Açlık sınırı 530 YTL

Türk-İş, Temmuz 2005'te ''açlık sınırı''nın 530 YTL 5 YKr, ''yoksulluk sınırı''nın ise 1611 YTL 11 YKr olduğunu bildirdi. Türk-İş Araştırma Merkezi'nce yapılan araştırmaya göre, 4

Açlık sınırı 530 YTL