Ankara: 2007 Yılı Bütçe Müzakereleri

Ankara: 2007 Yılı Bütçe Müzakereleri

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, Mevsimlik İşçilerle İlgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bir Çalışma Yürütüldüğünü Belirterek, "200 Bin Kişinin Kadroya Alınması Çalışmaları Çalışma Bakanlığımızın Koordinasyonunda Yürütülüyor. Bununla İlgili Tasarı Çalışmaları Var. Bakanlar Kurulu'na İki Defa da Sunum Yapıldı. Son Şekli Hazırlanıp Bakanlar Kurulu'na Sunulacak" Dedi.

Ankara: 2007 Yılı Bütçe Müzakereleri

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan, mevsimlik işçilerle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "200 bin kişinin kadroya alınması çalışmaları Çalışma Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülüyor. Bununla ilgili tasarı çalışmaları var. Bakanlar Kurulu'na iki defa da sunum yapıldı. Son şekli hazırlanıp Bakanlar Kurulu'na sunulacak" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda, 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın maddeleri görüşülürken milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Unakıtan, tüketici kredilerindeki artıştan endişe edilmemesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de tüketici kredilerinin yakın tarihe kadar çok gelişmediğini, istikrar olmadığı için çok fazla kullanılmadığını anlatan Unakıtan, faizlerin gecelik yüzde 5 binlere vardığı bir yerde tüketicinin kredi kullanmasının mümkün olmayacağını kaydetti. Unakıtan, "Tüketici kredilerinin artmaya başlamış olması, Türkiye'de güven ve istikrarın geldiğini, tüketicinin de kredi verenin de önünü görmeye başladığının bir işaretidir" dedi. Bakan Unakıtan, yabancılardan stopaj alınmamasıyla ilgili eleştirilere yanıt verirken, "Yabancıları ülkemizde vergilendirmek istedik. Ama çifte vergilendirmeyi önleyen anlaşmalar pratikte sorun çıkarıyor. AB üyesi bazı ülkelerde mükellefler, kendi ülkelerinde vergilendiriliyor. Biz de bu ilkeyi getirdik. Vergilendirmeme diye bir şey yok" diye konuştu. Özel iletişim vergilerinin artırılmasıyla ilgili bir soruyu cevaplandıran Bakan Unakıtan, "Bizden önce hazırlanmış bir kanun var. O kanunda maktu vergiler, lira olarak belirlenmiş. Bunlar belli bir ölçüde, değerlendirme ölçüsünde artıyor. Bütün vergiler; motorlu taşıtlar, özel iletişim vergileri, maktu vergiler makul oranda artırıldı. Bu seneki değerlendirme ölçüse yüzde 7.8, bütün vergileri değerleme farkı olarak, geçen seneki değerini koruması bakımından böyle bir artırım söz konusudur. Bu, vergi nispetlerinin artışı manasına gelmez. Bizden önce de yapılan usuldür" ifadelerini kullandı.

Bakan Unakıtan, yine bir soru üzerine mevsimlik işçilerin kadroya kavuşturulmasıyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir çalışma yapıldığının altını çizerek, "200 bin kişinin kadroya alınması çalışmaları Çalışma Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülüyor. Bununla ilgili tasarı çalışmaları var. Bakanlar Kurulu'na iki defa da sunum yapıldı. Son şekli hazırlanıp Bakanlar Kurulu'na sunulacak" cevabını verdi.

Bir soru üzerine, 4 yılda 2 milyon kişiye istihdam sağlandığını kaydeden Unakıtan, "Türkiye'de büyük bir nüfus artışı var. Artan nüfusa iş bulacaksınız. Tarımda çalışan nüfus fevkalade fazla. Bu nüfustan da sürekli tarım dışı sektörlere kayma var. Bir de ilave iş bulacaksınız. Bizim hükümetimiz zamanında bu üçü de olmuştur. Olmaya da devam edecektedir. Artan nüfusa rağmen, 35'lerden 28.5'lere indirilmiştir tarım dışı istihdam. 6.5 puanlık tarımdan, tarım dışına kayış olmuştur. Tarım dışındaki sanayi ve hizmet sektörü absorve etmiştir. 2 milyon kişiye yakın istihdam sağlanmıştır, ilave istihdam" ifadelerini kullandı.

Borçların nominal olarak artmadığını azaldığını söyleyen Bakan Unakıtan, şöyle devam etti:

"Borçlar, bir defa Gayri Safi Milli Hasıla'ya (GSMH) oranı ile ölçülür bütün ülkelerde. 2001 yılında borçların GSMH oranı yüzde 90.5'ti. Bu oran 2006 yılının sonunda yüzde 49.6'ya düştü. Borçlar nominal olarak arttı mı, artmadı mı? İlk defa 2006 yılında azaldı. Kamu borçlanma gereği eksiye düştü. Hem nominal hem de oransal olarak düşmeye başladı."