YÖK'ten MEB'e Dava

YÖK'ten MEB'e Dava

YÖK, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Yurt Dışına Gönderilecek Öğrencilerin Seçimi ile İlgili Olarak Çıkarılan Kılavuzun, "Savunma Alınmaksızın" Yürütmesinin Durdurulması ve İptali İstemiyle Danıştayda Dava Açtı.

YÖK'ten MEB'e Dava

YÖK, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yurt dışına gönderilecek öğrencilerin seçimi ile ilgili olarak çıkarılan kılavuzun, ''savunma alınmaksızın'' yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştayda dava açtı.

YÖK, 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun, Anayasa aykırı olduğunu ileri sürerek, iptali için Anayasa Mahkemesine gönderilmesini de istedi.

YÖK'ün bugün Danıştaya sunduğu dava dilekçesinde, 1416 sayılı Kanun uyarınca MEB tarafından yurt dışına öteden beri lisansüstü öğrenim görmek üzere talebe gönderildiği kaydedildi. Ancak bu gönderme işleminin Anayasa'nın 131. maddesi gereğince YÖK'e verilen bir yetki olması nedeniyle şimdiye kadar YÖK ile koordineli bir çalışmayla gerçekleştirildiği ifade edilen dilekçede, yurt dışına öğrenci göndermeden önce MEB'in, YÖK'ten hangi alanda ve ihtiyacı olan hangi üniversiteden lisansüstü öğrenim göreceklere ilişkin liste istediği ve kontenjanların da YÖK tarafından belirlendiği kaydedildi.

Yurt dışına yüksek lisans eğitimi için gönderilecek öğrencilerin seçiminin YÖK ve MEB'in işbirliğiyle objektif kriterlere, örneğin LES puanına göre ÖSYM tarafından yapıldığı belirtilen dilekçede, yurt dışına yüksek lisans eğitimi görmek üzere gönderilen öğrenci hangi yükseköğretim kurumundan yurt dışına gönderilmiş ise o üniversite öğretim üyeleri arasından öğrenciye bir danışman görevlendirildiği ve öğrencinin yurt dışı eğitimi boyunca takibi söz konusu danışmanlar tarafından yapıldığı anlatıldı.

Dilekçede, YÖK'ün, belirlediği üniversiteden ve alandan yurt dışına yüksek lisans eğitimi görmek üzere gönderilen öğrencilerin, öğrenimini tamamladıktan sonra da YÖK Başkanlığınca mecburi hizmetini görmek üzere başlangıçta hangi üniversite adına yurt dışına gönderilmişse, o üniversiteye yerleştirildikleri belirtildi.