2014 Yılında Kişi Başı 818 Dolar Harcayan Yabancılar 2017'yi 570 Dolarla Kapattı

- 2014 yılında kişi başı 818 dolar harcayan yabancılar 2017'yi 570 dolarla kapattı Turist sayısı arttı, bıraktığı para azaldı Gelmeyen Avrupalı turist, turizmdeki geliri düşürdü Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır: -"2014 yılının ilk yarısında ülkemize gelen yabancılar...

- 2014 yılında kişi başı 818 dolar harcayan yabancılar 2017'yi 570 dolarla kapattı

Turist sayısı arttı, bıraktığı para azaldı

Gelmeyen Avrupalı turist, turizmdeki geliri düşürdü

Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır:

-"2014 yılının ilk yarısında ülkemize gelen yabancılar kişi başına 818 Dolar harcarken, bu rakam bu yılın ikinci çeyreğinde 570 dolar seviyesine gerilemiştir"


ANTALYA - Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, gelen turist sayısında geçmiş yıllara göre artış yaşandığını ancak bunun kişi başına turizm gelirine yansımadığına dikkat çekti. Çandır, 2014 yılında Türkiye'ye gelen turistlerin 818 dolar harcadığını ancak bu senenin son çeyreğinde ise bu rakamın 570 dolar olduğunu söyledi. Çandır, düşükteki ana sebep olarak ise Avrupalı turistin gelmeyişi olarak gösterdi.

Antalya Ticaret Borsası Ekim ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hüseyin Cahit Kayan başkanlığında Borsa Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis öncesi Borsa'nın faaliyetlerini anlatan kısa film gösterisi sunuldu. Sektörel konular ve gündem maddelerinin konuşulduğu toplantıda konuşan ATB Başkanı Ali Çandır, turizm ve tarım konusunda değerlendirmelerde bulundu. Çandır, tarım sektöründe çalışacak işçinin halen bulunamadığını, Rusya ile bazı tarım ürünleri konusunda ise belirsizliğin halen devam ettiğini söyledi. Turizm konusuna da değinen Çandır, geçmiş yıllara göre turist sayısında artış yaşanmasına karşın, kişi başı gelirde azalma olduğuna dikkat çekti, sebebi olarak da Avrupalı turistin gelmeyişi olarak gösterdi.

Antalya kredi kullanımında Türkiye'yi geçti

Nefes ve KOSGEB gibi düşük faizli krediler nedeniyle Türkiye ve Antalya'da kredi kullanımının arttığına işaret eden Çandır, yılın ilk 8 ayında kullanılan kredi tutarı geçen yılın aynı dönemine göre Türkiye'de yüzde 8, Antalya'da ise yüzde 20 oranında arttığına dikkat çekti. 'Bu artış ülke ortalamasının iki buçuk katı üzerinde artmıştır' diyen Çandır, "Ülkemiz genelinde kamuya ait bankalarca kullandırılan kredi tutarı yüzde 35, Antalya'da ise yüzde 36 oranında artmıştır. Ancak ülke genelinde özel bankalardan kullandırılan kredi miktarı yüzde 2 oranında düşerken, bu oran ilimizde yüzde 9'un üzerinde yükselmiştir.

Tüm bu rakamlar sonrası yılın ilk yarısında sağlanan kredi olanaklarıyla küçük ve mikro işletmeler aldıkları kredilerin büyük bir bölümünü borç ödemelerine ve cari giderlerini karşılamaya ayırmıştır" dedi.

"Avrupalı turist gelmeyince kişi başı turizm geliri düştü"

Bu yıl turist sayısında yaşanan nispi artışın kentimiz ekonomisindeki hareketliliğe etkisi, geçmiş yıllarda yaşadığımız etkinin çok altında kalmıştır. Özellikle kişi başına turizm geliri istatistikleri bu tespitimizi doğrulamaktadır. Örnek vermek gerekirse; 2014 yılının ilk yarısında ülkemize gelen yabancılar kişi başına 818 Dolar harcarken, bu yılın ilk yarısında 604 Dolar civarında harcama yapmışlardır. Hatta bu rakam ikinci çeyrekte 570 Dolar seviyesine gerilemiştir. Harcamalardaki bu gerileme turizmden elde edilen gelirlerin kent ekonomisine yansıma derecesinin düştüğüne işaret etmektedir. Özellikle Avrupa'dan gelen turist sayısındaki düşüş, bu gerçekleşmenin en önemli nedenidir.

