Haberler

Cepkask Gsm Sigortası

Cepkask Gsm Sigortası Özellikleri.

CEPKASK GSM SİGORTASI
*** Cep Telefonu siparişi ile birlikte sipariş verilebilir, sadece Cepkask satın almak mümkün değildir. Tek başına verilen Cepkask siparişleri iptal edilir.
Hırsızlık, kırılma, gasp, kapkaç, sıvı teması,yüksek voltaj gibi
sorunlara sigorta
-0-1000 eur(kdv dahil) telefonlar için geçerlidir.
-Teknokask aynı faturada,(son kullanıcı faturasında) sigortalanan aynı
cihazın altında yer almalıdır.
-Sigortanın geçerli olabilmesi için ürünle aynı faturada olması
gerekmektedir.
CEPKASK CEP TELEFONU SİGORTASI POLİÇE GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Cepkask ile ilgili bilgi almak için lütfen www.cepkask.com.tr veya
(0212) 6395454 Pbx numaralı müşteri hizmetleri hattımızı arayınız.
TEMİNAT VE ÖZEL ŞARTLAR
1. Teminat Kapsamı
Elektronik Cihaz Sigortası Genel ve Özel Şartları uygulanmak koşuluyla;
0-1000# satış bedeli arasındaki muhtelif marka ve modeldeki cep
telefonları için; Sigortalının kusuru, hatası ve dikkatsizliği sonucu;
1.1. Sıvı teması sonucu doğan korozyon hasarları,
1.2. Çarpma, Düşme sonucu oluşacak kırılmalar,
1.3. Hırsızlık, Gasp, Kapkaç;
Hırsızlıktan maksat; Cep telefonunun kapalı bir mahalden kırılma ve
zorlanma yolu ile çalınmasıdır.
Gasp ve Kap-Kaç ise zorlama, fiziksel müdahale ve şiddet kullanarak
yapılan hırsızlıklardır.
1.4. Deprem hariç her türlü doğal afet sonucu oluşan hasarlar,
1.5. Yangın, Yıldırım ve İnfilak sonucu oluşacak hasarlar,
1.6. Kavrulma, Kararma, Duman ve İs sonucu oluşacak hasarlar,
1.7. Yüksek voltaj, Kısa devre ve Endüksiyon akımının etkisinden oluşan
hasarlar,
Teminat kapsamına alınmıştır.
İşbu sigorta poliçesi kısmi onarım gerektiren hasarları 2 (iki) defaya
mahsus teminat altına alır.
Cepkask sadece sıfır ve faturalı Cep Telefonlarına teminat verir.
2. Teminat Dışı Kalan Haller (İstisnalar)
Elektronik Cihaz Sigortası Genel ve Özel Şartları uygulanmak koşuluyla,
muhtelif marka ve modeldeki cep
telefonları için teminat dışı kalan haller.
2.1. Şarj cihazı, pil, hafıza kartı, orijinal veya yan sanayi bilumum
aksesuarlar ile ilave donanımlar
2.2. Unutma, kaybetme ya da unutulduğunu, kaybedildiğini zannetme,
2.3. İkinci el cep telefonları,
2.4. Yankesicilik, Aşırma;
Yankesicilikten maksat; kamuya açık alanlarda (toplu taşıma araçları,
pazar, alışveriş merkezleri, cafe, restaurant, konser alanları vb. gibi)
sigortalının farkına varmadığı hırsızlıklar,
2.5. Cep telefonunun, çizilmesi, lekelenmesi, iç ve dış yüzeyinde
meydana gelebilecek sıyrık, çizik gibi estetik kusurlar,
2.6. Cep telefonunun, normal kullanımından doğan aşınma, yıpranma,
çürüme, paslanma, oksidasyon hasarları
2.7. Sigortalı cep telefonlarının imalatçı ya da satıcılarının yasa veya
sözleşme gereği sorumlu olduğu, Üretim Hataları, (Garanti Kapsamı).
2.8. Cep telefonunu çalan kişiye kendi eliyle teslim etmek ya da kişiyi
tanımak (Emniyeti Suistimal),
2.9. İşbu poliçe teminatları, kullanıcının 18 yaş ve üzerinde olması
şartıyla geçerlidir. 18 yaşından küçüklerin uğrayacağı veya uğratacağı,
tam ziya ve kısmi hasarlar,
2.10. Cep telefonunun araç içinde bırakılması sonucu oluşabilecek tüm
hırsızlıklar,
2.11. Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler
dahil olmak üzere manyetik disk, bant, kart ve düz metin formları ve
benzeri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarlar
ile her türlü yazılımlar, programlar ve kişisel bilgiler,
2.12. Ağır ihmal, kasıtlı zarar vermek,
Ağır ihmalden maksat; cep telefonunun lavaboya, denize, ve binaların
yüksek katlarından düşmesi gibi sigortalının gerekli koruma ve önlemi
almadığı hasarlardır.
2.13. Deprem,
Teminat kapsamı dışındadır.
3. Hizmet Süresi:
Hizmet süresi fatura tarihinden itibaren 1 (Bir) yıldır.
4) Yükümlülükler
4.1. Cepkask cep telefonu sigortasında, sigortacılık yükümlülüklerini
Mapfre # Genel Sigorta A.Ş. yerine getirirken, operasyon ve müşteri
hizmetlerini Cepkask Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. yürütülmektedir.
4.2. Cep telefonu satış faturası üzerinde , Cepkask Hizmet Paketi
ibaresi ve karşısında satış fiyatı mutlaka yer almalıdır. Aynı fatura
üzerinde birden çok cep telefonu var ise #Cepkask Hizmet Paketi#ibaresi
hangi cep telefonunun altında yer alıyor ise hizmetten o cep telefonu
yararlanabilir.
4.3. Cepkask teminatları fatura bilgilerinde yer alan cihaz için
geçerlidir. Fatura üzerinde ismi geçen kişi dışında başka hiç bir kişi
(sigortalıyla arasındaki 1. derecede akrabalık ilişkisini gerekli ve
resmi evraklarla belgeleyenler haricinde) yararlanamaz.
4.4. Cepkask devredilemez.
4.5. Şirket adına kesilen faturalarda sigorta, cep telefonunu kullanan
kişinin şirkette işveren yada bordrolu olarak çalışması halinde
geçerlidir.
4.6. Fatura üzerinde oynama, düzeltme ya da karalama yapılmamalıdır.
Cepkask sahibi, doğru ve güvenilir bilgi vermek zorundadır.
4.7. Sigortalı, Türk Sigorta Mevzuatı gereği hasarını beş (5) gün
içerisinde Cepkask A.Ş# ye ihbar etmekle ve bu süre içerisinde de
hasarlı cep telefonunu Cepkask A.Ş ye göndermekle yükümlüdür.
