Balıkesir: Balıkesir'de Yerel Yönetimler

Balıkesir: Balıkesir'de Yerel Yönetimler

Balıkesir Belediyesi, "Harcamalara İştirak Payı" Taksitlerinin 2007 Yılı Ortalarına Kadar Ödenebileceğini Bildirdi.

Balıkesir: Balıkesir'de Yerel Yönetimler

Balıkesir Belediyesi, "Harcamalara İştirak Payı" taksitlerinin 2007 yılı ortalarına kadar ödenebileceğini bildirdi.

Balıkesir Belediye Başkanlığı tarafından, 2005 yılında yapılan asfalt, bordür ve tretuvar çalışmaları ile ilgili, "Harcamalara İştirak Payı" tahakkuk ihbarnamelerinin 28 Ağustos 2006 tarihinden itibaren mükelleflere gönderilmeye başlandığı kaydedildi. Belediye, son günlerde basın-yayın organlarında bu konuyla ilgili yer alan haber, yazı ve yorumlarda, eksik ve yanlışların bulunduğunu ileri sürdü. Kamuoyuna yansıyan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama zorunluluğu hisseden Balıkesir Belediyesi, halkın doğru bilgilendirilmesi ve yanlışların düzeltilmesi adına yazılı bir açıklama yayınladı. Balıkesir'de son günlerin en tartışmalı konusu olan vatandaşlara çıkarılan ve tepkilere sebep olan katılım paylarıyla alakalı belediye tarafından yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"Belediyemizin, Bahçelievler, Plevne, Atatürk, 1. ve 2. Gündoğan, Hasan Basri Çantay, Ege ve Gümüşçeşme mahallelerinde, 2005 yılında yapmış olduğu kaldırım, bordür ve asfalt çalışmaları için, 2005 yılı Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarıyla 7 milyon 535 bin 145.75 YTL harcanmıştır. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'na dayanılarak, söz konusu mahallelerde gayri menkulü bulunan vatandaşlardan, yol çalışmaları ile ilgili olarak, 'Harcamalara İştirak Payı' tahakkuk ihbarnamelerinde talep edilen paranın toplamı ise harcanan paranın yaklaşık yüzde 56.5'i (4 milyon 259 bin 134 YTL) kadardır. Bu para, halen yürürlükte bulunan emlak vergisi rayiç bedellerine göre tahakkuk ettirilerek, mükelleflerden talep edilmektedir. Tahakkuk eden yol harcamalarına iştirak payları, ilk taksitin vadesinde tamamı peşin ya da bu yıldan başlayarak 2007 yılına kadar üçer ay aralıklarla 4 eşit taksit şeklinde tahsil edilmektedir. Taksitlerin, yayınlarda yer aldığı şekilde, arka arkaya 4 ayda tahsil edilmesi söz konusu değildir. Ayrıca, kendisine tahakkuk ettirilen iştirak payının tamamını, ilk taksitin vadesi içinde peşin ödeyen mükelleflere, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 89. maddesinin (a) bendine göre, tahakkuk üzerinden yüzde 25 indirim uygulanmaktadır. Bu konu ile ilgili tüm ayrıntılar, mükelleflere gönderilen tebligatlarda belirtilmiştir."

Kaynak: İHA