1. Uluslararası Ticaret Hukuku "Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması" Sempozyumu

1. Uluslararası Ticaret Hukuku "Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması" Konulu Sempozyum, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Katkılarıyla Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Başladı.

1. Uluslararası Ticaret Hukuku

1. Uluslararası Ticaret Hukuku "tüzel kişilik perdesinin aralanması" konulu sempozyum, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) katkılarıyla Marmara Üniversitesi HHukuk Fakültesi'nde başladı.

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren ile TMSF Başkanı Ahmet Ertürk'ün de katıldıkları sempozyuma oturum başkanlığı yapacak üç Yargıtay daire başkanının yanı sıra İtalya ve Almanya'dan öğretim üyeleri de katılıyor.

Sempozyumda konuşan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, "Finansal hizmetler sektörü, ekonomik ilişkiler sisteminde kilit bir konuma sahip. Ulusal finans sisteminin operasyonel ve hukuksal yapısı ve özelliğinin yanında, uluslararası finansal sistemin mimarisinin de üretebileceği, riskleri en aza indirebilen, buna karşılık ihtiyaç duyulan yeni açılımlara imkan sağlayan bir içeriğin olması son derece önemli. Bu hassas dengenin oluşturulması ve korunması, buna uygun hukuk teorisi ve

uygulamasıyla mümkün olacaktır" dedi.

Tüzel kişiler ile sahip veya yöneticileri arasındaki ilişkilerin, prensip olarak söz konusu gerçek ve tüzel kişilerin hukuklarının ayrı ayrı ele alınması gerektiğini belirten Ekren, "Hukuksal metinlerde kullanılan şekliyle, karşılaşılan bazı uygulamalar ve örnekler bu temel prensip ve ilkenin istisnasının oluşturulmasına neden oldu. Bu konuda hukuk sisteminde oldukça farklı örnekler var" şeklinde konuştu.

Ekren, "Öngörülebilir, şeffaf, güvenli ve istikrarlı bir ekonomik ve finansal ortam için, bunu sağlayıcı yetkinliğe sahip hukuk sistemine ihtiyaç kaçınılmazdır. Günümüz dünyasında sürecin sorun yaratma potansiyelinin minimuma indirilmesi, ancak bu gelişim ve değişimi kendi dinamikleri ışığında değerlendiren bir hukuk yaklaşımının benimsenmesi ve uygulanmasıyla mümkün olacaktır" diye konuştu.

Sempozyumun açılışında söz alan TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ise, 2001 yılı mali krizinin ardından fona devredilen bankaların usulsüz uygulamalarının peşine düşen TMSF'nin hukuksal eksikliklerle karşılaştığını belirterek, özellikle 2003 yılından sonra mevzuatta yapılan değişikliklerde "tüzel kişilik üzerinde perdenin kaldırılması" ilkesinin göz önünde tutulduğunu anlattı.

O dönemde kamuoyunda TMSF'nin aşırı yetki sahibi olduğu şeklinde bir görüş de olduğunu hatırlatan Ertürk, bankaların hangi ince yöntemlerle boşaltıldığı bilinmeden böyle bir kanaate ulaşmanın yanlış olduğunu ifade ederek, "Bu hukuksal düzenlemeler yapılmasaydı (içleri boşaltılan bankaların), bugün faiziyle birlikte 70 milyar dolara ulaşan maliyetlerinin en az bir kısmını geriye almak mümkün olmazdı" dedi.

Sempozyumun açılışında konuşan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Gökhan Antalya da, "tüzel kişilik perdesi" konusunun Türkiye'de ilk defa işleneceğini belirterek, "Sempozyum, olay ve sorunların ortaya konulması açısından katkı sağlayacak. Kişi ticarete girerken ya gerçek ya da tüzel kişilik olarak faaliyet gösterebilir. Gerçek ve tüzel kişi arasında hak ehliyeti ayrılığı vardır. Ancak bu ayrım bazen iç içe giriyor. Daha sonra biri diğerinin arkasına saklanıyor. Şirket battı ben batmadım diyor.

Şirket benden başka bir tüzel kişilik' diyor. İşlemi ben yapmadım git ondan al. Sempozyumdaki amaçlardan biri, bu malın gerçekte kime ait olduğunu bulmak" dedi.

"Tüzel kişilik perdesinin aralanması" konulu sempozyumun oturum başkanlığını Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Başkanı Coşkun Koçak, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi Başkanı Mustafa Oskay ve Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Yurdaer Özdilek gerçekleştiriyor.

Sempozyuma Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Üyesi Kemalettin Yüksel, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necla Pur, Biefeld Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ansgar Staudinger ve Udinese Üniversitesi'nden Prof. Dr. Marco Speranzin gibi çeşitli hukuk disiplinlerinde akademisyenler ve uygulamacılar katılıyor.

Bir gün sürecek sempozyum, genel olarak tüzel kişilik perdesin aralanması, şirketler ve icra iflas hukukunda perdenin arlanması, bankacılık ve vergi hukukunda perdenin aralanması başlıklarıyla üç oturum şeklinde gerçekleştiriliyor.

(ERÖ-CY-BA-E)