Özel Öğretim Kurumları Tasarısı Kabul Edildi -

Özel Öğretim Kurumları Tasarısı Kabul Edildi -

TBMM Genel Kurulunda, Özel Öğretim Kurumları Kanunu Tasarısı Kabul Edildi. AK Parti Milletvekillerinin Önergesiyle, Azınlık Okullarını Düzenleyen 2. Maddenin Eski Haline Dönüldü.

Özel Öğretim Kurumları Tasarısı Kabul Edildi -

TBMM Genel Kurulunda, Özel Öğretim Kurumları Kanunu Tasarısı kabul edildi. AK Parti milletvekillerinin önergesiyle, azınlık okullarını düzenleyen 2. maddenin eski haline dönüldü.

Madde üzerinde görüşlerini açıklayan ANAVATAN Erzurum Milletvekili İbrahim Özdoğan, azınlık okullarıyla ilgili değişikliğin, gelen tepkiler üzerine geri çekildiğini ifade ederek, ''(Oy kaybederiz) korkusuyla tekriri müzakere önergesi verdiniz'' dedi.

AK Parti sözcülerinin, değişikliğin Ermeni Patriği 2. Mesrobyan'ın isteğiyle yapıldığını açıkladıklarını öne süren Özdoğan, ''Türk çocuklarının sorunları varken, neden Ermeni çocuklarını düşünüyoruz? Erzurum milletvekili olarak bu benim kanıma dokunuyor'' diye konuştu.

Özdoğan, dini bir kurum olan patriklikten görüş almanın, laiklik ilkesine aykırı olduğunu da ileri sürdü.

CHP Denizli Milletvekili Mustafa Gazalcı, tasarının görüşmelerinin tam bir fiyasko olduğunu ileri sürerek, tasarının Milli Eğitim Komisyonunda Nisan ayında kabul edilmesine rağmen Dışişleri Bakanlığının, Mayıs ayında görüş bildirdiğini söyledi.

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Tayyar Altıkulaç da söz alarak, tasarı hakkında Dışişleri Bakanlığından görüş istendiğini ve onların görüşleri doğrultusunda hazırlanan 3 önergenin, ''önerge sıraları dolu olduğu için Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Çoşkun'a imzalattırıldığını'' kaydetti. Ali Coşkun'dan, önergeyi imzalamasını kendisinin rica ettiğini anlatan Altıkulaç, Türkiye'de yabancı uyruklu öğrencilerin devam ettiği 11 milletlerarası okul bulunduğunu hatırlattı.

Bu öğrencilerin azınlık okullarına da gidebilmesine kolaylık sağlamak için önerge hazırlandığını kaydeden Altıkulaç, ''Bence doğru olmayan bir konuda duyarlılık gösterildi. Ruhban okulu ile bu tasarının bir alakası yok. Ruhban okulunun açılması, bir anayasa meselesidir'' diye konuştu.

Altıkulaç, bu okullarda dini eğitim yapılmasının yasaklandığına da dikkati çekti.

Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik de tasarıyla ilgili eleştirileri yanıtlarken, Ali Coşkun ile arkadaş olduklarını, birbirlerinin yerine imza atabileceklerini kaydetti. Çelik, CHP milletvekillerinin laf atması üzerine de ''Tekriri müzakereden, 'Lozan'ı biz kurtardık' diye kendinize kahramanlık çıkarmayın. Değişiklik, AK Parti Grubu'nun inisiyatifiyle gerçekleştiriliyor'' dedi.

Konuşmaların tamamlanmasının ardından, AK Parti milletvekillerinin verdiği bir önergeyle, tasarının 2. maddesinin eski haline dönülmesi kabul edildi.

Maddeyle, azınlık okulları, ''Rum, Ermeni ve Musevi azınlıklar tarafından kurulmuş, Lozan Antlaşması ile güvence altına alınmış ve kendi azınlığına mensup Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam ettiği okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim özel okullarını...'' şeklinde tanımlandı.