Tataristan Cumhuriyeti Haberleri

Tataristan Cumhuriyeti haber, Tataristan Cumhuriyeti son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Tataristan Cumhuriyeti - 19.03.2021
Prof. Dr. Halit Eren: İslam kültür, sanat ve tarihine adanan 40 yıl (1)
İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezinin (IRCICA) Genel Direktörlüğünü 16 yıl yürüten Prof. Dr. Halit Eren, 1981'den itibaren çalışmaya başladığı kurumda hayata geçirdiği projelerle İslam kültür ve medeniyetine önemli katkı sundu. AA muhabirinin çeşitli kaynaklardan derlediği bilgilere göre, 1953'te Gümülcine'de (Batı Trakya, Yunanistan) dünyaya gelen Eren, ilk ve orta tahsilini Batı Trakya'da, lise öğrenimini Sakarya İmam Hatip Lisesi'nde, yüksek tahsilini ise 1976'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde tamamladı. Eren, 1989'da Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamladıktan sonra 1995'te aynı üniversitenin Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Ana Bilim Dalı'ndan doktora derecesini aldı. Ocak 2014'te Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler alanında doçent unvanını elde eden Eren'e, Şubat 2019'da ise profesör unvanı verildi. Hayatının 40 yılını IRCICA'da geçirdi Prof. Dr. Eren, 1981'de Kütüphane ve Dokümantasyon Bölüm Başkanı ve araştırmacı olarak katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) bağlı kurumlarından IRCICA'da, 2000-2004 arası genel direktör yardımcılığı görevini yürüttü. Hayatının 40 yılını IRCICA çatısı altında İslam medeniyetinin hizmetinde geçiren Eren, 2005 yılından itibaren 16 sene genel direktörlük görevini üstlendi. Görev yaptığı süre zarfında araştırmacılar için çok önemli kaynakların oluşturulmasına gayret eden Eren, uluslararası alanda IRCICA'yı aslına ve potansiyeline uygun olarak etkin hale getirirken, İslam dünyasında referans kabul edilebilecek eserlerin üretimi için de projeler yürüttü. Prof. Dr. Eren, görevi boyunca Kudüs, İslam tarihi ve kültür mirası alanında araştırmalar, yayınlar, kongreler ve sergiler düzenleyerek bu konulara birinci elden kaynakları teşkil eden resmi arşiv belgelerinin ve kayıtların istifadeye sunulmasını ve bu konulardaki incelemelerin geliştirilmesini sağladı. Bu çalışmalardan "Kudüs Şer'iyye Sicilleri" konusunda 2017-2020 döneminde yayımlanan 36 ciltte, birer sicil defteri incelendi. "Osmanlı Arşiv Belgelerinde Kudüs" projesinde 2016-2019 arasında 9 cilt yayınlanırken, Kudüs tapu kayıtlarının incelemeli edisyonlarının hazırlandığı projede ise 2018-2020'de ilk 3 cilt yayına hazırlandı. Eren, ayrıca Kudüs'ün tarihi fotoğraflarıyla çeşitli ülkelerde sergiler düzenlenmesine destek oldu. IRCICA'da kadim mushaflarla ilgili uzun süreli çalışma yürütüldü IRCICA bu dönemde, Kur'an-ı Kerim incelemeleri sahasında 2007-2020 arasında, Dr. Tayyar Altıkulaç'ın kadim mushaflar üzerindeki incelemelerinden 11 cildin Arapça, Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanması projesini gerçekleştirdi. Ayrıca, 2010-2011 döneminin İİT tarafından "Kur'an-ı Kerim'in Nüzulünün 1400. Yılı" olarak kutlanması fikrine katkı veren Prof. Dr. Eren, projenin teşkilatça onaylanmasıyla ilgili faaliyetlerin uluslararası açılış konferansını İstanbul'da düzenledi. Eren, 2016'da Gambiya Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine "Başkan Yahya Jammeh Uluslararası Kuran Hıfzı Yarışması"nın Banjul'da düzenlenmesi faaliyetine katılırken, İslam tarihi ve medeniyeti alanında üye ülkelerin hükümetleri ve üniversiteleriyle iş birliği içinde çok sayıda uluslararası akademik toplantı