Zmo: Mera Yasası Beklenen Sonucu Vermedi

Zmo: Mera Yasası Beklenen Sonucu Vermedi

Ziraat Mühendisleri Odası, Mera Yasasının Uygun Yönetim ve Finans Organizasyonlarının Kurulamaması ve Uygulama Yanlışları Nedeniyle Arzu Edilen Sonuçları Üretemediğini Kaydetti.

Zmo: Mera Yasası Beklenen Sonucu Vermedi

Ziraat Mühendisleri Odası, mera yasasının uygulama yanlışları nedeniyle arzu edilen sonuçları üretemediğini bildirdi.

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamada, çayır ve meraların ıslah edilerek verimliliklerin artırılması, hayvancılığın geliştirilmesi, toprak muhafaza ve erozyon kontrolünün sağlanması için çıkarılan Mera Kanunu'nun arzu edilen sonuçları üretemediği belirtildi. Mera, yaylak, kışlak ve kamuya ait otlak ve çayır oranının azaldığına dikkat çekilen açıklamada, siyasi iktidarlarca gündeme getirilen imar affı düzenlemelerinin bunda büyük etkisinin olduğu kaydedildi. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

"AKP iktidarı döneminde Mera Kanunu'na eklenen geçici madde hükmüyle, 1 Ocak 2003 tarihinden önce işgal edilen mera alanları için af çıkarılmıştı. AKP giderayak iktidarları dönemindeki ikinci mera affına da imzasını atmıştır. Seçimlere kısa bir süre kala çıkarılan yasaya göre, mera ve yaylalarda inşaat yapanlar, bu yapılara, rayiç bedelin yarısını ödeyerek tapu çıkartabilecektir. Düzenleme ile kaçak konutlara açılan davaların da hepsi düşecektir."(ANKA)