Haberler

Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni Açıklandı… Feridun Bilgin: "Kanal İstanbul Projesini Göreve Başladığımız Gün İptal Edeceğiz"

Güncelleme:

Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı Feridun Bilgin, Millet İttifakı’nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ne ilişkin yaptığı açıklamada “Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edeceğiz. Bugüne kadar yapılan iş ve işlemleri hukuki, ekonomik, ekolojik ve teknik olarak inceleyeceğiz. Cumhurbaşkanı’na ormanlık alanın vasfını değiştirme yetkisi veren Orman Kanunu’ndaki maddeyi yürürlükten kaldıracağız. Yanan orman alanlarına verilen yasaya aykırı imar izinlerinin tamamını iptal edeceğiz. Su havzalarını, sulak alanları ve su varlığımızı koruyacak, ayrım gözetmeksizin herkesin ücretsiz, güvenilir suya erişim hakkını yasal güvenceye kavuşturacak bir Su Kanunu çıkaracağız” dedi.

Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı Feridun Bilgin, Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ne ilişkin yaptığı açıklamada "Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edeceğiz. Bugüne kadar yapılan iş ve işlemleri hukuki, ekonomik, ekolojik ve teknik olarak inceleyeceğiz. Cumhurbaşkanı'na ormanlık alanın vasfını değiştirme yetkisi veren Orman Kanunu'ndaki maddeyi yürürlükten kaldıracağız. Yanan orman alanlarına verilen yasaya aykırı imar izinlerinin tamamını iptal edeceğiz. Su havzalarını, sulak alanları ve su varlığımızı koruyacak, ayrım gözetmeksizin herkesin ücretsiz, güvenilir suya erişim hakkını yasal güvenceye kavuşturacak bir Su Kanunu çıkaracağız" dedi.

Millet İttifakı, 'Yarının Türkiye'si için Ortak Politikalar Mutabakat Metni'ni bugün Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlediği toplantıyla kamuoyuna açıkladı. Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da katıldı.

Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı Feridun Bilgin, 'Ortak Mutabakat Metni'nin sektörel politikalarla ilgili bölümüne ilişkin yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NI TARIM VE GIDA GÜVENLİĞİ BAKANLIĞI OLARAK YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ"

"Tarım ve Orman Bakanlığı'nı Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı olarak yeniden yapılandıracağız. Tarım Kanunu'nda öngörülmesine rağmen, bugüne kadar hiçbir şekilde uygulanmayan tarımsal destekleri gayrisafi milli hasılanın yüzde birinden az olamayacak şekilde verecek, havza bazlı, sürdürülebilir ve etkin bir biçimde uygulayacağız. Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacak, sulama ve elektrik faturalarının hasattan sonra tahsil edilmesini sağlayacağız. Tarım ürünlerinde taban fiyatlarını maliyet, kur, enflasyon ve çiftçilerimize insan onuruna yaraşır gelir sağlayacak şekilde belirleyeceğiz. Parite uygulaması getirerek süt ve et üreticilerini yem fiyatlarındaki artışlara karşı koruyacağız. Mazot, gübre, yem ve tohum gibi girdi desteklerini; çiftçi tarlasını sürmeden, süt sağılmadan, besi hayvanı kesime gitmeden önce verecek, diğer destek ödemelerini üretim sonrası 90 gün içinde ödeyeceğiz. Ziraat Bankası'nı tekrar çiftçinin bankası yapacağız. Üreticiden tüketiciye kadar pazarlama zincirini kısaltacak, üretici örgütlerinin lojistik kapasitelerinin artırılmasına yönelik destek sağlayacağız. Hasat dönemi öncesi ve hasat döneminde ithalata izin vermeyeceğiz. Topraktan sofraya gıda güvenliğini ve gıda güvencesini sağlayacak, doğru ve güncel bilgileri toplumla paylaşacağız. Zirai ilaç ve gübre kullanımının takibini kontrol altına alarak, kalıntı oranını uluslararası normların altına alacağız.