gerçekleştirdi. Bu konferanslar ve konu aldıkları bölgeler şöyle: "Balkanlar ve Güneydoğu Avrupa (Bükreş 2006, Üsküp 2010, Saraybosna 2015); Orta Asya (Astana 2007; Bişkek 2012); Kafkasya (Bakü 2019); İdil-Ural (Kazan 2002, 2005, 2012; Ufa 2008, 2010); Güney Asya (Dhaka 2008; İslamabad/Keşmir 2018); Akdeniz (Kuzey Kıbrıs 2010); Doğu Afrika (Zanzibar 2013); Güney Afrika (Johannesburg 2006; Durban 2016; çevrimiçi konferans 2020); Batı Afrika (Nijerya 2018; Nijer 2019); Orta Afrika (Çad 2019)" Eren ayrıca, bu konferans dizilerine ek olarak çeşitli tarih ve kültür alanlarında önemli sempozyumların düzenlenmesini yönetti. 2005'te Şam'da "Bilad-ı Şam", 2007'de Kahire'de "Osmanlı döneminde Mısır" sempozyumlarını yöneten Eren'in hayata geçirdiği diğer etkinlikler ise şöyle: "Osmanlı döneminde Mağrip ve Batı Akdeniz" (Rabat 2009), "Osmanlı döneminde Yemen" (Sana 2009), "Osmanlı döneminde Kudüs" (Şam 2009), "Meşrutiyet'in 100. Yılı" (İstanbul 2008), "İslam Arkeolojisi" (İstanbul 2005; İslamabad 2011), "Turizm ve Geleneksel Elsanatları" (Riyad 2006), "Elsanatlarının mimari projelerde kullanımı" (Tunus 2008), "Bilad-ı Şam mimari mirası" (Amman 2014), "Kudüs İslam mirasının korunması" (2014), "İslam medeniyetinde Konya" (Konya 2016), "Kazakistan'da Şarkiyat incelemeleri: başarılar ve öngörüler" (Almatı 2016), "Kazakistan'da elyazması mirası" (Astana 2018), "Sadvakas Gilmani ve Büyük Bozkırın uleması" (Astana 2019), "Kazakistan'ın İslam kültürünün gelişmesine katkıları" (Astana 2018), "Özbekistan'da İslam incelemeleri" (Taşkent 2019), "Özbekistan'da elyazması koleksiyonları" (Semerkant 2019), "Tacikistan'da kültür ve tarih araştırmaları" (Duşanbe 2019), "Orta Asya milletlerinin kültürü, dini gelenekleri ve adetleri" (Taşkent 2020), "İslam medeniyeti tarihinde Tırmız'ın yeri" (Çevrimiçi konferans 2020), "Tarihin dönüm noktaları ve salgınların tesirleri" (2020), "İslam dünyası şehircilik tarihi ve salgın sonrası dönem için öngörüler" (2020)" IRCICA'da ayrıca, dünya medeniyetleri arasında kültür, bilim ve sanat alanlarındaki ilişkiler ve karşılıklı etkileşimler alanında uzun dönemli araştırma projeleri ve uluslararası konferanslar gerçekleştirildi. Eren'in bu alandaki faaliyetleri arasında, İslam dünyası ile Batı dünyası arasındaki ilişkiler konusunda 2006-2009'da "Tarih eğitiminde öteki imajı", 2009-2012'de "Akdeniz bölgesi ve çevresinde ve Akdeniz ile diğer bölgeler arasında kültürel etkileşimlerin tarihi" başlıklı araştırma programları ve sempozyumlar bulunuyor. Dünyada aşırı akımlar ve terörizm ile mücadelede kültürel iş birliğinin arttırılması amacıyla 2009-2014 döneminde BM Medeniyetler İttifakı Küresel Forumlarında ve 2013-2017 döneminde Bakü'de düzenlenen Kültürlerarası Diyalog forumlarında çok kültürlü katılımla uluslararası oturumlar yapan Eren, İslam dünyası ile Çin, Kore, Avrupa ve Rusya arasındaki ilişkilerin tarihi üzerine konferans dizileri düzenledi. Ulusal ve uluslararası alanda görevler aldı İngiltere Türk-İslam Cemiyeti kurucusu ve yöneticisi, Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkanı, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Vakfı Genel Sekreteri, Türk Bilim Tarihi Kurumu Kurucu Üyesi, Doğu Avrupalı Müslüman Azınlıklar Konseyi Kurucu Üyesi ve Danışmanı, Rumeli Eğitim Vakfı Kurucu Üyesi, Türkiye Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı İhtisas Komisyonu Üyesi, Batı Trakya Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Kurucu Üyesi ve Başkanvekili, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği İkinci