yüzde 15.4 oranında artışı ifade etmektedir. Öte yandan eğitime ayrılan kaynak 2002 yılında GSYH'nin yüzde 3.2'si iken 2014 yılında bu oranı GSYH'nin yüzde 4.6'sına çıkarıyoruz" şeklinde konuştu.

-"SAĞLIĞA 75 MİLYAR TL"-

2014 yılında kamu sağlık harcamalarını geçen yıla göre yüzde 11 oranında artırarak yaklaşık 75 milyar TL'ye çıkarttıklarını vurgulayan Bakan Şimşek, eğitimden sonra en büyük payı sağlık hizmetlerine tahsis ettiklerinin altını çizdi.

-"YATIRIM ÖDENEKLERİ 44.2 MİLYAR TL"-

2014 yılında yatırım ödenekleri için yaklaşık 44.2 milyar TL kaynak öngörüldüğünü dile getiren Bakan Şimşek, "Yatırım bütçesini bir önceki yıl başlangıç ödeneklerine göre yüzde 12.9 oranında artırdık. Öte yandan yatırım stokunun ortalama tamamlanma süresinin 2002 yılında 8.5 yıl iken 2013 yılında 3.7 yıla düşeceğini öngörüyoruz. Böylece yatırımların rasyonelleşmesinin yanında daha hızlı bir şekilde hizmete alınmasını sağlamış olduk. Bu harcamalar sayesinde Hükümetlerimiz döneminde Türkiye genelinde eğitime erişimi ve okullaşma oranlarını ciddi şekilde artırdık. Sağlık göstergelerinde ciddi iyileşmeler elde ettik. Türkiye'nin ulaştırma altyapısına sınıf atlattık" diye konuştu.

Mal ve hizmet alım giderlerini 2013 yılsonu gerçekleşme tahminimize göre 2014 yılında sadece yüzde 1.9 oranında artırdıklarını ifade eden Şimşek, "2014 yılı deflatör oranının yüzde 6, enflasyon hedefinin yüzde 5.3 olduğu göz önüne alındığında mal ve hizmet alım giderlerinin reel olarak azaldığı görülmektedir" dedi.

-"PERSONEL İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÖDENEK TOPLAMI 126.9 MİLYAR TL"-

2014 yılında personel giderleri için öngörülen ödenek toplamının 129.6 milyar TL olduğunu söyleyen Şimşek, "2013 yılsonu gerçekleşme tahminine göre artış oranı yüzde 14 olmaktadır. Personel giderleri 2010 yılında yüzde 16.2, 2011 yılında yüzde 16.9 ve 2012 yılında ise yüzde 18 oranında artmıştır. Personel giderlerini artıran en önemli iki unsur maaş artışları ile sisteme yeni giren personel sayısıdır. Maaş artışları toplu sözleşme ile, sisteme girecek personel sayısı ise genel olarak bütçe kanunlarında yapmış olduğumuz düzenlemeler ile belirlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, cari harcamaları 2014 yılında disiplin altına almayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda personel giderlerindeki artış trendinin yavaşlatılması amacıyla sisteme girecek personel sayısını azaltıcı yönde bütçe kanununda düzenlemelere yer verdiklerini dile getiren Şimşek, şunları kaydetti:

"2014 yılında personel cari harcamalarını disiplin altına alacaklarını söyleyen Bakan Şimşek, "Biz personel giderlerindeki artış trendini bir miktar daha yönetilebilir, bir miktarda daha mali kurala uygun götürülebilecek şekilde yürüteceğiz. Yani geçtiğimiz yıllardaki gibi çok sayıda kamuya personel almayacağız. 2014 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı'nda yüzde 50 kontenjanını kaldırıyoruz. Eskiden emekli olanların yerine yüzde 50 alınabiliyordu. Bu idareler için toplam 40 bin adet atama kontenjanı tahsis ediyoruz. 2013 yılında ise kamu idarelerine bir önceki yılda emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan personelin yüzde ellisi oranında personel istihdam etme imkânı sağlanmış ve ayrıca bu sınırlar dâhilinde personel ihtiyacını karşılayamayacak idareler için de toplam 79 bin adet ilave atama imkanı tanınmıştı. Dolayısıyla bu sene geçen yıllara göre sıkı bir politika izleyeceğiz" diye konuştu.

-"2014 YILINDA İSTİSNALAR DAHİL 74 BİN PERSONEL ALINACAK"-

Bakan Şimşek, emniyet ve TSK mensupları, öğretim üyeleri, hakim ve savcılar, doktor ve engelli personel atamaları gibi ilgili mevzuatı kapsamında kontenjan dışında ve istisna kapsamında yapılmakta olan atamalara 2013 yılında olduğu gibi 2014 yılında da aynen devam edileceğini vurguladı. 2013'te olduğu gibi bu istisnaların, 2014 yılında da herhangi bir müdahale olmadan devam edeceğini vurgulayan Şimşek, "Böylece 2014 yılında merkezi yönetim kapsamındaki idarelere kontenjan ve istisna kapsamında yapılacak atamalar dahil toplamda 74 bin personel alınacak. 2013 yılında ise bu rakam yaklaşık 130 bin düzeyinde bulunuyor" dedi.

