BM Kıbrıs'taki Barış Gücünün Süresini 6 Ay Uzattı

BM Kıbrıs'taki Barış Gücünün Süresini 6 Ay Uzattı

BM Güvenlik Konseyi Bugün Bir Karar Alarak Kıbrıs'ta Geçici Barış Gücü'nün (Unfcyp) Görev Süresini 15 Haziran 2007 Tarihine Kadar Uzattı.

BM Kıbrıs'taki Barış Gücünün Süresini 6 Ay Uzattı

BM Güvenlik Konseyi bugün bir karar alarak Kıbrıs'ta Geçici Barış Gücü'nün (UNFCYP) görev süresini 15 Haziran 2007 tarihine kadar uzattı.

Kararda ayrıca BM'nin Kıbrıs sorununun çözümünde başrol oynadığı vurgulandı.

BM Güvenlik Konseyi bugün yaptığı toplantıda, geçen hafta BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın adada son altı aydaki gözlemlerini ve 15 Aralık 2006 tarihinde görev süresi dolan UNFCYP'in süresinin uzatılmasıyla ilgili önerisini içeren raporunu ele aldı.

Güvenlik Konseyi bu konuyla ilgili hazırlanan karar tasarısını oy birliğiyle kabul etti.

BM'nin kabul ettiği 1728 sayılı kararda, adada özellikle 8 Temmuz'dan beri olumlu esen havadan memnuniyet duyulduğu açıklanırken, Annan'a son on yılda sorunun kapsamlı çözümü yolunda harcadığı çabalardan dolayı teşekkür edildi.

Kararda, Annan'ın siyasi işlerden sorumlu yardımcısı İbrahim Gambari'nin çabalarıyla adada iki taraf arasında 8 temmuz anlaşmasına varılmasından memnuniyet duyulduğu açıklanırken bu ilkeler anlaşmasının, adadaki statükonun kabul edilemez olduğu, iki toplumlu, iki-bölgeli ve siyasi eşitlik temeline dayanan kapsamlı bir çözüme ulaşılması gerektiği fikrini desteklediği belirtildi. Kararda bu sürecin devam etmesi gerektiği vurgulandı.

Kararın en önemli olumlu yanlarından biri ise Kıbrıs sorununun kapsamlı ve daimi çözümünde iki tarafa yardımcı olma açısından BM'nin ana rolünü vurgulaması oldu.

Kararın Güvenlik Konseyinde kabulünün ardından basına kısa bir açıklama yapan Güney Kıbrıs tarafı temsilcisi Andreas D. Mavroyiannis kararın kabulünden memnuniyet duyduklarını açıkladı.

Mavroyiannis'ten sonra bir açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Temsilcisi Büyükelçi Kemal Gökeri ise söz konusu kararda ''Kıbrıs hükümetine'' atıfta bulunulduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Gökeri, Aralık 1963'ten itibaren tüm Kıbrıs'ı temsil eden, Kıbrıs'taki iki halk adına konuşma yetkisi olan böyle bir hükümetin bulunmadığını belirterek Rumların hükümette kurucu ortağı olan Kıbrıs Türklerini silah zoruyla dışlayıp Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetini ''gasp'' ettiklerini ve söz konusu karardaki ''Kıbrıs Cumhuriyetine'' atıfı kabul etmediklerini bir kez daha dile getirdi.

Gökeri, ''Ancak UNFCYP hükümetimizin belirlediği modaliteler (prensipler) çerçevesinde KKTC'de misafirimiz olarak görev yapmaya devam edecek'' diye konuştu.