"TİCARET BAKANLIĞI'NI ESNAF VE TİCARET BAKANLIĞI ŞEKLİNDE YENİDEN YAPILANDIRACAĞIZ"

Sanayi üretimi ve ihracatını ileri teknolojiye dayanan ve yüksek katma değerli bir yapıya dönüştürecek, ihracatta yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 10'lara, orta-yüksek teknoloji yoğunluğunu yüzde 40'lara taşıyacağız. Savunma sanayimizi çok daha ileri bir noktaya taşıyarak, ülkemizin savunma sanayii alanındaki dışa bağımlılığını azaltacak, çift kullanımlı ileri endüstriyel teknolojilerin gelişimine öncülük yapacak bir ekosistem oluşturacak, silahlı kuvvetlerimizin operasyonel gücünü ve caydırıcılığını artıracağız. KOSGEB tarafından KOBİ'lere verilen faizsiz kredi desteğini objektif kriterlere bağlayarak şeffaf biçimde vereceğiz ve hibe desteklerini arttıracağız. Ticaret Bakanlığını Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandıracağız. Esnafımızın salgın sürecinde kullandığı kredilerin faizleri ile BAĞ-KUR ve vergi borçlarının faizlerini silecek, kalan anaparanın uygun vadede ödenmesini sağlayacağız. Esnafımızın emekli olabilmesi için uygulanan geriye doğru borçlanma hakkı tanıyacağız. Esnafımızın kısa çalışma ödeneği gibi gelir kaybını telafi edecek uygulamalardan faydalanmalarını sağlayacağız. Küçük esnafımızı zincir marketler, büyük marketler, AVM'ler karşısında korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli düzenlemeleri hızla hayata geçireceğiz.

"TÜRKİYE'Yİ HAMMADDE İHRAÇ EDİP, YARI MAMUL VE MAMUL ÜRÜN İTHAL EDEN ÜLKE OLMAKTAN KURTARACAĞIZ"

Elektrik piyasası, doğal gaz Piyasası, petrol piyasası gibi temel kanunlardaki rekabete aykırı imtiyazları yeniden düzenleyeceğiz. Yeşil enerji dönüşümünü dikkate alarak yenilenebilir enerjiye sağlanacak teşvikleri düzenleyeceğiz. Rüzgar enerjisinde yatay, dikey, kara ve deniz üstü olmak üzere tüm alternatifleri değerlendirecek, AR-GE ve yatırım faaliyetlerini destekleyeceğiz. Yüksek fiyatlı mevcut doğal gaz anlaşmalarını yeniden müzakere edeceğiz. Akkuyu Nükleer Santral Projesi'nin mevcut durumunu ve sözleşme detaylarını, anlaşma dışında verilmiş olan hakları veya üstlenilen yükümlülükleri yeniden gözden geçireceğiz. Türkiye'nin sahip olduğu maden kaynaklarının aranmasına hız verecek, sektörün milli gelirdeki payını arttıracağız. Üretilen madenleri yarı mamul veya mamul ürün haline getirecek yatırımları ve sanayi tesislerini teşvik edecek, Türkiye'yi hammadde ihraç edip, yarı mamul ve mamul ürün ithal eden ülke olmaktan kurtaracağız.

"KANAL İSTANBUL PROJESİNİ GÖREVE BAŞLADIĞIMIZ GÜN İPTAL EDECEĞİZ"