-"POLİS ALIMLARI İSTİSNA KAPSAMINDA"-

Bakan Şimşek, "Yaklaşık 10 bin kişilik bir koruma görevlisi alımı söz konusuydu. Bu 2014 yılında mümkün olacak mı?" şeklindeki bir soru üzerine şunları söyledi:

"İçişleri Bakanlığımız bu konu üzerinde çalışıyor. Polis alımında sizde biliyorsunuz ki polis okullarından mezunlar alıyoruz. Bu da zaten bu istisna kapsamında değerlendiriliyor" dedi.

-"2014 YILI, NE BİR SEÇİM BÜTÇESİNE NE DE SEÇİM EKONOMİSİNE SAHNE OLACAK"-

2014 yılının herkesin malumu olduğu üzere yerel yönetim ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gerçekleşeceği bir yıl olacağını vurgulayan Bakan Şimşek, 2014 yılının seçim ekonomisi ve seçim bütçesi yılı olmadığının altını çizdi.

Son 11 yılda yaklaşık 8 puan artırdıkları kamu tasarruflarını daha da yukarı çekmeyi ümit ettiklerini vurgulayan Bakan Şimşek şunları kaydetti:

"2014 yılı, ne bir seçim bütçesine sahip olacak ne de seçim ekonomisine sahne olacak. Biz bugünden itibaren böyle bir çerçeveyi oturtmayı ülkemiz açısından daha doğru buluyoruz. 2014 yılında da AK Parti hükümetleri olarak mali disipline titizlikle riayet edeceğiz. Hükümet olarak kamu maliyesi alanında elde ettiğimiz başarıları ve sağlam yapıyı 2014 yılında da güçlü bir şekilde devam ettireceğiz. İleriye taşıyacağız. Son 11 yılda yaklaşık 8 puan artırdığımız kamu tasarruflarını daha da yukarı çekmeyi ümit ediyoruz. Artan kamu tasarrufları yapısal bir sorun olan cari açığı azaltma noktasında elimizi güçlendirecek katkı sağlayacaktır."

/**436.3 Milyar TL Olarak Belirlenen

2014 Yılı Bütçesin Ekonomik Sınıflandırması

Personel Giderleri 110 milyar TL

Sosyal Güvenlik Kurumlarına

Devlet Primi Giderleri 18,9 milyar TL

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 37,6 milyar TL

Faiz Giderleri 52 milyar TL

Cari Transferler 163,6 milyar TL

Sermaye Giderleri 36,7 milyar TL

Sermaye Transferleri 6,5 milyar TL

Borç Verme 7,6 milyar TL

Yedek Ödenekler 3,5 milyar TL

**/

.

/**

2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi

Vergi Gelirleri

Gelir Vergisi 70,8 milyar TL

Kurumlar Vergisi 31,1 milyar TL

ÖTV 89,4 milyar TL

Dahilde Alınan KDV 39,6 milyar TL

İthalatta Alınan KDV 64,8 milyar TL

**/

(HGS-MLT/ÖZK)

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Mehmet Şimşek Ak Parti Türkiye Eylül Ekonomi Haberler

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

MGK sonrası 7 maddelik bildiri: Irak ve Suriye'de terör örgütleri tüm unsurlarıyla bertaraf edilecek

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

Bakmadan Geçme

Dallas Mavericks Minnesota TW NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 28 Mayıs Basketbol NBA CANLI İZLE! #127936 Limon FC-Jijantes FC maçı ne zaman ve saat kaçta başlayacak? Limon FC maçı canlı nereden izlenir? 28 Mayıs Çarşamba yarın okullar tatil mi, okul yok mu? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? #128680 Ben Bu Cihana Sığmazam final mi yapıyor, bitiyor mu 28 Mayıs Salı? Survivor eleme adayları kim oldu? Survivor All Star'da eleme adayları kimler? ?? Survivor kim elendi, Survivor kim gitti 28 Mayıs Salı? #129300 Yusuf Yazıcı Milan'a mı gidiyor? Yusuf Yazıcı'dan İtalyan devine yeşil ışık! Survivor Düello oyununu kim kazandı? 28 Mayıs Salı 2024? #129300 Survivor kim kazandı? 28 Mayıs Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? #128250 Çekya'nın EURO 2024 kadrosu! Çekya EURO 2024 aday kadrosunda kimler var? Bahar 15. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Mayıs Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 28-29 Mayıs hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Ben Bu Cihana Sığmazam 69. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Mayıs Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250 Süresiz nafaka kalkıyor mu? Süresiz nafaka kanun teklifi ne oldu? Mehmed: Fetihler Sultanı 14. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Mayıs Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? #128250
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te görüştü

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title