"Yeni kredi kolaylıkları sağlanması gerek"

Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir taleple kullanmak durumunda kaldığımız kredilerin geri ödemelerinin sorunsuz gerçekleşmesi için kısa vadede; turizmcilerin, tedarikçilerine olan ödemelerini zamanında ve tam olarak yapmaları, orta vadede ise devletimizce yatırım ve istihdamı motive edici nitelikte yeni kredi kolaylıklarının sağlanması kentimiz için geleceği bakımından son derece önemlidir.

"Tarımda çalışacak işçi bulunamıyor"

Türkiye'de yüzde 10,7'lik işsizlik oranına rağmen, tarım sektöründe çalışacak işçi bulunamadığını belirten Çandır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler tarımda sürekli olarak çalışacak özellikle de genç bireylere ihtiyacımız olduğunu ifade ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde düzenlediğimiz "Yaş Meyve Sebze Sektörü Sezona Başlarken Toplantısı"nda dile getirildiği gibi sektörümüzün tarımda çalışacak işçi bulunamama sorunu bulunmaktadır. İstatistiki verilerde üreticimizi destekler niteliktedir. Ülkemiz genelinde tarım çalışanı sayısı artarken, kentimizde bu sayı her geçen gün biraz daha azalmaktadır.

Diğer konu ise daha önce meclislerimizde de çağrıda bulunduğumuz, 9 Şubat'ta yürürlüğe giren ve yılsonuna kadar devam edecek olan istihdam üzerindeki SGK ve gelir vergisi destekleri hakkındadır. İlan edilen istihdam rakamlarına bakıldığında işsizliğin düşürülebilmesi için bu desteklerin 2018 yılında da devam etmesi istihdam üzerindeki yükü hafifletecektir"

"Gıdaya erişimi zorlaşmakta"

Çandır, son yıllarda dünya nüfusuna paralel olarak Türkiye'de de yüzde 23'lük bir nüfus artışının yaşandığına ve bu gelişmenin nüfusu yüksek ülkelerde açlık tehlikesi, gelişmekte olan ülkelerde ise gıdaya erişim de zorluklar yaşattığını söyledi. Özellikle kırsal nüfusta yaşanan nüfus azalmasının bazı sıkıntıları da beraberinde getirdiğini belirten Çandır, "Kırsal nüfusun azalmasıyla zaman içerisinde gıdaya erişim zorlaşmakta, gıda fiyatları yükselmekte ve hane halkının gıda harcamalarındaki payı artmaktadır. Önümüzdeki 15 yılın en tehlikeli problemi ise "gıdaya erişim" olarak görülmektedir. Eğer ülke olarak ileride gıdaya erişimde problem yaşamak istemiyorsak yerinde istihdamı sağlamalı ve kırdan kente göçü azaltmalıyız. Bunu sağlamanın yolu ise kırsalda kalmayı ve üretmeyi cazip hale getirecek bir tarım politikasından geçmektedir. Örneğin üreticilere daha iyi bir yaşam seviyesi yaratmak, verimliği artırmak, arzı güvence altına almak ve ürünlerin fiyat istikrarını korumak amacıyla Avrupa'da verilen sübvansiyonların yüzde 40'ı kırsal kalkınmaya ayrılmaktadır. Dolayısıyla bizlerde tarım politikalarımızı bu temeller üzerine kurmalıyız" diye konuştu.

"Tarım ürünlerindeki belirsizliklerin bir an önce giderilmesini bekliyoruz"

Son olarak Rusya ile Türkiye arasındaki bazı tarım ürünleri ihracatında belirsizliğin devam ettiğini belirten Çandır, "Yasaklama getirilen ürünlerin büyük bir bölümünün ticarete konu olmasına karşın domates başta olmak üzere bazı ürünlerimizin ihracatındaki belirsizlikler devam etmektedir. Ticaretimizi engelleyen bu belirsizliklerin bir an önce giderilmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Çandır konuşmasının sonunda ise geçtiğimiz günler rahatsızlık geçiren Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaynak: İHA