Başkanı, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve İkinci Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı Balkan Ülkeleri Danışmanı, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Milli Kültür Şurası Üyesi ve Balkanlar Medeniyet Merkezi (BALMED) Derneğinin Kurucu Başkanlığı görevlerini yapan Eren, 2011'de UNESCO Milletlerarası Irak Kültür Mirasını Koruma Koordinasyon Komitesi Üyesi seçildi. Eren ayrıca 2013'te kurulan Türk-Arap Diyalogu Uluslararası Birliğinin Kurucu Üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak görev aldı. Prof. Dr. Halit Eren, "Mühimme Defterlerinde Gümülcine: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Divan-ı Hümayun Sicillatı Mühimme Defterleri: 74-129", "Balkanlar'da Osmanlı Vakıfları: Vakfiyeler, Yunanistan", "Mühimme Defterlerinde Gümülcine: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Divan-ı Hümayun Sicillatı Mühimme Defterleri: 1-73", "Restoration of Mosques in Bosnia and Herzegovina", "Vakfiyelere Göre Osmanlı Dönemi'nde Bulgaristan'ın Sosyo-Ekonomik Durumu", "Balkanlar'da Osmanlı Vakıfları: Vakfiyeler, Bulgaristan", "World Bibliography of Translations of Meanings of the Holy Qur'an: Printed Translations 1515-1980" kitaplarını kaleme alırken, çok sayıda makaleye de imza attı. "Gümülcineli Hafız Galip Efendi", "The Muslim Minority in Bulgaria: A Status Report", "Batı Trakya Türklerinin Eğitim Sorunları: İlgili Kanun, Andlaşma ve Protokoller", "Cumhuriyet Döneminde Göç ve İltica, Tarih Boyunca Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları", "Batı Trakya", "Balkanlarda Türk ve Diğer Müslüman Toplumları ve Göç Olgusu", "Kur'an'ın Muhtelif Dünya Dillerine Tercümesi", "Batı Trakya'da Türk Vakıfları: Tarihi Süreç ve Bugünkü Durum", "Ottoman Administration in the Balkans" makalelerini yayımlayan Eren ayrıca "Osmanlı Mirası Bir Medrese Örneği: Gümülcine Medrese-i Hayriyesi", "Yunanistan: Batı Trakya Türkleri", "Batı Trakya Türk Cemaat ve Vakıf İdareleri" adlı yayınları da akademi dünyasına kazandırdı. Çok sayıda tebliğde de imzası bulunan Eren, ulusal ve uluslararası alanda birçok kez editörlük görevi üstlendi. Çalışmaları dolayısıyla çok sayıda fahri doktora unvanı aldı Prof. Dr. Eren'e, İslam kültürü ve sanatı dalındaki sosyal ilimlerin geliştirilmesine ve uluslararası araştırma projelerinin organizasyonunun yanı sıra ülkelerarası ilişkilere yaptığı katkılardan dolayı Tataristan İlimler Akademisine bağlı Ş. Mercani Tarih Enstitüsü tarafından 2006'da fahri doktora unvanı verildi. Tataristan Cumhuriyeti Kazan Federal Üniversitesi tarafından Ekim 2010'da fahri doktora unvanına layık görülen Eren'e, aynı dönemde Başkurdistan Cumhuriyeti Ufa Başkır Devlet Üniversitesince fahri profesörlük unvanı tevcih edildi.
Tataristan Cumhuriyeti - 06.02.2021
Rusya'da festivalde ülkenin en büyük pankekiyle rekor kırıldı
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde düzenlenen SunnuFEST adlı festivalde, 2,5 metre çapında pankek pişirildi.
Tataristan Cumhuriyeti - 29.01.2021
Tataristan Müftülüğü, Rus aşılarını helallik açısından test etmek istiyor
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde müftülük, ülkede geliştirilen Rus aşılarının helal olup olmadığının araştırılması için başvuruda bulundu.
Tataristan Cumhuriyeti - 16.10.2020
Bakan Pakdemirli: "Türkiye'de 19 milyon ton gıda israf ediliyor. Bu, ürettiğimizin neredeyse beşte biri"
Öte yandan, Bakan Pakdemirli, toplantı öncesi, İzmir'i ziyaret eden Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov ile bir araya geldi.
