Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi - Haberler
Haberi Paylaş

Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi

Bültenler - Güncel
 - Güncelleme:
Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi

"Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi" bilimsel toplantısı 2-5 Eylül arasında İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

Kongreye 1984 Nobel Fizik Ödülü sahibi Prof. Dr. Carlo RUBBIA katılacaktır.

Prof. Dr. Carlo RUBBIA, elektrozayıf kuramın öngördüğü zayıf etkileşimlerin kuvvet taşıyıcılarının keşfinde oynadığı rolden dolayı, diğer CERN fizikçisi Simon van der Meer ile birlikte 1984 yılında Nobel Fizik Ödülü ile onurlandırılmıştır. Bu ödül, CERN'de çalışan araştırıcıların kazandığı ilk Nobel ödülüdür.

Carlo Rubbia, 1934 yılında İtalya'da doğdu. Lisans ve lisansüstü eğitimini İtalya' da tamamladı. 1959 yılında Columbia Üniversitesi (ABD)'nden doktorasını aldı. 1961 yılından itibaren CERN 'de çalışmağa başladı. 1972-1989 yılları arasında Harvard Üniversitesi'nde Higgins kürsüsünde profesör olarak görev aldı. Harvard'da çalıştığı yıllarda da CERN deki araştırma faaliyetlerine devam etti. 1976 yılında, CERN'deki SPS (Super Proton Synchrotron) aygıtının proton ve antiprotonları aynı halkada çarpıştırabilecek hale getirilmesini önerdi. Buna göre, yeni faaliyete geçmiş olan SPS'nin faaliyeti durdurulup Rubbia'nın planına göre yeniden inşa edildi. Yeniden tasarlanan SPS 1981 yılında çalışmağa başladı ve 1983 yılında Rubbia'nın önderliğindeki fizikçi ekibi, parçacık fiziği için dönüm noktasını oluşturan, zayıf etkileşimlerin kuvvet taşıyıcıları olan vektör bozonlarını (W+, W- , Z0) keşfetti. Rubbia'nın önderliğinde gerçekleşen bu olağanüstü başarı yalnızca bilim açısından önemli sonuçlar doğurmamıştır. Bu başarıyla birlikte, II. Dünya Savaşı'ndan bu yana deneysel parçacık fiziğinde ağırlık, önde giden ABD'den Avrupa'ya kaymağa başlamıştır. Günümüzde parçacık fiziği araştırmalarında en önemli merkez CERN'dür.

Carlo Rubbia, 1990'lı yıllarda, temiz ve güvenli nükleer enerji üretimi için toryum temelli Enerji Yükseltici/Hızlandırıcı Güdümlü Sistem (Energy Amplifier/Accelerator Driven System) önermiştir.

Carlo Rubbia'nın araştırmaları kozmik nötrinolar, proton kararlılık analizi, kontrollü nükleer füzyon tasarımları, toryum ve radyoaktif malzemenin kullanımında reaktör temelli tasarımlar olmak üzere farklı fizik alanlarını kapsar.

Carlo Rubbia, 1989-1993 arasında CERN genel direktörlüğü yapmıştır. 1999'dan 2005'e kadar İtalyan Ulusal Yeni Teknolojiler, Enerji ve Çevre Ajansı (ENEA) başkanı, 2005'den 2009'a kadar İspanyol Enerji, Çevre ve Teknoloji Araştırma Merkezi (CIEMAT) bilimsel danışmanı olarak görev yapmıştır. 2007'den beri Enerji ve İklim Değişimi Üst Düzey Danışma Gurubu'nun üyesidir. 2009 yılında, merkezi Santiago (Şili)'de olan, Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomik Komisyonu (ECLAC) genel sekreterinin enerji özel danışmanlığı görevine atanmıştır. 2010 Haziran ayından beri Potsdam (Almanya)'daki İleri Sürdürülebilirlik Araştırmaları Enstitüsü (IASS) bilimsel direktörüdür.

Carlo Rubbia, aralarında 1985'de İtalya'nın "Cavaliere di Gran Croce", 1989'da Fransa'nın "Officier de la Legion d'Honneur" ve 1993'de Polonya'nın "Polish Order of Merit" nişanları da olmak üzere birçok onurla taltif edilmiştir. Çok sayıda akademinin üyesidir ve 27 onursal dereceye sahiptir. 500'den fazla bilimsel makalenin yazarıdır.

