Erdoğan, BM'nin İklim Değişikliği Panelinde Konuştu

Erdoğan, BM'nin İklim Değişikliği Panelinde Konuştu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Toplantısı Kapsamında Düzenlenen, 'Hafifleme Emisyonun Azaltılması ve İklime İstikrar Kazandırılması Ortak Geleceğimizi Korumak' Konulu Panelde Bir Konuşma Yaptı.

Erdoğan, BM'nin İklim Değişikliği Panelinde Konuştu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısı kapsamında düzenlenen, ''Hafifleme Emisyonun Azaltılması ve İklime İstikrar Kazandırılması Ortak Geleceğimizi Korumak'' konulu panelde bir konuşma yaptı.

Erdoğan panelde iklim değişikliğinin, bugün insanlığın karşı karşıya bulunduğu ''en büyük çevre tehdidi'' olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

''Küresel iklim değişikliğinin en büyük nedeninin sera gazları emisyonu olduğu da bir vakıadır. İklim değişikliğinin en adaletsiz yönlerinden biri, sorunun olumsuz sonuçlarından en fazla etkilenen ülkelerin, bu sorunun ortaya çıkmasında en az sorumluluk sahibi ülkeler olmalarıdır. Gelişme yolundaki ülkeler ile en az gelişmiş ülkelerin, uluslararası mekanizmalar, uyuma yönelik fonlar ve yeni teknolojilerden daha kapsamlı bir şekilde yararlanması gerekir.

Gelişmekte olan ülkeler ise özgün şartları da göz önünde bulundurularak adil ve esnek bir çerçevede uluslararası çabalara katılmalıdır.''

Türkiye'nin, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 2001 yılında yapılan 7. Taraflar Konferansı'nda kabul edildiği üzere, özel şartlara sahip bir Ek-I ülkesi ve Sözleşme'ye 2004'te taraf olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:

''Ancak, temel ekonomik göstergeler açısından Türkiye'nin sanayileşme düzeyi henüz EK-I ülkelerinin büyük çoğunluğunun ulaşmış oldukları seviyede değildir.

Ülkemizin 2004 yılı itibariyle toplam kişi başına düşen sera gazı salım miktarı 4.1 ton karbondioksit eşdeğeridir. Bu miktar, Avrupa Birliği ve ülkemizin de içinde yer aldığı OECD ülkeleri ile Ek-I listesi ülkeleri ortalama değerlerinin yaklaşık üçte birine karşılık gelmektedir. Bununla birlikte, Türkiye'nin, yüksek gelişme hedeflerine ve hızla büyüyen bir piyasa ekonomisine sahip bir ülke olduğu düşünülürse, salım artışlarının önümüzdeki dönemde devam edeceği aşikardır.''

Erdoğan, Türkiye'nin, sera gazı salımını azaltmak üzere bir dizi çalışma yaptığını anlatarak, ''Sürdürülebilir kalkınma ilkesi çerçevesinde ekonomik gelişmesini devam ettirmeye büyük önem veren Türkiye, 'hakkaniyet' ve 'ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar' ilkeleri temelinde, iklim değişikliğine karşı mücadeleye devam etmek konusunda kararlıdır'' diye konuştu.

Türkiye'nin, henüz Kyoto Protokolü'ne taraf olmadığını anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Halen, Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne taraf olmasının yüksek düzeyde değerlendirildiği bir süreç içindeyiz. Türkiye, özel koşullarından ötürü diğer Ek-I ülkelerinden daha farklı durumda bulunan bir Ek-I ülkesi olduğu dikkate alınmak kaydıyla Kyoto Protokolü'ne taraf olmaya olumlu bakmaktadır'' dedi.

Erdoğan, Mart 2009'da İstanbul'da 5. Dünya Su Forumu'na evsahipliği yapacağını anımsatarak, tüm katılımcıları davet etti.

Kaynak: AA