Tataristan Cumhuriyeti - 08.10.2020
Rusya ve Tataristan temsilcileri Bolu TSO'yu ziyaret etti
Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessil Yardımcısı ve Rusya İhracat Merkezi Türkiye Temsilcisi Radik Gimatdinov ile Tataristan Cumhuriyeti Türkiye Temsilcisi Başdanışmanı Hakan Coşkun, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Türker Ateş'i makamında ziyaret etti.
Tataristan Cumhuriyeti - 11.09.2020
Rusya genelinde ara seçimler düzenleniyor
Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti, Kursk, Penza, Yaroslavl bölgelerinden Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerini seçmek için halk sandık başına gitti.
Tataristan Cumhuriyeti - 01.04.2020
Rusya'da 27 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Rusya'da Korona virüsü vak'asının 2 bini geçmesi ve ölü sayısının sürekli artması nedeniyle hükümet tarafından ülkenin 27 bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Rus hükümeti, Moskova'nın merkezi ve Moskova Bölgesi ile St. Petersburg, Adigey Cumhuriyeti, Arkhangelsk bölgesi, Belgorod bölgesi, Vologda bölgesi, Volgograd bölgesi, Kaliningrad, Kursk bölgesi, Leningrad Bölgesi, Lipetsk bölgesi, Mari El Cumhuriyeti, Murmansk bölgesi, Nijniy Novgorod bölgesi, Novgorod bölgesi, Komi Cumhuriyeti, Ryazan bölgesi, Tataristan Cumhuriyeti, Saratov bölgesi, Sverdlovsk bölgesi, Ulyanovsk Bölgesi, Çeçenistan, Çuvaşistan, Yakutistan, Rostov Bölgesi ve Kaluga Bölgesi olmak üzere toplam 27 bölgede sokağa çıkma yasağı ilan etti.
Tataristan Cumhuriyeti - 27.02.2020
Gemont Rusya, Rusya'da kimya tesisi inşa edecek
Gemont şirketinden yapılan açıklamada, Avrupa'nın en büyük petrokimya şirketlerinden Nizhnekamskneftekhim ile Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'ndeki Nizhnekamsk şehrinde EP-600 Etilen Tesisi Projesi'nin inşasına ilişkin anlaşma imzalandığı belirtildi.
Tataristan Cumhuriyeti - 25.02.2020
Rusya'da derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, uyuya kaldı
Olay, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde, 12 Şubat'ta meydana geldi.
Tataristan Cumhuriyeti - 25.02.2020
Rusya'da derse alkollü giren öğretmen masadan düştü, uyuya kaldı
Olay, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde, 12 Şubat'ta meydana geldi.
Tataristan Cumhuriyeti - 09.02.2020
Rusya'da Çinlilere yönelik ayrımcı tutum
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Turizm Bakanı Sergey İvanov, başta Kazan şehri olmak üzere çevre illerde Çinli turistlerin otel ve restoranlara alınmadığını açıkladı.
Tataristan Cumhuriyeti - 17.12.2019
Tataristan ile İzmir arasında işbirliği köprüsü kuruldu
Resmi bir ziyaret nedeniyle Tataristan Cumhuriyeti'ne giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kazan kentinde dün Tataristan Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un konuğu oldu.
Tataristan Cumhuriyeti - 04.12.2019
Bakan Varank Tataristan'da İnnopolis Özel Ekonomik Bölgesi'ni gezdi
Bakan Varank, Tataristan programı kapsamında, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nin Başkenti Kazan'a yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta 2015'te kurulan İnnopolis Özel Ekonomik Bölgesi'ne gitti.
Tataristan Cumhuriyeti - 04.12.2019
Rusya'da petrol boru hattında yangın: 2 yaralı
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Elmet şehrindeki petrol boru hattının pompa bölümünde bulunan tankta yangın çıktı.
Tataristan Cumhuriyeti - 04.12.2019
Tataristan ile ticarette 1 milyar dolar hedefi
Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen 19.
Tataristan Cumhuriyeti - 04.12.2019
Rusya'da petrol boru hattında yangın: 2 yaralı
Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Elmet şehrindeki petrol boru hattının pompa bölümünde bulunan tankta yangın çıktı.
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Şu an buradasınız: Tataristan Cumhuriyeti Haberleri | Tataristan Cumhuriyeti Haber - Haberler - Tataristan Cumhuriyeti haberleri, son dakika tataristan cumhuriyeti haber ve gelişmeleri burada. Rusya'da sirk eğitmenin belini kıran fillere gösteriden men cezası.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 20:08:32. #1.15#
title