Kamuda Mal Bildirimi Zorunluluğu Genişliyor

Kamuda Mal Bildirimi Zorunluluğu Genişliyor

Davutoğlu'nun açıkladığı şeffaflık paketine göre; siyasi partilerin il başkanlarının bile TBMM'ye mal bildiriminde bulunması zorunluluğu geliyor. Amirini ihbar eden memura izin gelecek.

Başbakan Ahmet Davutoğlu "Kamu yönetiminde şeffaflık" paketini açıkladı. Pakette yer alan dikkat çekici maddelerden biri de Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin il başkanlarının bile TBMM'ye mal bildiriminde bulunması zorunluluğu olması. Mal bildirimin yenilenme süresi ise 5 yıldan 2 yıla inecek. Medya yöneticileri, mahkeme üyeleri ve Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları da mal bildiriminde bulunacak.

İmar planlarında oluşan değer artışlarından doğacak olan rant belediyelere ve bakanlıklara kentsel dönüşümde kullanmaları için aktarılacak. Amiriyle ilgili ihbarda bulunan kamu görevlilerinin geçici olarak başka birimlerde görevlendirilmesi sağlanacak. İhbarda bulunan kamu görevlisinin amiri onunla ilgili değerlendirme yapamayacak. İhbarda bulunan kamu görevlileri, 3 aya kadar izinli sayılabilecek.

YAPILMASI PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER

"Hiçbir politikamız konjonktürel değildir. Türkiye'yi 2023'e küresel bir güç olarak devretmenin bir parçasıdır." diyen Davutoğlu, 12 yıllık AK Parti iktidarı döneminde önce yapılan kanunları ve yasa değişikliklerini sıraladı, sonra da yapılması planlanan değişiklikleri açıkladı.

Bunlardan bazıları şöyle:

1. Siyasi partiler kanunda yapılacak değişiklik;

- Adaylara ve siyasi partilere yapılacak ayni ve nakdi yardımlara sınırlamalar getirilebilecek.
- Partilere yapılan bağış miktarı elektronik ortamda ilan edilebilecek.
- Partiler seçim bilançolarını elektronik ortamda ilan edecekler.

2. Mal bildiriminde bulunulmasıya ilgili yeni adımlar:

- Mal bildiriminde bulunacak kesimler genişletiliyor. Mecliste bulunan partilerin grup başkanvekilleri, il başkanları, ilçe başkanları da mal bildiriminde bulunacak.
- Mahkeme üyeleri de mal bildiriminde bulunacak.
- Ulusal ve yerel radyo ve televizyonlarının yönetecilerine de mal bildiriminde bulunma zorunluluğu gelecek.
- Mal bildirimlerinin yenilenme süresi 5 yıldan 2 yıla indirilecek, ara bildirimler kaldırılacak.
- Mal bildirimleri şeffaf olacak. Herkes, kimin neyi ilan ettiğini görebilecek.

3. Kamu görevinden ayrılanların yapamayacağı işlerle ilgili düzenlemeler:

- Kamu görevinde bulunan kişiler bu görevden ayrıldıktan sonra, 2 veya 3 yıl süreyle görevde bulundukları kurumlarla ilgili ticari faaliyette bulunamayacak, iş takibi yapamayacaklar.

4. 657 sayılı devlet memuru kanununda yapılacak düzenlemeler:

- İhbarda bulunan kamu görevlileri, 3 aya kadar izinli sayılabilecek.
- İhbarda bulunan kamu görevlisi başka bir kamu kurumunda görevlendirilebilecek.
- İhbarda bulunduğu amiri o görevli hakkında sicil kaydı oluşturamayacak.
- İhbarın asılsız çıkmaması koşuluyla ödül verilebilecek.
- Haksız isnatlar olursa bunlara karşı yaptırım da getirilecek.

5. İmar planlamasında yapılacak değişiklikler:

İmar kanunu ile 3 temel husus gelecek.

1 )İmar uygulamaları adil ve hızlı olacak. Bu konudaki her gecikme mağduriyete neden oluyor. İmar planı değişiklikleri sonucu değer artışından belediyelerin pay almasını sağlayacak.
2) Her belediye planların yapımı kabul edilenlerin askıya çıkarılmasına ilişkin mevzuatta web üzerinden bilgilendirebilecek. Kültür ve Turizm bakanlığı da yapacak. Yeni bir düzenleme ortaklık payı ve vatandaşların bir belirsizlik içine düşmesi belirlenecek.
3) Plan değişikliği tarihi kültürel ve doğal dokuyu koruyarak yapılacak. Plan değişikliği rutin bir işlem olmayacak. İmar planı değişiklikleri sıkı planlara bağlanacak belediyeler bundan pay alacak.

Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları:

"Son 12 yılda yasaklara karşı olağanüstü demokratikleşme paketleri açıkladık.

Yoksulluğa karşı çok ciddi ekonomik tedbirler alındı.

2002'den beri hiçbir açıklamamız konjonktürel değildir. 12 yılda kamu yönetiminin şefaflığı konusunda büyük adımlar attık."

İLK AŞAMADA ALINACAK TEDBİRLER

Siyasi partilerin ve kampanyalarının şeffaflaşmasına ilişkin olarak seçmen kütükleri hakkında 2820 kanunda değişiklikler yapmayı düşünüyoruz.

PAKETTE YER ALAN DETAYLAR

Siyasi partilere yardım yapılacak ve herkes bunu elektronik ortamda görecek. Bunlara uyulmazsa para cezası gelecek. Seçimlerden önce ve sonra partilerin maddi kaynakları açıklanacak.

Milletvekili ve belediye başkan adaylarına yapılacak nakdi yardımlar kendi adlarına açılmış olan seçim hesaplarına yatırılacak ve son derece şeffaf olacak

İL BAŞKANLARI DAHİL MAL BİLDİRİMİ ZORUNLU

AK Parti olarak biz seçim kaynaklarımızı uyguluyoruz. Bu tecrübeden de hareketle 3628 sayılı mal bildiriminde bulunması rüşvet kanunundaki değişiklikler:

Kamu görevi yürüten kamu sorumluluğu millete emanet sorumluluğu taşıyanların yükümlülüğü olması lazım. Meclis'te grubu bulunan grup başkanvekilleri, il başkanları dahil olmak üzere mal bildiriminde zorunluluk gelecek. TBMM'ye mal bildiriminde bulunacaklar.

MAL BİLDİRİMİ YENİLENME SÜRESİ 2 YILA İNİYOR

Mal bildirimin yenilenme süresi 5 yıldan 2 yıla inecek. Ara bildirim kaldırılacak. Kurullar nezdinde alınan etik komisyonların etkin bir şekilde yer alacak. Üst yöneticilerin mal bildirimleri karşılaştırılacak.

KAMUDAN AYRILANLAR, İŞ KURUP KAMU İLE ÇALIŞAMAYACAK

2531'le ilgili düzenlemeler. Kamudan ayrılan görevlilerin iş alamaması, taahhüde girememesi, iş takipçiliği yapamaması sağlanacak. Önemli bir kamu görevi yürütüyorsunuz. Üst düzey bir bürokrat bir başka işe giriyor orayla sonra ticari kimliği ile ilişki kurmaya, ihale almaya başlıyor. İşin mahiyetine göre 2-3 yıl bu yapılamayacak. Bütünüyle sınırlanamaz ama o 2-3 yıl o sır mahiyetindeki bilgilerin de değişimi göz önüne alındığında böyle bir süreç öngörülecek.

YOLSUZLUĞU İHBAR EDEN ÖDÜLLENDİRİLECEK

657'ler için yapılan düzenlemeler; İhbarda bulunan kamu görevlilerinin geçici ya da başka görevde yer alabilmesi, 3 aya kadar ücretsiz izin yapması sağlanacak. İhbarda bulunuyor bizim onu güvence altına almamız lazım. İhbarın asılsız çıkmaması koşuluyla onlara ödül verilebilecektir. Haksız isnat olursa bu kişilerle ilgili ciddi müeyyideler uygulanacaktır. ihbar etik bir davranış sergileyen birisi bunun istismar edilmesini engelleyecek şekilde iftira da olabilir bu engellenecek. Yolsuzluğun önünün açılması için yapılan ihbarlarla ilgili de kişiler korunacak.

