Meslek Lisesi Mezunları 'Tanıdık' Aracılığıyla ile İş Bulabiliyor

Meslek Lisesi Mezunları 'Tanıdık' Aracılığıyla ile İş Bulabiliyor

MEB'in Yaptığı Ankete Göre, Meslek Liseleri Mezunlarının Yaklaşık Yüzde 60'ı Ancak 'Tanıdık' Vasıtası ile İş Bulabilirken, Türkiye İş Kurumu ile İş Bulanların Sayısı Sadece Yüzde 1.3'de Kaldı.

Meslek Lisesi Mezunları 'Tanıdık' Aracılığıyla ile İş Bulabiliyor

MEB'in yaptığı ankete göre meslek liseleri mezunlarının yaklaşık yüzde 60'ı ancak 'tanıdık' vasıtası ile iş bulabilirken, Türkiye İş Kurumu ile iş bulanların sayısı sadece yüzde 1.3'de kaldı.

Meslek lisesi mezunlarının büyük çoğunluğu, okudukları bölümleri beğenmesine karşın, mezunların yüzde 19.68'i mezun oldukları bölüm ile tamamen ilgisiz, yüzde 42.47'si ise kısmen ilgili işlerde çalıştıkları belirlendi. Mezunlar, iş bulamama nedenlerini ise sosyal güvence sağlanmaması, sağlıksız çalışma koşulları ve yetersiz ücret olarak görüyor. Ankette, "Bugün işverenler nitelikli ara kademe eleman bulmakta zorluk çektiklerini söyleseler de, burada ortaya çıkan sonuca göre, bazı işverenlerin gerekli yükümlülüklerini tam yerine getirmemelerinden kaynaklanan bir sorunun olduğu görülmektedir" ifadesine yer veriliyor.

Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı'nın (EARGED) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Mezunlarının İzlenmesi Projesi kapsamında yaptığı ve 4 bin 941 meslek lisesi mezunun katıldığı ankete göre mezun öğrencilerin yüzde 40,87'sinin yüksekokula gitmediği, yüzde 22,87'sinin eğitim aldığı alanla ilgili bir yüksek okula sınavsız geçişle girdiği gözüküyor. Kendi alanıyla ilgili fakülte kazananların oranı ise sadece yüzde 7,83'de kaldı. Ankete katılanların yaklaşık dörtte üçlük kısmı mezun oldukları bölümden memnun olduğunu açıklarken, mezunların yüzde 19.68'i mezun oldukları bölüm ile tamamen ilgisiz, yüzde 42.47'si ise kısmen ilgili işlerde çalıştıklarını kaydettiler.

Mezunlar, yetersiz ücret, sosyal güvencelerinin sağlanmaması, çalışma şartlarının sağlıksız, yetersiz ve uygun olmamasından dolayı işsiz kaldıklarını kaydederken, ankette, "Bugün işverenler nitelikli ara kademe eleman bulmakta zorluk çektiklerini söyleseler de, burada ortaya çıkan sonuca göre, bazı işverenlerin gerekli yükümlülüklerini tam yerine getirmemelerinden kaynaklanan bir sorunun olduğu görülmektedir" ifadesi yer aldı.

-"OKULDA KAZANILAN BECERİ İSTENİLEN DÜZEYDE DEĞİL" -

Hazırlanan ankete göre; ücretli bir işte çalışan meslek lisesi mezunlarının yüzde 59.86'sı tanıdık vasıtası ile iş bulabiliyor. Gazete ve internet yardımı ile iş bulanların oranı da yüzde 15.66'yı bulmasına karşın, Türkiye İş Kurumu vasıtasıyla işe yerleşenlerin oranı sadece yüzde 1.3. Ankete göre, çalışan mezun öğrencilerin yarıya yakını okulda kazanmış oldukları mesleki bilgileri çalışmakta oldukları iş için istenilen düzeyde görmüyor. Ankette, "Eğitimde hedefin sıfır hata ve yüzde yüz başarı olduğu göz önüne alındığında okullarda verilen mesleki yeterliklerin arzu edilen düzeyde olmadığı görülmektedir. Okullarımızdaki araç, gereç, makine ve teçhizatın günümüz teknolojine uygun hale getirilmesi gerekmektedir" görüşüne yer veriliyor.

-MESLEK LİSESİ MEZUNLARI ASGARİ ÜCRETELE GEÇİNİYOR-

Araştırma kapsamına alınan çalışan mezun öğrencilerin yüzde 38,35'i asgari ücretin bir miktar üzerinde aylık maaş alırken, yüzde 29,01'i asgari ücret, yüzde 13,80'i ise asgari ücretin de altında maaş alıyor. Ankete göre mezunların yüzde 40,75'i küçük ölçekli firmalarda çalışırken, orta ölçekli firmalarda çalışanların oranı yüzde 11,78, büyük ölçekli firmalarda çalışanların oranı ise yüzde 19,93'ü buluyor. Mezunların yüzde 15,13'ü kamu kurumlarında çalışıyor. Buna karşın çalışanların yüzde 48.62'si geçici işçi statüsünde bulunuyor. Meslek lisesi mezunlarının yüzde 63.88 gibi büyük bir kısmı ilk işine 6 aydan daha kısa sürede buldu. Ankete katılanların yüzde 15.31'lik kısmı ise bu sürenin 19 ayı geçtiğini bildirdi. (ANKA)

(ONR/ZG)

Kaynak: ANKA