Kanal İstanbul projesini göreve başladığımız gün iptal edeceğiz. Bugüne kadar yapılan iş ve işlemleri hukuki, ekonomik, ekolojik ve teknik olarak inceleyeceğiz. Ulaşım modları arasındaki eksik bağlantıları veya darboğaz oluşturan noktaları gidereceğiz. Şehir içi ve şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığında başta modern raylı sistemler, metro, demiryolu, deniz yolu ve iç su yolları olmak üzere alternatif ulaşım türleri ve sistemlerini devreye alacağız. Akıllı yollar projesini pilot olarak başlatacak, geleceğin otonom yollarına ilişkin bilgi ve tecrübe birikiminin oluşmasını sağlayacağız. Araç muayene istasyonu sayısını artıracak ve rekabete açacağız. Atatürk Havalimanı'nı yeniden uçuşa uygun hale getireceğiz. Liman ve tüm kıyı tesislerinin bütüncül bir yaklaşımla kuruluş, işletme ve idamesinde temel yaklaşım ve ilkeleri ortaya koyacak Kıyı Politika Belgesi ve Kıyı Master Planı hazırlayacak ve uygulayacağız. Türk sahipli gemi filosunun rekabet gücünü artıracak, kendi yüklerimizi kendimizin taşımasını sağlayacak adımları atacağız. Karayolu, demiryolu, deniz ve hava taşımacılığını entegre olarak dikkate alan ve intermodal lojistik merkezlerden en üst seviyede faydalanmayı öngören bir yaklaşımla Türkiye Lojistik Master Planı'nı yeniden hazırlayacak ve uygulayacağız. İhracat desteklerini gözden geçirecek, etki analizlerini yapacak ve yeni nesil ihracat destekleri geliştireceğiz. Eximbank'ın sermayesini güçlendirecek, uzun vadeli ve uygun koşullu fon imkanlarından daha fazla yararlanmasını sağlayacağız.  Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği Anlaşması'nı güncelleme müzakerelerini hızlandıracağız. Tüketici uyuşmazlıklarında tüketici hakem heyetlerinin idari ve mali kapasitelerini, kararların şeffaflığı ve ulaşılabilirliğini artıracağız. Üretici kooperatiflerini güçlendirecek ve destekleyeceğiz.

"BAĞIMSIZ ÇALIŞAN SANATÇILARIN SOSYAL GÜVENLİK VE EMEKLİLİK HAKLARIYLA İLGİLİ YAŞANAN SORUNLARI GİDERECEĞİZ"

Turizmin tüm aşama ve paydaşlarını kapsayan yeni bir Turizm Kanunu çıkaracağız. Turizmde mevsimsel bağımlılığı azaltarak 12 aya yayacak şekilde, hizmet sunumunda çeşitlendirme yapacağız. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nı yeniden yapılandıracak, ajansın kaynak kullanımlarını şeffaf ve hesap verebilir hale getirecek ve Sayıştay tarafından denetimini sağlayacağız. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Anıtlar Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge kurullarını gerçek anlamda özerk hale getireceğiz. Kültür ve sanat alanında kamu tarafından sağlanan destekleri fırsat eşitliğini gözeten, tarafsız kurullarca değerlendirilen bir çerçevede ve şeffaf bir biçimde vereceğiz. Bağımsız çalışan sanatçıların sosyal güvenlik ve emeklilik haklarıyla ilgili yaşanan sorunları gidereceğiz. Sanatçıların bir araya geleceği, konaklama, sağlık ve bakım hizmetlerinin verileceği Sanatçı Dayanışma Merkezleri kuracağız. Kütüphaneleri yaşayan mekanlar haline getirecek, 7/24 kütüphaneleri teknolojik altyapı destekleri ile yaygınlaştıracağız.

"CUMHURBAŞKANI'NA ORMANLIK ALANIN VASFINI DEĞİŞTİRME YETKİSİ VEREN ORMAN KANUNU'NUN MADDEYİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRACAĞIZ"

Çevreyi, iklimi, su kaynaklarımızı ve ormanlarımızı korumak için tamamını yeni kuracağımız tek bir bakanlık bünyesinde yürüteceğiz. Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum sağlamak için Yeşil Ekonomiye Geçiş Programı'nı yürürlüğe koyacağız. Yurt içinde kuracağımız karbon fiyatlama sistemlerinden elde edilecek gelirlerle sektörlerin dönüşümünü finanse edecek Yeşil Dönüşüm Fonu'nu kuracağız. Çevre İhtisas Mahkemeleri kuracak, Türk Ceza Kanunu'ndaki çevre suçlarının kapsamını genişletip, cezalarını artıracağız. Tek kullanımlık plastikleri kademeli olarak hayatımızdan çıkartacağız. Siyanür, sülfürik asit, silika gibi zehirli toksik kimyasal maddelerin kullanımını içeren ayrıştırma tekniklerini yasaklayacağız. Yeni termik santral yapmayacağız. Cumhurbaşkanı'na ormanlık alanın vasfını değiştirme yetkisi veren Orman Kanunu'ndaki maddeyi yürürlükten kaldıracağız. Orman köylülerinin gelirini artıracak alternatif geçim kaynakları oluşturacak, gerekli destek ve teşvikleri sağlayacağız. Ormanlarda, nitelikli doğa alanlarında, tarım alanlarında, korunan alanlarda ve sulak alanlarda çevreye zarar veren tesislere izin vermeyeceğiz. Yanan orman alanlarına verilen yasaya aykırı imar izinlerinin tamamını iptal edeceğiz. Su havzalarını, sulak alanları ve su varlığımızı koruyacak, ayrım gözetmeksizin herkesin ücretsiz, güvenilir suya erişim hakkını yasal güvenceye kavuşturacak bir Su Kanunu çıkaracağız. Sanayi, endüstri alanları başta olmak üzere her alanda "Su Ayak İzi" hesaplamalarını dikkate alan projeleri destekleyeceğiz. Göl ve nehirlerimiz için risk haritaları oluşturacak, çölleşmekte olan göl ve nehirlerimiz için acil eylem planlarını uygulamaya koyacağız.

