Haberi Paylaş
Rehin Alındığını Söyleyen General Kelepçesiz Götürülmüş'

Rehin Alındığını Söyleyen General Kelepçesiz Götürülmüş"

Güncel Haberler

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında dönemin Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyet ve eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianamede, Hava Harp Akademisi Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Recep Yüksel'in, Moda Deniz Kulübü'nde diğer komutanların elleri...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında dönemin Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyet ve eylemlerine ilişkin hazırlanan iddianamede, Hava Harp Akademisi Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Recep Yüksel'in, Moda Deniz Kulübü'nde diğer komutanların elleri kelepçeli yere yatırıldığı esnada, elleri serbest bir şekilde dolaştığının tespit edildiği anlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Can Tuncay tarafından hazırlanan ve mahkemeye gönderilen 841 sayfalık iddianamede, şüphelilerin sözde atama listesiyle atandıkları görevlere ve şüpheliler hakkında delillere yer verildi.

İddianamede, darbe girişimi esnasında Hava Harp Akademisi Komutanlıgˆında Harekat I·stihbarat Ana Bilim Dalı Bas¸kanı ve Öğretim Görevlisi olan şüpheli Pilot Kurmay Albay Ali Orhan Tolluoğlu'nun darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan "sıkıyo¨netim direktifi" ekindeki so¨zde atama listesinde mevcut go¨revinin yanı sıra "Atatu¨rk Havalimanı Mu¨du¨ru¨" olarak go¨revlendirildigˆi, darbeci kanat tarafından u¨st du¨zey bir go¨rev verilen ve konumu yükseltilen şüphelinin, FETO¨/PDY içerisinde o¨nemli bir konumda faaliyet go¨sterdigˆi için bu terfinin yapıldığı anlatıldı.

Şüpheli Hava Pilot Kurmay Albay Ali Nedim Karabulut'un olay tarihinde Silahlı Kuvvetler Yu¨ksek Sevk ve I·dare Akademisinde mu¨davim subay olarak görev yaptığı belirtilen iddianamede, sözde atama listesine göre mevcut go¨revinin devamı yanı sıra "Tu¨rk Hava Yolları Genel Mu¨du¨ru¨" olarak go¨revlendirildigˆinin tespit edildiği, bunun da terör örgütü içinde şüphelinin önemli bir konumda olduğunun göstergesi olduğu kaydedildi.

Tümgenerallikten "orgeneral" rütbesiyle görev yapılan yere atandı

İddianamede, dönemin Hava Harp Akademisi Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Recep Yüksel'in ise darbe girişimi esnasında kac¸ırılarak askeri cezaevine kapatılan Harp Akademileri Komutanı Korgeneral Tahir Bekirogˆlu'nun yerine normal s¸artlarda "orgeneral" ru¨tbesiyle go¨rev yapılan Harp Akademileri Komutanlıgˆı go¨revine atandığı belirtildi.

Tanık Albay Alptekin Tartıcı, bu durumla ilgili ifadesinde şunları anlattı:

"Saat 22.45 sıralarında karargaha vardım. Kurmay Bas¸kanımız, 'Genelkurmay'dan gelen mesajı go¨stererek, 'Bak bu masajda anormallik var.' dedi. Mesaja baktıgˆımda sıkıyo¨netim ilanına ilis¸kin ifadeler yer alıyordu, gelen mesaj ic¸erigˆi bir hayli fazlaydı, ben daha sonra metnin imza blokuna baktıgˆımda, imza kısmında Tugˆgeneral Mehmet Partigöç'e ait bir mesajdı. Daha sonra bu ru¨tbede bir subayın Genelkurmay Bas¸kanı'nın imzası olmadan kendi bas¸ına bo¨yle bir mesajı go¨ndermesinin askeri teamu¨llere aykırı oldugˆu kanaatine vardım. Daha sonra mesajın eklerini incelemeye bas¸ladık, normalde Harp Akademilerinde yapılan go¨revlendirmelerde Kara Akademisi Komutanı daha kıdemli iken ve go¨rev yeri degˆis¸memis¸ken Hava Akademisi Komutanı Tu¨mgeneral Recep Yüksel'in Harp Akademi Komutanlıgˆını go¨revlendirmis¸ olmasının askeri teamu¨llere aykırı oldugˆunu anladık."

"Rehin alındığını söyledi, kelepçesiz görüntüleri ortaya çıktı"

İddianamede, şu¨pheli Halil I·brahim Tokuş'un ifadesinde darbe girişimin ertesi günü saat 15.00 sıralarında Hava Harp Akademisi Komutanı Tu¨mgeneral Recep Yüksel'in kendilerine hitaben "Du¨n aks¸am birilerinin darbe yaptıgˆını, du¨gˆu¨n gecesi rehin alındıgˆını, Tu¨rk Silahlı Kuvvetlerinin bunu atlatacagˆını, gerc¸ekler anlas¸ılana kadar biraz zaman gec¸ecegˆini, suc¸lular cezasız kalmayacak cezasını bulacaklar." dediği kaydedildi.

