Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi Sempozyumu

Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi Sempozyumu

Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi Sempozyumu Gaziantep'te Yapıldı.

Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi Sempozyumu

Marka, Kalite ve Teknoloji Yönetimi Sempozyumu Gaziantep'te yapıldı.

Makina Mühendisleri Odası tarafından Gaziantep Ticaret Odası'nda (GTO) düzenlenen sempozyumda marka, kalite ve teknoloji yönetimi ele alındı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Makina Mühendisleri Odası Başkanı Emin Koramaz, Gümrük Birliği ve Avrupa Birliği (AB) süreciyle Türkiye'nin dışa bağımlılığının arttığını belirtti. Koramaz, gelinen süreçte yaşanan gelişmelerin teknoloji, bilim, inovasyon ve Ar-Ge politikalarını olumsuz etkilediğini kaydederek, "Bugün bunların sanıcılarını yaşıyoruz. Küreselleşme ile ortaya çıkan yeni uluslararası üretim yapısında rekabetin temel belirleyicisi, ülkelerin bilim ve teknoloji üretebilme yeteneği oldu. Ülkelerin tasarım, inovasyon, Ar-Ge ve teknoloji çalışmalarına, patent ve markalaşma faaliyetlerine ulusal gelirden ayırdıkları pay önemli oldu" dedi.

Koramaz, Türkiye'de Ar-Ge harcamalarının ulusal gelir içindeki payının binde 7 seviyesinde bulunduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"AB ortalaması yüzde 2, ABD'de yüzde 2.72 ve Japonya'da yüzde 3.12 olan bu pay maalesef Türkiye'de binde 7 düzeyinde. Türkiye bu payı yüzde 2'ye çıkarmayı hedefliyor. Ancak, Türkiye'nin şu anki verilerle bunu gerçekleştirmesi mümkün değil. Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı 'Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı'na baktığımızda bunun mümkün olmadığını görebiliriz. Tasarı, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve Ar-Ge teşviği verilmesi amacını taşımamaktadır. Teşvikler dışa bağımlı sanayileşmeyi, Ar-Ge faaliyetlerinde tekellere ve yabancı sermayeye teşvik sunmayı hedeflemektedir."

GTO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ünal Özdil de, her sektörde yaşanan yoğun rekabette bir adım öne geçmek için farklılaşmak gerektiğini dile getirdi. Özdil, "Farklılaşmanın tek yolu; farklı tasarımlara sahip ürünler üretmek ve marka yaratmaktır. Şirketler, sahip oldukları markalarla anılmaktadır. Avrupa ülkeleri, Amerika ve Japonya'nın dev firmaları, sahip oldukları markalarla güçlerinin zirvesine ulaşmışlardır" diye konuştu.

Gaziantep Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal ise, gelinen noktada sadece üretimin yeterli olmadığını, acımasız dünya rekabetinde üretilen ürünlerin satılmasının gerektiğini kaydetti. Akınal, markanın güven demek olduğunu ve sağlanan güvenin de tüketici ile ürün arasında duygusal bağ kurduğunu savundu. Akınal, marka ile sağlanan güvenin satışları artırdığını vurguladı.

(OÇ-ST-ST-Y)

18.05.2007 17:13 TSİ

Kaynak: İHA