Ankara Smmm Odasında Seçim Heyecanı

Ankara Smmm Odasında Seçim Heyecanı

Ankara Smmm Odası'nın 24 -25 Mayıs Tarihleri Arasında Yapılacak 19. Genel Kurulu Öncesinde Çağdaş Demokrat Muhasebe Grubu Adaylarını Mitingi Andıran Bir Kokteyl ile Tanıttı.

Ankara Smmm Odasında Seçim Heyecanı

Ankara Serbest Muhasebe Mali Müşavirler Odası'nın 19. Genel Kurul'u hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Oda yönetiminde bulunan Çağdaş Demokrat Muhasebe Grubu, adaylarını bir kokteyl ile tanıttı. Vedat Dalokay Kokteyl salonunda yapılan ve mitingi andıran tanıtım kokteyline 2 binin üzerinde muhasebeci ve mali müşavir katılarak, erken bir seçim coşkusu ve heyecanını paylaştı.


ASMMMO Başkanlığına yeniden aday olan Ali Metin Polat, 19. Genel Kurul'un ülkenin büyük sorunlar yaşadığı bir dönemde toplandığına dikkat çekerek, herkesin "laik demokratik Cumhuriyet kazanımlarını savunmak" ve "mesleki özerkliği korumak" sorumluluğu ile karşı karşıya bulunduğunu anlattı. Polat, siyasetin meslek yasası değişikliği ile Oda'lara müdahaleyi denediğini hatırlatarak, Cumhurbaşkanının veto ettiği meslek yasasının muhasebecilerin sorunları ve ekonomik gelişmelere uygun çözümler getirmediğini söyledi.


Polat özetle şöyle konuştu:


"Mesleğimizin uluslararası gelişmelere paralel olarak artan sorumluluklara, mesleki değişimler ve ülke ekonominin gerekleri çerçevesinde yeniden yapılanması gerekmektedir. Dünyada giderek önem kazanan benzer özellikteki mesleki faaliyetler ve örgütlenmeler ülkemizde de etkinleştirilmeli ve hukuki açıdan çağdaş nitelikte güvencelere kavuşturulmalıdır.

-"MESLEK YASASI TÜMÜYLE YENİDEN ELE ALINMALI"-

Ancak Cumhurbaşkanı tarafından veto edilen meslek yasası bu gereklilikleri karşılamaktan uzaktır. Veto edilen yasa mesleki alanda yaşadığımız yetki karmaşası, tahsilat, haksız rekabet, hizmet sözleşmelerinden alınan damga vergi ve angarya sorunlarına çözüm getirmemektedir.


TÜRMOB ve Odalarımızın karşılaştığı çalışma zorlukları ve riskler dikkate alındığında meslek yasasının sadece vetolu maddesinde düzenlemeye gitmek yerine, bütünüyle yeniden gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir."

-"MESLEKİ ÖZERKLİĞİ KORUYACAĞIZ"-

Bizler, demokrasiyi kendisi için ve işine geldiği ölçüde isteyen siyasi anlayışın yol açtığı ekonomik ve toplumsal sorunlar karşısında onurlu duruşumuzu ortaya koymak, ülkemizi çağdaş dünyadan koparma girişimlerine dur demek, örgütlenme ve ifade özgürlüğünün önüne konan engellere karşı çıkmak, laik demokratik Cumhuriyetin kazanımlarını kararlılıkla savunmak durumundayız.


Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu, mesleğimizin yeniden yapılandığı bu süreçte, mesleki özerkliğin korunmasını ön planda tutacaktır. Bizimle birlikte kurumsallaşan ASMMMO'nın etkinliğinin artırılması, üyelerimizin gelişmelere paralel mesleki birikimle donatılması temel hedefimiz olmuştur.


Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu, geçmişte olduğu gibi bugün de çağdaş ve demokratik yaklaşımlar ışığında yeni ihtiyaçlara cevap verecek, mesleğimize yüksek standartlar kazandıracak çalışmalara imza atmaya devam edecektir." (ANKA)


(HF/ZG)