Denizli: Denizli Devlet Hastanesi'nde Yeni Tedavi Yöntemleri

Denizli: Denizli Devlet Hastanesi'nde Yeni Tedavi Yöntemleri

Denizli Devlet Hastanesi'nde (DDH) kadınlarda idrar kaçırma ve rahim sarkmasına yönelik yeni tedavi yöntemleri uygulanmaya başlandı.

Denizli: Denizli Devlet Hastanesi'nde Yeni Tedavi Yöntemleri

Denizli Devlet Hastanesi'nde (DDH) kadınlarda idrar kaçırma ve rahim sarkmasına yönelik yeni tedavi yöntemleri uygulanmaya başlandı.

Yapılan çalışmalarla ilgili olarak DDH'da düzenlenen toplantıya, DDH Başhekimi Opr. Dr. Mithat Ekici, Üroloji Uzmanı Dr. Savaş Şahinli, Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Çelik ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Alparslan Çalışkan katıldı. DDH'ye, kadınlarda idrar kaçırma ve sarkma vakalarının tedavisi için 2 yeni operasyon tekniği getirildiğini bildiren Başhekim Op. Dr. Ekici, "Bu teknikler, TOT ve IVS-POST' tur. Kadınlarda idrar kaçırma doğum sayıları ve yaşla orantılı olarak artmaktadır. 30 yaş civarı kadınlarda bu oran yüzde 5-10 iken, 50 yaş kadınlarda yüzde 30'a kadar çıkar. İdrar kaçırma problemi, hastanın aktivitelerinin kısıtlanmasına, utanç duygusunun artmasına ve yaşam kalitesinin azalmasına sebep olur" dedi. İdrar kaçırma probleminin çok büyük bir kitleyi etkilediğini kaydeden Ekici, "Ülkemizde ve dünyada önemli bir sağlık problemini oluşturmaktadır. Bu yüzden bu konuda, yüzlerce ilaç ve ameliyat teknikleri geliştirilmiştir. Ancak günümüzde uygulanan ameliyat tekniklerinde başarı oranları en iyi tekniklerde bile tartışmalıdır" diye konuştu.

İdrar kaçırma ve rahim sarkması problemleri için geliştirilen TOT ve IVS-POST tekniklerinin son 5 yıldan beri Avrupa ve Amerika'da uygulandığını ifade eden Başhekim Ekici, "TOT, yüzde 90-95'e varan başarı oranı, komplikasyon oranının düşüklüğü ve hastanın, hastane içerisindeki kalış zamanının kısalığı nedeniyle hastalığa çare olabilmektedir. Kadınlardaki bir diğer problem olan rahim sarkması vakalarındaysa, hali hazırda uygulanan tekniklerde karnın açılması gerekmekteydi. Komplikasyon oranları yüksek ve hastane kalış zamanları uzundu. Rahim sarkması vakalarında yine son 5-6 yıldır uygulanan IVS-POST tekniğiyle başarı oranı yükselmiştir. Hastaların hastanede kalış zamanları kısalmış ve komplikasyon oranları düşmüştür" şeklinde bilgi verdi. Bu ameliyatların yaklaşık 2-3 aydır Denizli Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Üroloji Polikliniği'nde yapıldığını belirten Başhekim Op. Dr. Ekici, "Ameliyattan önce, idrar kaçırmanın nedenleri iyice araştırılarak ortaya konulmaktadır. Bu tür sorunların teşhisi için, üroloji servisinde modern bir ürodinami laboratuarı kurulmuştur. Hastalar bu laboratuarda tetkik edildikten sonra gerektiği takdirde ameliyata alınmaktadır" şeklinde konuştu.