İzmir'de, Hekimlerden Eylem

İzmir'de, Hekimlerden Eylem

İzmir Tabip Odası, Türk Tabiler Birliği'nin hazırladığı 'Sağlıkta Şiddettin' Yasa Tasarısı'nın yasalaşması ve mecliste görüşülen Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi'ni protesto etmek amacıyla Alsancak'ta eylem yaptı.

İzmir Tabip Odası, Türk Tabiler Birliği'nin hazırladığı 'Sağlıkta Şiddettin' Yasa Tasarısı'nın yasalaşması ve mecliste görüşülen Sağlıkta Şiddet Yasa Teklifi'ni protesto etmek amacıyla Alsancak'ta eylem yaptı.

AK Parti'nin sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik olarak hazırladığı ve TBMM'de görüşülen yasa teklifinin kökten ve caydırıcı çözümler üretmediğini belirten İzmir Tabip Odası üyesi yaklaşık 30 hekim, Türk Tabipler Birliği'nin hazırladığı tasarının yasalaşması için Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde eylem yaptı. Ellerinde, 'İş güvencesi, can güvencesi istiyoruz', 'Hasta varmış, hekim yokmuş' yazılı dövizler tutan grup, geçmişte öldürülen hekimler için de mum yaktı.

'ÖNERİLERİMİZİN BİR AN ÖNCE EKLENMESİNİ İSTİYORUZ'

Grup adına basın açıklamasını İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz yaptı. AK Parti milletvekillerince torba yasa olarak TBMM'ye sunulan teklifin 234'üncü maddesinde yer alan düzenlemenin, TTB'nin ısrarla önerdiği sağlıkta şiddet yasası teklifindekiyle hiçbir ilgisinin olmadığını belirten Obuz, '2 Ekim 2018 günü meslektaşımız Dr. Fikret Hacıosman cinayetinin de gösterdiği gibi, sağlıkta şiddet oyalamaya, kandırmacaya, göz boyamaya gelmeyecek kadar büyük ve ciddi bir sorundur. Bu nedenle mevcut taslağa sağlıkta şiddet için caydırıcı olarak önerilerimizin bir an önce eklenmesini istiyoruz. TTB'nin hazırladığı yasa tasarısıyla, sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilerin 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını, sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise belirlene cezanın yüzde 50 oranında artırılmasını, verilen cezalarda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmamasını ve bu cezaların adli para cezasına çevrilmemesini istemişti' dedi. Hekimler, okunan basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı.