TBMM Genel Kurulu

TBMM Genel Kurulu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Makarna Fabrikası Kurmadıklarını Belirterek Nükleer Santrallerde Güvenliğe Önem Verdiklerini Vurguladı.

TBMM Genel Kurulu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, makarna fabrikası kurmadıklarını belirterek nükleer santrallerde güvenliğe önem verdiklerini vurguladı.

TBMM Genel Kurulu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 3 maddesi veto edilen Nükleer Güç Santrallerinin Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışı'na İlişkin Kanun'un görüşmelerini sürdürüyor. Kanun’un 3. maddesinin müzakerelerinin sonunda milletvekillerinin sorularını cevaplayan Güler, TAEK gibi dünya çapında akredite bir kuruluşun neden görmezlikten gelindiğini anlamadığını ifade etti. Nükleer santraller konusunda komşu ülkeleri de incelediklerini ifade eden Güler, “Makarna fabrikası kurmuyoruz. Türkiye'ye uygun olarak denetimler yapılıyor, ölçümler yapılıyor. Kazmayı vurduğumuz andan itibaren her adım denetim altında olacak. Sanki bizim çoluğumuz, çocuğumuz, torunumuz burda yaşamıyor. Güvenlik tabi ki önemli. Biz illa bir yerden kopya mı çekeceğiz. Türk tipi yatırım yapıyoruz. Denetimle ilgili 50 maddelik kanunun taslağı hazır. Bunların hepsi sırayla gelecek. Gecikmek istemiyoruz, zamana karşı yarış içindeyiz” diye konuştu.

Kanun’un 3. maddesiyle ilgili muhalefet tarafından verilen 3 önerge kabul edilmezken madde aynen kabul edildi. Kanun’un 3. maddesinde TAEK’in, Kanun’un yürürlük tarihinden itibaren nükleer santral kurup işletecek şirketlerin karşılaması gereken ölçütleri 1 ay içinde yayınlayacağı hükme bağlanıyor. Kabul edilen maddeye göre Kanun’a göre yapılacak nükleer güç santralleri için yarışmaya katılacaklarda aranacak şartlar, şirketin seçimi, yer tahsisi, lisans bedeli, altyapıya yönelik teşvikler, seçim süreci, yakıt temini, üretim kapasitesi, alınacak enerjinin miktarı, süresi ve enerji birim fiyatını oluşturma usul ve esasları bu Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra 2 ay içinde Bakanlık tarafından hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu’nun onayı ile yürürlüğe girecek bir yönetmelikle belirlenecek. Yapımı öngörülen nükleer güç santralleri için yönetmeliğin yayımlanmasından sonra en geç 1 ay içinde teklif almak üzere TETAŞ tarafından ilana çıkılacak. Alınan tekliflerden TAEK tarafından belirlenen ölçütleri karşıladığı belgelenen şirketlerin teklifleri yarışmaya sokulacak, bu ölçütleri karşılamayan şirketlerin teklifleri yarışma dışı bırakılacak. Alınan teklifler TETAŞ tarafından değerlendirildikten sonra en uygun teklif belirlenerek ilgili şirketle sözleşme imzalanmasına izin alınmak üzere Bakanlar Kurulu’nun onayına sunulacak. TETAŞ tarafından gönderilen teklifin uygun görülmesi halinde Bakanlar Kurulu’nca ilgili şirketle TETAŞ arasında sözleşme imzalanması konusunda izin verilecek. EPDK tarafından sözleşme imzalanması uygun görülen şirkete lisans verilecek. Lisans verilmesini müteakip ilgili şirketle TETAŞ arasında santralin işletmeye girmesinden itibaren 15 yılı aşmayan enerji satışını düzenleyen sözleşme imzalanacak.

(ZÇ-MAY-ÖK-Y)

08.11.2007 18:07 TSİ