Madde madde YENİ TCK (4)

Madde madde YENİ TCK (4)

'Onur'dan müebbeteYeni TCK ile 'ölüme sebebiyet verdi, üç kuruş ceza aldı o da ertelendi' yakınması bitiyor: Erteleme, sadece belirli bir sınıra kadar olan hapis cezaları için geçerli, para cezaları mutlaka ödenecek. 'Onur' dolayısıyla işlenen kan gütme veya namus cinayetlerinin cezası ağırlaştırılmış müebbet.Ölmek isteyene yardım'Ötanazi' için TCK'da doğrudan bir düzenleme yok. Ötanaziye yardım eden, intihara yardımdan; ötanazi isteyeni öldürense adam öldürmekten yargılanır. Buna karşılık, hastaların tedaviyi reddetme hakkı var. Tedavi istemeyen hastaya bakmadığı için bir hekim sorumlu tutulamaz.

Madde madde YENİ TCK (4)

Kaynak: Radikal