Toplu Konut Fon Gelirine Yeni Düzenleme

Toplu Konut Fon Gelirine Yeni Düzenleme

Tasfiye Edilen Toplu Konut Fonu'nun, Fondaki Gelirlerine Yeni Düzenleme Getirildi. Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve Mustafa Dündar'ın 'Toplu Konut Kanunu'nda Değişiklik Öngören Yasa Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda Kanunlaştırıldı.

Toplu Konut Fon Gelirine Yeni Düzenleme

Tasfiye edilen Toplu Konut Fonu'nun, fondaki gelirlerine yeni düzenleme getirildi. Bursa Milletvekili Faruk Çelik ve Mustafa Dündar'ın 'Toplu Konut Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kanunlaştırıldı.

Buna göre Toplu Konut Fonu'ndaki kaynak yine fonda kalacak ve hiçbir yere verilmeyecek. Bu fon özellikle İstanbul'da depreme dayanıklı konutların finansmanı için kullanılacak. Dolayısıyla Toplu Konut Fonu gelirlerinin akıbeti yeniden düzenlendi ve yürüttüğü hizmetlerin devamı sağlanmış oldu.

Yasa teklifinin gerekçesinde "Toplu Konut Fonu hiçbir zaman Toplu Konut İdaresi'nin şahsi hesabı niteliğinde olmamıştır. TOKİ, fonun yürürlükte olduğu sürede Toplu Konut Kanunu'nun Ek 3. maddesi uyarınca ve çıkarılan bütçe kanunlarında belirtilen miktarda, diğer kurumlar gibi Hazine'ye ait bu fondan pay almıştır. Yani fonun sahibi, fondan pay alan kurumların borçlusu değil, kendisi de fonun bir yararlanıcısı-alacaklısı olmuştur. Tasfiye sonrası ise fona ait gelirler 4684 sayılı kanunun geçici 3. maddesinin (d) bendi hükmü gereği Hazine adına tahsil edilerek hesaplarına intikal ettirilmiştir. Bu durumda TOKİ, kendisiyle hiçbir ilgisi bulunmayan, kendisine ait olmayan, elde etmediği bir gelirden başka kurumlara pay verilmesinin de fiilen mümkün olmadığı açıktır. Diğer taraftan TOKİ halen özel bütçeli kuruluş olup kendi gelirlerini kanunda yazılı şekilde kendisi elde etmekte ve kanunda yazılı işlere harcamaktadır. Buna göre TOKİ bu yasal çerçevede elde ettiği gelirlerin, tasfiye edilmiş Toplu Konut Fonu geliri olarak kabul edilmesi ve başka kurumlara gelir payı verilmesinin mümkün olmayacağı açıktır. Bu çerçevede uygulamada oluşan, kanunun amacına ve fiili duruma aykırı yorumlara dayalı taleplere dair ihtilafların çözülmesi için konunun açıkça düzenlenmesi amaçlanmıştır" denildi.

(AU-OK-OK-Y)

Kaynak: İHA