Mesleki Yeterlilik Kurumu Kuruluyor

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kuruluyor

TBMM Genel Kurulunda, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kurulmasına İlişkin Tasarı Yasalaştı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Kuruluyor

TBMM Genel Kurulunda, Mesleki Yeterlilik Kurumu Kurulmasına ilişkin tasarı yasalaştı.

Yasaya göre, ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek, denetim, ölçme, değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere ''Mesleki Yeterlilik Kurumu'' kurulacak.

Tabiplik, diş hekimliği, hemşirelik, ebelik, eczacılık, veterinerlik, mühendislik ve mimarlık meslekleri ile en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren ve mesleğe giriş şartları kanunla düzenlenmiş olan meslekler, bu kanun kapsamı dışında tutulacak.

Kurumda; Meslek Standartları Daire Başkanlığı, Sınav ve Belgelendirme Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği oluşturulacak.

Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yükseköğretim Kanununa tabi teknik ve mesleki eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretim yapılabilmesi için Yükseköğretim Kurulu ile orta öğretim düzeyindeki mesleki ve teknik eğitim veren öğretim kurumlarında ulusal meslek standartlarına uygun eğitim ve öğretim yapılabilmesi için de Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapacak.

Teknik ve mesleki alanlarda ulusal yeterlilik esasları ile ulusal mesleki yeterlilikler alanındaki eğitim ve öğretim kurumlarını ve programlarını akredite edecek kurumları da Mesleki Yeterlilik Kurumu belirleyecek.

TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, tasarının yasalaşmasının ardından yarın saat 14.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.