MİLLETVEKİLLİĞİNİN TANIMI YENİDEN, TEK YASA İLE YAPILACAK

TBMM'de Cemil Çiçek'le de görüştük. Milletvekillerimizin değişik kanunlara dağılmış hak ve yetkileri var. Cumhuriyet tarihinde milletvekili olmak tek bir yasa ile değil onunla ilglii tanımlamalar bütün partilerden gelen talepler doğrultusunda daha önce yapılan çalışmalarda var. Dolayısıyla tek bir kanunda bütün hakları ele alacak bir kanun içine girmeyi planlıyoruz. Milletvekili'nin statü ve tanımlaması bu kanunla yazılacak. Bu düzenlemelerle ilgili olarak TBMM'de grubu bulunan 4 partinin temsilcilerinin katıldığı ve bunların yaptığı çalışmalar kapsamında Meclis Başkanları'na sunulan ortak bir siyasi etik çalışması var. Biz bunu esas alarak milletvekilliğini düzenleyen bu çalışma ile birlikte bu boyutu da bu yasa içinde değerlendirerek TBMM'nin saygınlığına uyğun davranılması ile ilgili ilkeler belirleyeceğiz. Bunu da yine Meclis'imizdeki partilerle istişare ve daha önce yapılan açıklamalar doğrultusunda bu konudaki çalışmaları bu yasama dönemi bitmeden hem milletvekilliğinin ki en büyük onur ve şeref ve en büyük mesuliyettir. Biz ateşten bir gömlek giyiyoruz. Allah hepimize bunun hesabını verebilmeyi nasip etsin. Bu onurlu görevin çerçevesini tanımlayan bir yasa ile birlikte bu çerçevedeki etik ilkeleri kapsayan bir çerçeveyi yasal bir düzenleme içine oturtacağız.

İMAR KANUNU'DA 3 ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Dün gece çok geç saatlere kadar imar kanunundaki ki bazı temel kararlar aldık. Bunları da paylaşmak istiyorum.

İmar Kanunu ile

- İmar planlarının yapımsüreçlerini daha saydam yapacağız.
- İmar uygulamalarınnı daha adil ve hızlı yapılmasını sağlayacağız.
- İmar planı değişiklikleri sonucunda değer artışından belediyelerin pay almasını sağlayacağız. Belediyenin internet sitesinde ve herkesin görebileceği birpanoda ve Muhtarlıklarda bildirilecektir. İmar planının her aşaması ilgili idare ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda yayınlanacaktır. Evinde otururken dahi herhangi bir vatandaşımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın sayfasında bütün değişiklikleri görecek, itiraz edebilecek, yeni bir hak durumu var ise bunu bilecek. Herkesin ulaşabileceği bir şekilde şifresiz bir ortamda olacak.

Her belediye planların yapımı, imar uygulanması gibi temel süreçlere ilişkin kamuoyunu web üzerinden yayınlayacak.

TARİHİ KÜLTÜREL VARLIKLAR KORUNACAK

Tarihi kültürel dokuyu koruyacak doğal çevreyi koruyacak ve alt yapının imkan veridği ölçüde yapılacak, bundan belediyelerin de pay alması sağlanacak. Plan değişikliği bireysel talebe dayanmıyorsa belediye tarafından talep aranmaksızın noktasal değil bir bütünü kapsayacak şekilde planlar yapılacak. Bireysel talep geldiğinde bir veya birkaç kişinin talebi halinde parsel veya ada şeklinde yapılabilecek. Haksız bir gelir dağılımının veya o imar değişiminden bir komşunun istifade edip diğerinin etmemesi gibi haksız durum ortadan kaldırılacak.

İSTANBUL DÜNYADA TEKTİR

Devlet sırrı ile ilgili bir kanun tasarısı şuan Meclis'te. Biz bu konuda daha şeffaf olmakla ilgili bir tasırıyı Meclis'e verdik. İstanbul, bize tarihin en büyük emanetidir, insanlığın en büyük emanetidir. Dünyada hiç bir şehir İstanbul'un taşıdığı özellikleri taşımaz. New York'un kadim geçmişi yok ama küresel bir şehirdir. Halep kadim şehirdir ama küresel bir şehir değildir. İstanbul gibi çok az şehrin özelliği var. İstanbul üzerine düşünürken en az 100 kere düşünmemiz lazım. Kadim geçmişi nasıl koruyacağız, dün arkadaşlarla Paris'e giderken bütün boğazı görebilecek bir hattan geçtik ilk defa hava da açıktı. Dünyada herhangi bir yerde böylesine doğal bir güzellik yok. Bunu koruyacağız. İstanbul aynı zamanda yaşayan dinamik bir şehir. Bulunduğu yerden 60-70 ülkeye uçulabilen ve tarih boyunca da şuanda da pek çok ülkeden insan çeken bir şehir. Biz bu dengeyi korumak zorundayız. İstanbul'un bu özelliğini korumak ve küresel merkez yapmak konusunda atılacak her adımı yakından takip edeceğiz. Mega projelerin buna göre olmasına özen gösterereceğiz. İstanbul ile ilgili özel bir yasa yapılabilir. İstanbul'dan daha büyük hazinesi yok Türkiye'nin.

İHBAR EDEN MEMURU KORUYACAĞIZ

İhbar eden memurun zarar görmemesi için her türlü tedbiri alacağız. Yeterki iftiraya giden eylemler olmasın. Bu dengeyi koruyacağız.

Kamuda Mal Bildirimi Zorunluluğu Genişliyor
Kaynak: Haberler.Com