Kadın Vekiller Konuştu

Kadın Vekiller Konuştu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, Kadın Milletvekilleri "Siyasette Kadının Temsil Gücünün Az Oluşu"ndan Yakındı. AKP ve CHP'li Kadın Milletvekilleri, Yüzde 4.4'lük Temsil Oranının Düşüklüğüne Dikkat Çekerken, CHP'liler Ayrıca, "Cumhuriyet Kazanımlarının ve Bu Nedenle Kadınların Haklarının Kaybedilmesi Tehlikesine" İşaret Etti.

Kadın Vekiller Konuştu

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, kadın milletvekilleri "siyasette kadının temsil gücünün az oluşu"ndan yakındı. AKP ve CHP'li kadın milletvekilleri, yüzde 4.4'lük temsil oranının düşüklüğüne dikkat çekerken, CHP'liler ayrıca, "cumhuriyet kazanımlarının ve bu nedenle kadınların haklarının kaybedilmesi tehlikesine" işaret etti.

AKP ve CHP'li kadın milletvekilleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Türkiye'deki kadınların öncelikli sorunlarını ANKA'ya değerlendirdi. Milletvekillerinin değerlendirmeleri şöyle:

TEMSİL GÜCÜMÜZ DÜŞÜYOR

AKP İstanbul Milletvekili Güldal Akşit:

"Bugün kadının en büyük sorunu eğitim ve şiddet. Hükümetin, eğitim konusunda yaptığı çalışmalar var. Eğitim konusunu 2010 yılında yüzde yüz başaracağız. Şiddetle mücadele kampanyaları devam ediyor. Bu bilincin gelişmesi lazım. Siyasetteki düşüklüğümüz dünya ülkeleri arasında en alt seviyelerde. Daha önce siyasetteki temsil gücümüz yüzde 6 iken, şimdi yüzde 4.4. Üst karar oranlarında ise yüzde 30 civarında. AKP olarak bu konuda ki ısrarlı çalışmalarımız son kongremizde daha da benimsendi. Bu oranın Meclis'e yansıması lazım. Seçim takvimi yaklaşıyor. Bu oranı yükseltmeyi amaçlıyoruz."

KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ 150 YIL SONRA

AKP İstanbul Milletvekili Zeynep Karahan Uslu:

"Türkiye'de siyaset başta olmak üzere kadın-erkek eşitliği tam anlamıyla sağlanmıyor. İngiltere'de kadın- erkek eşitliğiyle ilgili yapılan araştırma sonucuna göre, eşitlik tam manasıyla 150 yıl sonra gerçekleşecek. Ama dünyanın pek çok ülkesinde doğrusal bir ilerleme var. Ülkemizde de yasal düzenleme yansımalarına baktığımızda bunu görüyoruz. AKP'nin başlattığı kampanyalar ve yasal sonuçlarını çok iyi alıyoruz. Kadını, birey olarak değerlendirmeye baktığımızda, yanlış geleneksel bakış açılarının kırılmaya başladığını görüyoruz. Hassas bir konumuz var. O da siyaset. Geçtiğimiz yıllarda siyasette yansıyan oranımız, yüzde 6 iken yüzde şimdi bu oran düştü."

SİYASETTE TEMSİL GÜCÜMÜZ YOK

AKP İzmir Milletvekili Nükhet Hotar Göksel:

"Kadın sorunu sadece Türkiye'nin değil. Dünya kadınlarının da kaderi aynı. Türkiye'de somut adımlar attı. AB de bunun farkında. Yol kat ettiğimizi ortaya koyduk. Şiddet, kötü muamele dahil bütün sorunların altında eğitim yatıyor. Kızların erkeklere göre okuma oranları daha düşük. Türkiye'de en büyük sorun ise siyasette ki temsili gücümüzün düşük olması."

YOKSULLUK VE İŞSİZLİKLE SAVAŞIYOR

CHP İstanbul Milletvekili Bihlun Tamaylıgil:

"Türkiye'de kadın açısından en önemli sorun, ülkenin ekonomik yapısı itibariyle oluşmuş yoksulluğun kadına yansıması. Kadın, ev bütçesi açısından problemler yaşıyor. Daha sonra da işsizlik problemi ile eşi ve çocuklarında yaşıyor. Türk kadını, eşit haklarına kavuşamamış olma, mağduriyetlerin altında kalma durumunda. Bugünkü Türk kadınının bir başka sorunu da, ulusal değerler açısından karartılmaya çalışılan bir dönemin yaşanması. Bir çok hak, 80 yıl önce kadınlara verildi. Bugün çalışma hayatından başka alanlara kadar bu haklarını kaybetme tehlikesi yaşıyor. 80 yıl önce cumhuriyetle aydınlatılan yol şimdi karartılmaya çalışılıyor."

KADIN KUŞATMA ALTINDA

CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman:

"Türkiye'de kadınlar, eğitimden sağlığa iş yaşamından aile yaşamına, şiddete maruz kalmasına kadar bir çok alanda hak ihlalleri yaşıyor. Bütün bu alanlarda sorun yaşamasının nedeni, siyasal temsil yetkisinin düşük olmasıdır. Türkiye, bu alanda dünyanın gerisine düşmüştür. Temsilde eşitlik sağlanmadığı sürece kadın hak ihlalleri yaşamaya devam edecektir. Kadın sorunu, toplumun sorunudur. İnsan hakkı talebi değil, demokrasi talebidir. Kadınlar haklarını kazanmak için dünya kadınları gibi mücadele vermedi, haklarını Atatürk'le kazandı. Ancak kadınlar bugün cumhuriyet devrimleri ile elde ettiği hakları kaybetmeme mücadelesi vermektedir. Kadın geriye götürülüyor. Kadın baskı altında, kuşatma altındadır. Kadın geriye giderse toplumda geriye gider. Kadınları göreve çağırıyoruz. (ANKA)