Trans Anadolu Petrol Boru Hattı'nda Yapılan Güzergah Değişikliği

Trans Anadolu Petrol Boru Hattı'nda Yapılan Güzergah Değişikliği

Çalık Enerji ve Eni International B.v. Şirketleri Ortaklığı Şirketi Olan Trans Anadolu Petrol Boru Hattı Sanayi ve Ticaret A.ş. (Tapco), Geçtiğimiz Günlerde Basında Yer Alan "Samsun-ceyhan Boru Hattı Güzergahı Ünye-ceyhan Olarak Değiştirildi" Haberleri Üzerine, Trans Anadolu Petrol Boru Hattı'nda Yapılan Güzergah Değişikliğinin Teknik Nedenlerden Dolayı Gerçekleştirildiğini Açıkladı.

Trans Anadolu Petrol Boru Hattı'nda Yapılan Güzergah Değişikliği

Çalık Enerji ve Eni International B.V. şirketleri ortaklığı şirketi olan Trans Anadolu Petrol Boru Hattı Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TAPCO), geçtiğimiz günlerde basında yer alan "Samsun-Ceyhan boru hattı güzergahı Ünye-Ceyhan olarak değiştirildi" haberleri üzerine, Trans Anadolu Petrol Boru Hattı'nda yapılan güzergah değişikliğinin teknik nedenlerden dolayı gerçekleştirildiğini açıkladı.


Yapılan yazılı açıklamada, Çalık Enerji ve Eni International B.V. şirketleri ortaklığı şirketi olan TAPCO'nun Karadeniz sahilinden başlayarak Anadolu'yu kuzeyden güneye geçen ve Akdeniz sahil şeridinde son bulan petrol boru hattının inşaat ve işletme ruhsatına sahip firma olduğu ve TAPCO'nun ham petrolü Karadeniz kıyısındaki tesislerden, Akdeniz'deki Ceyhan terminali tesislerine taşıyacak ulaşım sisteminin tasarımından, inşaatından ve işletmesinden sorumlu olduğu bildirildi. Samsun yakınlarında sonlanması


planlanan boru hattının kuzey güzergahında bir çok teknik nedenden ötürü değişiklik yapılmasının öngörüldüğünü belirten şirket, yeni hattın Samsun-Ünye sınırından geçmesine karar verildiğini duyurdu. Boru hattı güzergahı üzerinde yapılması öngörülen değişikliğin, yapılan toprak ve deniz araştırmaları sonucunda ortaya çıkan teknik gerekçelere dayandığı da belirtildi. Açıklamanın devamında şöyle denildi:


"Önceki planlamada Samsun yakınlarında yer alan güzergah, Samsun limanındaki deniz ticaret trafiğinin yoğunluğu, iskele ve SPM (Single Point Mooring-Tek Nokta Şamandıra) sayılarının çok olması nedeniyle uygun bulunmamıştır. Ayrıca, muhtemel boru hattı güzergahı üzerinde yer alan Samsun Körfezi'nin doğusundaki Çarşamba Ovası, yeraltı su seviyesinin yüksek ve zemininin zayıf alüvyon yapıda olması nedeniyle terminal inşaatı için uygun değildir. Ünye yakınlarındaki alanlarda zemin kumtaşı kayaları


bakımından zengin ve yeraltı suyu seviyesi düşüktür. Aynı zamanda, Ünye civarındaki deniz trafiğinin Samsun'a göre az olması ve deniz derinliğinin de kıyı yapıları inşaatı için elverişli olması verimli bir ortam yaratmaktadır. Yeni güzergahın onaylanması, TAPCO'nun bu yıl sonunda tamamlanması beklenen Proje Tanımlama Fazı'nı bitirmek için gerekli mühendislik çalışmalarının yapılmasına imkan verecektir. Boru hattının, nihai yatırım kararını takiben 3 yıl içerisinde işletmeye açılması planlanmaktadır.


Süreç, planlanan doğrultuda işlemektedir."


(BGO-BGO-OK-Y)

Kaynak: İHA