4.8. Sigortacı tam ziya hasarlarda, tazminat ödemesini nakit veya aynı
marka, model yeni cep telefonu olarak yapabilir. Tazminat ödeme şekline
sigortacı karar verecektir.
4.9. Tam ziya hasarlarda tazminat, cep telefonunun Piyasa Rayiç değeri
üzerinden hesaplanır. Hiç bir surette cihazın ödenebilir tazminat tutarı
fatura bedelini geçemez
4.10. Sigortalı Hırsızlık, Gasp, Kapkaç olaylarında vakit geçirmeksizin
Kolluk Kuvvetlerine müracaat etmekle yükümlüdür.
4.11. Sigortalı Cepkask Poliçesini ve ambalajını sigorta müddeti içinde
saklamakla ve hasar halinde de diğer evraklarla beraber Cepkask A.Ş ye
ibraz etmekle yükümlüdür. Ambalajsız ve poliçesiz müracaatlara hizmet
verilmeyecektir.
4.12. Sigortalı Cepkask teminatları kapsamındaki her türlü hasarı,
müdahale edilmeksizin Cepkask A.Ş ye göndermekle yükümlüdür. Sigorta
teminatları kapsamındaki hasarlar sebebiyle Cepkask A.Ş yetkili
servisleri dışındaki, yetkili veya yetkisiz tamir servislerinde
yapılacak onarım ve masraflar teminat dışıdır. Bu durumda, işbu poliçe
vade bitim tarihini beklemeksizin "Yetkisiz Müdahale" kapsamında
kendiliğinden fesh olacaktır.
4.13. Sigortalı, #5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi
Hakkında Kanun# gereğince kendisinden talep edilen tüm evrakları ibraz
etmekle yükümlüdür.
5) Diğer Şartlar
5.1. Sigortacı tam ziya hasarlarda tazminatı yeni ürün olarak ödeyecek
ise #5.16# maddesinde belirtilen Muafiyet Bedelini sigortalıdan banka
havalesi yoluyla nakit olarak tahsil eder. Sigortacı tazminatı nakit
ödeyecek ise, tazminatı cep telefonunun piyasa rayic değeri üzerinden %
25 tenzili muafiyet ile öder.
5.2. Tüm hırsızlık hasarlarında, güvenlik birimleri tarafından verilen
Müracaat Tutanağı ve Görgü Tespit Tutanağı şarttır.
5.3. Sigortalı, Gasp, Kapkaç, Hırsızlık hasarlarında, polis zaptının
veya savcılık tutanağının aslını, görgü tespit tutanağının aslını, cep
telefonunun fatura aslını, poliçe ve ambalajını vergi ve vatandaşlık
numarasını, kimlik fotokopisini Cepkask A.Ş Genel Müdürlüğü ne
gönderecektir.
5.4. Sigortalı kısmi hasarlarda, hasarlı cep telefonu ile birlikte
hasarlı cep telefonunun fatura aslını, imzalı beyanını, vergi ve
vatandaşlık numarasını, kimlik fotokopisini poliçe aslını Cepkask A.Ş
Genel Müdürlüğü ne gönderecektir.
5.5. Sigortalının şirket olduğu hasarlarda yukarıdaki evraklara ilaveten
şirketin vergi levhası, ticaret sicil gazetesi ve şirket yetkilisinin
imza sirkülerinin fotokopisi Cepkask A.Ş Genel Müdürlüğüne
gönderilecektir.
5.6. Ek tutanak veya ek beyan kabul edilmeyecektir.
5.7. Kısmi hasarlarda sigortacı, hasarı tazmin etmeden önce poliçenin
vadesi gelmemiş günlerinin priminin iadesini yaparak poliçeyi fesh
edebilir.
5.8. Cepkask' da işlemler; sigortalının gerekli evrakları doğru ve
eksiksiz olarak ibraz etmesi sonucu başlar. Aksi halde sigortalı adına
herhangi bir hasar işlemi yapılmaz.
5.9. Hasar ve iadelerde kargo ücreti sigortalıya aittir.
5.10. Fatura tarihinin hasar tarihinden sonra olması teminat haricidir.
5.11. Yurt dışında meydana gelen çalıntı hasarlarında tutulan polis
zaptının konsolosluktan onayı şarttır. Yurt dışında tutulmuş zabıt
asıllarının yeminli tercüme bürolarınca Türkçe tercümesi gerekmektedir.
5.12. Fatura ve cep telefonunun üzerindeki imei numarasının aynı olma
zorunluluğu vardır. Aksi durum teminat haricidir.
5.13.Çalıntı hasarlarında, sigorta şirketi hasarı tazmin ettikten sonra
çalınan cep telefonunun bulunması halinde, sigortalı bulunan cep
telefonunu sigortacıya iade etmekle kanunen mükelleftir.
5.14. Sigortalı, Cepkask yaptırmakla, Cepkask Elektronik Cihaz Sigortası
Genel ve Özel Şartlarını peşinen kabul etmiş sayılır. Yukarıdaki
maddelere muhalefet halinde hizmet akdi sona erer ve tahsil edilmiş olan
Cepkask prim bedeli geri ödenmez. Varsa verilen hizmetlerin bedeli de
ayrıca tahsil edilir.
5.15. Sigortalı hırsızlık neticesi çaldırdığı cep telefonunu,
Telekomünikasyon Kurumuna ( 0312 232 23 23) müracaat ederek, cep
telefonunu imei numarası üzerinden görüşmeye kapattırarak bloke
ettirecektir.
Aksi halde hasar ödemesi yapılmayacaktır
5.16. Muafiyet: Hırsızlık veya cep telefonunun tamamen hasarlanması
(Tamir yapılamaz durumlarda) beher cep telefonunun ödenebilir tazminat
tutarı üzerinden %25 muafiyet uygulanacak olup, tamir gerektiren
durumlarda herhangi bir muafiyet uygulanmayacaktır.
Cepkask Cep Telefonu Sigortası Poliçe Genel ve Özel Şartları üzerinde;
Verilen teminatlar, teminat dışı kalan haller ile muafiyetler ve diğer
tüm şartlar açıkça belirtilmiştir. Bunun dışında herhangi bir teminat
söz konusu değildir. Bu sertifika ile Genel ve Özel Şartları mutlaka
okuyunuz.
ÖNEMLİ NOT: Sigortalının kanuni adresi fatura adresidir. Sigortalıya
yapılacak teslimatlarda veya yazışmalarda bu adres kullanılacaktır.
Sigortacının kanuni adresi de poliçe de yazılı Mapfre # Genel Sigorta
A.Ş.#nin adresidir. Bu adreslerde veya poliçede yazılı iletişim
kanallarından başka bir adrese yapılacak özel veya kanuni tebligatlar
geçersiz sayılacaktır.
İşbu poliçe ve ambalajı sigorta süresince saklanacaktır.

