Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fransız Anayasası'nın Avrupa Birliği (AB) Genişlemelerinin Referanduma Sunulmasını Zorunlu Kılan 88-5 Maddesinde Değişiklik Yapıldığını Bildirdi. Sözcü, Türkiye'nin AB Üyeliği Konusunda Ayrımcı Bir Yaklaşımın Fransız Anayasası'na Yansıtılmaya Çalışıldığından Rahatsızlık Duyulduğunu Belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Fransız Anayasası'nın Avrupa Birliği (AB) genişlemelerinin referanduma sunulmasını zorunlu kılan 88-5 maddesinde değişiklik yapıldığını bildirdi. Sözcü, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda ayrımcı bir yaklaşımın Fransız Anayasası'na yansıtılmaya çalışıldığından rahatsızlık duyulduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, bir soruya karşılık verdiği cevapta, yasa tasarısına eklenmesi teklif edilen 'Nüfusu AB nüfusunun en az yüzde 5'ine tekabül eden ülkeler için referandumun zorunlu olması' hükmünün ulusal Meclis'teki görüşmelerde kabul edildiğini kaydetti. Tasarının takip eden dönemde Senato'da ele alınacağını belirten Sözcü, Ulusal Meclis ile Senato'nun birlikte oluşturduğu kongrenin onayına sunulacağını anlattı.

Fransız Anayasası'nda Türkiye'nin adı zikredilmeksizin tanımlanmasına yönelik olarak ortaya çıkan yazım gayretlerinin yadırgandığını ifade eden Sözcü, Ulusal Melis Genel Kurulu'na hükümeti temsilen katılan Fransa Adalet Bakanı'nın anılan değişiklik önergesi hakkında olumlu görüş vermesi, değişikliğin hükümet tarafından da uygun bulunduğunu ortaya koyduğunu bildirdi. Sözcü, "Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin 40 yılı aşkın ahdi ve siyasi geçmişinin bulunmasına ve ortak hedefi tam üyelik olan katılım müzakerelerinin Fransa'nın da onayıyla başlamasına karşın Türkiye'ye yönelik ayrımcı bir yaklaşımın Fransız Anayasası'na yansıtılmaya çalışılmasından rahatsızlık duyulmaktadır. Bu tarz ayrımcı yaklaşımların ikili ilişkilerimize zarar vermesi, Türkiye ile Fransa'nın birbirleri nezdindeki imajlarını ve iki ülke halkları arasındaki geleneksel dostluğu olumsuz yönde etkilemesi kaçınılmazdır" dedi.

Bütün bu hususlar ışığında yasa tasarısında Türkiye'ye atıfta bulunan hükmün önümüzdeki dönemde Ulusal Meclis'te maddenin müzakeresi sırasında kaygı ve itirazlarını dile getirmiş olan aklı selim sahibi Fransız siyasetçilerinin önerileri doğrultusunda düzeltileceğini umduğunu belirten Sözcü, "Bazı siyasetçilerin Türkiye'nin AB üyeliğine karşı tutumlarını Fransız Anayasası'na derc ettirme girişimlerini esefle karşılıyoruz" diye konuştu.

(MV-NÇ-Y)