Müsiad 2017 Yılı Ekonomik Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

MÜSİAD 2017 Yılı Ekonomik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildiANKARA - MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "İşletmeye alınmaları, işletmede karşılaşılacak sorunlar, dağınık mevzuat yapısı içindeki eksiklik/çelişkilerden dolayı kamu kaynaklarının zayi edilmemesi ve özel sektörün...

MÜSİAD 2017 Yılı Ekonomik Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi

ANKARA - MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "İşletmeye alınmaları, işletmede karşılaşılacak sorunlar, dağınık mevzuat yapısı içindeki eksiklik/çelişkilerden dolayı kamu kaynaklarının zayi edilmemesi ve özel sektörün mağdur olmaması için yeknesak bir mevzuata ihtiyaç vardır. Bu bağlamda Kamu Özel Sektör İşbirliği 16 Kanun önerisini hazırlayacağız ve yasallaşması için takipçisi olacağız" dedi.
Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in katılımlarıyla 2017 Yılı Ekonomik Değerlendirmesi ve 2018 Yılı Beklentileri" konulu MÜSİAD Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 2017 yılının, ekonomik bağlamda, küresel ölçekte zorlu bir yıl olduğunu ifade ederek, "Küresel ekonominin düşük büyüme kıskacından henüz çıkamadığı gözlenmiştir. ılımlı toparlanma olarak da ifade edilebileceğimiz bu süreçte, gelişmiş ekonomilerde artış kaydeden büyüme performansıyla, küresel ekonomi yukarı yönlü nispi bir ivme kazanmıştır. 2017 yılının ülkeler bazında büyüme projeksiyonuna bakıldığında; Hindistan, Çin ve Türkiye'nin başı çektiği görülürken; ABD, Avro Bölgesi ve Japonya gibi gelişmiş ekonomilerde düşük büyüme ortamı belirginleşmiştir. Türkiye ekonomisi ise, 2017 yılının ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 5,3 ve yüzde 5,4 büyüdükten sonra, üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 oranında genişleyerek son 6 yılın en iyi büyüme oranını gerçekleştirmiş ve bu dönemde G20 ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olmuştur. Yüzde 11,1'lik büyüme oranının 7,0 puanı hane halkı tüketiminden, 0,3 puanı devlet tüketiminden kaynaklanmıştır. Yatırımların katkısı 3,6 puanla oldukça olumluyken, net dış talebin katkısı 0,3 puanda kalmıştır. Bu tablo yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinde lokomotifin iç talep olduğuna işaret etmiştir. İç talepteki artış oranı yüzde 11,7 olarak gerçekleşerek önceki çeyrekteki artışın yaklaşık 4 katına çıkmış, dış ticaret rakamlarında son dönemde görülen canlanmayla birlikte mal ve hizmet ihracatındaki artış oranı da yüzde 17,2 olmuştur" değerlendirmesinde bulundu.
"Kamu Özel Sektör İşbirliği 16 Kanun önerisini hazırlayacağız"
Türkiye'nin önüne koyduğu büyük hedefler olduğunu ve bunun için her fırsatta, "Türkiye, tüketim ekonomisinden, üretim ekonomisine geçmelidir" ifadesini tekrarladıklarını söyleyen Kaan, önemli ve stratejik ürünlerde asgari üretimin teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "İhracata yönelik üretim modeli benimsenmeli, katma değeri yüksek ürünlerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi teşvik edilmelidir. Hükümetimiz bunların altyapısını tamamlarken, biz de sivil oluşumlar olarak buna destek vermeliyiz. Bugün burada biz de MÜSİAD olarak yatırım, ticaret ve ihracat seferberliği ilan ettik. Stratejik olarak gördüğümüz enerji, savunma ve havacılık, bilgi teknolojileri, gıda- tarım ve hayvancılık sektörlerine yönelik üretimi artırma ve en önemlisi katma değeri yüksek ürünlerle ihracatta daha etkili olabilmek adına projeler yürütüyoruz. Ülkemizdeki kamu yatırımlarının özel sektör eliyle ve aracılığı ile yapılmasına yönelik güzel örnekler uygulanmaktadır. 3.Köprü, 3.Havalimanı, İstanbul-İzmir Otoyolu, Şehir Hastaneleri bunların örneklerindendir. Tüm bu yatırımlar dağınık mevzuat yapısı içinde yapılmıştır. İşletmeye alınmaları, işletmede karşılaşılacak sorunlar, dağınık mevzuat yapısı içindeki eksiklik/çelişkilerden dolayı kamu kaynaklarının zayi edilmemesi ve özel sektörün mağdur olmaması için yeknesak bir mevzuata ihtiyaç vardır. Bu bağlamda Kamu Özel Sektör İşbirliği 16 Kanun önerisini hazırlayacağız ve yasallaşması için takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.