Samsun Mübadele Derneği'nin Sözlü Tarih Çalışması Sürüyor

Samsun Mübadele Derneği'nin Sözlü Tarih Çalışması Sürüyor

Samsun Mübadele Derneği'nin Sözlü Tarih Çalışmalarının Sürdüğü Bildirildi. 1924'teki Büyük Mübadelenin Son Canlı Tanıklarıyla Yürütülen Mülakatlarda İlginç Bilgilere de Ulaşıldığı Kaydedildi.

Samsun Mübadele Derneği'nin Sözlü Tarih Çalışması Sürüyor

Samsun Mübadele Derneği'nin sözlü tarih çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 1924'teki büyük mübadelenin son canlı tanıklarıyla yürütülen mülakatlarda ilginç bilgilere de ulaşıldığı kaydedildi.

Son olarak Hasköy Olcak Mahallesi'nde Mustafa Elitok, Çırakman'da Huriye Üner ve Devgeriş'te Hüseyin Debreli ile yapılan sözlü tarih çalışmalarını, Dernek Yönetim Kurulu Üyeleri'nden Akın Üner ve tarihçi Önder Duman yürüttü. Çalışmalara çevrede oturan mübadillerin büyük ilgi gösterdikleri ifade edildi. Meşhur Rumeli türküsü Drama Köprüsü'nde bahsi geçen Rodop Dağları'nın namlı eşkiyası "Debreli Hasan'a" ait önemli izlere de ulaşılan çalışmalar sırasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü'ndeki

akademisyenlerin de derneğe danışmanlık yaptığı hatırlatıldı.

Dernek Başkanı Hamdi Kurubaş, "Balkan Dağları'nın eşkiyaları, çevreye zulüm yapan eşkiyalardan farklıydı. Onlar, Osmanlı'nın terkettiği topraklarda yaşayan Müslümanlar'ı, işgalci askerlerin zulmünden koruyan namlı silahşörlerdi. Bu nedenle mübadiller, bu kişilere eşkiya demektense kaçak diyorlar" diye konuştu. Elde edilen bulgulara ait detaya girmeyen Başkan Kurubaş, "Çalışmalara akademik destekle devam ediyoruz. Yıl sonunda bilimsel bir kongre tertip edeceğiz ve ulaştığımız verileri bu toplantıda

bildiri biçiminde yayınlayacağız" dedi.

(AG-OK-OK-Y)