Mersin: Dünya Gıda Günü

Mersin: Dünya Gıda Günü

Türkiye'de 'Gıda Güvenliğinde Denetimin Tek Elde Toplanması' Gerektiğine Dikkat Çeken Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Yusuf Değirmenci, "Yangından Mal Kaçırma Anlayışı ile Düzenlemeler Yapan Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nı, İnsan Sağlığını İlgilendiren Gıda Güvenliği Alanında Düzenlemeler Yaparken Sorumluluğunun Bilincinde Olmaya ve Yönetmelik Değişimi Öncesi Eğitim Kurumları ve Meslek Odalarından Görüş Alıp Almadığını Kamuoyuna Açıklamaya Davet Ediyoruz" Dedi.

Mersin: Dünya Gıda Günü

Türkiye'de 'gıda güvenliğinde denetimin tek elde toplanması' gerektiğine dikkat çeken Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Yusuf Değirmenci, "Yangından mal kaçırma anlayışı ile düzenlemeler yapan Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nı, insan sağlığını ilgilendiren gıda güvenliği alanında düzenlemeler yaparken sorumluluğunun bilincinde olmaya ve yönetmelik değişimi öncesi eğitim kurumları ve meslek odalarından görüş alıp almadığını kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz" dedi.

Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şubesi'nde '16 Ekim Dünya Gıda Günü' nedeniyle bir basın açıklaması yapan Oda Başkanı Yusuf Değirmenci, gıda denetiminin tek elden yürütülmesinin bir zorunluluk olduğuna işaret ederek, Gıda Kanunu'nda da tek elde toplanmaya çalışılan yetkilerin, Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile yeniden dağıtılarak karmaşık hale getirilmemesi ve yeni bir kaos ortamı oluşturulmaması gerektiğine dikkat çekti.

Gıda güvenliğinde denetimin tek elde toplanacağı bir sistemin ülkemizde de kurgulanması ve bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini ifade eden Değirmenci, şöyle konuştu:

"Tarımsal üretimimizin sürdürülebilirliğini temin, bu potansiyele bağlı olarak gıda sanayisinin gelişimini ve halkın yeterli-nitelikli gıdaya erişmesini sağlamak, sağlıklı nesiller oluşturmak için ilgili tarafların bu sürece katılımı sağlanmalıdır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nca gıda alanında oluşturulmaya çalışılan denetim sisteminin değinilen hassasiyetler dikkate alınarak oluşturulması, ülkemiz yararına olacaktır. Yangından mal kaçırma anlayışı ile düzenlemeler yapan Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nı, insan sağlığını ilgilendiren gıda güvenliği alanında düzenlemeler yaparken sorumluluğunun bilincinde olmaya ve yönetmelik değişimi öncesi eğitim kurumları ve meslek odalarından görüş alıp almadığını kamuoyuna açıklamaya davet ediyoruz"