Kademeli doğal gaz düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu (2) - Haberler
Haberi Paylaş

Kademeli doğal gaz düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu (2)

Demirören Haber Ajansı - Besti Karalar - Güncel
 - Güncelleme:
Kademeli doğal gaz düzenlemesini de içeren kanun teklifi, TBMM'ye sunuldu (2)

İDARİ YARGILAMA USULÜ'NDE DEĞİŞİKLİKTBMM Başkanlığı'na sunulan yasa teklifi ile İdari Yargılama Usulü Kanununu'nda değişiklik yapılarak iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu edilen tutarın yüzde 50'si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması...

İDARİ YARGILAMA USULÜ'NDE DEĞİŞİKLİK

Tbmm Başkanlığı'na sunulan yasa teklifi ile İdari Yargılama Usulü Kanununu'nda değişiklik yapılarak iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu edilen tutarın yüzde 50'si oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilememesi öngörülüyor. Böylece, haksız iadelerin önüne geçilebilmesi amaçlanıyor. Diğer yandan, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliklerle üreticinin ve ihracatın desteklenmesi amaçları doğrultusunda, bu faaliyetlerden elde edilen kazançlara Kurumlar Vergisi oranının indirimli uygulanması ve yatırım fonlarından elde edilen kar paylarının kurumlar tarafından iştirak kazançları istisnasına konu edilmesi sağlanıyor. Ayrıca teklifle Merkez Bankaları arasında kurulan ilişkilerin işin gerektirdiği diplomatik hassasiyet ve ekonomik güven temelinde yürütülmesini temin amacıyla düzenleme yapılıyor. Türk Lirası fınansal araçlara olan talebin artırılması, fınansal piyasaların daha etkin bir şekilde işlemesi, fınansal piyasalarda derinliğin artırılması, ürün çeşitliliğinin teşvik edilmesi ve bu suretle fınansal sektörün ve ulusal ekonominin sağlıklı gelişimine katkıda bulunulması amaçlanıyor.

BOTAŞ'A YETKİ

Enerji verimliliğini artırmak, fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması ve doğal gaz enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik etmek maksadıyla yapılan düzenleme ile BOTAŞ'a bölgesel ve iklimsel koşullar dikkate alınarak il veya bölge bazında kademeli doğal gaz satış fiyatı belirleme yetkisinin verilmesi de öngörülüyor.

Besti KARALAR/ANKARA,


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Güncel

Kurumlar Vergisi Doğalgaz Yatırım TBMM Politika Güncel Haberler

title