Nazım Ekren: Sanayi Büyüdü

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, Ekonomiyi Değerlendirdi.

Nazım Ekren: Sanayi Büyüdü

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, yılın ilk çeyreğinde global piyasalardaki belirsizliklere ve uluslararası emtia fiyatlarındaki yüksek oranlı artışlara rağmen sanayinin yüzde 6.9 büyüdüğünü belirterek, geçen yıl yaşanan kuraklığın ardından bu yıl tarımsal üretimde beklenen toparlanmanın ekonominin büyümesini destekleyeceğini kaydetti.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren başkanlığında bugün yapılan Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'nda, global ve yurtiçi ekonomik ve finansal gelişmeler ile geleceğe yönelik görünüm ele alındı. Bakan Ekren, toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, dünya ekonomisine ilişkin risklerin sürmekle birlikte ABD ekonomisine ilişkin açıklanan son verilerin beklentilerden daha olumlu olması nedeniyle bekleyişlerde nispi bir iyileşme olduğunu belirtti. Ancak başta enerji ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarındaki artış eğiliminin global ekonominin büyüme ve enflasyon görünümünü olumsuz etkileyemeye devam ettiğini kaydeden Bakan Ekren, Türkiye ekonomisinin de bu dış koşullardan belli ölçüde etkilendiğini ifade etti. Ekren, yılın ilk çeyreğinde sanayi büyümesinin global piyasalardaki belirsizliklere ve uluslararası emtia fiyatlarındaki yüksek oranlı artışlara rağmen yüzde 6.9 olarak gerçekleştiğini belirterek, geçen yıl yaşanan ağır kuraklık nedeniyle düşen tarımsal üretimde bu yıl beklenen toparlanmanın, ekonominin büyümesini destekleyeceğini dile getirdi.

Türkiye'nin rekabet gücünü artıracak, büyüme ve istihdama katkı sağlayacak, kayıt dışılığı azaltacak önemli reformların hayata geçirildiğini kaydeden Ekren, özellikle sosyal güvenlik reformu, istihdam paketi, yap-işlet devret sisteminin kapsamının genişletilmiş olmasının Türkiye için önemli açılımlar sağlayacağını bildirdi.

Devlet Bakanı Ekren, yılın ilk 4 ayında ihracatın yüzde 36.8 oranında artığını belirtti. İhracattaki yüksek performansa rağmen enerji ithalatının yılın ilk 3 ayında yüzde 56.9 oranında artmasının cari işlemler açığı üzerinde olumsuz etkide bulunduğunu ifade eder Bakan Ekren, uluslararası piyasalarda enerjinin yanı sıra temel gıda ürünleri fiyatlarının da yüksek oranda artmasının enflasyonu olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. Ekren yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki dönemde genel olarak tüm dünyada görülen enflasyonist baskıları en aza indirmek amacıyla maliye ve para politikaları koordineli ve ihtiyatlı bir şekilde uygulanacaktır. Enerji ve gıda konusunda bölgesel imkan ve kaynakların kullanımı hızlandırılacaktır. Güneydoğu Anadolu Projesi'nin uygulanması, bölgesel ekonomik kalkınma ve sosyal gelişmenin hızlandırılması sağlanacaktır. Yılın ilk 4 ayında bütçe performansı öngördüğümüzden de güçlü olmuştur. Bu performansta, vergi gelirlerindeki artışın temel rolü oynadığının altını çizmek gerekir. Hazine'nin borç çevirme oranının geçmiş dönemlere göre önemli ölçüde azalmış olması ve güçlü rezerv pozisyonu, global gelişmelere bağlı riskler karşısında önemli bir güvence oluşturmaktadır. Mali sistemin güçlenen yapısının kamu finansman dengelerindeki iyileşmenin ekonomimize sağladığı dayanıklılığı güçlendirici bir unsur olduğu da vurgulanmalıdır" dedi.

Bakan Ekren, gerek özelleştirme programında sağlanan ilerlemelerin, gerekse özel sektörde gerçekleşen işlemlerin, Türkiye'nin doğrudan yatırımlar açısından cazibesini devam ettirdiğini ortaya koyduğunu belirtti. Bakan Ekren, yatırım ortamını daha da iyileştirici adımların gündem maddeleri arasında yer aldığını ve bu alanda en üst düzeyde izleme ve koordinasyon yapıldığını, AB müzakere süreci taahhütleri çerçevesinde sürdürülmeye devam ettiğini ifade etti.

(MV-CC-CC-E)