AB: Kürtler İyi Durumda

AB: Kürtler İyi Durumda

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Olli Rehn, Türkiye'de Son 7 Yılda Hayata Geçirilen Reformlar Sayesinde 'Kürt Kökenli Türk Vatandaşlarının Durumunun İyileştiğini' Gördüklerini Açıkladı.

AB: Kürtler İyi Durumda

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu Üyesi Olli Rehn, Türkiye'de son 7 yılda hayata geçirilen reformlar ve kademeli şekilde açık topluma dönüşümle ''Kürt kökenli Türk vatandaşlarının durumunun iyileştiğini'' ifade etti.

Avrupa Parlamentosu'nda Sosyalistler, Liberaller ve Yeşiller'in ortaklaşa düzenledikleri ''Türkiye'de Yeni Sivil Anayasa ve Kürt Meselesi'' konulu konferansta konuşan Rehn, ''hükümetin Güneydoğu'da yaşam koşullarını iyileştirmek için sosyo-ekonomik önlemler aldığını'' belirterek yatırımların ve ekonomik aktivitelerin güvenlik sorunu nedeniyle sınırlı kaldığını söyledi.

Yeni anayasa girişimiyle hükümetin daha fazla demokrasi için belirlediği önceliklerin Türkiye'nin uluslararası standartlarla uyumunu kolaylaştırabileceğini söyleyen Rehn, ''Gerçekten önemli olan anayasal reformun katılımcı ve şeffaf bir süreçte gerçekleştirilerek eleştirilerin önlenmesi ve yeni anayasanın sivil toplumda geniş bir temele dayanması sağlanmalıdır'' diye konuştu.

Resmi taslağı henüz ortaya çıkmadığı için yeni anayasa konusunda nihai değerlendirmelerde bulunmayacağını belirten Rehn, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bize ulaşan bilgilere göre taslakta Cumhurbaşkanının yetkileri eğitim ve yargı gibi alanlarda kısıtlanıyor, yasama dokunulmazlığının kapsamı daraltılıyor, etnik ve dini grupların haklarını sınırlayan diğer maddeler gözden geçiriliyor. Eğer bu şekildeyse, anayasal reform temel özgürlüklerin, kültürel hakların ve yargının bağımsızlığının güçlendirilmesi açısından birçok fırsat sunuyor.''

Türkiye'nin önemli reformları hayata geçirse de son yıllarda yavaşlama gözlendiğini savunan Rehn, geçmişe takınıp kalınmamasını ve bu yıl reform sürecinin yeniden canlandırılması gerektiğini ifade etti.

Hükümetin son günlerde ''dikkatini başörtüsü sorununa odakladığını'' söyleyen Rehn, AB'de bu konuda ''farklı uygulamaların'' söz konusu olduğunu, Türk sivil toplumunun ve siyasi aktörlerin bu konuda özgün bakışlarını ortaya koymaları gerektiğini söyledi.

Rehn, ''Fakat başörtüsü konusuna çok fazla siyasi enerji harcandı. Şimdi TBMM'de bu konu açıklığa kavuşturulmuş olduğu için Türkiye'nin temel özgürlükleri güçlendirecek reformlarda hızlı ilerleme sağlaması ve önümüzdeki aylar için açık, güvenilir bir reform gündemi belirlemesi gerekmektedir'' dedi.

Hükümetin bu konuda kararlı olduğu yolunda işaretler bulunduğunu dile getiren Rehn, önceliğin ifade özgürlüğüne verilerek TCK 301. maddesinin gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA