Haberler

İşte Şike Kararının Tam Metni

Güncelleme:

Kim beraat etti, kim ceza aldı Gerekçeler ne? İşte mahkemenin verdiği kararların tam metni!

Belirli gün ve saatte 29. celse açıldı. Açık yargılamaya devam olundu.

Mahkememizin 2011/63 esas sayılı kamu davasının oturumu Çağlayan Adliyesi'nde bulunan büyük duruşma salonunda mahkeme başkanı Mehmet Ekinci, üye hakimler Hikmet Şen ve Bülent Kınay'dan oluşan mahkeme heyeti tarafından zabıt katibi Yeşim Kuşçuoğlu'da hazır olduğu halde duruşmaya başlanıldı.

C. Savcısı Ufuk Ermertcan hazır.

Açık yargılamaya devam olundu.

Tutuklu sanıklar AZİZ YILDIRIM, OLGUN PEKER, İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU ve YUSUF TURANLI geldiler, bağsız olarak yerlerine alındılar.

Tutuksuz sanıklar TAYFUR HAVUTÇU, YAVUZ AĞIRGÖL, MAHMUT BOZ, MECNUN OTYAKMAZ, HALDUN ŞENMAN, M. ŞEKİP MOSTUROĞLU, AHMET ATEŞ, SAMET GÜZEL, HASAN ÇETİNKAYA, ZAFER TÜZÜN, ÖZCAN ÜSTÜNTAŞ, ALAEDDİN YILDIRIM, MURAT ÖZTÜRK, HALİL KÖNTEK, TAMER YELKOVAN, MİTHAT HALİS, MAHMUT GÜNEŞ, FARUK YAŞAR, SEYİT KALENDER, MAHMUT BOZ. SEYİT İBRAHİM KALENDER hazır olmakla yerlerine alındılar.

Sanık Ümit Karan vekili Av. Ayhan Sağıroğlu,

Sanık Fatih Sandal müdafi Av. Çağdaş Mıhçı,

Sanık Faruk Taşseten, Hikmet Karaman, Mustafa Ulaş Ortakaya Av. Didem Sunna,

Sanık Şekip Mosturoğlu Müdafileri Av. Selin Kurt, Av. Naim Karakaya ve Av. Dilek Mosturoğlu,

Sanık Aziz Yıldırım vekili Av. Şeref Dede,

Sanık Bülent Uygun müdafii Av. İsmail Gürses,

Sanık Ali Kıratlı Müdafii Av. Ramazan Dinç,

Sanıklar Mecnun Otyakmaz ve Seyit İbrahim Kalender Vekili Av. Serhat Çetin,

Sanık Şekip Mosturoğlu Vekili Av. Hasan Fecri Karadeniz,

Sanık Tayfur Havutçu müdafi Av. Nail Gönenli,

Sanık Ahmet Ateş müdafi Av. Ahmet Akpınar,

Sanık Şükrü Ongan müdafii Av. Savaş Adalet,

Sanıklar Erdem Konyar, Emenike müdafiileri Av. Rezzan Epözdemir, Av. Caner Özcan,

Sanık Yusuf Turanlı müdafiileri Av. Işıl Mutluer, Av. Vehbi Kahveci,

Sanık Kenan Yaralı müdafi Av. Şebnem Işık,

Sanık Tamer Yelkovan Müdafi Av. Aslı Aydınöz ve Av. Somay Tümerkan,

Sanık Selim Kımıl ve Abdullah Eker müdafi Av. Muhammet Bilal Üzer,

Sanık Mahmut Boz vekilleri Av. Hasan Adil Atabay ve Av. Orkun Atabay,

Sanık Abdullah Cila Müdafi Av. Mahir Işıkay,

Sanık Halil Köntek müdafii Av. Ertekin Aksüt,

Sanık İlhan Yüksel Ekşioğlu müdafiileri Av. Ersan Şen, Av. Yasemin Yurttaş, Av. Muammer Menekşe,

Sanık Cemil Turhan müdafii Av. Bilgehan Özdemir,

Sanık Bülent İbrahim İşcen müdafii Av. Şener Atılgan,

Sanık İbrahim Akın müdafii Av. Hakkı Kurtuluş,

Sanık Yavuz Ağırgöl müdafii Av. İsmail Tepecik,

Sanık Mustafa Sani Şener, M. Şekip Mosturoğlu müdafiileri Av. Cemalettin Mutlu,

Sanık Faruk Yaşar müdafii Av. Ahmet Karaahmetoğlu,

Sanıklar Olgun Peker, Özcan Üstüntaş müdafii Av. Serdar Öktem,

Sanık Serdal Adalı müdafii Av. Ömer Durak,

Sanık Sami Dinç müdafii Av. Atahan Sevimli,

Sanıklar Aziz Yıldırım, Alaeddin Yıldırım, Samet Güzel, Murat Öztürk, Hasan Çetinkaya müdafii Av. Yasemin Merçil,

Sanık Mecnun Otyakmaz müdafii Av. Orhan Erdemli, Av. Enes Güngören,

Sanık Haldun Şenman, İskender Alın, İlhan Çelikay, Korcan Çelikay müdafi Av. Ali Rıza Dizdar ve Av. Savaş Adalet,

Sanık Ömer Ülkü müdafii Av. Nuray Mercimek,

Sanık Sadri Şener, Nevzat Şakar müdafii Av. Ali Mesut Seçkin,

Sanık Volkan Bahçekapılı müdafii Av. Hakan Ayhan Pınar,

Sanık Aziz Yıldırım müdafii Av. Abdurrahim Erol,

Sanık Serdar Berkin müdafii Av. Özgür Cevat Altuntaş,

Sanık Coşkun Çalık müdafii Av. Yılmaz Ekinci,

Sanık Erdem Konyar, Emnanuel Chınenye müdafii Av. Caner Özcan,

TFF müdafii Av. Orçun Urak,

Trabzon spor vekili Av. Nusret Yılmaz ve Hakan Orhan,

Sanık Aziz Yıldırım müdafiileri Av. Köksal Bayraktar, Av. Abdullah Kaya geldiler. Yerlerine alındılar.

İDDİA MAKAMINDAN SORULDU: 01/06/2012 tarihindeki esas hakkındaki görüşümüzü tekrar ediyoruz. Sanıkların üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verilmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur, dedi.

Yargılamaya son verileceği ihtarıyla huzurda bulunan sanıklardan ve müdafiilerinden son sözleri soruldu:

SANIK MUSTAFA SANİ ŞENER MÜDAFİİ Av. CEMALETTİN MUTLU SON SÖZÜNDE: Beraatimizi talep ediyoruz, dedi.

SANIK İBRAHİM AKIN MÜDAFİİ Av. HAKKI KURTULUŞ SON SÖZÜNDE: Beraatimizi talep ediyoruz, dedi.

SANIKLAR BÜLENT UYGUN, SERDAR KULBİLGE, FATİH AKBABA, ŞÜKRÜ ONGAN MÜDAFİİ Av. İSMAİL GÜRSES SON SÖZÜNDE: 4 müvekkilimin de beraatini talep ediyorum, dedi.

SANIK SAMİ DİNÇ MÜDAFİİ Av. ERDENER YURTCAN SON SÖZÜNDE: Eski savunmalarımızı tekrar ediyoruz, dedi.

SANIK ÖMER ÜLKÜ MÜDAFİİ Av. NURAY MERCİMEK SON SÖZÜNDE: Beraatimizi talep ediyoruz, dedi.

SANIK FATİH SANDAL MÜDAFİİ Av. ÇAĞDAŞ MIHÇI SON SÖZÜNDE: Beraatimizi talep ediyoruz, dedi.

SANIK COŞKUN ÇALIK MÜDAFİİ Av. YILMAZ EKİNCİ SON SÖZÜNDE: Beraatimizi talep ediyoruz, dedi.

SANIKLAR HİKMET KARAMAN, FARUK TAŞSETEN, MUSTAFA ULAŞ ORTAKAYA MÜDAFİİ Av. DİDEM SUNNA SON SÖZÜNDE: Beraatimizi talep ediyoruz, dedi.

SANIKLAR SELİM KIMIL, ABDULLAH EKER MÜDAFİİ AV. MUHAMMET BİLAL ÜZER SON SÖZÜNDE: Beraatimizi talep ediyoruz, dedi.

SANIK SERDAL ADALI MÜDAFİİ Av. ÖMER DURAK SON SÖZÜNDE: Beraatimizi talep ediyoruz, dedi.

SANIKLAR İSKENDER ALIN, İLHAN ÇELİKAY, KORCAN ÇELİKAY MÜDAFİİ Av. ALİ RIZA DİZDAR SON SÖZÜNDE: Mevcut yasaya göre müvekkillerin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz, dedi.

SANIK BÜLENT İBRAHİM İŞCEN MÜDAFİİ Av. ŞENEL ATILGAN SON SÖZÜNDE: Beraatimizi talep ediyoruz, dedi.

SANIK ABDULLAH CİLA MÜDAFİİ Av. MAHİR IŞIKAY SON SÖZÜNDE: Müvekkilin beraatine talep ediyoruz, dedi.

SANIK ALİ KIRATLI MÜDAFİİ Av. RAMAZAN DİNÇ SON SÖZÜNDE: Müvekkilin beraatine talep ediyoruz, dedi.

SANIK SERKAN ACAR VE ARKADAŞLARI MÜDAFİİ Av. YASEMİN MERÇİL SON SÖZÜNDE: Beraatine talep ediyoruz, dedi.

SANIK KENAN YARALI MÜDAFİİ Av. ŞEBNEM IŞIK SON SÖZÜNDE: Müvekkilin beraatine talep ediyoruz, dedi.

SANIK SERDAR BERKİN MÜDAFİİ Av. ÖZGÜR ALTUNTAŞ SON SÖZÜNDE: Müvekkilin beraatine talep ediyoruz, dedi.

SANIK ZAFER TÜZÜN MÜDAFİİ Av. MURAT ALTUN SON SÖZÜNDE: Müvekkilin beraatine talep ediyoruz, dedi.

SANIKLAR SADRİ ŞENER, NEVZAT ŞAKAR MÜDAFİİ Av. ALİ MESUT SEÇKİN SON SÖZÜNDE: Müvekkillerin beraatlerine karar verilmesini talep ediyoruz, dedi.

SANIK HAKAN KARAAHMET MÜDAFİİ Av. GÜRKAN CELEBÇİOĞLLU SON SÖZÜNDE: Müvekkilin beraatine talep ediyoruz, dedi.

SANIK ÜMİT KARAN MÜDAFİİ Av. AYHAN SAĞIROĞLU SON SÖZÜNDE: Müvekkilin beraatine talep ediyoruz, dedi.

SANIK VOLKAN BAHÇEKAPILI MÜDAFİİ Av. HAKAN AYRANPINAR SON SÖZÜNDE: Müvekkilin beraatine talep ediyoruz, dedi.

SANIK TALAT EMRE KOÇAK MÜDAFİİ Av. MUSTAFA KOÇAK SON SÖZÜNDE: Müvekkilin beraatine talep ediyoruz, dedi.

SANIK CEMİL TURHAN MÜDAFİİ Av. BİLGEHAN ÖZDEMİR SON SÖZÜNDE: Müvekkilin beraatine talep ediyoruz, dedi.

SANIK YUSUF TURANLI SON SÖZÜNDE: Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU SON SÖZÜNDE: Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK OLGUN PEKER SON SÖZÜNDE: Mahkemenize güveniyoruz, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK AZİZ YILDIRIM SON SÖZÜNDE: T.C Mahkemelerine güveniyoruz, beraatimizi ve tahliyemizi talep ediyoruz, dar ağacında da olsak son sözümüz fenerbahçedir, dedi.

SANIK ZAFER TÜZÜN SON SÖZÜNDE: Beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK MİTHAT HALİS SON SÖZÜNDE: Beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK AHMET ATEŞ SON SÖZÜNDE: Beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK TAYFUR HAVUTÇU SON SÖZÜNDE: Beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK HALDUN ŞENMAN SON SÖZÜNDE: Beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK MECNUN OTYAKMAZ SON SÖZÜNDE: Beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK ALAEDDİN YILDIRIM SON SÖZÜNDE: Beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK HASAN ÇETİNKAYA SON SÖZÜNDE: Beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK SAMET GÜZEL SON SÖZÜNDE: Beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK TAMER YELKOVAN SON SÖZÜNDE: Beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK M. ŞEKİP MOSTUROĞLU SON SÖZÜNDE: Beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK MURAT ÖZTÜRK SON SÖZÜNDE: Beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK FARUK YAŞAR SON SÖZÜNDE: Beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK MAHMUT GÜNEŞ SON SÖZÜNDE: Beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK MAHMUT BOZ SON SÖZÜNDE: Beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK SEYİT İBRAHİM KALENDER SON SÖZÜNDE: Beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK ÖZCAN ÜSTÜNTAŞ SON SÖZÜNDE: Beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK YAVUZ AĞIRGÖL SON SÖZÜNDE: Beraatimi talep ediyorum, dedi.

SANIK HALİL KÖNTEK SON SÖZÜNDE: Beraatimi talep ediyorum, dedi.

Araştırılacak başka husus kalmadığından açık yargılamaya son verildiği bildirildi.

"TÜRK MİLLETİ ADINA YARGI YETKİSİ KULLANAN

BAĞIMSIZ

İSTANBUL 16. AĞIR CEZA MAHKEMESİNCE"

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:Ayrıntıları gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;

-I-

1- OLGUN PEKER

A-

a) Sanık Olgun PEKER'in; üzerine atılı haksız çıkar sağlamak amacıyla örgüt kurup yönetmek suçundan TCK 'nın 220/1 maddesi gereğince sanığın güttüğü amaç ve saik, kastın yoğunluğu dikkate alınarak takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın yöneticisi olduğu örgütün, silahlı olduğuna yönelik yeterli delil elde edilemediğinden hakkında TCK'nın 220/3 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

c)Sanığın yargılama sürecindeki saygılı tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek, sanığa verilen ceza, 5237 sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e)Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

B) Her ne kadar sanık Olgun PEKER hakkında; 12/05/2011 günü Orta Kahve isimli iş yerine yönelik olarak mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

C) Her ne kadar Sanık Olgun PEKER'in; 12/05/2011 günü Orta Kahve isimli iş yerine yönelik olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 116/2-4.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; eylemin örgüt bağlantısıyla yapıldığına ilişkin delil olmadığından ve bireysel eylem olarak mahkememizce kabul edilmekle atılı suçlardan 5271 sy CMK nun 223/2-a-e maddesi gereğince BERAATİNE,

D)

a) Her ne kadar sanık Olgun PEKER hakkında; 10/12/2010 günü Alper Büfe isimli iş yeri sahibi Yakup Bekdemir'e yönelik mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

b) Her ne kadar sanık Olgun PEKER hakkında 10/12/2010 günü mağdur Yakup Bekdemir'e birden fazla kişi ile birlikte ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

E)

a)Her ne kadar sanık Olgun PEKER hakkında; 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

F)

a)Sanık Olgun PEKER hakkında; 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik birden fazla kişi ile birlikte ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 116/2-4. maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Eylemin birden fazla kişi ile ve var olan veya varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak gerçekleştirildiği anlaşılmakla TCK nın 119/1- c ve d maddeleri gereğince verilen ceza bir kat artırılarak sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın yargılama sürecindeki saygılı tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek, sanığa verilen ceza, 5237 sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı Hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

f)Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

G)

Sanık Olgun PEKER'in; 25/06/2009 günü Giresun FM de Hakan AKBAŞ'a yönelik olarak birden fazla kişi tarafından birlikte ve varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK'nın 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de mağdur Hakan AKBAŞ a yönelik olarak her hangi bir tehdit içerici söz ve beyan olmadığı anlaşılmakla 5271 sayılı CMK'nın 223/2- a maddesi gereği BERAATİNE,

H)

a)Sanık Olgun PEKER'in; 25/06/2009 günü Giresun FM de Mustafa CİCİ'ye yönelik olarak birden fazla kişi tarafından birlikte ve varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 106/2-c ve d. maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın yargılama sürecindeki saygılı tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek, sanığa verilen ceza, 5237 sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

I)

Her ne kadar sanık Olgun PEKER hakkında; mağdur Bahri Kaya'nın tehdit edilmesi eyleminden dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

J)

a) Sanık Olgun PEKER'in menajer Faruk Güler'i var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanarak tehdit etmesi suçu subuta ermekle eylemine uyan TCK nun 106/2-d maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 2 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın yargılama sürecindeki saygılı tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek, sanığa verilen ceza, 5237 sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 1 YIL 11 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; sanığın 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d,ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olan sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaata varılan sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 Sayılı CMK.nun 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında sanığın kişiliği, suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir yükümlülük belirlenmesine YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK. 231/10 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 Sayılı CMK.nun 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanğa İHTARINA,

K)

Her ne kadar sanık Olgun PEKER hakkında 04/04/2011 günü oynanan Diyarbakırspor-Giresun spor maçında şike yapılması eyleminden dolayı TCK nun 220/5.maddesi yollamasıyla TCK nun 158/1-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın eyleminin suç tarihi itibariyle yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması ve atılı suçun unsurları gerçekleşmediği anlaşılmakla 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereği BERAATİNE,

L)

Her ne kadar Sanık Olgun PEKER hakkında 18/04/2011 günü oynanan Karşıyaka-Giresun spor ve 24/04/2011 günü oynanan Giresunspor- Mersin İdman Yurdu maçlarında şike yapılması eylemlerinden dolayı TCK nun 220/5 yollamasıyla 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; eylemlerin örgüt bağlantısı ile yapıldığına ilişkin delil olmaması nedeniyle 5271 sy CMK nun 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,

M)

Her ne kadar sanık Olgun PEKER' hakkında mağdur Turgay Demircan'a yönelik yağma eyleminden dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla, TCK nun 149/1- c - f ve g maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ve şüpheden de sanık yararlanır ilkesi gereğince atılı suçtan 5271 sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,

N)

Her ne kadar sanık Olgun PEKER hakkında; mağdur Şenel Kaçmaz'a yönelik yağma eyleminden dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla, TCK nun 149/1-c-f-g.maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, taraflar arasındaki uyuşmazlığın hukuki ihtilaf mahiyetinde olduğu ve sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ve şüpheden de sanık yararlanır ilkesi gereğince atılı suçtan 5271 sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,

O)

a)Sanık Olgun PEKER'in; 31/03/2011 günü yapılan menajerlik sınavına girmek için sahte resmi belge temin edip kullanmak suçu sübuta ermekle, eylemine uyan TCK'nın 204/1 maddesi gereğince sanığın güttüğü amaç ve saik, kastın yoğunluğu dikkate alınarak takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 2 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın yargılama sürecindeki saygılı tutum ve davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek, sanığa verilen ceza, 5237 sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 1 YIL 11 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d,ve e bendinde yer alan yazılı Hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olan sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaata varılan sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 Sayılı CMK.nun 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında sanığın kişiliği, suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir yükümlülük belirlenmesine YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK. 231/10 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 Sayılı CMK.nun 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanğa İHTARINA,

P)

Her ne kadar Sanık Olgun PEKER'in; 31/03/2011 günü yapılan menajerlik sınavı sorularını almak için rüşvet vermek eyleminden dolayı TCK. nın 252/2 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle 5271 sayılı CMK nın 223/2 e maddesi gereği BERAATİNE,

R)

Her ne kadar sanık Olgun PEKER; hakkında kopya çekmek suretiyle belgede sahtecilik suçundan dolayı TCK nun 207/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

S)

Her ne kadar sanık Olgun PEKER hakkında; kamu kurumunu dolandırıcılığa teşebbüs suçundan dolayı TCK'nın 35/2.maddesi yollamasıyla TCK'nın 158/1-d maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

2- AZİZ YILDIRIM;

A)

a) Sanık AZİZ YILDIRIM'ın; spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde şike ve teşvik primi suçlarını işlemek suretiyle suç örgütü kurup yönettiği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle ÜÇ YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek, sanığa verilen ceza takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN İKİ YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

B)

a)Sanık AZİZ YILDIRIM'ın Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-İBB Spor, 08.05.2011 günü oynanan Karabük–Fenerbahçe, 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla şike; 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor, 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor ve 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik pirimi suçlarını işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri ile kastına dayalı kusurunun ağırlığı gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle İKİ YIL HAPİS VE ON BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun, spor kulübü yönetim kurulu başkanı olan sanık tarafından ve ayrıca suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nedeniyle, sanığın cezası 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/4-b ve c madde ve bentleri uyarınca 1/2 oranında arttırılarak ÜÇ YIL HAPİS VE ON BEŞ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Suçun; bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun'un 11/10. maddesi uyarınca eylemlerin niteliği ve yoğunluğu da gözetilerek takdiren 1/2 oranında artırılarak DÖRT YIL ALTI AY HAPİS VE YİRMİ İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek sanığın cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek ÜÇ YIL DOKUZ AY HAPİS VE ON SEKİZ BİN YEDİ YÜZ ELLİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e)Sanığa verilen ON SEKİZ BİN YEDİ YÜZ ELLİ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 70 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN ÜÇ YIL DOKUZ AY HAPİS ve BİR MİLYON ÜÇ YÜZ ON İKİ BİN BEŞ YÜZ TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 20 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

f)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

g)Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

h)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

C)

Her ne kadar sanık AZİZ YILDIRIM hakkında; Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor, 26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa, 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB Spor, 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe, 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor ve 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakalarda şike yaptığı ve teşvik primi verdiğinden bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

3- ABDULLAH BAŞAK;

A)

a) Sanık ABDULLAH BAŞAK'ın; spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde, şike ve teşvik primi suçlarını işlemek suretiyle Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d) Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

e)5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olan sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaata varılan sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 Sayılı CMK.nun 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında sanığın kişiliği, suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir yükümlülük belirlenmesine YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK. 231/10 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 Sayılı CMK.nun 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanğa İHTARINA,

B)

a)Sanık ABDULLAH BAŞAK'ın; Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe, 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü, 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor ve 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla şike ve teşvik primi suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun'un 11/4-c maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON BEŞ AY HAPİS VE ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Suçun; bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun'un 11/10. maddesi uyarınca eylemlerin niteliği ve yoğunluğu da gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1/3 oranında artırılarak BİR YIL YİRMİ DÖRT AY HAPİS VE DÖRT BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ON SEKİZ AY HAPİS VE ÜÇ BİN ÜÇ YÜZ OTUZ ÜÇ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e)Sanığa verilen ÜÇ BİN ÜÇ YÜZ OTUZ ÜÇ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 25 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ON SEKİZ AY HAPİS ve SEKSEN ÜÇ BİN ÜÇ YÜZ YİRMİ BEŞ TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 20 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

f)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

g) Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

h)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

4- ABDULLAH CİLA;

A)Her ne kadar Sanık Abdullah CİLA'nın 31/03/2011 günü yapılan menajerlik sınavı sorularını almak için rüşvet vermek eyleminden dolayı TCK. nın 252/2 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle 5271 sayılı CMK'nın 223/2- e maddesi gereği BERAATİNE,

B) Her ne kadar sanık Abdullah CİLA hakkında kopya çekmek suretiyle belgede sahtecilik suçundan dolayı TCK nun 207/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

C) Her ne kadar sanık Abdullah CİLA hakkında kamu kurumunu dolandırıcılığa teşebbüs suçundan dolayı TCK nun 35/2.maddesi yollamasıyla TCK nun 158/1-d maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

5-ABDULLAH EKER;

A) Her ne kadar sanık Abdullah EKER'in, Olgun PEKER liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olma suçundan TCK. nın 220/2 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle 5271 sayılı CMK nın 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

B) Her ne kadar sanık Abdullah EKER hakkında 12/05/2011 günü Orta Kahve isimli iş yerine yönelik olarak mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

C)

a)Sanık Abdullah EKER 12/05/2011 günü Orta Kahve isimli iş yerine yönelik olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 116/2-4.maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Eylemin birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiği mahkememizce değerlendirilmekle TCK'nın 119/1-c maddeleri gereğince cezası 1 kat arttırılarak sanığın 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Koşulları oluşmadığından sanık hakında TCK'nın 119/1-d maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

c)Sanığın sabıkasız oluşu, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e)5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olan sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaata varılan sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 Sayılı CMK.nun 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında sanığın kişiliği, suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir yükümlülük belirlenmesine YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK. 231/10 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 Sayılı CMK.nun 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanğa İHTARINA,

D)

a)Sanık Abdullah EKER'in adresinde yapılan aramada ruhsatsız 1 adet tabanca ve fişek bulundurduğu anlaşılmakla, eylemine uyan 6136 S.Y.nın 13/1 maddesi gereğince sanığın kastı, şahsi ve sosyal durumu, suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek takdiren 1 YIL HAPİS ve 30 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek 10 AY HAPİS CEZASI ve 25 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığa verilen kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı cezanın TCK nun 50/1-a maddesi gereği takdiren adli para cezasına dönüştürülmesine,

Sanığın ekonomik, şahsi durumuna göre TCK nun 52/2 maddesi uyarınca verilen adli para cezasının günlüğü 20 TL den paraya çevrilmek suretiyle ve sanığın 6000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen adli para cezasının 5237 Sayılı Yasanın 52/2 maddesi gereğince takdiren 1 günü 20 TL'den adli para cezasına dönüştürülerek 500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sonuç olarak; sanığın ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan dolayı 6500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik ve şahsi haline göre adli para cezasını ödemesi hususunda taksitlendirme yapılmasına YER OLMADIĞINA, ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA,

d)Sanık hakkında ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan verilen kısa süreli hapis cezası mahkememizce TCK 50/1-a maddesi gereği adli para cezası seçenek yaptırımına çevrilmiş olmakla, bu suç yönünden sanık hakkında TCK nun 51/1 ve 5271 sy CMK nun 231/5 maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

6-ABDULLAH KARAKUZ;

A) Her ne kadar sanık Abdullah KARAKUZ hakkında Olgun PEKER liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olma suçundan TCK. nın 220/2 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle 5271 sayılı CMK nın 223/2 e maddesi gereği BERAATİNE,

B)

a)Sanık Abdullah KARAKUZ'un adresinde yapılan aramada ruhsatsız 1 adet tabanca ve fişek bulundurduğu anlaşılmakla, eylemine uyan 6136 S.Y.nın 13/1 maddesi gereğince sanığın kastı, şahsi ve sosyal durumu, suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek takdiren 1 YIL HAPİS ve 30 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek 10 AY HAPİS CEZASI ve 25 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığa verilen kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı cezanın TCK nun 50/1-a maddesi gereği takdiren adli para cezasına dönüştürülmesine,

Sanığın ekonomik, şahsi durumuna göre TCK nun 52/2 maddesi uyarınca verilen adli para cezasının günlüğü 20 TL den paraya çevrilmek suretiyle ve sanığın 6000 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen adli para cezasının 5237 Sayılı Yasanın 52/2 maddesi gereğince takdiren 1 günü 20 TL'den adli para cezasına dönüştürülerek 500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sonuç olarak; sanığın ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan dolayı 6500 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik ve şahsi haline göre adli para cezasını ödemesi hususunda taksitlendirme yapılmasına YER OLMADIĞINA, ödenmeyen adli para cezasının hapse çevrileceğinin sanığa İHTARINA

d)Sanık hakkında ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan verilen kısa süreli hapis cezası mahkememizce TCK 50/1-a maddesi gereği adli para cezası seçenek yaptırımına çevrilmiş olmakla, bu suç yönünden sanık hakkında TCK nun 51/1 ve 5271 sy CMK nun 231/5 maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

C) Her ne kadar sanık Abdullah KARAKUZ hakkında 10/12/2010 günü Alper Büfe isimli iş yeri sahibi Yakup Bekdemir'e yönelik mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 38/1 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

D) Her ne kadar sanık Abdullah KARAKUZ hakkında 10/12/2010 günü mağdur Yakup Bekdemir'e birden fazla kişi ile birlikte ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 38/1 yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

7- ABDURRAHMAN YAKUT;

A)Her ne kadar sanık Abdurrahman YAKUT hakkında 04/04/2011 günü oynanan Diyarbakırspor-Giresunspor maçında şike yapılması eyleminden dolayı TCK nun 158/1-d maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın eyleminin suç tarihi itibariyle yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması ve atılı suçun unsurları gerçekleşmediği anlaşılmakla 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereği BERAATİNE,

B)

a)Sanık Abdurrahman YAKUT'nun; 18/04/2011 günü oynanan Karşıyaka-Giresunspor maçında şike yapılması eylemi sabit olduğundan suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri ile kastına dayalı kusurunun ağırlığı gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren 1 YIL HAPİS CEZASI ve BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kalmakla 6222 sayılı yasanın 11/5 maddesi gereğince teşebbüs teşkil eden eylemlerinin niteliği, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı dikkate alınarak takdiren 1/2 oranında indirim yapılarak sanığın ALTI AY HAPİS VE BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA;

c)Sanığın sabıkasız geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek 5 AY HAPİS VE DÖRT YÜZ ON ALTI GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığa verilen DÖRT YÜZ ON ALTI GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 30 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN 5 AY HAPİS VE ON İKİ BİN DÖRT YÜZ SEKSEN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 6 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

e)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

f)Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

g)6259 sayılı Kanun ile 6222 sayılı Kanun'a eklenen 11/9. maddesi uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin CMK'nın 231. maddesi ile ertelemeye ilişkin 5237 sayılı TCK'nın 51. maddelerinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

h)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

8-ADİL ŞAHİN;

Her ne kadar sanık Adil ŞAHİN hakkında Olgun PEKER liderliğinde kurulan silahlı suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıyı dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan TCK' nin 220/7 maddesi yollamasıyla 2-3 maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ve şüpheden de sanık yararlanır ilkesi gereğince atılı suçtan 5271 sayılı CMK' nın 223/2 e maddesi gereği BERAATİNE,

9- AHMET ATEŞ;

Her ne kadar sanık AHMET ATEŞ hakkında Türkiye Kupası bünyesinde 11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş-İBB Spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

10- AHMET ÇELEBİ;

A)

a) Sanık AHMET ÇELEBİ'nin; Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d) Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

e)5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olan sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaata varılan sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 Sayılı CMK.nun 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında sanığın kişiliği, suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir yükümlülük belirlenmesine YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK. 231/10 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 Sayılı CMK.nun 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanğa İHTARINA,

B)

a)Sanık AHMET ÇELEBİ'nin Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe ve 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla şike suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; spor kulübü yönetim kurulu üyesi olan sanık tarafından ve ayrıca suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun'un 11/4-c maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON BEŞ AY HAPİS ve DÖRT BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Suçun; bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun'un 11/10. maddesi uyarınca eylemlerin niteliği de gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1/4 oranında artırılarak BİR YIL YİRMİ BİR AY YİRMİ İKİ GÜN HAPİS ve BEŞ BİN ALTI YÜZ YİRMİ BEŞ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ON ALTI AY ÜÇ GÜN HAPİS ve DÖRT BİN ALTI YÜZ SEKSEN YEDİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e)Sanığa verilen DÖRT BİN ALTI YÜZ SEKSEN YEDİ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ON ALTI AY ÜÇ GÜN HAPİS ve YÜZ SEKSEN YEDİ BİN DÖRT YÜZ SEKSEN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 20 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

f) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

g) Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

h)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

11-ALAEDDİN YILDIRIM;

A)

a)Sanık ALAEDDİN YILDIRIM'ın; Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle NETİCETEN BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın yargılama sürecindeki olumsuz davranışları gözetilerek hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına

d) Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

e)5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olan sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaata varılan sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 Sayılı CMK.nun 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında sanığın kişiliği, suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir yükümlülük belirlenmesine YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK. 231/10 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 Sayılı CMK.nun 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanğa İHTARINA,

B)

a)Sanık ALAEDDİN YILDIRIM'ın Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik primi suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; spor kulübü yönetim kurulu üyesi olan sanık tarafından ve ayrıca suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun'un 11/4-c maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON BEŞ AY HAPİS ve DÖRT BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın 08.05.2011 günü oynanan Karabük-Fenerbahçe müsabakasında şike suçunu işlediği sabit olmadığından hakkında 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun'un 11/10. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

d)Suçun teşvik pirimi vaadi ile işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun'un 11/5. maddesi uyarınca yarı oranında indirilerek BİR YIL BİR AY ON BEŞ GÜN HAPİS ve İKİ BİN İKİ YÜZ ELLİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e) Sanığın yargılama sürecindeki olumsuz davranışları gözetilerek hakkında 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesinin uygulanmasına takdiren YER OLMADIĞINA,

f)Sanığa verilen İKİ BİN İKİ YÜZ ELLİ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 60 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL BİR AY ON BEŞ GÜN HAPİS ve YÜZ OTUZ BEŞ BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 8 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

g)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

h)6259 sayılı Kanun ile 6222 sayılı Kanun'a eklenen 11/9. maddesi uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin CMK'nın 231. maddesi ile ertelemeye ilişkin 5237 sayılı TCK'nın 51. maddesinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

ı) Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

j)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

C)

Her ne kadar sanık ALAEDDİN YILDIRIM hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakasında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

D) Her ne kadar sanık ALAEDDİN YILDIRIM hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde;08.05.2011 günü oynanan Karabükspor-Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

12- ALİ KIRATLI;

A)

a) Sanık ALİ KIRATLI'nın; Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d) Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

e)5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olan sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaata varılan sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 Sayılı CMK.nun 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında sanığın kişiliği, suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir yükümlülük belirlenmesine YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK. 231/10 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 Sayılı CMK.nun 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanğa İHTARINA,

B)

a)Sanık ALİ KIRATLI'nın Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor, 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor ve 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla şike ve teşvik primi suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan, 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/10. maddesi yollaması ile en ağır cezayı gerektiren fiilden dolayı (şikeye teşebbüs) 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun'un 11/4-c maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON BEŞ AY HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Suçun teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmakla 6222 sayılı Kanun'un 11/3. ve 5237 sayılı TCK'nın 35/2. maddesi uyarınca meydana gelen tehlikenin ağırlığı gözetilerek takdiren 1/4 oranında indirilerek BİR YIL SEKİZ AY YEDİ GÜN HAPİS ve İKİ BİN İKİ YÜZ ELLİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) Suçun; bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun'un 11/10. maddesi uyarınca eylemlerin niteliği ve yoğunluğu da gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılmak takdiren 1/3 oranında artırılarak BİR YIL ON DÖRT AY YİRMİ DOKUZ GÜN HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e) Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ON AY ON DÖRT GÜN HAPİS ve İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

f) Sanığa verilen İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ON AY ON DÖRT GÜN HAPİS ve YÜZ BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 20 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

g)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

h)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

ı)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

C)

Her ne kadar sanık ALİ KIRATLI hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB Spor ve 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor - Fenerbahçe müsabakalarında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediği ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

D) Her ne kadar sanık Ali KIRATLI hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-İBB Spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

13- AYKUT AYDIN;

A)

a)Sanık Aykut AYDIN'ın, Olgun PEKER liderliğinde kurulan suç örgütüne üye olmakla birlikte, örgüt adına suç işlemek suçundan TCK. nın 220/6 yollamasıyla TCK nın 220/2 maddesi gereğince sanığın güttüğü amaç ve saik, kastın yoğunluğu dikkate alınarak takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanık Olgun PEKER'in yöneticisi olduğu örgüt mahkememizce silahlı örgüt olarak kabul edilmediğinden sanık hakkında TCK. nın 220/3 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

c) Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e) Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

f)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

B) Her ne kadar sanık Aykut AYDIN hakkında 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

C) Sanık Aykut AYDIN hakkında 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik birden fazla kişi ile birlikte ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 116/2-4. Maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Eylemin birden fazla kişi tarafından ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak gerçekleştirildiği değerlendirilmekle TCK nun 119/1-c-d. maddeleri gereğince cezası 1 kat arttırılarak sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d,ve e bendinde yer alan yazılı Hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e) Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

D)Her ne kadar sanık Aykut AYDIN'ın 25/06/2009 günü Giresun FM de Hakan AKBAŞ'a yönelik olarak birden fazla kişi tarafından birlikte ve varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de mağdur Hakan AKBAŞ a yönelik olarak her hangi bir tehdit içerici söz ve beyan olmadığı anlaşılmakla 5271 sayılı CMK nın 223/2 a maddesi gereği BERAATİNE,

E)

a)Sanık Aykut AYDIN'ın 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik olarak birden fazla kişi tarafından birlikte ve varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK'nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d) Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

14- BEŞİR ACAR;

Her ne kadar sanık Beşir ACAR hakkında 30/04/2011 günü oynanan Giresunspor / Mersin İdman Yurdu maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 sayılı yasanın 11/1. maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığın atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle 5271 sayılı CMK nın 223/2 e maddesi gereğince BERAATİNE,

15- BÜLENT İBRAHİM İŞCEN;

A)

a) Sanık BÜLENT İBRAHİM İŞÇEN'in; Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d) Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

e)Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olması ve kişilik özellikleri gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaata varılmadığından sanık hakkında 5271 sayılı CMK'nın 231/6. maddesu uyarınca sanığa verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERI BIRAKILMASINA KANUNEN YER OLMADIĞINA,

B)

a)Sanık BÜLENT İBRAHİM İŞÇEN'in; Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe ve 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun'un 11/4-c maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON BEŞ AY HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Suçun; bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun'un 11/10. maddesi uyarınca eylemlerin niteliği de gözetilerek takdiren 1/4 oranında artırılarak BİR YIL YİRMİ BİR AY YİRMİ İKİ GÜN HAPİS ve ÜÇ BİN YEDİ YÜZ ELLİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ON ALTI AY ÜÇ GÜN HAPİS VE ÜÇ BİN YÜZ YİRMİ BEŞ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e)Sanığa verilen ÜÇ BİN YÜZ YİRMİ BEŞ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 30 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ON ALTI AY ÜÇ GÜN HAPİS ve DOKSAN ÜÇ BİN YEDİ YÜZ ELLİ TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 20 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

f) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

g) Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

h)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

C) Her ne kadar sanık Bülent İbrahim İŞÇEN hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü ve 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İBB Spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak ve teşvik primi vermek suçlarını işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

16- BÜLENT UYGUN;

A)Her ne kadar sanık BÜLENT UYGUN hakkında, Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçundan kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

B)Her ne kadar sanık BÜLENT UYGUN hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 09.04.2011 tarihinde oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakasında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

C)

a)Sanık BÜLENT UYGUN'un; Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS VE DÖRT BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Suçun; spor kulübü teknik yöneticisi olan sanık tarafından işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun'un 11/4-b maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON BEŞ AY HAPİS ve ALTI BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Suçun teşvik pirimi verilmesi suretiyle işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun'un 11/5. maddesi uyarınca yarı oranında indirilerek BİR YIL BİR AY ON BEŞ GÜN HAPİS VE ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığın 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasında şike suçunu işlediği sabit olmadığından hakkında 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun'un 11/10. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

e) Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek ON BİR AY YEDİ GÜN HAPİS VE İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

f)Sanığa verilen İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 50 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN ON BİR AY YEDİ GÜN HAPİS ve YÜZ YİRMİ BEŞ BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 10 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

g)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

h)6259 sayılı Kanun ile 6222 sayılı Kanun'a eklenen 11/9. maddesi uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin CMK'nın 231. maddesi ile ertelemeye ilişkin 5237 sayılı TCK'nın 51. maddelerinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

ı)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

D) Her ne kadar sanık BÜLENT UYGUN hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

17- CAN DEMİR SARI;

Her ne kadar sanık Candemir SARI hakkında Olgun PEKER liderliğinde kurulan silahlı suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan TCK' nin 220/7 maddesi yollamasıyla 2-3 maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ve şüpheden de sanık yararlanır ilkesi gereğince atılı suçtan 5271 sayılı CMK' nın 223/2 e maddesi gereği BERAATİNE,

18- CEMİL TURHAN;

A)

a) Sanık CEMİL TURHAN'nın; Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1.Maddesinin a,b,c,d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK.unun 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d) Sanığa verilen cezanın TCK.nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

e)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

B)

Her ne kadar sanık CEMİL TURHAN hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor ve 26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakalarında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

C)

a) Sanık CEMİL TURHAN'ın Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 15.05.2011 günü oynanan Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Suçun; spor kulübü teknik yöneticisi (alt yapı sorumlusu) olan sanık tarafından işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6222 sayılı Kanun'un 11/4- c maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON BEŞ AY HAPİS ve BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Şike anlaşmasına varıldığı kesin olarak tespit edilemediğinden suçun teşebbüs aşamasında kaldığının kabulü ile 6222 sayılı Kanun'un 11/3. ve 5237 sayılı TCK'nın 35/2. maddesi uyarınca meydana gelen tehlikenin ağırlığı gözetilerek takdiren 1/2 oranında indirilerek BİR YIL BİR AY ON BEŞ GÜN HAPİS ve YEDİ YÜZ ELLİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek ON BİR AY YEDİ GÜN HAPİS ve ALTI YÜZ YİRMİ BEŞ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e)Sanığa verilen ALTI YÜZ YİRMİ BEŞ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 25 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN ON BİR AY YEDİ GÜN HAPİS ve ON BEŞ BİN ALTI YÜZ YİRMİ BEŞ TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 8 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

f) 6259 sayılı Kanun ile 6222 sayılı Kanun'a eklenen 11/9. maddesi uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin CMK'nın 231. maddesi ile ertelemeye ilişkin 5237 sayılı TCK'nın 51. maddesinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

g) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

h) Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

D) Her ne kadar sanık CEMİL TURHAN hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-İ.B.B Spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

19- CENGİZ DEMİREL;

Her ne kadar sanık CENGİZ DEMİREL hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor müsabakalarında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

20- COŞKUN ÇALIK;

A)

a) Sanık Coşkun ÇALIK'ın, Olgun PEKER liderliğinde kurulan suç örgütüne üye olma suçundan TCK. nın 220/2 maddesi gereğince sanığın güttüğü amaç ve saik, kastın yoğunluğu dikkate alınarak takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanık Olgun PEKER'in yöneticisi olduğu örgüt mahkememizce silahlı örgüt olarak kabul edilmediğinden sanık hakkında TCK. nın 220/3 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

c)Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e) Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

f)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

B) Her ne kadar sanık Coşkun ÇALIK hakkında, mağdur Bahri Kaya'nın tehdit edilmesi eyleminden dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

21-DOĞAN ERCAN;

A)

a) Sanık DOĞAN ERCAN'ın;Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d) Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

e)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

B)Her ne kadar sanık DOĞAN ERCAN hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe oynanan müsabakada şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

22- EMMANUEL CHINENYE EMENIKE;

Sanık EMMANUEL CHINENYE EMENIKE hakkında 08.05.2011 tarihinde şike suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile kamu davasının iş bu dava dosyasından 5271 sayılı CMK'nın 10. maddesi uyarınca AYRILMASINA ve Mahkememizin başka bir esasına kaydına,

Yargılamanın yeni esas alacak dosya üzerinde yapılıp yürütülmesine,

23- ERDEM KONYAR;

Her ne kadar Sanık ERDEM KONYAR Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 08.05.2011 tarihinde oynanan Karabük – Fenerbahçe müsabakasında şike yaptığından bahisle kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle BERAATİNE,

24- ERKAN KORKMAZ;

Her ne kadar sanık hakkında ERKAN KORKMAZ hakkında, Olgun PEKER liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan TCK' nin 220/2 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ve şüpheden de sanık yararlanır ilkesi gereğince atılı suçtan 5271 sayılı CMK' nın 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

25- ERMAN ERTAŞ;

A)

a) Sanık Erman ERTAŞ'ın 31/03/2011 günü yapılan menajerlik sınavı sorularını verilmesi karşılığında rüşvet verme suçuna yardım suçu sübuta ermekle eylemine uyan TCK. nın 252/1-4 maddesi gereğince sanığın güttüğü amaç ve saik, kastın yoğunluğu dikkate alınarak takdiren 4 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanığın, suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek ve fiilin işlenmesinde kullanılan araçları sağlayarak suçun icrasını kolaylaştırdığı anlaşılmakla TCK' nın 39/2-b maddesi gereğince verilen cezası yarı oranında indirilerek sanığın 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

B) Her ne kadar sanık Erman ERTAŞ hakkında kamu kurumunu dolandırıcılığa teşebbüs suçundan dolayı TCK nun 35/2.maddesi yollamasıyla TCK nun 158/1-d maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

26- EVREN KIMIL;

A)

a) Sanık Evren KIMIL'ın, Olgun PEKER liderliğinde kurulan suç örgütüne üye olma suçundan TCK. nın 220/2 maddesi gereğince sanığın güttüğü amaç ve saik, kastın yoğunluğu dikkate alınarak takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanık Olgun PEKER'in yöneticisi olduğu örgüt mahkememizce silahlı örgüt olarak kabul edilmediğinden sanık hakkında TCK. nın 220/3 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

c) Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e)Sanık hakkında önceden verilmiş hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle sanığa verilen cezaların TCK' nun 51. Maddesi gereğince ertelenmesine ve 5271 sayılı CMK' nun 231 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına YER OLMADIĞINA,

B) Her ne kadar sanık Evren KIMIL hakkında 12/05/2011 günü Orta Kahve isimli iş yerine yönelik olarak mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

C)

a)Sanık Evren KIMIL'ın 12/05/2011 günü Orta Kahve isimli iş yerine yönelik olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 116/2-4. Maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Eylemin birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiği mahkememizce değerlendirilmekle TCK nun 119/1-c. maddesi gereğince cezası 1 kat arttırılarak sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

D) Her ne kadar sanık Evren KIMIL hakkında 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

E) Her ne kadar Sanık Evren KIMIL hakkında 25/06/2009 günü Giresun FM de Hakan AKBAŞ'a yönelik olarak birden fazla kişi tarafından birlikte ve varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de mağdur Hakan AKBAŞ a yönelik olarak her hangi bir tehdit içerici söz ve beyan olmadığı anlaşılmakla 5271 sayılı CMK nın 223/2 a maddesi gereği BERAATİNE,

F)

a) Sanık Evren KIMIL'ın 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik olarak birden fazla kişi tarafından birlikte ve varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

G)

a) Sanık Evren KIMIL'ın 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik olarak birden fazla kişi tarafından birlikte ve varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK'nın 116/2-4. maddesi gereğince sanığın kastı, suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Eylemin birden fazla kişi tarafından ve varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak gerçekleştirildiği değerlendirilmekle TCK nun 119/1-c-d. maddeleri gereğince cezası 1 kat arttırılarak sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e) Sanık hakkında Giresun 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 46/280 ve Giresun 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 152/321 E-K sayılı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin verilen kararlardan sonra, sanığın yeniden kasıtlı bir suç işlediği anlaşılmakla, hükmü veren mahkemelere gereğinin takdir ve ifası için müzekkere yazılmasına,

H)Karar kesinleştiğinde, sanık Evren KIMIL hakkında Giresun 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 2007/46 esas, 2008/280 karar ve Giresun 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/152 esas, 2008/321 karar sayılı ilamı ile verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararların gereği için mahal mahkemelerine ayrı ayrı müzekkere yazılmasına,

27- FARUK TAŞSETEN;

Her ne kadar Sanık FARUK TAŞSETEN hakkında suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak suretiyle Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 22.05.2011 tarihinde oynanan Sivasspor – Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yaptığından bahisle kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle BERAATİNE,

28- FARUK YAŞAR;

Her ne kadar sanık FARUK YAŞAR hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor müsabakasında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde teşvik primi fiili suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiil özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

29- FATİH AKBABA;

a)Sanık FATİH AKBABA'nın Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik öncesi 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle ALTI YIL HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Şike anlaşmasına varıldığı kesin olarak tespit edilemediğinden suçun teşebbüs aşamasında kaldığının kabulü ile 6222 sayılı Kanun'un 11/3. ve 5237 sayılı TCK'nın 35/2. maddesi uyarınca sanığın cezası takdiren 2/3 oranında indirilerek İKİ YIL HAPİS ve ALTI YÜZ ALTMIŞ ALTI GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanığın geçmişi ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL SEKİZ AY HAPİS ve BEŞ YÜZ ELLİ BEŞ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığa verilen BEŞ YÜZ ELLİ BEŞ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL SEKİZ AY HAPİS ve YİRMİ İKİ BİN İKİ YÜZ TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 6 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

e)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

f) Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

g)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

30- FATİH SANDAL;

A) Her ne kadar sanık hakkında Fatih SANDAL hakkında, Olgun PEKER liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan TCK' nin 220/2-3 maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ve şüpheden de sanık yararlanır ilkesi gereğince atılı suçtan 5271 sayılı CMK' nın 223/2 e maddesi gereği BERAATİNE,

B) Her ne kadar sanık Fatih SANDAL hakkında mağdur Bahri Kaya'nın tehdit edilmesi eyleminden dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d. Maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

C) Her ne kadar sanık Fatih SANDAL hakkında mağdur Turgay Demircan'a yönelik yağma eyleminden dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla, TCK nun 149/1-c-f-g. Maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ve şüpheden de sanık yararlanır ilkesi gereğince atılı suçtan 5271 sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,

31- GÖKÇEK VEDERSON;

a)Sanık GÖKÇEK VEDERSON'un Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor müsabakasının sonucunu etkilemek teşvik suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun teşvik pirimi vaadi ile işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6222 sayılı Kanun'un 11/5. maddesi uyarınca yarı oranında indirilerek ALTI AY HAPİS ve BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanığın sosyal ilişkileri ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BEŞ AY HAPİS ve SEKİZ YÜZ OTUZ ÜÇ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığa verilen SEKİZ YÜZ OTUZ ÜÇ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BEŞ AY HAPİS ve OTUZ ÜÇ BİN ÜÇ YÜZ YİRMİ TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 4 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

e)6259 sayılı Kanun ile 6222 sayılı Kanun'a eklenen 11/9. maddesi uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin CMK'nın 231. maddesi ile ertelemeye ilişkin 5237 sayılı 51. maddelerinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

f)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

g)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

32- GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ;

Her ne kadar sanık GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ hakkında Aziz Yıldırım liderliğindeki suç örgütüne yardım ettiği ve Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-İBB Spor müsabakasında şike yaptığından bahisle kamu davası açılmış ise de yüklenen suçlardan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,

33- HAKAN KARAAHMET;

A)

a) Sanık Hakan KARAAHMET'in Olgun PEKER liderliğinde kurulan suç örgütünde yöneticilik yapma suçundan TCK. nın 220/1 maddesi gereğince sanığın güttüğü amaç ve saik, kastın yoğunluğu dikkate alınarak takdiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanık Olgun PEKER'in yöneticisi olduğu örgüt mahkememizce silahlı olarak kabul edilmediğinden sanık hakkında TCK. nın 220/3 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

c) Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e) Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

f)Sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkûmiyetinin bulunması ve kişilik özellikleri gözetilerek verilen cezasının TCK'nın 51/1 maddesi gereğince ertelenmesine ve 5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi gereğince hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına,

B) Her ne kadar sanık Hakan KARAAHMET hakkında 12/05/2011 günü Orta Kahve isimli iş yerine yönelik olarak mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

C) Sanık Hakan KARAAHMET 12/05/2011 günü Orta Kahve isimli iş yerine yönelik olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 116/2-4.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; eylemin örgüt bağlantısıyla yapıldığına ilişkin delil olmadığından ve bireysel eylem olarak mahkememizce kabul edilmekle atılı suçlardan 5271 sy CMK nun 223/2-a-e maddesi gereğince BERAATİNE,

D) Her ne kadar sanık Hakan KARAAHMET hakkında 10/12/2010 günü Alper Büfe isimli iş yeri sahibi Yakup Bekdemir'e yönelik mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

E) Her ne kadar sanık Hakan KARAAHMET hakkında 10/12/2010 günü mağdur Yakup Bekdemir'e birden fazla kişi ile birlikte ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

F) Her ne kadar sanık Hakan KARAAHMET hakkında 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

G) Her ne kadar sanık Hakan KARAAHMET hakkında 25/06/2009 günü Giresun FM de Hakan AKBAŞ'a yönelik olarak birden fazla kişi tarafından birlikte ve varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de mağdur Hakan AKBAŞ a yönelik olarak her hangi bir tehdit içerici söz ve beyan olmadığı anlaşılmakla 5271 sayılı CMK nın 223/2 a maddesi gereği BERAATİNE,

H)

a)Sanık Hakan KARAAHMET hakkında 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik birden fazla kişi ile birlikte ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 116/2-4.maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Eylemin birden fazla kişi ile ve var olan veya varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanılarak gerçekleştirildiği anlaşılmakla TCK nın 119/1 c.d maddeleri gereğince verilen ceza bir kat artırılarak sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

I)

a)Sanık Hakan KARAAHMET'in 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik olarak birden fazla kişi tarafından birlikte ve varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TC nun 106/2-c-d.maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

J) Her ne kadar sanık Hakan KARAAHMET hakkında mağdur Bahri Kaya'nın tehdit edilmesi eyleminden dolayı TCK nun 38/1 ve 220/5 yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

K) Her ne kadar sanık Hakan KARAAHMET hakkında mağdur Turgay Demircan'a yönelik yağma eyleminden dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla, TCK nun 149/1-c-f-g.maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ve şüpheden de sanık yararlanır ilkesi gereğince atılı suçtan 5271 sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereğince BERAATİNE,

L) Her ne kadar sanık Hakan KARAAHMET hakkında mağdur Şenel Kaçmaz'a yönelik yağma eyleminden dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla, TCK nun 149/1-c-f-g.maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, taraflar arasındaki uyuşmazlığın hukuki ihtilaf mahiyetinde olduğu ve sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ve şüpheden de sanık yararlanır ilkesi gereğince atılı suçtan 5271 sayılı CMK nun 223/2-a-e maddesi gereğince BERAATİNE,

M)Karar kesinleştiğinde, sanık Hakan KARAAHMET hakkında Bulancak Asliye Ceza Mahkemesinin 2006/587 esas, 2009/304 karar ve Giresun 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 2007/48 esas, 2011/124 karar sayılı ilamı ile verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararların gereği için mahal mahkemelerine ayrı ayrı müzekkere yazılmasına,

34- HALDUN ŞENMAN;

A)Her ne kadar sanık Haldun ŞENMAN hakkında Olgun PEKER liderliğinde kurulan silahlı suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan TCK' nın 220/7 maddesi yollamasıyla 2-3 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

B) Her ne kadar sanık Haldun ŞENMAN hakkında Olgun PEKER'in işlediği iddia edilen resmi belgede sahtecilik suçuna yardım eyleminden dolayı TCK' nın 39/2-c yollaması ile TCK' nın 204/1 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

C)

a)Sanık Haldun ŞENMAN'ın 31/03/2011 günü yapılan menajerlik sınavı sorularını vermek için rüşvet almak suçu sübuta ermekle eylemine uyan TCK. nın 252/1-4 maddesi gereğince sanığın güttüğü amaç ve saik, kastın yoğunluğu dikkate alınarak takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

D) Her ne kadar sanık Haldun ŞENMAN hakkında kamu kurumunu dolandırıcılığa teşebbüs suçundan dolayı TCK nun 35/2.maddesi yollamasıyla TCK nun 158/1-d maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

35- HALİL KÖNTEK;

Her ne kadar sanık HALİL KÖNTEK hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB Spor, 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe, 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor ve 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakalarında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

36- HASAN ÇETİNKAYA;

A)Her ne kadar sanık HASAN ÇETİNKAYA hakkında, Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçundan kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

B)Her ne kadar sanık HASAN ÇETİNKAYA hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

C)Her ne kadar sanık HASAN ÇETİNKAYA hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 17.04.2011 tarihinde oynanan Trabzonspor-Bursaspor müsabakasında teşvik suretiyle şike yaptığından bahisle kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle BERAATİNE,

37- HIRÇIN KIMIL;

A)

a) Sanık Hırçın KIMIL'ın, Olgun PEKER liderliğinde kurulan suç örgütüne üye olma suçundan TCK. nın 220/2 maddesi gereğince sanığın güttüğü amaç ve saik, kastın yoğunluğu dikkate alınarak takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanık Olgun PEKER'in yöneticisi olduğu örgüt mahkememizce silahlı olarak kabul edilmediğinden sanık hakkında TCK. nın 220/3 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

c) Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e) Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

f)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

B)

a) Her ne kadar sanık Hırçın KIMIL hakkında 10/12/2010 günü Alper Büfe isimli iş yeri sahibi Yakup Bekdemir'e yönelik mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

b) Her ne kadar sanık Hırçın KIMIL hakkında 10/12/2010 günü mağdur Yakup Bekdemir'e birden fazla kişi ile birlikte ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

38- HİKMET KARAMAN;

Her ne kadar sanık HİKMET KARAMAN hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 21.02.2011 tarihinde oynanan Manisaspor-Trabzonspor müsabakasında teşvik yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde teşvik primi fiili suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiil özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

39- İBRAHİM AKIN;

a)Sanık İBRAHİM AKIN'ın; Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe - İBB Spor ve 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor - İBB Spor müsabakaları ile Türkiye Kupası finalinde 11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş-İBB Spor müsabakasının sonuçlarını etkilemek amacıyla şike suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Suçun; bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun'un 11/10. maddesi uyarınca takdiren 1/4 oranında artırılarak BİR YIL ON AY ON BEŞ GÜN HAPİS ve İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ALTI AY YİRMİ İKİ GÜN HAPİS ve İKİ BİN SEKSEN ÜÇ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığa verilen İKİ BİN SEKSEN ÜÇ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ALTI AY YİRMİ İKİ GÜN HAPİS ve SEKSEN ÜÇ BİN ÜÇ YÜZ YİRMİ TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 15 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

e)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

f)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

40- İLHAN ÇELİKAY;

a)Sanık İLHAN ÇELİKAY'ın, Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 22.05.2011 tarihinde oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS ve BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın, suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak suretiyle yardım eden konumunda bulunduğundan cezası 5237 sayılı TCK'nın 39/2-c. maddesi uyarınca yarı oranında indirilerek ALTI AY HAPİS ve BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BEŞ AY HAPİS ve DÖRT YÜZ ON ALTI GÜN ADLİ PARA CEZASI CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığa verilen DÖRT YÜZ ON ALTI adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 30 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BEŞ AY HAPİS ve ON İKİ BİN DÖRT YÜZ SEKSEN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 4 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

e)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

f)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

7-6259 sayılı Kanun ile 6222 sayılı Kanun'a eklenen 11/9. maddesi uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin CMK'nın 231. maddesi ile seçenek yaptırımlara ve ertelemeye ilişkin 5237 sayılı TCK'nın 50 ve 51. maddelerinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

41- İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU;

A)

a) Sanık İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU'nun; Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olma suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

e)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

B)

a)Sanık İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU'nun Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor , 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor ve 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik, 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü ve 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla şike suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri, kastına dayalı kusurunun ağırlığı gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL SEKİZ AY HAPİS ve SEKİZ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; spor kulübü yönetim kurulu üyesi olan sanık tarafından ve ayrıca suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun'un 11/4-b ve c bentleri uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON SEKİZ AY HAPİS ve ON İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Suçun; bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun'un 11/10. maddesi uyarınca eylemlerin niteliği ve yoğunluğu da gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1/2 oranında artırılarak BİR YIL OTUZ ÜÇ AY HAPİS ve ON SEKİZ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL YİRMİ BEŞ AY ON BEŞ GÜN HAPİS CEZASI ve ON BEŞ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e)Sanığa verilen ON BEŞ BİN GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 60 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL YİRMİ BEŞ AY ON BEŞ GÜN HAPİS ve DOKUZ YÜZ BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 20 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

f)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

g)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

h)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

C)Her ne kadar sanık İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor, 26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa, 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB Spor, 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe, 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe ve 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor arasında oynanan müsabakalarda şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

D) Her ne kadar sanık İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 01.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-İ.B.B Spor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

42- İSKENDER ALIN;

a)Sanık İSKENDER ALIN'ın; Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İBB Spor ve Türkiye Kupası finalinde 11.05.2011 günü oynanan Beşiktaş-İBB Spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla şike suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun'un 11/10. maddesi uyarınca takdiren 1/4 oranında artırılarak BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ON BEŞ GÜN HAPİS ve İKİ BİN SEKSEN ÜÇ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığa verilen İKİ BİN SEKSEN ÜÇ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ON BEŞ GÜN HAPİS ve SEKSEN ÜÇ BİN ÜÇ YÜZ YİRMİ TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 10 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

e)Sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin 1,2 ve 3. fırkalarının UYGULANMASI ile sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

f)6259 sayılı Kanun ile 6222 sayılı Kanun'a eklenen 11/9. maddesi uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin CMK'nın 231. maddesi ile seçenek yaptırımlara ve ertelemeye ilişkin 5237 sayılı TCK'nın 50 ve 51. maddelerinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

g)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

43- KENAN YARALI;

Her ne kadar sanık KENAN YARALI hakkında 2010 - 2011 yılı Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor müsabakasında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde teşvik primi fiili suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiil özel olarak düzenlenmediği ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

44- KORCAN ÇELİKAY;

a)Sanık KORCAN ÇELİKAY'ın Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 22.05.2011 tarihinde oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığa verilen İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve YÜZ BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 12 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

e)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

f)6259 sayılı Kanun ile 6222 sayılı Kanun'a eklenen 11/9. maddesi uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin CMK'nın 231. maddesi ile seçenek yaptırımlara ve ertelemeye ilişkin 5237 sayılı TCK'nın 50 ve 51. maddelerinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

45- LEVENT ERİŞ;

Her ne kadar sanık Levent ERİŞ hakkında 04/04/2011 günü oynanan Diyarbakır- Giresunspor maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç tarihinde yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK nun 158/1-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, suç tarihi itibariyle yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması ve atılı suçun unsurları gerçekleşmediği anlaşılmakla 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereği BERAATİNE,

46- MAHMUT BOZ;

Her ne kadar sanık MAHMUT BOZ hakkında 2010 -2011 yılı Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor müsabakasında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde teşvik primi fiili suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiil özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

47- MAHMUT GÜNEŞ;

A) Her ne kadar sanık Mahmut GÜNEŞ hakkında 31/03/2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme suçundan dolayı TCK' nın 252/1 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

B)Her ne kadar sanık Mahmut GÜNEŞ hakkında kopya çekmek suretiyle belgede sahtecilik suçundan dolayı TCK nun 207/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

C)Her ne kadar sanık Mahmut GÜNEŞ hakkında kamu kurumunu dolandırıcılığa teşebbüs suçundan dolayı TCK nun 35/2.maddesi yollamasıyla TCK nun 158/1-d maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanıkğın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

48-MECNUN OTYAKMAZ;

A)

a)Sanık MECNUN OTYAKMAZ'ın; Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte yardım suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/7 maddesi yollaması ile 220/2. maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN ON AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

e)5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi gereği sanık kendisi hakkında CMK nın 231 maddesinin uygulanmasına muvafakat etmediği anlaşılmakla hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bıkarılmasına kanunen yer olmadığına,

f)Sanığın sabıka kaydının silinme koşulları oluştuğu anlaşılmakla ve sanığa verilen cezanın ertelenmesi halinde yeniden suç işlemeyeceği konusunda Mahkememizde olumlu kanaat oluştuğundan sanık hakkında verilen hapis cezasının TCK'nın 51/1 maddesi gereğince ERTELENMESİNE,

Sanık hakkında TCK nun 51/3 maddesi gereği takdiren 2 yıl denetim süresi ön görülmesine,

Suçun işleniş biçimi gözönüne alındığında TCK nun 51/4 maddesindeki tedbirlerin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

Sanığın kişiliği ve sosyal durumu nazara alınarak TCKnun 51/6 maddesi gereği takdiren denetim süresi içerisinde herhangi bir yükümlülük belirlemeden söz konusu sürenin geçirilmesine,

Sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde erteli cezanın TCK nun 51/7 maddesi gereği kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirileceğinin İHTARINA

Sanığın denetim süresini yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirdiği takdirde cezanın TCK nun 51/8 maddesi gereği infaz edilmiş sayılmasına,

B)

a)Sanık MECNUN OTYAKMAZ'ın Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri ile kastına dayalı kusurunun ağırlığı gözetilerek eylemine uyan tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ÜÇ AY HAPİS VE İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; spor kulübü yönetim kurulu başkanı olan sanık tarafından işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun'un 11/4-b ve c bentleri uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON AY ON BEŞ GÜN HAPİS VE ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ALTI AY YİRMİ İKİ GÜN HAPİS VE İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığa verilen İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ALTI AY YİRMİ İKİ GÜN HAPİS ve YÜZ BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 15 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

e)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

f)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

49- MEHMET ŞEKİP MOSTUROĞLU;

A)

a)Sanık MEHMET ŞEKİP MOSTUROĞLU'nun; Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olma suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

e)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

B)

a)Sanık MEHMET ŞEKİP MOSTUROĞLU'nun Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik pirimi, 08.05.2011 günü oynanan Karabük–Fenerbahçe ve 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla şike suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/10. maddesi yollaması ile en ağır cezayı gerektiren fiilden dolayı (şikeye teşebbüs) 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; spor kulübü yönetim kurulu üyesi olan sanık tarafından ve ayrıca suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun'un 11/4-b ve c bentleri uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON BEŞ AY HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Suç teşebbüs aşamasında kaldığından 6222 sayılı Kanun'un 11/3. ve 5237 sayılı TCK'nın 35/2. maddesi uyarınca meydana gelen tehlikenin ağırlığı gözetilerek sanığın cezası takdiren 1/4 oranında indirilerek BİR YIL SEKİZ AY YEDİ GÜN HAPİS ve İKİ BİN İKİ YÜZ ELLİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) Suçun; bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun'un 11/10. maddesi uyarınca eylemlerin niteliği ve yoğunluğu da gözetilerek takdiren 1/3 oranında artırılarak BİR YIL ON DÖRT AY YİRMİ DOKUZ GÜN HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e) Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ON AY ON DÖRT GÜN HAPİS ve İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

f)Sanığa verilen İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ON AY ON DÖRT GÜN HAPİS ve YÜZ BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 15 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

g)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

h)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

ı)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

C)Her ne kadar sanık MEHMET ŞEKİP MOSTUROĞLU hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakasında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiili suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiil özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

50- MEHMET ŞEN;

A)Her ne kadar Sanık MEHMET ŞEN hakkında, Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçundan kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

B)Her ne kadar sanık MEHMET ŞEN hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor müsabakalarında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

51- MEHMET YENİCE;

A)Her ne kadar Sanık MEHMET YENİCE hakkında, Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçundan kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

B) Her ne kadar sanık MEHMET YENİCE hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiili suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiil özel olarak düzenlenmediği ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

C)

a)Sanık MEHMET YENİCE'nin Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe – Ankaragücü müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve suç tarihi itibariyle lehine olan 6259 sayılı yasa ile yapılan değişiklik öncesi 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle ALTI YIL HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Şike anlaşmasına varıldığı kesin olarak tespit edilemediğinden suçun teşebbüs aşamasında kaldığının kabulü ile 6222 sayılı Kanun'un 11/3. ve 5237 sayılı TCK'nın 35/2. maddesi uyarınca takdiren 2/3 oranında indirilerek İKİ YIL HAPİS ve BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanığın geçmişi ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL SEKİZ AY HAPİS ve SEKİZ YÜZ OTUZ ÜÇ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığa verilen SEKİZ YÜZ OTUZ ÜÇ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 30 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL SEKİZ AY HAPİS ve YİRMİ DÖRT BİN DOKUZ YÜZ DOKSAN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 8 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

e)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

f) Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

g)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

52- MEHMET YILDIZ;

a)Sanık MEHMET YILDIZ'ın; Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın geçmişi yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve BİN ALTI YÜZ ALTMIŞ ALTI GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığa verilen BİN ALTI YÜZ ALTMIŞ ALTI GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve ALTMIŞ ALTI BİN ALTI YÜZ KIRK TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 10 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

d)6259 sayılı Kanun ile 6222 sayılı Kanun'a eklenen 11/9. maddesi uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin CMK'nın 231. maddesi ile seçenek yaptırımlara ve ertelemeye ilişkin 5237 sayılı TCK'nın 51. maddesinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

e)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

f)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

53- MESUT ERDOĞAN;

a)Sanık Mesut ERDOĞAN'ın, Olgun PEKER liderliğinde kurulan suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmekten TCK nun 220/7 yollamasıyla TCK. nın 220/2-3 maddeleri gereğince sanığın güttüğü amaç ve saik, kastın yoğunluğu dikkate alınarak takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanık Olgun PEKER'in yöneticisi olduğu örgüt mahkememizce silahlı örgüt olarak kabul edilmediğinden sanık hakkında TCK. nın 220/3 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

c) Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

f)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

54- METİN KORKMAZ;

Her ne kadar sanık METİN KORKMAZ hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 17.04.2011 tarihinde oynanan Trabzonspor-Bursaspor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik suretiyle şike suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

55- MİTHAT HALİS;

Her ne kadar sanık MİTHAT HALİS hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 15.05.2011 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik suretiyle şike suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

56- MUHAMMET ŞENYÜZ;

Her ne kadar sanık MUHAMMET ŞENYÜZ hakkında 22.04.2011 tarihinde oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik suretiyle şike suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

57-MURAT ÖZTÜRK;

Her ne kadar sanık MURAT ÖZTÜRK hakkında, Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

58- MURAT YAKARIŞIK;

Her ne kadar sanık Murat YAKARIŞIK hakkında Olgun PEKER liderliğinde kurulan silahlı suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıyı dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan TCK' nin 220/7 maddesi yollamasıyla 2-3 maddeleri gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ve şüpheden de sanık yararlanır ilkesi gereğince atılı suçtan 5271 sayılı CMK' nın 223/2 e maddesi gereği BERAATİNE,

59- MURAT ŞAHİN;

Her ne kadar sanık MURAT ŞAHİN hakkında, Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe- Kasımpaşa müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yaptığından bahisle kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

60- MUSTAFA SANİ ŞENER;

Her ne kadar sanık MUSTAFA SANİ ŞENER hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe - Ankaragücü müsabakasında teşvik suretiyle şike suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

61- MUSTAFA ULAŞ ORTAKAYA;

Her ne kadar sanık Mustafa Ulaş ORTAKAYA hakkında 18/04/2011 günü oynanan Karşıyaka -Giresun maçında şike yapılması eyleminden dolayı 6222 sayılı yasanın 11/1. maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de sanığın atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden sanığın atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle 5271 sayılı CMK nın 223/2 e maddesi gereğince BERAATİNE,

62- NEVZAT ŞAKAR;

A)Her ne kadar sanık NEVZAT ŞAKAR hakkında müşteki Ahmet Bulut'u tehdit ettiğinden bahisle kamu davası açılmış ise de, sanığın eyleminin TCK'nın 106/1. maddesinin ikinci cümlesinde belirtilen şikâyete tâbi "sair tehdit" nev'inden olduğu, müştekinin kovuşturma aşamasında şikâyetinden vazgeçtiği anlaşıldığından, sanık hakkındaki kamu davasının CMK'nın 223/8. maddesi uyarınca DÜŞÜRÜLMESİNE,

B)Her ne kadar sanık NEVZAT ŞAKAR hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe - Ankaragücü müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik suretiyle şike suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

63- ÖMER ÜLKÜ;

A)

a) Sanık Ömer ÜLKÜ'nün, Olgun PEKER liderliğinde kurulan suç örgütüne üye olma suçundan TCK. nın 220/2 maddesi gereğince sanığın güttüğü amaç ve saik, kastın yoğunluğu dikkate alınarak takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanık Olgun PEKER'in yöneticisi olduğu örgüt mahkememizce silahlı örgüt olarak kabul edilmediğinden sanık hakkında TCK. nın 220/3 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

c)Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e) Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

f)5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi gereği sanık kendisi hakkında CMK nın 231 maddesinin uygulanmasına muvafakat etmediği anlaşılmakla hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bıkarılmasına kanunen yer olmadığına,

g)Sanık Ömer ÜLKÜ hakkında tayin olunan cezanın nev'i ve niteliği, hürriyeti bağlayıcı cezanın süresinin iki yıldan az oluşu, sabıkasının bulunmaması, suç işleme hususundaki eğilim i nazara alınarak sonuç cezasının TCK nun 51/1 maddesi gereğince ERTELENMESİNE,

Sanık hakkında TCK nun 51/3 maddesi gereği takdiren 2 yıl denetim süresi ön görülmesine,

Suçun işleniş biçimi gözönüne alındığında TCK nun 51/4 maddesindeki tedbirlerin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

Sanığın kişiliği ve sosyal durumu nazara alınarak TCKnun 51/6 maddesi gereği takdiren denetim süresi içerisinde herhangi bir yükümlülük belirlemeden söz konusu sürenin geçirilmesine,

Sanığın denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemesi halinde erteli cezanın TCK nun 51/7 maddesi gereği kısmen veya tamamen infaz kurumunda çektirileceğinin İHTARINA

Sanığın denetim süresini yükümlülüklere uygun veya iyi halli olarak geçirdiği takdirde cezanın TCK nun 51/8 maddesi gereği infaz edilmiş sayılmasına,

B) Her ne kadar sanık Ömer ÜLKÜ hakkında mağdur Bahri Kaya'nın tehdit edilmesi eyleminden dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

C)Her ne kadar sanık Ömer ÜLKÜ hakkında 04/04/2011 günü oynanan Diyarbakırspor-Giresunspor maçında şike yapılması eyleminden dolayı TCK nun 158/1-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın eyleminin suç tarihi itibariyle yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması ve atılı suçun unsurları gerçekleşmediği anlaşılmakla 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereği BERAATİNE,

D)

a)Sanık Ömer ÜLKÜ'nün 18/04/2011 günü oynanan Karşıyaka-Giresunspor ve 24/04/2011 günü oynanan Giresunspor- Mersin İdman Yurdu maçlarında şike yapılması eylemi sabit olduğundan suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri ile kastına dayalı kusurunun ağırlığı gözetilerek eylemine uyan v etüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren 1 YIL HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun spor kulübünün yönetim kurulu başkan ve üyeleri tarafından işlenmesi nedeniyle sanığın eyleminin 6222 sayılı Kanun'un 11/4-b bendi uyarınca 1/2 oranında artırılarak 1 YIL 6 AY HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanığın eylemi teşebbüs aşamasında kalmakla 6222 sayılı yasanın 11/5 maddesi gereğince teşebbüs teşkil eden eylemlerinin niteliği sonuca ulaşmak için kat ettiği mesafe dikkate alınarak takriben 1/2 oranında indirim yapılarak sanığın DOKUZ AY HAPİS VE BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Suçun; bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun'un 11/10. maddesi uyarınca eylemlerin niteliği ve niceliği de gözetilerek takdiren 1/4 oranında artırılarak 11 AY 7 GÜN HAPİS ve BİN SEKİZ YÜZ YETMİŞ BEŞ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e)Sanığın sabıkasız geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek DOKUZ AY 10 GÜN HAPİS VE BİN BEŞYÜZ ALTMIŞ İKİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

f) Sanığa verilen BİN BEŞYÜZ ALTMIŞ İKİ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 30 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN DOKUZ AY 10 GÜN HAPİS VE KIRK ALTI BİN SEKİZ YÜZ ALTMIŞ LİRA ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 10 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

g)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

h)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

ı)6259 sayılı Kanun ile 6222 sayılı Kanun'a eklenen 11/9. maddesi uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin CMK'nın 231. maddesi ile ertelemeye ilişkin 5237 sayılı TCK'nın 51. maddelerinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

j)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

64- ÖZCAN ÜSTÜNTAŞ;

Her ne kadar sanık Özcan ÜSTÜNTAŞ'ın, Olgun PEKER liderliğinde kurulan silahlı suç örgütüne üye olma suçundan TCK. nın 220/2 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak kesin yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden atılı suçtan delil yetersizliği nedeniyle 5271 sayılı CMK nın 223/2 e maddesi gereği BERAATİNE,

65- ÖZDEN ASLAN;

A)

a) Sanık Özden ASLAN 'ın 31/03/2011 günü yapılan menajerlik sınavı sorularını almak için rüşvet vermek suçu sübuta ermekle eylemine uyan TCK. nın 252/1 maddesi gereğince sanığın güttüğü amaç ve saik, kastın yoğunluğu dikkate alınarak takdiren 4 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Somut olayda sanık Özden ASLAN' ın soruşturma başlamadan önce durumu yetkili makamlara haberdar etmesi veya pişmanlık duyarak soruşturma makamlarından haberdar etmesini düzenleyen TCK nın 254/1-2 maddesindeki koşulları oluşmadığından hakkında TCK nın 254/3 maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına kanunen YER OLMADIĞINA,

c) Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

B) Her ne kadar sanık Özden ASLAN hakkında kopya çekmek suretiyle belgede sahtecilik suçundan dolayı TCK nun 207/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

C) Her ne kadar sanık Özden ASLAN hakkında kamu kurumunu dolandırıcılığa teşebbüs suçundan dolayı TCK nun 35/2.maddesi yollamasıyla TCK nun 158/1-d maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

66-ÖZDEN TÜTÜNCÜ;

A)

a)Sanık Özden TÜTÜNCÜ'nün, Olgun PEKER liderliğinde kurulan suç örgütüne üye olma suçundan TCK. nın 220/2 maddesi gereğince sanığın güttüğü amaç ve saik, kastın yoğunluğu dikkate alınarak takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanık Olgun PEKER'in yöneticisi olduğu örgüt mahkememizce silahlı olarak kabul edilmediğinden sanık hakkında TCK. nın 220/3 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

c) Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e) Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

f)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

B)

a)Her ne kadar sanık Özden TÜTÜNCÜ hakkında 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

b) Her ne kadar Sanık Özden TÜTÜNCÜ hakkında 25/06/2009 günü Giresun FM de Hakan AKBAŞ'a yönelik olarak birden fazla kişi tarafından birlikte ve varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de mağdur Hakan AKBAŞ a yönelik olarak her hangi bir tehdit içerici söz ve beyan olmadığı anlaşılmakla 5271 sayılı CMK nın 223/2- a maddesi gereği BERAATİNE,

C)

a)Sanık Özden TÜTÜNCÜ hakkında 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik birden fazla kişi ile birlikte ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 116/2-4.maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Eylemin birden fazla kişi tarafından ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak gerçekleştirildiği değerlendirilmekle TCK nun 119/1-c-d. maddeleri gereğince cezası 1 kat arttırılarak sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

D)

a) Sanık Özden TÜTÜNCÜ'nün 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik olarak birden fazla kişi tarafından birlikte ve varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 37/1 maddesi yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

67- SADRİ ŞENER;

Her ne kadar sanık SADRİ ŞENER hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe - Ankaragücü ve 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor – Fenerbahçe müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla şike suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

68- SAMET ERDEMİR;

A)

a)Sanık Samet ERDEMİR'in, Olgun PEKER liderliğinde kurulan suç örgütüne üye olma suçundan TCK. nın 220/2 maddesi gereğince sanığın güttüğü amaç ve saik, kastın yoğunluğu dikkate alınarak takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanık Olgun PEKER'in yöneticisi olduğu örgüt mahkememizce silahlı olarak kabul edilmediğinden sanık hakkında TCK. nın 220/3 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

c) Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e) Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

f)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

B) Her ne kadar sanık Samet ERDEMİR hakkında 12/05/2011 günü Orta Kahve isimli iş yerine yönelik olarak mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

C)

a)Sanık Samet ERDEMİR'ın 12/05/2011 günü Orta Kahve isimli iş yerine yönelik olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 116/2-4. maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Eylemin birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiği mahkememizce değerlendirilmekle TCK nun 119/1-c. maddeleri gereğince cezası 1 kat arttırılarak sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

D) Her ne kadar sanık Samet ERDEMİR hakkında 10/12/2010 günü Alper Büfe isimli iş yeri sahibi Yakup Bekdemir'e yönelik mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

E) Her ne kadar sanık Samet ERDEMİR hakkında 10/12/2010 günü mağdur Yakup Bekdemir'e birden fazla kişi ile birlikte ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

F)Her ne kadar sanık Samet ERDEMİR hakkında 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

G)

a)Sanık Samet ERDEMİR hakkında 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik birden fazla kişi ile birlikte ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 116/2-4.maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Eylemin birden fazla kişi tarafından ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak gerçekleştirildiği değerlendirilmekle TCK nun 119/1-c-d. maddeleri gereğince cezası 1 kat arttırılarak sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

H) Her ne kadar sanık Samet ERDEMİR'in 25/06/2009 günü Giresun FM de Hakan AKBAŞ'a yönelik olarak birden fazla kişi tarafından birlikte ve varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 37/1 maddesi yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de mağdur Hakan AKBAŞ a yönelik olarak her hangi bir tehdit içerici söz ve beyan olmadığı anlaşılmakla 5271 sayılı CMK nın 223/2 a maddesi gereği BERAATİNE,

I)

a) Sanık Samet ERDEMİR'ın 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik olarak birden fazla kişi tarafından birlikte ve varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK'nın 106/2-c-d.maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

J)Karar kesinleştiğinde, sanık Samet ERDEMİR hakkında Giresun 2. Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/167 esas, 2009/371 karar sayılı ilamı ile verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın gereği için mahal mahkemesine müzekkere yazılmasına,

69-SAMET GÜZEL;

a)Sanık SAMET GÜZEL'in Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 17.04.2011 günü oynanan Trabzonspor-Bursaspor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik öncesi 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren BEŞ YIL HAPİS ve BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun teşvik pirimi vaadi ile işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun'un 11/5. maddesi uyarınca yarı oranında indirilerek İKİ YIL ALTI AY HAPİS ve BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın, suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak suretiyle yardım eden konumunda bulunması nedeniyle cezası 5237 sayılı TCK'nın 39/2-c. maddesi uyarınca cezası yarı oranında indirilerek BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve İKİ YÜZ ELLİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığın geçmişi ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ON BEŞ GÜN HAPİS ve İKİ YÜZ SEKİZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığa verilen İKİ YÜZ SEKİZ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 20 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ON BEŞ GÜN HAPİS ve DÖRT BİN YÜZ ALTMIŞ TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 4 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

e)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

f)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

g)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

70- SAMİ DİNÇ;

A)

a)Sanık SAMİ DİNÇ'in; Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde müsabakaların sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz YILDIRIM liderliğindeki kurulan örgüte üye olma suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

e)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

B) Her ne kadar sanık Sami DİNÇ hakkında, Olgun PEKER liderliğinde kurulan silahlı suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan TCK' nın 220/7 maddesi yollamasıyla 2-3 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

C)Her ne kadar sanık Sami DİNÇ hakkında, Olgun PEKER'in işlediği iddia edilen resmi belgede sahtecilik suçuna yardım eyleminden dolayı TCK' nın 39/2-c yollaması ile TCK' nın 204/1 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

D)

a)Sanık Sami DİNÇ'ın 31/03/2011 günü yapılan menajerlik sınavı sorularının verilmesi karşılığında rüşvet almak suçuna yardım suçu sübuta ermekle, eylemine uyan TCK. nın 252/1-4 maddesi gereğince sanığın güttüğü amaç ve saik, kastın yoğunluğu dikkate alınarak takdiren 4 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın, suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırdığı ve bu da mahkememizce yardım etme olarak kabul edilmekle, TCK' nın 39/2-c maddesi gereğince verilen cezası yarı oranında indirilerek sanığın 2 YIL HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

E) Her ne kadar sanık Sami DİNÇ hakkında kamu kurumunu dolandırıcılığa teşebbüs suçundan dolayı TCK nun 35/2.maddesi yollamasıyla TCK nun 158/1-d maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

F)Her ne kadar sanık SAMİ DİNÇ hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakasında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiili suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiil özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

G)

a)Sanık SAMİ DİNÇ'in Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor, 08.05.2011 günü oynanan Karabük-Fenerbahçe ve 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/10. maddesi yollaması ile en ağır cezayı gerektiren fiilden dolayı (şikeye teşebbüs) 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun'un 11/4-c maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON BEŞ AY HAPİS VE ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Suçun teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmakla 6222 sayılı Kanun'un 11/3. ve 5237 sayılı TCK'nın 35/2. maddesi uyarınca meydana gelen tehlikenin ağırlığı gözetilerek takdiren 1/4 oranında indirilerek BİR YIL SEKİZ AY YEDİ GÜN HAPİS ve İKİ BİN İKİ YÜZ ELLİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Suçun; bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun'un 11/10. maddesi uyarınca eylemlerin niteliği ve yoğunluğu da gözetilerek takdiren 1/3 oranında artırılarak BİR YIL ON DÖRT AY YİRMİ DOKUZ GÜN HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e)Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ON AY ON DÖRT GÜN HAPİS ve İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

f)Sanığa verilen İKİ BİN BEŞ YÜZ gün adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ON AY ON DÖRT GÜN HAPİS ve YÜZ BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 20 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

g)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

h)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

ı)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

71- SELİM KIMIL;

A)

a) Sanık Selim KIMIL'ın, Olgun PEKER liderliğinde kurulan suç örgütüne üye olma suçundan TCK. nın 220/2 maddesi gereğince sanığın güttüğü amaç ve saik, kastın yoğunluğu dikkate alınarak takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 4 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanık Olgun PEKER'in yöneticisi olduğu örgüt mahkememizce silahlı örgüt olarak kabul edilmediğinden sanık hakkında TCK. nın 220/3 maddesinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

c) Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 1 YIL 1 AY 10 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

f)5271 Sayılı CMK.nun 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olması gözetilerek yeniden suç işlemeyeceği konusunda olumlu kanaate varılmadığından sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına,

B) Her ne kadar sanık Selim KIMIL hakkında 12/05/2011 günü Orta Kahve isimli iş yerine yönelik olarak mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 38/1 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

C)

a)Sanık Selim KIMIL'ın 12/05/2011 günü Orta Kahve isimli iş yerine yönelik olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 116/2-4.maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Eylemin birden fazla kişi tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilmekle TCK nun 119/1-c. maddeleri gereğince cezası 1 kat arttırılarak sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

D) Her ne kadar sanık Selim KIMIL hakkında 10/12/2010 günü Alper Büfe isimli iş yeri sahibi Yakup Bekdemir'e yönelik mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 38/1 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin, sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

E) Her ne kadar sanık Selim KIMIL hakkında 10/12/2010 günü mağdur Yakup Bekdemir'e birden fazla kişi ile birlikte ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 38/1 yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

F) Her ne kadar sanık Selim KIMIL hakkında; 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik mala zarar verme suçundan dolayı TCK nun 38/1 yollamasıyla TCK nun 151/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibinin şikayete bağlı olduğu ve yargılamanın devamı sırasında müştekinin sanık hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlaşılmakla, sanık hakkındaki kamu davasının 5271 sayılı CMK nun 223/8.maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

G)Her ne kadar sanık Selim KIMIL hakkında 25/06/2009 günü Giresun FM de Hakan AKBAŞ'a yönelik olarak birden fazla kişi tarafından birlikte ve varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 37/1 maddesi yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, mağdur Hakan AKBAŞ a yönelik olarak her hangi bir tehdit içerici söz ve beyan olmadığı anlaşılmakla 5271 sayılı CMK nın 223/2 a maddesi gereği BERAATİNE,

H)

a) Sanık Selim KIMIL'ın 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik olarak birden fazla kişi tarafından birlikte ve varsayılan suç örgütlerinin oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak tehdit suçundan dolayı TCK nun 37/1 maddesi yollamasıyla TCK nun 106/2-c-d.maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

L)

a)Sanık Selim KIMIL'ın 25/06/2009 günü Giresun FM isimli iş yeri sahibi Mustafa Cici'ye yönelik olarak konut dokunulmazlığını ihlal suçundan dolayı TCK nun 37/1 yollamasıyla TCK nun 116/2-4.maddesi gereğince sanığın kastı suçun işlenmesindeki özellikler sanığın şahsi ve sosyal durumu gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Eylemin birden fazla kişi tarafından ve var olan suç örgütünün oluşturduğu korkutucu güçten yararlanarak gerçekleştirildiği değerlendirilmekle TCK nun 119/1-c-d. maddeleri gereğince cezası 1 kat arttırılarak sanığın 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 2 YIL 1 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

72- SERCAN YILDIRIM;

Her ne kadar sanık SERCAN YILDIRIM hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 17.04.2011 tarihinde oynanan Trabzonspor-Bursaspor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik suretiyle şike suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

73- SERDAL ADALI;

a)Sanık SERDAL ADALI'nın; 11.05.2011 tarihinde oynanan Beşiktaş-İ.B.B Spor Türkiye Kupası final müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren BİR YIL HAPİS ve DÖRT BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; spor kulübü yönetim kurulu üyesi olan sanık tarafından işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun'un 11/4-b ve c bentleri uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ALTI AY HAPİS ve ALTI BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve BEŞ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığa verilen BEŞ BİN GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 50 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve İKİ YÜZ ELLİ BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 10 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

e)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

f)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

g)Karar kesinleştiğinde, sanık Serdal ADALI hakkında Adana 10. Asliye Ceza Mahkemesinin 2009/150 esas, 2009/602 karar sayılı ilamı ile verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın gereği için mahal mahkemesine müzekkere yazılmasına,

74- SERDAR BERKİN;

A)Her ne kadar sanık Serdar BERKİN'in, Olgun PEKER liderliğinde kurulan suç örgütüne üye olma suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

B)Her ne kadar sanık Serdar BERKİN hakkında 04/04/2011 günü oynanan Diyarbakırspor-Giresunspor maçında şike yapılması eyleminden dolayı suç tarihinde yürürlükte bulunan ve lehine olan TCK'nın 158/1-d.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, suç tarihi itibariyle yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması ve atılı suçun unsurları gerçekleşmediği anlaşılmakla 5271 sayılı CMK'nın 223/2-a maddesi gereği BERAATİNE,

C) Her ne kadar sanık Serdar BERKİN hakkında 31/03/2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme eylemini iştirak ettiğinden dolayı TCK nın 39/2-b yollamasıyla TCK'nın 252/2 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

D) Her ne kadar sanık Serdar BERKİN hakkında kamu kurumunu dolandırıcılığa teşebbüs suçundan dolayı TCK'nın 35/2. maddesi yollamasıyla TCK'nın 158/1-d maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 sayılı CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

75- SERDAR KULBİLGE;

Her ne kadar sanık SERDAR KULBİLGE hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor müsabakalarında şike yapmak suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

76- SERKAN ACAR;

A)Her ne kadar sanık SERKAN ACAR hakkında, Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak ve 01.05.2011 tarihinde oynanan İBB Spor-Fenerbahçe futbol müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçlarından kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçlardan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

B)Her ne kadar sanık SERKAN ACAR hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor müsabakasında dolandırıcılık suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiili suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiil özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

77- SEYİT İBRAHİM KALENDER;

Her ne kadar sanık SEYİT İBRAHİM KALENDER hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 08.05.2011 tarihinde oynanan Karabükspor – Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yaptığından bahisle kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

78-SEZER ÖZTÜRK;

Her ne kadar sanık SEZER ÖZTÜRK hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 22.04.2011 tarihinde oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

79- ŞÜKRÜ ONGAN;

a)Sanık ŞÜKRÜ ONGAN' ın Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor- Trabzonspor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik öncesi 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren BEŞ YIL HAPİS ve BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun teşvik pirimi vaadi ile işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun'un 11/5. maddesi uyarınca yarı oranında indirilerek İKİ YIL ALTI AY HAPİS ve BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın, suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak suretiyle yardım eden konumunda bulunması nedeniyle cezası 5237 sayılı TCK'nın 39/2-c. maddesi uyarınca cezası yarı oranında indirilerek BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve İKİ YÜZ ELLİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ON BEŞ GÜN HAPİS ve İKİ YÜZ SEKİZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığa verilen İKİ YÜZ SEKİZ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 20 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ON BEŞ GÜN HAPİS ve DÖRT BİN YÜZ ALTMIŞ TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 6 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

e)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

f)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

g)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

80- TALAT EMRE KOÇAK;

A) Her ne kadar sanık Talat Emre KOCAK hakkında, Olgun PEKER liderliğinde kurulan silahlı suç örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suçundan TCK' nın 220/7 maddesi yollamasıyla 2-3 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

B) Her ne kadar sanık Talat Emre KOCAK hakkında Olgun PEKER'in işlediği iddia edilen resmi belgede sahtecilik suçuna yardım eyleminden dolayı TCK' nın 39/2-c yollaması ile TCK' nın 204/1 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

C)

a)Sanık Talat Emre KOCAK'ın 31/03/2011 günü yapılan menajerlik sınavı sorularının verilmesi karşılığında rüşvet suçuna yardım suçu sübuta ermekle eylemine uyan TCK'nın 252/1-2-4 maddesi gereğince sanığın güttüğü amaç ve saik, kastın yoğunluğu dikkate alınarak takdiren 4 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın, suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırdığı anlaşılmakla TCK'nın 39/2-c maddesi gereğince verilen cezası yarı oranında indirilerek sanığın 2 YIL HAPİS CEZASIYLA CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın sabıkasız geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek cezası, 5237 Sayılı TCK'nın 62/1. maddesi gereğince takdiren 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

e)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

D) Her ne kadar sanık Talat Emre KOCAK hakkında kamu kurumunu dolandırıcılığa teşebbüs suçundan dolayı TCK'nın 35/2.maddesi yollamasıyla TCK'nın 158/1-d maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

81- TAMER YELKOVAN;

A)Her ne kadar sanık TAMER YELKOVAN hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 21.02.2011 günü oynanan Manisaspor-Trabzonspor, 26.02.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Kasımpaşa, 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe, 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor ve 09.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakalarında şike yapmak suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

B)

a)Sanık TAMER YELKOVAN'ın; Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olma suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

e)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

C)

a)Sanık TAMER YELKOVAN'ın Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 22.04.2011 günü oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik pirimi, 01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe ve 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla şike suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri, kastına dayalı kusurunun ağırlığı gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; spor kulübünün idari yöneticisi olan (mali işler müdürü) sanık tarafından ve ayrıca suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun'un 11/4-b ve c bentleri uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON BEŞ AY HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Suçun; bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun'un 11/10. maddesi uyarınca eylemlerin niteliği ve niceliği de gözetilerek takdiren 1/3 oranında artırılarak BİR YIL YİRMİ DÖRT AY HAPİS ve DÖRT BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığın fiilin işlenmesinden önce ve işlenmesi sırasında yardımda bulunmak suretiyle icrasını kolaylaştırdığı ve bu şekilde yardım eden sıfatıyla sorumlu olduğundan cezası, 5237 sayılı TCK'nın 39/2. maddesi gereğince 1/2 oranında indirilerek BİR YIL ALTI AY HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e)Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve BİN ALTI YÜZ ALTMIŞ ALTI GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

f)Sanığa verilen BİN ALTI YÜZ ALTMIŞ ALTI gün adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 30 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve KIRK DOKUZ BİN DOKUZ YÜZ SEKSEN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 15 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

g)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

h)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

ı)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

D) Her ne kadar sanık TAMER YELKOVAN hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 08.05.2011 günü oynanan Karabükspor- Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediğinden bahisle cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

82- TARIK ÖZASLAN;

A) Her ne kadar sanık TARIK ÖZASLAN hakkında 31/03/2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme suçundan dolayı TCK'nın 252/1 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

B) Her ne kadar sanık TARIK ÖZASLAN hakkında kopya çekmek suretiyle belgede sahtecilik suçundan dolayı TCK'nın 207/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 sayılı CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

C) Her ne kadar sanık TARIK ÖZASLAN hakkında kamu kurumunu dolandırıcılığa teşebbüs suçundan dolayı TCK nun 35/2.maddesi yollamasıyla TCK'nın 158/1-d maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 sayılı CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

83- TAYFUR HAVUTÇU;

a)Sanık TAYFUR HAVUTÇU'nun; 11.05.2011 tarihinde oynanan Beşiktaş-İBB Spor Türkiye Kupası final müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; spor kulübü teknik yöneticisi olan sanık tarafından işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun'un 11/4-b maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ALTI AY HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığa verilen İKİ BİN BEŞ YÜZ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve YÜZ BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 12 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

e)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

f)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

84- TUĞRUL ÇAĞRI ÜZER;

Her ne kadar sanıklar TUĞRUL ÇAĞRI ÜZER hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe müsabakasında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

85-ÜMİT AYDIN;

A)Her ne kadar sanık Ümit AYDIN hakkında 31/03/2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme suçundan dolayı TCK' nın 252/1 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 Sayılı CMK nun 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

B) Her ne kadar sanık Ümit AYDIN hakkında kopya çekmek suretiyle belgede sahtecilik suçundan dolayı TCK nun 207/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

C)Her ne kadar sanık Ümit AYDIN hakkında kamu kurumunu dolandırıcılığa teşebbüs suçundan dolayı TCK nun 35/2.maddesi yollamasıyla TCK nun 158/1-d maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 Sayılı CMK nun 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

D)

a)Sanık ÜMİT AYDIN'ın Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 15.05.2011 günü oynanan Ankaragücü-Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı yasa ile yapılan değişiklik öncesi 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan ceza tayini suretiyle BEŞ YIL HAPİS ve BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Şike teklifinde bulunulmasına karşın teklifin kabul görmemesi nedeniyle anlaşmaya varılamadığı sabit olduğundan, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı anlaşılmakla 6222 sayılı Kanun'un 11/3. ve 5237 sayılı TCK'nın 35/2. maddesi uyarınca meydana gelen tehlikenin ağırlığı gözetilerek sanığın, cezası takdiren 3/4 oranında indirilerek BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve İKİ YÜZ ELLİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c) Sanığın geçmişi ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ON BEŞ GÜN HAPİS ve İKİ YÜZ SEKİZ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığa verilen İKİ YÜZ SEKİZ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 30 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ON BEŞ GÜN HAPİS ve ALTI BİN İKİ YÜZ KIRK TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 6 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

e) Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

f) Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

g)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

86- ÜMİT KARAN;

A)Her ne kadar sanık ÜMİT KARAN hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 09.04.2011 tarihinde oynanan Eskişehirspor-Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike fiili suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiil özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

B)

a)Sanık ÜMİT KARAN'ın Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 22.04.2011 tarihinde oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve DÖRT BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun teşvik pirimi vaadi ile işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun'un 11/5. maddesi uyarınca yarı oranında indirilerek DOKUZ AY HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın geçmişi ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek YEDİ AY ON BEŞ GÜN HAPİS ve BİN ALTI YÜZ ALTMIŞ ALTI GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığa verilen BİN ALTI YÜZ ALTMIŞ ALTI GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN YEDİ AY ON BEŞ GÜN ve ALTMIŞ ALTI BİN ALTI YÜZ KIRK TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 10 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

e)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

f)6259 sayılı Kanun ile 6222 sayılı Kanun'a eklenen 11/9. maddesi uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin CMK'nın 231. maddesi ile seçenek yaptırımlara ve ertelemeye ilişkin 5237 sayılı TCK'nın 50 ve 51. maddelerinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

g)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

87- VOLKAN BAHÇEKAPILI;

A) Her ne kadar sanık VOLKAN BAHÇEKAPILI hakkında 31/03/2011 günü yapılan menajerlik sınavı öncesi rüşvet verme suçundan dolayı TCK' nın 252/1 maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak, kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden bu suç yönünden 5271 sayılı CMK'nın 223/2-e maddesi gereği BERAATİNE,

B) Her ne kadar sanık VOLKAN BAHÇEKAPILI hakkında kopya çekmek suretiyle belgede sahtecilik suçundan dolayı TCK nun 207/1.maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 sayılı CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

C) Her ne kadar sanık VOLKAN BAHÇEKAPILI hakkında kamu kurumunu dolandırıcılığa teşebbüs suçundan dolayı TCK nun 35/2. maddesi yollamasıyla TCK nun 158/1-d maddesi gereğince cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun yasal unsurları oluşmadığından 5271 sayılı CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince BERAATİNE,

88- YADİGAR BOĞA;

Her ne kadar sanık YADİGAR BOĞA hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 15.05.2011 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

89- YAVUZ AĞIRGÖL;

A)Her ne kadar Sanık YAVUZ AĞIRGÖL hakkında, Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçundan kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

B)

a)Sanık YAVUZ AĞIRGÖL'ün Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe – Ankaragücü müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Yasa ile yapılan değişiklik öncesi 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle ALTI YIL HAPİS ve ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Şike anlaşmasına varıldığı kesin olarak tespit edilemediğinden suçun teşebbüs aşamasında kaldığının kabulü ile 6222 sayılı Kanun'un 11/3. ve 5237 sayılı TCK'nın 35/2. maddesi uyarınca meydana gelen tehlikenin ağırlığı gözetilerek takdiren 2/3 oranında indirilerek İKİ YIL HAPİS ve BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığın geçmişi ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL SEKİZ AY HAPİS ve SEKİZ YÜZ OTUZ ÜÇ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığa verilen SEKİZ YÜZ OTUZ ÜÇ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 30 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL SEKİZ AY HAPİS ve YİRMİ DÖRT BİN DOKUZ YÜZ DOKSAN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 8 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

e)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

f) Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

g)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

90- YUSUF TURANLI;

A)

Her ne kadar sanık YUSUF TURANLI hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 06.03.2011 günü oynanan Bursaspor-İBB Spor müsabakasında teşvik primi verdiğinden bahisle dolandırıcılıktan cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

B)

a)Sanık YUSUF TURANLI'nın, ruhsatsız olarak iki adet ateşli silah ve bunlara ait fişekleri bulundurmak suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi, ele geçen silah ve mermi sayısı ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 6136 sayılı Yasa'nın 13/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL İKİ AY HAPİS ve ALTMIŞ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek ON BİR AY YİRMİ GÜN HAPİS ve ELLİ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığa verilen kısa süreli özgürlüğü bağlayıcı cezanın; sanığın kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlenmesindeki özelliklere göre TCK nun 50/1-a maddesi gereği takdiren adli para cezasına dönüştürülmesine,

Sanığın ekonomik, şahsi durumuna göre TCK nun 52/2 maddesi uyarınca verilen HAPİS cezasının günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek suretiyle ve sanığın ON DÖRT BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa ayrıca verilen ELLİ GÜN adli para cezası, 5237 Sayılı Yasanın 52/2 maddesi gereğince takdiren bir günü 40 TL'den paraya çevrilerek İKİ BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa verilen adli para cezaları toplanarak sanığın NETİCETEN ON ALTI BİN TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d) 5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 8 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

e)Sanık hakkında ruhsatsız tabanca bulundurmak suçundan verilen kısa süreli hapis cezası mahkememizce TCK 50/1-a maddesi gereği adli para cezası seçenek yaptırımına çevrilmiş olmakla, bu suç yönünden sanık hakkında TCK nun 51/1 ve 5271 sy CMK nun 231/5 maddelerinin uygulanmasına YER OLMADIĞINA,

C)

a) Sanık YUSUF TURANLI'nın; Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde spor müsabakalarının sonucunu şike ve teşvik primi ile etkilemek amacıyla Aziz Yıldırım liderliğinde kurulan örgüte üye olmak suçu sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 220/2. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Sanığın yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

d)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

e)5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış olan sanığın, kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları gözönünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği konusunda kanaate varıldığından, hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/8 maddesi gereğince sanığın 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİİ TUTULMASINA,

Sanık hakkında; kişiliği, şahsi ve sosyal durumu ile suçun işlenmesindeki özellikler gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir YÜKÜMLÜLÜK BELİRLENMESİNE YER OLMADIĞINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/10 maddesi uyarınca, denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmediği takdirde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak davanın düşürülmesine karar verileceğinin İHTARINA,

5271 sayılı CMK'nın 231/11 fıkrası uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi veya denetimli serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılması halinde mahkemece hükmün açıklanacağının sanığa İHTARINA,

D)

a)Sanık YUSUF TURANLI'nın Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 01.05.2011 günü oynanan İBB Spor-Fenerbahçe, 15.05.2011 günü oynanan Fenerbahçe-Ankaragücü, 22.05.2011 günü oynanan Sivasspor-Fenerbahçe ve 15.05.2011 günü oynanan Trabzonspor-İ.B.B Spor müsabakalarının sonucunu etkilemek amacıyla şike ve teşvik primi suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri, kastına dayalı kusurunun ağırlığı gözetilerek eylemine uyan ve tüm sonuçları itibariyle lehine olan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b)Suçun; suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi nedeniyle sanığın cezası 6222 sayılı Kanun'un 11/4-c maddesi uyarınca 1/2 oranında artırılarak BİR YIL ON BEŞ AY HAPİS VE ÜÇ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Suçun; bir suç işleme kararının icrası kapsamında değişik zamanlarda birden fazla işlenmesi nedeniyle sanığın cezası, 6259 sayılı Kanun ile eklenen 6222 sayılı Kanun'un 11/10. maddesi uyarınca eylemlerin niteliği ve yoğunluğu da gözetilerek takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle 1/3 oranında artırılarak BİR YIL YİRMİ DÖRT AY HAPİS ve DÖRT BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

d)Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ON SEKİZ AY HAPİS ve ÜÇ BİN ÜÇ YÜZ OTUZ ÜÇ GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

e)Sanığa verilen ÜÇ BİN ÜÇ YÜZ OTUZ ÜÇ GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ON SEKİZ AY HAPİS ve YÜZ OTUZ ÜÇ BİN ÜÇ YÜZ YİRMİ TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 20 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

f)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

g)Sanığa verilen cezanın, TCK'nın 58/9 yollamasıyla TCK 58/6 maddesi gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine, cezanın infazından sonra sanık hakkında denetimli serbestlik tedbirinin uygulanmasına,

h)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

E)

a)Sanık YUSUF TURANLI'nın 11.05.2011 tarihinde Beşiktaş-İBB Spor arasında oynanan Türkiye Kupası müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla şike yapmak suçunu işlediği sabit olduğundan, suçun işleniş biçimi ile suç konusunun önem ve değeri gözetilerek eylemine uyan 6259 sayılı Kanun ile değişik 6222 sayılı Kanun'un 11/1. maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan uzaklaşılmak suretiyle BİR YIL ALTI AY HAPİS ve İKİ BİN GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

b) Sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın geleceği üzerindeki olası etkileri gözetilerek cezası takdiren 5237 sayılı TCK'nın 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirilerek BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve BİN ALTI YÜZ ALTMIŞ ALTI GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

c)Sanığa verilen BİN ALTI YÜZ ALTMIŞ ALTI GÜN adli para cezasının 5237 Sayılı TCK'nın 52/2. maddesi gereğince sanığın sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak günlüğü takdiren 40 TL den paraya çevrilmek sureti ile; sanığın NETİCETEN BİR YIL ÜÇ AY HAPİS ve ALTMIŞ ALTI BİN ALTI YÜZ KIRK TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

5237 Sayılı TCK'nın 52/4. maddesi gereğince sanığa hükmolunan Adli Para cezasının miktarı ve sanığın ekonomik ve şahsî hâli göz önünde bulundurularak, verilen para cezasının takdiren birer ay ara ile 10 EŞİT TAKSİTTE ÖDENMESİNE, taksitlerden birinin süresinde ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamının tahsili ile ödenmeyen adli para cezasının hapis cezasına çevrilmesine,

d)Sanık hakkında, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı verilen hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak, hapis cezasının infazı tamamlanana kadar; 5237 sayılı TCK' nın 53/1 maddesinin a, b, c, d ve e bendinde yer alan yazılı hakları kullanmasından YOKSUN BIRAKILMASINA,

5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin c fıkrasındaki belirtilen güvenlik tedbirinin aynı yasanın 53/3 maddesi gereğince koşullu salıverilme süresine kadar uygulanmasına,

Sanığın ayrıca 6222 sayılı Kanun'un 11/11. maddesi uyarınca spor kulüplerinin, federasyonların, bünyesinde sportif faaliyet icra edilen tüzel kişilerin yönetim ve denetim organlarında görev yapmaktan YASAKLANMASINA,

e)Sanık hakkında 6222 sayılı Kanun'un 18. maddesi uyarınca güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını SEYİRDEN YASAKLANMASINA, karar kesinleştiğinde gereği için bir örneğinin EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne gönderilmesine,

f)6259 sayılı Kanun ile 6222 sayılı Kanun'a eklenen 11/9. maddesi uyarınca sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin CMK'nın 231. maddesi ile ertelemeye ilişkin 5237 sayılı TCK'nın 51. maddelerinin uygulanmasına kanunen yer olmadığına,

91- ZAFER ÖNDER İPEK;

Her ne kadar ZAFER ÖNDER İPEK hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 07.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve 20.03.2011 günü oynanan Gençlerbirliği-Trabzonspor müsabakalarında şike yaptığından bahisle dolandırıcılık suçundan kamu davası açılmış ise de, 6222 sayılı Kanun öncesinde şike ve teşvik primi fiilleri suç olarak tanımlanmadığı gibi ceza kanunlarında da bu fiiller özel olarak düzenlenmediğinden ve özetle yüklenen fiil kanunda suç olarak tanımlanmamış olduğundan CMK'nın 223/2-a maddesi uyarınca BERAATİNE,

92- ZAFER TÜZÜN;

Her ne kadar sanık ZAFER TÜZÜN hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 22.04.2011 tarihinde oynanan Eskişehirspor-Trabzonspor müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

93- ZEKİ MAZLUM;

Her ne kadar sanık ZEKİ MAZLUM hakkında Türkiye Profesyonel Süper Ligi'nde; 22.05.2011 tarihinde oynanan Sivasspor-Fenerbahçe müsabakasının sonucunu etkilemek amacıyla teşvik suçunu işlediğinden bahisle kamu davası açılmış ise de, yüklenen suçtan cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı kanıtlara ulaşılamadığı ve bu bağlamda yüklenen suçun sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,

-II-

A)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (CMK 250. Md ile görevli) Emanet Memurluğunun;

2011/787 sırasında kayıtlı, 7,65 mm çaplı Borwning tipi yerli el yapısı, üzerinde CAL 7.65 FABRÎ?UE NATIONALE DARİEŞ d3 GUERR ?ERSTAL BELGİQUE BROW??GS PETEIDEPOSE ibareleri bulunan 53762 numaralı tabanca ve şarjörünün (Abdullah Karakuz)

2011/787 sırasında kayıtlı, 7,65 mm çaplı Yerli el yapısı CAP765 FABRİQUE NATIONALE DARNESQA RUFRPA HARESTAI BROVNIK BEİGUE PATENT DEPOSE ibareli tabanca ve şarjörü ile (6) adet aynı çaplı Fişeğin, (Abdullah KARARUZ)

2011/787 sırasında kayıtlı, İçerisinde Olgun PEKER'den ele geçirilen; N0461109022701YML seri numaralı Verbatim marka siyah renkli flash bellek, 1 'den 23'e kadar numaralandırılmış 23 adet DVD-CD, (1) adet tunisiana ibareli sim kart, Denizbank 2011 ibareli lacivert renkli Ajanda, 74'den 161'e kadar numaralandırılmış kırmızı bili ibareli klasör içerisinde evrak, Blakbarry marka 356188044303839 nolu cep telefonu ve (2) adet simkartı ile micro sd Hafıza kartı, Samsung marka 357134031856079 imei numaralı cep telefonu ve simkartı. 1 'den 45'e kadar numaralandırılmış CD/DVD, 1'den 106'a, 121 -122'e kadar numaralandırılmış evraklar, Journal ibareli Vişne renkli Ajanda, Türkiye Futbol Federasyonu ibareli kırmızı Renkli ajanda, (2) adet Denizbank 2010 ibareli lacivert renkli ajanda, RTM Group ibareli Ajanda SSubjects LANTU ibareli Ajanda, 190'dan 193'e kadar numaralandırılmış Evrak, 1 adet USM12842 seri numaralı 128MB'lık flash bellek, Yeşil renkli Hp marka 2Gb kapasiteli Flash bellek, (1) adet açık yeşil renkli üzerinde RTM GROUP yazılı telli çizgili defter olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suç. Müc. Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/787 sırasında kayıtlı, Hakan KARAAHMET' den ele geçirilen A4 kâğıdına yazılı GÜNÜ GELEN ÇEKLER VE SENETLER başlıklı isim listesi ile A1332EMC380BFCCIDBCG-E238OBIC:579C-E2380B ibareli Iphone Marka cep telefonu ve sim kart olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suç. Müc. Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/787 sırasında kayıtlı, Ömer ÜLKÜ'ye ait Nokia marka 352914024499580 seri numaralı cep telefonu ve sim kart ile hafıza kartı Iphone marka 012154002054048 seri numaralı ve simkartı sim plus kartının,

2011/787 sırasında kayıtlı, Erman ERTAŞ a ait Nokia marka 359810011335105 imei numaralı cep telefonu ve sim kart, Nokıa marka 356947038062578 imei numaralı cep telefonu ve sim kartının,

2011/787 sırasında kayıtlı, Fatih SANDAL a ait Blackbarry marka 35247904701515 imei numaralı cep telefonu ve sim kartın,

2011/787 sırasında kayıtlı, Özden TÜTÜNCÜ' ye ait Black Berry marka 359315016494634 imei numaralı cep telefonu ve sim kartın,

2011/787 sırasında kayıtlı, Abdurrahman YAKUT'a ait Nokıa marka 354327006519804 imei numaralı cep telefonu ve sim kartı ile hafıza kartı, Nokıa marka 355386001966567 imei numaralı cep telefonunun,

2011/787 sırasında kayıtlı, COŞKUN ÇALIK'a ait Nokia marka 354201030186353 imei nolu arka kapak tırnağı kırık cep telefonu, sim kartı ve hafıza kartının,

2011/768 sırasında kayıtlı, içerisinde sanık Ümit KARAN müdafileri tarafından dilekçe ekinde sunulan" (1) adet üzerinde Şadan 1969 yazan beyaz karton çanta ve yine üzerinde Cartier ile başlayıp COWA 0049 ibaresi yazılı (1) adet kırmızı renkli kapaklı açılır saat kutusu" olduğu belirtilen ağzı İstanbul C. Başsavcılığınca (CMK 250. Madde İle Yetkili ) kapsül üzeri silikon mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, 9 mm çaplı Parabellum tipi, yerli el yapısı, 5555 numaralı yarı otomatik tabanca ve şarjörü. 38 Kalibre Short tipi Simit&Wesson marka Kabza emniyet mevcut 49680 numaralı toplu tabancanın (Yusuf TURANLI) ,

2011/805 sırasında kayıtlı, Üzerleri kurşun mühürlü (2) adet naylon torbacık içerisinde (3) adet 9 mm çaplı (3) adet 45 kalibre çaplı Fişeğin (Yusuf TURANLI),

2011/805 sırasında kayıtlı, Üzeri kurşun mühürlü naylon torbacık içerisinde (3) adet Şarjör (Yusuf TURANLI),

Bülent UYGUN a ait Blackberry marka 356188047580011 seri nolu cep telefonu ve simkartı. Blackberry marka 354256044824944 İMEİ numaralı cep telefonu ve sim kartının,

2011/805 sırasında kayıtlı, MEHMET ŞEKİP MOSTUROĞLU' ndan elde edilen Black Berry marka 354256046548848 nolu cep telefonu ve simkartı ile hafıza kartının,

2011/805 sırasında kayıtlı, Abdullah BAŞAK a ait Black Berry marka 355485048586968 İMEİ numaralı cep telefonu ve simkartı ile Hafıza kartının,

2011/805 sırasında kayıtlı, Bülent İbrahim İŞÇEN e ait Nokıa marka 358303035820865 İMEİ numaralı cep telefonu ve simkartı Nokıa marka 359359039343741 İMEİ numaralı simkartsız cep telefonu Nokia marka 355248038645582 İMEİ numaralı simkartsız cep telefonunun,

2011/805 sırasında kayıtlı, Cemil TURHAN a ait Samsung marka 352449040926209 ve 352450040926207 imei numaralı cep telefonu ve (2) adet simkartı. Samsung marka 358576037764179 İMEİ numaralı cep telefonu ve simkartı ile Simkart Muhafaza kartının,

2011/805 sırasında kayıtlı, Tamer YELKOVAN a ait Samsung marka 355757034459483 ve 355758034459481 İMEİ numaralı cep telefonu ve (2) adet simkartı. Nokıa marka 359810014196678 İMEİ numaralı cep telefonu ve hafıza kartı, Samsung marka 355764022915161 ve 355785022915168 İMEİ numaralı cep telefonu ve (3) adet sim kartının,

2011/805 sırasında kayıtlı, Mehmet YENİCE ye ait Nokia marka 354193035230494 imei numaralı cep telefonu ve sim kartın,

2011/805 sırasında kayıtlı, Ümit KARAN a ait Blackberry marka 357175040215591 İMEİ numaralı cep telefonu ve simkartı ile Hafıza kartın,

2011/805 sırasında kayıtlı, AZİZ YILDIRIM' a ait Samsung marka 354718037228979 imei numaralı cep telefonu ve simkartı, Samsung marka 352586030046280 imei numaralı cep telefonu ve sim kartının,

2011/805 sırasında kayıtlı, YUSUF TURANLI' ya ait Black Berry marka 352480042492791 seri nolu cep telefonu ve simkartı ile Hafıza kartının,

2011/805 sırasında kayıtlı, ALİ KIRATLI' ya ait Nokıa marka 358978016351368 nolu cep telefonu ve simkartı, Nokıa marka 358978016351160 nolu cep telefonu ve sim kartının,

2011/805 sırasında kayıtlı, Mecnun OTYAKMAZ a ait Black Berry marka 356544032329697 İMEİ numaralı cep telefonu ve sim kartının,

Yavuz AĞIRGÖL'e ait Nokıa marka 354203037285436 İMEİ numaralı cep telefonu ve simkartı ile Hafıza kartının,

2011/805 sırasında kayıtlı, Ahmet ÇELEBİ ye ait Iphone marka 012416000926315 İMEİ numaralı cep telefonu ve sim kartının,

Suçun işlenmesinde kullanıldığı anlaşılmakla, TCK'nun 54/1.maddesi gereğince MÜSADERESİNE,

B)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (CMK 250. Md ile görevli) Emanet Memurluğunun;

2011/787 sırasında kayıtlı, İçerisinde Haldun ŞENMAN'dan elde edilen İphone marka 012754007466582 nolu cep telefonu ve sim kartı ile Temsilci Belirleme Sınav Tutanakları, Futbol Temsilcisi Sınav soruları ve cevapları olduğu belirtilen ağzı Organize Sç. Mc. Şb. Md. mühürlü bez torbanın,

2011/787 sırasında kayıtlı, İçerisinde Sami DİNÇ' den ele geçirilen; -1A ile numaralandırılmış beyaz karton üzerine siyah kalem ile altı madde yazılı not kağıdı, - lb, 2b, 3b 4b, 5b, 6b, 7b, 8b, 9b, 10b, 11b olarak numaralandırılmış TFF logolu not defteri olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suç. Müc. Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/787 sırasında kayıtlı, İçerisinde Talat Emre KOÇAK 'dan ele geçirilen; Blackbarry marka 355485048308742 imei numaralı siyah cep telefonu ve sim kart ile hafıza kartı, IPHONE marka 011742009224852 İmei numaralı ceptelefonu ve sim kartı ile l'den 96/3'e kadar numaralandırılmış üzerinde SPOR HUKUKU FİNAL SINAV, SPOR HUKUKU VİZE SINAFI ibareleri bulunan evraklar olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suç. Müc. Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/787 sırasında kayıtlı, İçerisinde Olgun PEKER isimli şahıstan alınan imza ve yazı örnekleri ile Sedat PEKER isimli Şahsa hitaben yazılan (83,84,85,86,87,88 ile numaralandırılmış) (3) adet mektup ve Coşkun ÇALIK isimli şahsın avukatının incelenmek üzere Şube Müdürlüğümüze teslim ettiği mektuplar olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suç. Müc. Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/787 sırasında kayıtlı, Fatih SANDAL a ait Blackbarry marka 35247904701515 imei numaralı cep telefonu ve sim kartın,

2011/787 sırasında kayıtlı, Özden TÜTÜNCÜ? ye ait Black Berry marka 359315016494634 imei numaralı cep telefonu ve sim kartın,

2012/100 sırasında kayıtlı, İçerisinde sanıklara ait Tüm görüşme kayıtları ile Suç Unsuru görüşme kayıtlarının bulunduğu toplam (119) adet DVD olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/942 sırasında kayıtlı, İçerisinde belgeler, fotoğraflar, zarf ve mektuplar olduğu belirtilen ağzı İstanbul Org. Suç. Müc. Şb. Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/947 sırasında kayıtlı, İçerisinde ERKAN KORKMAZ' dan elde edilen (1) belge olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torba.

2011/1274 sırasında kayıtlı, İçerisinde Olgun PEKER'e ait Refleks Menajerlik isimli işyerinden elde edilen 1 ile 374 arasında paraflanmış belgeler olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Şb. Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/1274 sırasında kayıtlı, İçerisinde Murat ŞAHİN'e ait telefon detay dökümlerinin bulunduğu (1) adet CD olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Şb. Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/1274 sırasında kayıtlı, İçerisinde Fenerbahçe SK'nün 01/06/2003 - 30/07/2003 tarihleri arasındaki hesap kayıtlarını içerir (1) adet CD olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Şb. Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/821 sırasında kayıtlı, İçerisinde Mehmet Tahir KUM isimli şahsın teslim etmiş olduğu (1) sayfadan ibaret M.Bülent TULUN ibaresi ile başlayan belge fotokopisi olduğu belirtilen ağzı İst. Org. Sç. Mc. Şb. Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/1263 sırasında kayıtlı, İçerisinde "bir kısım şüphelilerin özel hayatlarına ilişkin görüşmeler içerikli iletişim tespit tutanakları ile haklarında takipsizlik kararı verilen şahıslar hakkında iletişim tespit tutanakları" olduğu belirtilen ağzı İstanbul C. Başsavcılığınca (CMK.250.M.Y) mühürlü bez torba

2011/1241 sırasında kayıtlı, İçerisinde muhtelif bankalardan gönderilen gizlilik derecesine haiz hesap dökümlerini içeren (6) adet CD olduğu belirtilen ağzı İstanbul C.Başsavcılığınca (CMK 250 SMY) mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Mehmet Şekip MOSTUROĞLU' ndan elde edilen Sefa KAYA ibaresi ile başlayan belge olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Mecnun OTYAKMAZ dan elde edilen (1) adet CD olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde İlhan Yüksel EKŞİOĞLU ndan elde edilen (1) adet üzerinde Fatma MERT ibaresi bulunan kırmızı renkli ajanda olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Haldun ŞENMAN, İlhan Yüksel EKŞİOĞLU, Olgun PEKER, Özcan ÜSTÜNTAŞ, Tamer YELKOVAN ve Yusuf TURANLI isimli şahısların dijital mataryellerinin imajının alındığı S13PJD1B300371 Seri numaralı Samsung marka Harddisk olduğu olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Tamer YELKOVAN dan elde edilen Belgeler ve Ajandalar olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Zeki MAZLUM dan elde edilen Not Kağıtları, Takvim Kağıdı, ve (6) adet Zeki MAZLUM ve Sadri ŞENER'in de aralarında bulunduğu farklı yerlerde çekilmiş fotoğraflar Dekontları olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Güvenlik Kamerası kayıtları, Mobese görüntü kayıtları, TV Program Kayıtları, İnceleme ve Video kayıtlarıHTS Kayıtları Fiziki Takip Tutanak ve Görüntülerinin bulunduğu toplam (36) adet CD olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Olgun PEKER, Özcan ÜSTÜNTAŞ ve Yusuf TURANLI isimli şahısların dijital mataryellerinin imajının alındığı S246J9CB418059 Seri numarılı Samsung marka Harddisk olduğu olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Talat Emre KOÇAK isimli şahsın dijital mataryellerinin imajının alındığı S246J90B308681 Seri numamralı Samsung marka Harddisk olduğu olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Sami Sami DİNÇ isimli şahsın dijital mataryellerinin imajının bulunduğu S246J9CB423713 ve S246J9CB423488 Seri numaralı (2) adet Samsung marka Harddisk olduğu olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Cemil TURHAN dan elde edilen (2) adet Ajanda olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Tamer YELKOVAN dan elde edilen (1) adet HP C4425 Data Cartridge Prefor Matteel 8GB/TR-4 ibareli dijital materyal, ve (3) adet CD olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde İlhan Yüksel EKŞİOĞLU ve Olgun PEKER isimli şahısların dijital mataryellerinin imajının alındığı S246JXOB402188 Seri numaralı Samsung marka Harddisk olduğu olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Aziz YILDIRIM, Mehmet Şekip MOSTUROĞLU, Tamer YELKOVAN ve İlhan Yüksel EKŞİOĞLU isimli şahısların bilgisayarlarının Harddisklerinin bulunduğu (1) adet Samsung marka SN:S246JX0B402222 seri nolu Harddisk olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Sami DİNÇ ve Talat Emre KOÇAK isimli şahısların dijital mataryellerinin imajının alındığı S246J9CB418058 Seri numarılı Samsung marka Harddisk olduğu olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Serdar KULBİLGE den elde edilen Banka Hesap Defterleri, Banka Kartları, (1) adet Fenerbahçe Spor Kulübü adına düzenlenen 1.000.00 TL tutarında, 27.10.2008 vade tarihli B1164360 numaralı Albaraka Türk Özel Finans Kuruluşu çeki, Çek Fotokopileri ve Banka Dekontları olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Yavuz AĞIRGÖL den elde edilen Not Defteri, Banka Dekontu, Vekaletname ve İmza Sirküleri ile Vadesiz Banka mevduat Cüzdanları olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Talat Emre KOÇAK ve Yusuf TURANLI isimli şahısların dijital mataryellerinin imajının alındığı S246JXOB402219 Seri numaralı (1) adet Samsung marka Harddisk olduğu olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde İlhan Yüksel EKŞİOĞLU ndan elde edilen (3) adet 20, 21 ve 22 sayıları ile numaralandırılmış CD olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Mecnun OTYAKMAZ dan elde edilen Gazete Küpürleri, telefon döküm belgesi, not defteri, (9) adet Fotoğraf olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Mehmet YENİCE den elde edilen Banka Dekontu ve Not Kâğıdı olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Sadri ŞENER ve Nevzat ŞAKAR isimli şahıslarla ilgili dijiatal mataryellerin imajının bulunduğu 009NMEQH13484 Seri numaralı LG marka Harddisk olduğu olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Aziz YILDIRIM' dan elde edilen (19) adet CD/DVD olduğu belirtilen ağzı İstanbul Org. Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde İlhan Yüksel EKŞİOĞLU ndan elde edilen dijital malzemelerin imajlarının bulunduğu SN:S13PJ9CB400041-SN:S246J9CB418057- SN:S246J9CB423715- SN:S246JX0B402203- SN:S246J9CB423714 seri numaralı toplam (5) adet İmaj Harddisk olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/802 sırasında kayıtlı, İçerisinde OLGUN PEKER' den elde edilen dijital malzemelerin imajlarının bulunduğu (1) adet Samsung marka S246J9CB206171 seri nolu İmaj Harddisk olduğu belirtilen ağzı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne mühürlü bez torbanın,

2011/802 sırasında kayıtlı, İçerisinde OLGUN PEKER' den elde edilen dijital malzemelerin imajlarının bulunduğu (1) adet Samsung marka S246J9CB206174 seri nolu İmaj Harddisk olduğu belirtilen ağzı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne mühürlü bez torbanın,

2012/25 sırasında kayıtlı, İçerisinde suç içerikli telefon görüşmelerini içeren (1) adet DVD olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suç. Müc. Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torba Cep Telefonunun,

2012/596 sırasında kayıtlı, İçerisinde Olgun Celal AYDIN'a (Olgun PEKER) ait Bulgaristan M.E.B. Meslek Lisesi diploması ve eki iki belge olduğu belirtilen üzeri İstanbul 16. A.C. Mahkemesince mühürlü zarfın,

Dosyada delil olarak SAKLANMASINA,

C)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (CMK 250. Md ile görevli) Emanet Memurluğunun;

2011/787 sırasında kayıtlı, İçerisinde Mesut ERDOĞAN dan ele geçirilen; Haziran 2004 tarihinde göreve gelen Fatih KİTAPÇI yönetimi tarafından geçmiş döneme ait olup TFF ve İddia gelirlerini konulan hacizlerle ödenen borç tutarı yazılı 32 sayfadan oluşan doküman olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suç. Müc. Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/787 sırasında kayıtlı, İçerisinde Hırçın KIMIL' den ele geçirilen; Hakan KARAAHMET yazılı imzalı 76.000 YTL meblağlı üzerinde herhangi bir tarih yazmayan senet, l'den 15'e kadar numaralandırılmış el yazılı kağıtlar üzerinde alacakların kaydının tutulduğu not kağıtları olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suç. Müc. Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/787 sırasında kayıtlı, Tarık ÖZASLAN a ait Iphone marka 011771009142483 imei numaralı cep telefonu ve sim kartın,

2011/787 sırasında kayıtlı, Murat TANIŞ a ait Nokia marka 355931041982312 imei numaralı cep telefonu ve sim kartı Nokıa marka 352954004962124 imei numaralı cep telefonu. Nokia marka cep telefonu ve sim kartı (1) adet sim kart koruyucu ve buna yapıştırıcı bant ile tutturulmuş simkart , (3) adet sim kart muhafaza kartının,

2011/787 sırasında kayıtlı, Serdar BERKİN e ait Nokia marka 356857023809356 imei numaralı cep telefonu ve sim kart, Nokia marka 351940036622589 imei numaralı cep telefonu ve sim kartın,

2011/787 sırasında kayıtlı, Ümit AYDIN'a ait Iphone marka 012429007395244 nolu cep telefonu ve sim kartın,

2011/787 sırasında kayıtlı, Beşir ACAR a ait Iphone 012647000291710 imei numaralı cep telefonunun,

2011/787 sırasında kayıtlı, Volkan BAHÇEKAPILI ya ait Blackbarry marka 357174046672459 imei numaralı cep telefonu ve sim kartın,

2011/787 sırasında kayıtlı, Mahmut GÜNEŞ'den ele geçirilen; 355466043594948 imei numaralı Blackbarry marka cep telefonu ve 0704140093575 seri numaralı turkcell sim kartın,

2011/787 sırasında kayıtlı, Tarık ÖZASLAN a ait Iphone marka 011771009142483 imei numaralı cep telefonu ve sim kartın,

2011/787 sırasında kayıtlı, Özcan ÜSTÜNTAŞ' a ait Nokıa marka 353672012235775 nolu cep telefonu, Nokıa marka 354837026335791 nolu cep telefonu. Black Berry marka 352479042570523 nolu cep telefonu ve (3) adet sim kartın,

2011/805 sırasında kayıtlı, YUSUF TURANLI' dan elde edilen (1) adet WD ibareli WX40A9992640 seri nolu Harddisk olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde YUSUF TURANLI' dan elde edilen Tapu senedi, Vekaletnameler ve fotokopileri, çeşitli dökümanlar, not kağıtları, Defter, mektup ve Fotoğraflar olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, İçerisinde Bülent UYGUN dan elde edilen (1) adet Eskişehir ilinde bulunan bir arsaya ait olduğu beyan edilen kroki fotokopisi ile üzerinde 280 dönüm organize edecek olan Süleyman ERSOY ismi yazılı A4 kağıdı olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/805 sırasında kayıtlı, Mahmut BOZ a ait Blackberry marka 359395036085604 imei numaralı cep telefonu ve simkartı ile Hafıza kartının,

2011/805 sırasında kayıtlı, Cengiz DEMİREL e ait Iphone marka 012752001789207 imei numaralı cep telefonu ve sim kartının,

2011/805 sırasında kayıtlı, Mehmet ŞEN e ait Iphone marka 012547008963262 imei numaralı cep telefonu ve sim kartının,

2011/805 sırasında kayıtlı, Sezer ÖZTÜRK e ait Nokıa marka 353181032841208 İMEİ numaralı cep telefonu ve sim kartının,

2011/805 sırasında kayıtlı, Serdar KULBİLGE ye ait Iphone marka 012745001866009 IMEI nolu cep telefonu ve sim kartın,

2011/805 sırasında kayıtlı, Erdem KONYAR a ait Nokıa marka 356826026242386 İMEİ numaralı cep telefonu ve simkartı. Nokia marka 352710047056393 İMEİ numaralı cep telefonu ve sim kartının,

2011/947 sırasında kayıtlı, ERKAN KORKMAZ' dan elde edilen Nokıa marka 356943034424896 nolu cep telefonu ve simkartı 53661010964270 nolu cep telefonu ve sim kartının,

2011/805 sırasında kayıtlı, Zeki MAZLUM a ait Nokıa marka 353790040677287 imei numaralı cep telefonu ve sim kartının,

Suçun işlenmesinde kullanılmadığı ve üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması suç oluşturmadığı anlaşılmakla, TCK nun 54/1-4 maddesi gereğince MÜSADERESİNE YER OLMADIĞINA, sahiplerine AYRI AYRI İADESİNE,

D)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı (CMK 250. Md ile görevli) Emanet Memurluğunun;

2011/1015 sırasında kayıtlı, İçerisinde EMENİKE hakkında iletişim ses kayıtları içerikli (5) adet CD olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suç. Müc. Şb. Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/1015 sırasında kayıtlı,İçerisinde EMENİKE hakkında TİB'den temin edilen HTS detay dökümleri içerikli (14) adet CD olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suç. Müc. Şb. Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/1015 sırasında kayıtlı,İçerisinde EMENİKE hakkında F.B. Spor Kulübünden temin edilen hesap kayıt dökümleri içerikli (9) adet CD olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suç. Müc. Şb. Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

2011/1015 sırasında kayıtlı, İçerisinde EMENİKE hakkında D.Ç. Karabük Spor Kulübünden temin edilen hastane MR kayıtları içerikli (1) adet CD olduğu belirtilen ağzı İstanbul Organize Suç. Müc. Şb. Müdürlüğünce mühürlü bez torbanın,

EMMANUEL CHINENYE EMENIKE hakkında tefrik edilen ve yeni esas alacak olan dosya içerisine alınmasına,

E)Soruşturma aşamasında kaydına tedbir konulan 34 TY 8602 plakalı Mini Coopper S marka aracın, suçun işlenmesi ile elde edilen maddi menfaat olduğu anlaşıldığından TCK'nın 55. maddesi uyarınca MÜSADERESİNE,

F) Beraat eden ve kendilerini vekil ile temsil ettiren sanıkların Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 2.400 TL vekalet ücretinin devlet hazinesinden tahsili ile AYRI AYRI SANIKLARA VERİLMESİNE,

G) Katılanlar; Trabzonspor Kulübü Derneği ve Trabzonspor A,Ş, Bucaspor Kulübü Derneği, Altayspor Kulübü Derneği ve Türkiye Futbol Federasyonu kendilerini vekil ile temsil ettirdiklerinden, katılma talebine konu sanıklar yönünden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 2.400-TL vekalet ücretinin cezalandırılmalarına karar verilen sanıklardan tahsili ile katılanlara verilmesine,

H)Tutuklu sanıklar AZİZ YILDIRIM, İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU, OLGUN PEKER ve YUSUF TURANLI'nın tutuklulukta geçen süreleri gözetilerek BİHAKKIN TAHLİYELERİNE,

Başka suçtan tutuklu ya da hükümlü değillerse DERHAL SALIVERİLMELERİNE,

I)Sanıkların tutuklulukta ve gözlem altında geçirdikleri sürelerin 5237 Sayılı TCK.nun 63. maddesi gereğince cezalarından AYRI AYRI MAHSUBUNA,

İ) Beraat eden sanıklar hakkında yapılan yargılama giderlerinin devlet hazinesi üzerinde bırakılmasına,

J) Aşağıda dökümü yapılan yargılama giderlerinin hükümlendirilen sanıklardan CMK 324.maddesi gereğince AYRI AYRI TAHSİLİ ile hazineye irat kaydına,

Dair, sanıklar AZİZ YILDIRIM, OLGUN PEKER, İLHAN YÜKSEL EKŞİOĞLU ve YUSUF TURANLI, TAYFUR HAVUTÇU, YAVUZ AĞIRGÖL, MAHMUT BOZ, MECNUN OTYAKMAZ, HALDUN ŞENMAN, M. ŞEKİP MOSTUROĞLU, AHMET ATEŞ, SAMET GÜZEL, HASAN ÇETİNKAYA, ZAFER TÜZÜN, ÖZCAN ÜSTÜNTAŞ, ALAEDDİN YILDIRIM, MURAT ÖZTÜRK, HALİL KÖNTEK, TAMER YELKOVAN, MİTHAT HALİS, MAHMUT GÜNEŞ, FARUK YAŞAR, SEYİT KALENDER, MAHMUT BOZ. SEYİT İBRAHİM KALENDER ve müdafileri Sanık Ümit Karan vekili Av. Ayhan Sağıroğlu, Sanık Fatih Sandal müdafi Av. Çağdaş Mıhçı, Sanık Faruk Taşseten, Hikmet Karaman, Mustafa Ulaş Ortakaya Av. Didem Sunna, Sanık Şekip Mosturoğlu Müdafileri Av. Selin Kurt, Av. Naim Karakaya ve Av. Dilek Mosturoğlu, Sanık Aziz Yıldırım vekili Av. Şeref Dede, Sanık Bülent Uygun müdafii Av. İsmail Gürses, Sanık Ali Kıratlı Müdafii Av. Ramazan Dinç, Sanıklar Mecnun Otyakmaz ve Seyit İbrahim Kalender Vekili Av. Serhat Çetin, Sanık Şekip Mosturoğlu Vekili Av. Hasan Fecri Karadeniz, Sanık Tayfur Havutçu müdafi Av. Nail Gönenli, Sanık Ahmet Ateş müdafi Av. Ahmet Akpınar, Sanık Şükrü Ongan müdafii Av. Savaş Adalet, Sanıklar Erdem Konyar, Emenike müdafiileri Av. Rezzan Epözdemir, Av. Caner Özcan, Sanık Yusuf Turanlı müdafiileri Av. Işıl Mutluer, Av. Vehbi Kahveci, Sanık Kenan Yaralı müdafi Av. Şebnem Işık, Sanık Tamer Yelkovan Müdafi Av. Aslı Aydınöz ve Av. Somay Tümerkan, Sanık Selim Kımıl ve Abdullah Eker müdafi Av. Muhammet Bilal Üzer, Sanık Mahmut Boz vekilleri Av. Hasan Adil Atabay ve Av. Orkun Atabay, Sanık Abdullah Cila Müdafi Av. Mahir Işıkay, Sanık Halil Köntek müdafii Av. Ertekin Aksüt, Sanık İlhan Yüksel Ekşioğlu müdafiileri Av. Ersan Şen, Av. Yasemin Yurttaş, Av. Muammer Menekşe, Sanık Cemil Turhan müdafii Av. Bilgehan Özdemir, Sanık Bülent İbrahim İşcen müdafii Av. Şener Atılgan, Sanık İbrahim Akın müdafii Av. Hakkı Kurtuluş, Sanık Yavuz Ağırgöl müdafii Av. İsmail Tepecik, Sanık Mustafa Sani Şener, M. Şekip Mosturoğlu müdafiileri Av. Cemalettin Mutlu, Sanık Faruk Yaşar müdafii Av. Ahmet Karaahmetoğlu, Sanıklar Olgun Peker, Özcan Üstüntaş müdafii Av. Serdar Öktem, Sanık Serdal Adalı müdafii Av. Ömer Durak, Sanık Sami Dinç müdafii Av. Atahan Sevimli, Sanıklar Aziz Yıldırım, Alaeddin Yıldırım, Samet Güzel, Murat Öztürk, Hasan Çetinkaya müdafii Av. Yasemin Merçil, Sanık Mecnun Otyakmaz müdafii Av. Orhan Erdemli, Av. Enes Güngören, Sanık Haldun Şenman, İskender Alın, İlhan Çelikay, Korcan Çelikay müdafi Av. Ali Rıza Dizdar ve Av. Savaş Adalet, Sanık Ömer Ülkü müdafii Av. Nuray Mercimek, Sanık Sadri Şener, Nevzat Şakar müdafii Av. Ali Mesut Seçkin, Sanık Volkan Bahçekapılı müdafii Av. Hakan Ayhan Pınar, Sanık Aziz Yıldırım müdafii Av. Abdurrahim Erol, Sanık Serdar Berkin müdafii Av. Özgür Cevat Altuntaş, Sanık Coşkun Çalık müdafii Av. Yılmaz Ekinci, Sanık Erdem Konyar, Emnanuel Chınenye müdafii Av. Caner Özcan, TFF müdafii Av. Orçun Urak, Trabzonspor vekili Av. Nusret Yılmaz ve Hakan Orhan, Sanık Aziz Yıldırım müdafiileri Av. Köksal Bayraktar, Av. Abdullah Kaya'nın yüzlerine karşı, diğer sanık ve müdafiilerinin yokluğunda verilen kararın tebliği/tefhim tarihinden itibaren 7 günlük süre içerisinde Mahkememize verilecek/gönderilecek bir dilekçe veya Mahkememiz z.katibine beyanda bulunulup bu beyanın zapta geçirilmesi suretiyle Yargıtay TEMYİZ yoluna, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları yönüyle İSTANBUL 17. ACM'ye İTİRAZ yoluna başvurma hakkı açık olmak üzere Cumhuriyet Savcısı Ufuk ERMERTCAN'ın huzurunda kısmen talebe uygun olarak ve oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup anlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aziz Yıldırım Trabzonspor Güncel Haberler

Diyanet'i karıştıran iddia! Gözaltına alınan Türk hacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bizi çöp gibi götürdüler

Diyanet'i karıştıran iddia! Gözaltına alınan Türk hacı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bizi çöp gibi götürdüler

Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

Ersan Şen: Şartlarda anlaşırsak Eylem Tok'un oğlunun davasını alırım

Ersan Şen: Şartlarda anlaşırsak Eylem Tok'un oğlunun davasını alırım

Bakmadan Geçme

En yeni ve duygusal Babalar Günü mesajları 2024! Anlamlı ve kısa Babalar Günü sözleri neler? Kurban Bayramı özel sektöre 9 gün tatil mi? Kurban Bayramı tatili toplam kaç gün, 9 gün tatil kimleri kapsıyor? Kurban Bayramı ve Babalar Günü mesajları 2024! En yeni, anlamlı ve ayetli Kurban Bayramı sözleri neler? Kısa ve duygusal Babalar Günü sözleri! Kurban eti buzdolabında saklanır mı? Kurban eti hemen buzdolabına konur mu, ne kadar bekletilir? A101 bayramda kapalı mı? 16 Haziran Pazar Kurban Bayramı 1. GÜNÜ A101 açık mı kapalı mı? ŞOK bayramda kapalı mı? 16 Haziran Pazar Kurban Bayramı 1. GÜNÜ ŞOK açık mı kapalı mı? BİM bayramda kapalı mı? 16 Haziran Pazar Kurban Bayramı 1. GÜNÜ BİM açık mı kapalı mı? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 16 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 16 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 16 Haziran 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 16 Haziran Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? İtalya-Arnavutluk maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İtalya-Arnavutluk maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bayram namazı nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? Yalova Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Yalova Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Uşak Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Uşak Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Tunceli Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? Tunceli Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti!
Adıyaman'da skandallar zinciri! Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu

Adıyaman'da skandallar zinciri! Doktorla hastanenin kavgası, Hamza bebeğin hayatına mal oldu

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title