Türk Fizik Derneği 30. Uluslararası Fizik Kongresi'ne, konularında uzman 33 Türk ve yabancı çağrılı konuşmacıların yanında; yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile birlikte çok sayıda fizikçi bilim insanının katılımı beklenmektedir. Kongremize 731 başvuru yapılmış; bilim kurulu üyelerinin değerlendirmeleri sonucunda, 262 adet sözlü, 339 adet poster bildiri kongrede sunulmak üzere kabul edilmiştir.

Kongre; Atom, Molekül ve Plazma Fiziği, Uygulamalı Fizik, Yoğun Madde Fiziği ve İstatistiksel Fizik, Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji Parçacık Fiziği, Fizik Eğitimi ve Felsefesi, Matematiksel Fizik, Astrofizik ve Kozmoloji, Medikal Fizik konularını içermektedir.

Dernek yönetim kurulumuz, fizik biliminin tanıtılmasına ve sevdirilmesine, bilim ve teknoloji alanında toplumda farkındalık yaratılmasına katkı yapanlar arasından bir kişiye "TÜRK FİZİK DERNEĞİ ÖZEL ONUR ÖDÜLÜ" vermektedir.

2013 YILI TÜRK FİZİK DERNEĞİ ÖZEL ONUR ÖDÜLÜ'nün fizik biliminin de içinde olduğu temel bilimlerde yaşanan üniversitelerimizdeki öğrenci kontenjan sorunlarının çözümündeki çabaları ve temel bilimlerin dolayısıyla fizik biliminin teknolojinin gelişmesi ve üretimindeki öneminin üst düzeydeki makamlara hem anlatılması ve hem de yaptığı girişimlerden dolayı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Mustafa İSEN 'e verilmesine karar verilmiştir.

Türk Fizik Derneği'nin düzenlediği fizik kongreleri, ülkemizdeki fizikçileri bir araya getirmekte; uluslararası katılımla, yurt içinde ve yurt dışında çalışan bilim insanlarının bilimsel gelişmeler hakkında bilgi alışverişi ve işbirliği olanaklarını arttırmayı hedeflemektedir.

Kongreye katılacak protokol ve kongrenin ilk günü olan 2 Eylül 2013 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Konferans Salonu'nda saat 09:00'daki açılış töreninde sırasıyla;

- Organizasyon Komitesi Başkanı ve Balkan Fizik Birliği Başkanı Doç. Dr. Yeşim ÖKTEM

- Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. K. Gediz AKDENİZ

- Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin ARIK

- Türk Fizik Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Baki AKKUŞ

- Türkiye Bilimler Akademisi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat ACAR

- İstanbul Üniversitesi Rektörü, Kongre Onursal Başkanı Prof. Dr. Yunus SÖYLET

- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Mustafa İSEN birer konuşma yapacaklardır.

Açılış konuşmalarından hemen sonra ödül törenine geçilecek olup;

- 2013 yılı Türk Fizik Derneği Prof. Dr. Şevket Erk Genç Bilim İnsanı Ödülü Ödülü kazanan: Doç. Dr. Özhan ÖZATAY– Boğaziçi Üniversitesi

- 2013 yılı Türk Fizik Derneği Prof. Dr. Engin Arık Bilim İnsanı Ödülü

Ödülü kazanan: Prof. Dr. Saleh SULTANSOY – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

- 2013 yılı Türk Fizik Derneği Onur Ödülü

Ödülü kazanan: Prof. Dr. Metin ARIK – Boğaziçi Üniversitesi

- 2013 yılı Türk Fizik Derneği Özel Onur Ödülü

Ödülü alan: Prof. Dr. Mustafa İSEN– Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve YÖK Üyesi verilecek.

Ayrıca plaket törenin bitiminde saat 11:00'de 1984 yılı Nobel Fizik Ödülü sahibi Prof. Dr. Carlo RUBBIA çağrılı konuşmacı olarak "Enerjinin Geleceği" başlıklı kongrenin ilk sunumunu yapacak.

Bültenler / Güncel

İstanbul Üniversitesi, İtalya, Eylül, 1984, Güncel, Haberler

title