Yüksel'in darbe giris¸iminin gerc¸ekles¸tigˆi gün Moda Deniz Kulu¨bu¨'nde Eskis¸ehir Muharip Hava Kuvveti Komutanı Korgeneral Mehmet S¸anver'in c¸ocugˆunun du¨gˆu¨n merasimine katıldığı hatırlatılan iddianamede, du¨gˆu¨n merasiminin kamera kayıtlarının s¸u¨pheli Recep Yu¨ksel ile ilgili kısmı incelendigˆinde, Yu¨ksel'in olay gecesi telefon go¨ru¨s¸mesi yaparak, du¨gˆu¨ne katılan u¨st ru¨tbeli askerlerin katıldıgˆı toplantının yapıldıgˆı kısma girdigˆinin tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, kamera kayıtlarında, darbeci kanattan askeri kamuflajlı ve ellerinde uzun namlulu silahlar bulunan s¸ahısların odaya girip, burada takım elbiseli u¨st ru¨tbeli komutanları arkalarından kelepc¸eleyerek yu¨zu¨koyun yere yatırdıkları, s¸u¨pheli Recep Yu¨ksel'in elleri kelepc¸esiz ve normal bir s¸ekilde kamuflajlı asker es¸ligˆinde dıs¸arı c¸ıktıgˆı, bu esnada digˆer komutanların yerde yu¨zu¨koyun elleri arkadan kelepc¸eli olarak bas¸larında silahlı askerler bulundugˆu halde tutuldukları, kısa su¨re sonra s¸u¨phelinin asker es¸ligˆinde elleri arkadan kelepc¸eli olarak odaya sokuldugˆu ve yere digˆer ru¨tbeli komutanlarla aynı s¸ekilde yu¨zu¨koyun yatırıldıgˆı, bir su¨re sonra da elleri serbest bir s¸ekilde koridorda yu¨ru¨du¨gˆu¨, bu sırada zaman zaman telefon go¨ru¨s¸mesi yaptıgˆı, daha sonra digˆer u¨st ru¨tbelilerle helikopter pistine yaya olarak elleri kelepc¸esiz go¨tu¨ru¨ldüğünün görüldüğü kaydedildi.

S¸u¨phelinin darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan atama listesine go¨re, mevcut go¨revinden yu¨kseltilerek normal s¸artlarda orgeneral ru¨tbesiyle go¨rev yapılan bir go¨reve atandıgˆı, du¨gˆu¨n merasimine baskın du¨zenleyen MAK ekibi tarafından kuvvet emrine alınan generaller gibi Akıncılar Hava U¨ssu¨ne go¨tu¨ru¨lmeyip, go¨rev yerine do¨nmesi amacıyla oldugˆu ac¸ıkc¸a anlas¸ılan s¸ekilde serbest bırakıldıgˆı belirtilen iddianamede, bu durumun darbecilerle fikir ve eylem birligˆi ic¸erisinde oldugˆunun delili olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

Darbeci askerlerin bulunduğu koridorda rahat tavırlar

İddianamede darbe girişiminde Harp Akademileri Komutanlıgˆında Silahlı Kuvvetler Yu¨ksek Sevk ve Akademisi Komutanı olan Tugˆgeneral Ali Akyürek'in darbeciler tarafından hazırlanan sıkıyo¨netim direktifi ekindeki so¨zde atama listesinde mevcut görevinin devamına karar verildiği belirtildi.

Moda Deniz Kulübu¨'ndeki du¨gˆu¨n merasiminin kamera kayıtlarında s¸u¨pheli Ali Akyu¨rek ile ilgili kısım incelendigˆinde, şüphelinin kalkıs¸manın yas¸andıgˆı saatlerdeki mevcut go¨ru¨ntu¨lerde elleri kelepc¸eli vaziyette kendisi ile birlikte do¨rt s¸ahsın bir odaya go¨tu¨ru¨ldu¨gˆu¨, s¸ahısların bu odada bir su¨re kaldıktan sonra elleri kelepc¸esiz odadan c¸ıkarıldıkları anlatılan iddianamede, darbeci kamuflajlı askerlerin koridorda bulundugˆu halde Akyürek'in Moda Deniz Kulu¨bu¨ ic¸erisinde elleri kelepc¸esiz bulundugˆu ve elleri ac¸ık bir s¸ekilde dolas¸tıgˆı, bu sırada zaman zaman telefon go¨ru¨s¸meleri yaptıgˆı, daha sonra digˆer s¸ahıslarla helikopter pistine yaya olarak elleri kelepc¸esiz vaziyette go¨tu¨ru¨ldu¨gˆu¨nün tespit edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ali Orhan Kulu Moda Politika Güncel Haberler

title