Türkiye Farklı Finans Modeli ile Tanıştı

Türkiye Farklı Finans Modeli ile Tanıştı

15.02.2013 03:24 | Son Güncelleme: 15.02.2013 08:38
Türkiye Farklı Finans Modeli ile Tanıştı

ABD ve Avrupa'da uygulanan Bireysel Katılım Sermayesi Uygulaması Türkiye'de yürürlüğe girdi.

ABD ve Avrupa'da uygulanan Bireysel Katılım Sermayesi Uygulaması Türkiye'de yürürlüğe girdi.

"Melek yatırım" olarak nitelendirilen Bireysel Katılım Sermayesi Uygulaması için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre yayınlanan yönetmenlik,

Yüksek risk içermesi nedeniyle finansmana erişimde sıkıntı yaşayan başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimler için finansal bir araç olan bireysel katılım sermayesinin desteklenmesine ve bireysel katılım yatırımcılarının izlenmesi ve denetlenmesini kapsıyor.

Yönetmenlikte,

Bireysel Katılım Sermayesi (BKS), Bireysel katılım yatırımcılarının şirketlere aktardığı nakdi sermayeyi nitelendirirken, Bireysel katılım Yatırımcısı (BKY) ise Kişisel varlıklarını, tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktaran gerçek kişileri olarak gösterildi. Girişim şirketi ise Bireysel katılım Yatırımcılarının yatırım yapmak amacıyla sermaye koyarak ortak olduğu anonim şirket olarak tanımlandı.

DEVLET DESTEĞİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

Devlet Desteğinden Yararlanma hükmü şu şekilde aktarıldı; "Gelir Vergisi Kanununun geçici 82 nci maddesi kapsamında vergi desteğinden yararlanmak için Bireysel katılım Yatırımcılarının Müsteşarlık tarafından bu Yönetmelikte belirtilen kriterleri yerine getirmeleri ve iktisap ettikleri tam mükellef girişim şirketlerine ait iştirak hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şarttır. İki yıllık süre, girişim şirketi adına 25 inci madde kapsamında açılan ortaklık banka hesabına nakdi sermayenin yatırıldığı tarihte başlar. İki yıllık sürenin başlaması ve BKY tarafından taahhüt edilen sermayenin vergi desteğinden yararlanabilmesi için ilgili taahhüt tutarının nakit olarak ortaklık banka hesabına yatırılması zorunludur. Bireysel katılım Yatırımcıları, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun değerlemeye ait hükümlerine göre hesapladıkları hisselerin tutarlarının %75'ini yıllık beyannamelerine konu kazanç ve iratlarından hisselerin iktisap edildiği dönemde indirebilirler. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen araştırma, geliştirme ve yenilikçilik programları kapsamında, vergi desteği için Müsteşarlığa başvurulan tarihten itibaren projesi son beş yıl içinde desteklenmiş girişim şirketlerine iştirak sağlayan Bireysel

Katılım Yatırımcıları için bu oran %100 olarak uygulanır. Yıllık indirim tutarı 1.000.000 TL'yi aşamaz."

BİREYSEL KATILIM YATIRIM LİSANSI ŞARTLARI

Bireysel Katılım Yatırımcısı (BYK) olarak faaliyette bulunan gerçek kişilerin vergi desteğinden yararlanabilmeleri için BKY lisansına sahip olması şartı aranıyor.

Bireysel Katılım Yatırımcıların, lisans sahibi olması için yer alan yüksek gelir veya servete sahip yatırımcı ya da tecrübeli yatırımcı tanımlarındaki şartlardan herhangi birini taşıması gerekiyor.

Buna göre aranan şartlar şu şekilde; " Yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar; Lisans almadan önceki iki takvim yılı için, yıllık gelir vergisi beyannamesinde yer alan gelir unsurlarının gayrisafi tutarları toplamı olarak ifade edilen yıllık gayrisafi geliri 200.000 TL ve üzerinde olan veya, Müracaat anında sahip oldukları her türlü menkul ve gayrimenkul varlıklarından oluşan kişisel servetin toplam değeri 1.000.000 TL ve üzerinde olan yatırımcıları, ifade eder. Ancak; ikamet edilen konut veya bu konutu ipotek ederek alınan herhangi bir kredi, sigorta sözleşmelerinden doğan haklar ve emeklilik primi şeklinde kazanılan mali haklardan ölüm veya emeklilik halinde ödenecek tutarlar, kişisel servetin hesaplanmasında dikkate alınmaz."

Bireysel Katılım Yatırımcısı için aranan "Tecrübeli yatırımcılar" şartları ise şu şekilde; "Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve finansal kuruluşların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan veya, Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az 25.000.000 TL olan bir şirkette genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan veya, BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan ve müracaat sırasında 26 ncı maddede belirtilen nitelikleri haiz halka açık olmayan en az üç şirkette BKY olarak ortak olan veya, Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki en az üç şirketin her birine en az 20.000 TL sermaye koyan, kişileri ifade eder."

LİSANS BAŞVURUSU

BKY lisansı başvuruları, akredite edilmiş BKY ağları aracılığıyla Hazine Müsteşarlığına yapılacak. Ancak,

Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar dahi süreli hapis veya cezası ne olursa olsun basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, görevi kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, Devlet sırlarını açığa vurma veya vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı hüküm giymiş kişilerin lisans başvuruları kabul edilmeyecek.

BKY'lere verilen lisanslar beş yıl için geçerli olacak. Müsteşarlık tarafından verilen lisanslar başkasına devredilemeyecek.

YATIRIM ŞİRKETİ ŞARTLARI

Yatırım yapılacak şirketin niteliği ise şu şekilde aktarıldı;

BKY'lerin devlet desteğinden yararlanabilmesi için sermaye koydukları şirketin Türk Ticaret Kanununa tabi bir anonim şirket olması zorunlu.

BKY'lerin devlet desteğinden yararlanabilmesi için iktisap ettikleri hisselere ait şirketin BKY'nin iştirakinden önceki son iki mali yıldaki net satışlarının yıllık 5.000.000 TL'den fazla olmaması, En fazla elli çalışanı bulunması, Şirketin, BKY'nin kendisine, eşine, kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımlarına ve kayın hısımlarına idaresi, denetimi veya sermayesi bakımından doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunmaması ya da nüfuzu altında olmaması, Başka bir şirketin kontrolünde olmaması,

devlet desteği sağlanacak sektörlere ilişkin listedeki sektörlerde veya faaliyetlerde bulunması ve Paylarının halka arz edilmemiş olması şartları bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Şu an buradasınız: Türkiye Farklı Finans Modeli ile Tanıştı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 12:58:09. #1.15#
title