Kaynak: InceHesapCom / Teknoloji

Gsm Teknoloji Haberler

Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

Erdoğan CHP'li belediyelere resti çekti: Bakanlığımız borçların tahsiline başlayacak

TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

TBMM'de ortalık savaş alanına döndü! AK Partili Karaismailoğlu, DEM Parti'li Bozan'a yumruk attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'teki protestolara sert çıktı: Biz bu şımarıklığa boyun eğmeyiz

Bakmadan Geçme

25-26 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 25-26 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 25-26 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25-26 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Beylikdüzü, Şişli, Sarıyer elektrik kesintisi! 25-26 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Yenimahalle, Altındağ, Pursaklar elektrik kesintisi! Şişe çevirmece doğruluk soruları! Şişe çevirmecede sevgiliye sorulabilecek zor doğruluk soruları örnekleri e-Nabız randevu onaylama! e-Nabız'dan randevu nasıl onaylanır? En-Nesyri müslüman mı? Youssef En-Nesyri nereli, dini ne, ailesi müslüman mı? Testo Taylan kaç yaşında, nereli? Testo Taylan'ın boyu, kilosu kaç, ne mezunu? Ruzomberok nerenin takımı? Ruzomberok hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? TBMM'de hangi milletvekilleri kavga etti? TBMM'de ne oldu, kavga neden çıktı? Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray Lecce maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Bingöl'de madde bağımlısı şahıs sokaktakilere bıçakla saldırdı! 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title