"MÜLKİYET HAKKININ İHLAL EDİLMEYECEĞİ VE AKSAKLIKLARIN GİDERİLDİĞİ BİR KENTSEL DÖNÜŞÜM YASASI ÇIKARACAĞIZ"

Şehircilik ve Afet Yönetimi Bakanlığı kuracağız. Hem merkezi yönetimin hem de yerel yönetimlerin imar planı çalışmalarında ilgili tüm paydaşlara danışılmasını zorunlu hale getireceğiz. İmar planı değişikliklerini parsel bazlı olmaktan çıkaracak bölge bazlı hale getirecek, bölgede yaşayanların büyük kısmını etkileyecek projeleri halk oylamasına sunacağız. Merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliğinin sağlanacağı, mülkiyet hakkının ihlal edilmeyeceği ve aksaklıkların giderildiği bir Kentsel Dönüşüm Yasası çıkaracak, deprem ve sel açısından en riskli bölgelerden başlamak üzere bir kentsel dönüşüm programını derhal uygulamaya koyacağız. Afet Çerçeve Kanunu çıkartarak afetler ile ilgili mevzuatı tüm yönleriyle yeniden düzenleyeceğiz. Afet yönetimini etkisizleştiren imar afları çıkarılmasına son vereceğiz. Toplanan afet vergilerinin, afetin zararlarını azaltacak tedbirler ve afet sonrasındaki normale dönüş ile rehabilitasyon çalışmaları için harcanmasını sağlayacağız. DASK'ı tüm afet türlerini ve konut harici yapıları da kapsayacak şekilde geliştireceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

Millet İttifakı Gelecek Partisi Feridun Bilgin İstanbul Güncel Haberler

Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo yüksek

Canlı anlatım! Kıran kırana maçta tempo yüksek

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor

Bakmadan Geçme

DEV DERBİDE NEFESLER TUTULDU! #9917 Fenerbahçe Galatasaray maçı CANLI ANLATIM! Dakika dakika ne oldu, kim gol attı? #129349 Tarihte suikaste uğrayan ve ölen dünya liderleri GALATASARAY TARİHÇESİ! Galatasaray ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Galatasaray ilk başkanı kimdir? FENERBAHÇE TARİHÇESİ! Fenerbahçe ne zaman kuruldu, kaç kez şampiyon oldu? Fenerbahçe'nin ilk başkanı kimdir? Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan maçlar (1909-2024) Galatasaray Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 19 Mayıs Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi kavga mı çıktı, kimle kim kavga etti? İlk 11 belli oldu! İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı 11'leri! Galatasaray Fenerbahçe seyirci sayısı kaç? Galatasaray Fenerbahçe tribünlerinde kaç kişi var, kaç bilet satıldı? Bein Sports CANLI izle! (GALATASARAY-FENERBAHÇE) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren kanallar! Galatasaray Fenerbahçe maçı nereden izlenir? Cengiz Ünder neden yok, sakat mı? Galatasaray maçında Cengiz Ünder yok mu, yedeklerde mi, niye yok? İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? İran Cumhurbaşkanı öldü mü, sağlık durumu nasıl? Kongo'da darbe mi oluyor? SON DURUM! Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde neler oluyor, darbe mi oldu? Galatasaray Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! (BELLİ OLDU) Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'lerde kimler var?
Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki

Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title