Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, İso Toplantısında

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, İso Toplantısında

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası Olarak, Söylemlerinde Hiçbir Zaman Cari Açığın Bir Sorun Olmadığını Söylemediklerini, Yalnızca, Cari Açığın Boyutundan Çok Sürdürülebilir Olup Olmadığına ve Bu Çerçevede Nedenlerine ve Ne Şekilde Finanse Edildiğine Bakılması...

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, İso Toplantısında

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, Merkez Bankası olarak, söylemlerinde hiçbir zaman cari açığın bir sorun olmadığını söylemediklerini, yalnızca, cari açığın boyutundan çok sürdürülebilir olup olmadığına ve bu çerçevede nedenlerine ve ne şekilde finanse edildiğine bakılması gerektiğini söylediklerini bildirdi.

İstanbul Sanayi Odası`nın ( İSO ) Eylül ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yılmaz, cari açığın arkasındaki nedenlerin de geçmiştekinden farklı olduğunu, bugün Türkiye`de cari açığın, temel olarak tüketimdeki artışlardan değil, üretim kapasitesini de artıran yatırım artışlarından kaynaklandığını söyledi.

Yılmaz, ¨Son yıllarda uluslararası piyasalarda artış eğiliminde olan ham petrol fiyatları da cari açıktaki artış eğiliminin altında yatan bir diğer unsurdur. Petrol fiyatları 2000 yılı baz alınarak sabitlendiğinde, cari açığın milli gelire oranı 2006 yılı ikinci çeyreğinde 1,4 puan daha düşük çıkmaktadır¨ diye konuştu. Cari açığın sürdürülebilmesinde ve risk olarak algılanmamasında finansman kalitesinin de çok büyük öneme sahip bulunduğunu söyleyen Yılmaz, ¨Bu kapsamda ülkemizde makroekonomik koşulların iyileşmesi ve yapısal değişim süreci, bir yandan cari açığın finansman kalitesini iyileştirirken, diğer yandan ekonominin olası şoklara karşı dayanıklılığını artırmıştır¨ dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü : ¨Ekonominin, cari açığın ve finansmanının yapısındaki bu olumlu değişimlere rağmen uluslararası piyasalarda çalkantıların yaşandığı ve belirsizlik algılamalarının arttığı bir ortamda cari açığa yönelik kırılganlık algılamasının artması ve daha çok gündeme gelmesi olağandır. Bu noktada son olarak şunu belirtmek isterim ki cari açığın ekonomi için risk yaratma potansiyeli bilinmekte ve ekonomiden sorumlu diğer birimler ile koordinasyon içinde yakından takip edilmektedir.¨

DALGALI KUR

Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz,dalgalı kur ile ilgili eleştirilerle ilgili olarak ¨Dalgalı kur rejimi altında bu tarz oynaklıklar, gerek dışsal unsurlara, gerekse ülkemizden kaynaklı gelişmelere bağlı olarak yaşanmaktadır ve gelecekte de yaşanabilir¨dedi.

İKİNCİ DALGA SÖYLENTİLERİ

Son dönemde de ¨İkinci dalga geliyor¨, ¨Piyasalar tekrar dalgalanacak¨ söylemlerinin gündemde sıklıkla yer aldığını dikkat çeken Yılmaz, ¨Daha önce de birçok defa vurguladığımız bir hususu tekrarlamakta fayda görüyorum. Dalgalı kur rejimi altında bu tarz oynaklıklar, gerek dışsal unsurlara, gerekse ülkemizden kaynaklı gelişmelere bağlı olarak yaşanmaktadır ve gelecekte de yaşanabilir¨ dedi.

9.KAYKINMA PLANI

Durmuş Yılmaz 9. Kalkınma planı konusunda da şunları kaydetti: ¨Bu kapsamda ülkemiz istihdam yaratacak aktif politikalar izlemeli, bu çerçevede reel sektöre yeterli finansmanın sağlanabilmesi için reel sektör ve mali sektör arasındaki ilişki kuvvetlendirilmeli, yatırım ortamı iyileştirilmeli, makroekonomik ortamda istikrar kalıcı bir biçimde sağlanarak büyümenin istihdam yaratma kapasitesi artırılmalıdır. Ayrıca işgücü talebine uygun ve vasıflı işgücünün artmasına yönelik eğitim politikaları uygulanmalı, kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınabilmesi için istihdam vergileri ve istihdam üzerindeki diğer yükler kademeli olarak azaltılmalı, tarım sektörünün küçülmesiyle ortaya çıkacak niteliksiz işgücüne yönelik bölgesel pazarlar oluşturulmalıdır.Bu kapsamda Dokuzuncu Kalkınma Planının Avrupa Birliği İstihdam Stratejisi ile uyumlu olarak çizdiği çerçeve, yapılması gerekenler bakımından bir yol haritası niteliği taşımaktadır.¨

ENFLASYON

¨Bizim gibi yüksek ve kronik enflasyon geçmişine sahip ülkelerde ekonomik birimlerin, genel olarak, yaşanan şokların olumsuz etkilerini abartma eğiliminde oldukları görülmektedir¨ diyen Yılmaz, bu nedenle, enflasyonda mevsimsel nedenlerden kaynaklı geçici artışların bile, kimi zaman orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinde ve fiyatlama davranışlarında bozulmaya neden olabildiğini aktardı.
Türkiye`de son dönemde enflasyonda yaşanan yükseliş, iç ve dış gelişmeler nedeniyle finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların da etkisiyle orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinde bozulmaya neden olduğunu hatırlatan Yılmaz, bu çerçevede, 12 aylık enflasyon beklentilerinin, Nisan ayındaki yüzde 5,47 seviyesinden Temmuz ayında yüzde 8,07 seviyesine, 24 aylık enflasyon beklentilerinin ise Nisan ayındaki yüzde 4,67 seviyesinden Temmuz ayında yüzde 6,07 seviyesine çıkarak hedeflerden kısmen uzaklaştığını söyledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tanıl Küçük de bir konuşmasında , ekonomideki kırılganlığın devam ettiğini ifade ederek eksikleri tamamlamadaki yavaşlığın sürdüğünü, nispeten olumlu hava içinde uyarıları dile getirdiklerini, ancak sonuç almakta zorlandıklarını kaydetti.

Küçük cari açık konusunda da Finanse edildiği sürece cari açığın sorun olmadığı yönünde görüşler dile getirildiğini, ancak mayıs ayındaki dalgalanmanın, yüksek cari açığın taşıdığı riskleri, küresel rüzgarlar tersine döndüğü anda, ekonomiye, ne gibi yükler getirebileceğini açıkça gösterdiğini ifade ederek, ¨Kanaatimizce, Merkez Bankası, bu süreçte, yerinde politikalar takip etmiş ve elindeki araçları etkin bir şekilde kullanmıştır¨ dedi.


Kaynak: DHA