Üretim Yatırımlarına Proje Bazlı Devlet Yardımı

Karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimine, direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine ve savunma sanayine yönelik muhtelif sistemler ve araçlarının üretim tesislerine proje bazlı devlet desteği verilecek.

Üretim Yatırımlarına Proje Bazlı Devlet Yardımı

Karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimine, direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine ve savunma sanayine yönelik muhtelif sistemler ve araçlarının üretim tesislerine proje bazlı devlet desteği verilecek.

Bakanlar Kurulunun, "Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin" kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, Dowaksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Limited Şirketi tarafından Yalova'da yapılacak toplam 2 milyar 233 milyon 200 bin lira sabit yatırım tutarlı karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimine, faiz ve/veya kar payı desteği 330 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olarak belirlendi.

Karar kapsamında Dowaksa İleri Kompozit Malzemeler Sanayi Limited Şirketi'ne, üreteceği ürün için verilecek enerji tüketim harcamaları desteği 657 milyon lirayı aşamayacak. Ayrıca, karbon elyaf ve ara ürünlerinin üretimine azami 25 milyon lira nitelikli personel desteği sağlanacak.

Assan Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Sakarya'da yapılacak toplam 3 milyar 715 milyon 558 bin liralı sabit yatırım tutarlı direkt soğutmalı slab döküm ve sıcak haddeleme yöntemi ile alüminyum yassı mamul üretimine yönelik entegre üretim tesisine (tesis için gerekli olan liman yatırımı dahil), faiz ve/veya kar payı desteği 780 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olarak belirlendi. Söz konusu şirkete verilecek enerji desteği ise 580 milyon lirayı aşmayacak. Ayrıca, ilgili projeye azami150 milyon lira nitelikli personel desteği sağlanacak.

BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketince Sakarya ve İzmir'de yapılacak toplam 440 milyon liralı sabit yatırım tutarlı savunma sanayine yönelik muhtelif sistemler ve araçlar (tekerlekli muhtelif zırhlı araçlar, insanlı/insansız silah sistemleri, komuta kontrol sistemleri vb.) üretim tesisine, sağlanacak faiz ve/veya kar payı desteği 103 milyon lirayı aşmamak üzere kredi kullanım tarihinden itibaren azami 10 yıl olarak belirlendi. Proje kapsamında şirkete azami 80 milyon lira nitelikli personel desteği sağlanırken, verilecek enerji desteği 10 milyon lirayı geçemeyecek.

Aynı şirket tarafından Sakarya'da yapılacak toplam 1 milyar 24 milyon lira sabit yatırım tutarlı savunma sanayine yönelik muhtelif sistemler ve araçlar (paletli muhtelif zırhlı araçlar, yüksek enerjili lazer silahı, insansız kara araçları vb.) üretim tesisine, verilecek faiz ve/veya kar payı desteği 200 milyon lirayı, sağlanacak enerji desteği ise 30 milyon lirayı aşamayacak. Sağlanacak nitelikli personel desteği ise 135 milyon lira olacak.

İlgili projelere sağlanacak enerji destekleri, işletmeye geçiş tarihinden itibaren 10 yıl süreyle verilecek ve işletmelerin toplam enerji tüketim bedelinin yüzde 50'sini geçmeyecek.

Buna göre, projeler için sağlanan nitelikli personel desteği, her bir nitelikli personel için asgari ücretin aylık brüt tutarının yirmi katını geçmemek üzere 5 yıl süreyle uygulanacak.

Söz konusu üretim tesislerine, KDV istisnası ve iadesi, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, 10 yıl süreyle gelir vergisi stopajı desteği, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği de sağlanacak.