İstanbul: Patrik Iı.mesrob'tan Barış Duasına Riyaset

İstanbul: Patrik Iı.mesrob'tan Barış Duasına Riyaset

Patrik II. Mesrob, Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen Ortadoğu için Barış Duası'na riyaset etti.

İstanbul: Patrik Iı.mesrob'tan Barış Duasına Riyaset

Patrik II. Mesrob, Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen Ortadoğu için Barış Duası'na riyaset etti.

Kınalıada Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen törende, Süryani Ortodoks Patrik Vekili Metropolit Mor Filüksinos Yusuf Çetin, Ermeni Katolik Kilisesi'nden Episkopos Kevork Hazumyan, İstanbul Rum Ortodoks Patrikliği'nden Peder Dositheos, American Board Heyeti'nden Kenneth Frank, Global Ministries Dışilişkiler Bölümü Başkanı David A. Vargas, United Church of Christ yöneticilerinden Cally Rogers-Witte, Global Ministries Avrupa ve Ortadoğu sorumlusu Dr. Peter E. Makari, Focolare Katolik Topluluğu'ndan Dennis Kirk, Neo Catechumen Katolik Topluluğu'ndan Konstantin Cedolini, Türkiye Katolik Episkoposlar Konseyi'nin Sekreteri Peder Mauro Pesche, Little Sisters of Jesus rahibeleri, 6 Katolik rahip, 4 Protestan din görevlisi, 5 Ermeni rahip, 12 Ermeni peder ile Polonezköy Muhtarı Daniel Ohotski başkanlığında bir heyet hazır bulundu.

Dini geçitle başlayan törende bir vaaz yapan Patrik II. Mesrob şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde hepimiz büyük bir acıyla irkilmiş bulunuyoruz. Ortadoğu'da akan masumların kanı bizleri büyük bir üzüntüye boğuyor. Lübnan halkı kavrayışı aşan ölçüde bir şiddete maruz kalıyor. İsrail vatandaşları gökten yağan ölüm korkusuyla titriyor. Filistin ve Iraklılar ise her gün yeni ölümlere yas tutuyorlar. Ve maalesef bu acılar ve kanayan yaralar yakın zamanda sona ereceğe benzemiyor. Dünya sarsılıyor ve halklar kırılıyor gözlerimizin önünde. Böyle zamanlarda Allah'a daha çok yakarmalıyız, birbirimizi teselli ederek sıkıntıda ezilen komşularımıza bir parça ümit ışığı sunmalıyız. Hepimiz Ortadoğu'da pek çok şeyin doğru gitmediğini görüyor, tehlikeli tırmanışlar karşısında ürperiyor ve öfkeyle karışık bir hayal kırıklığına uğruyoruz. Dünya liderleri de büyük bir sıkıntıda. Onlar da bombalar ve roketler patlarken, barış için bir şey yapamamanın burukluğu içinde elleri boş dönüyorlar. Tüm dünya yarı bir ümitle bekliyor ama masum yaşamları kurtarmaya yönelik köklü bir eylem planı henüz daha ortada gözükmüyor."

Böyle bir kriz karşısında uluslararası toplumun yardım ve aracılık kapasitesinin arttırılmasından yana olduğunu belirten, II. Mesrob, "Lübnan, İsrail ve Gazze'deki şiddete alternatif çözümler üretilmeli. Karşılıklı şiddetin tırmanışını durduracak bir ateşkes sağlanmalı. Masum sivillere yönelik saldırıların durması ve sivillerin uluslararası yasalara uygun bir şekilde korunması için bir baskı oluşturulmalı. Eşitlik temelinde oluşturulacak görüşmelere destek çıkılmalı ve bölgede barışı tesis edebilecek çokuluslu bir güç konuşlandırılmalıdır. Maalesef, taraflar, hukuka aykırı politikalarla, bölgenin köklü sorunlarını çözmeye yönelik yeni ve tehlikeli uygulamalara girişiyorlar. Liderler, uluslararası hukukun sınırları ötesinde bir şiddetin uygulanmasını mazur göstermeye çalışıyorlar. Militan gruplar da benzer taktiklerle çatışmaları alevlendiriyor ve insan yaşamını umursamayan bir tutum sergiliyorlar. Ama ne olursa olsun, hiçbir şey ne Lübnan'da, ne Filistin'de, ne de İsrail'de evleri, toplulukları ve bir ulusun altyapısını hedefleyen bombardımanları haklı kılamaz. Terör eylemleri, kimseye terörle yanıt verme hakkını tanıyamaz" diye konuştu.

Patrik II. Mesrob, "Dünyayı bir ev, tüm insanlığı bir aile, ulusları, farklı din ve kültürlere mensup olanları kardeş olarak görmek bizim Hıristiyanlık idealimizdir. Kiliseler olarak biz ümidin mirasçılarıyız. Geleneğimiz ezilenleri desteklemek, ihtiyaç içinde olanlara yardım etmek ve haksızlığa uğrayanları savunmaktır. Öyleyse gelin yalvarışlarımızı Allah'a, barış taleplerimizi ise işitecek kulakları olanlara yöneltelim. Öncelikle gelin hep birlikte yitirilmiş yaşamlar ve yıkılmış yuvalar için yas tutalım. Gelin yaraların şifası ve sorunların adil çözümü için dua edelim. Ortadoğu'daki tüm halkların - Müslüman, Hıristiyan, Musevi- güvenliği ve refahı için Rabb'e yalvaralım. İkinci olarak, gelin yardım edelim. Birleşmiş Milletler, Lübnan'da 500 bin kişinin yerlerinden yurtlarından edildiğini bildiriyor. Kiliseler ve ilgili kuruluşlar zaten çoktan yardıma geçmiş bulunuyor, bizim de desteğimize ihtiyaçları var. Ortadoğu'da yaşananların bir deprem felaketinden daha büyük bir trajedi olduğunu göz önünde bulundurarak yardımlarımızı ona göre yapalım. En büyük tehlike, dünya kamuoyunun bu olayları kanıksaması ve insanların acılarını bir televizyon olayıymış gibi kavrayarak seyirci kalmalarıdır. Oralarda milyonlarca insan ümit bekliyor ve dünyadan bekledikleri sadece iyi temenniler değil elbette. Ekmek, ilaç ve su bekliyorlar. İnsanlıklarını geri kazanmak istiyorlar, ve bu gezegende bizden başka onlara yardım eli uzatacak başka yaratıklar yok. Üçüncü olarak, sesimizi yükseltmeliyiz. Ortadoğu'daki inananlar sorunlarının bizim tarafımızdan da konuşulmasını ve paylaşılmasını istiyorlar. Bu bağlamda biz Türkiye insanları olarak bugün onların çığlığını bir nebze olsun cemaatlerimize iletmeyi bir borç bildik. Biz kilise önderleri, Ortadoğu'yu ve onun tarifsiz acılarını, siz inananların vicdanına bir yük olarak koyuyoruz. Artık sadece kendimiz için dua edemeyiz. Mezmurları artık gözü yaşlı Lübnanlı, Filistinli ve İsrailli masumlar için de okuyacağız. Gözlerimi dağlara kaldırıyorum, yardımım kimden gelecek diye" ifadelerini kullandı.

Patrik'in vaazından sonra İman İkrar Duası tüm inananlar tarafından hep birlikte okundu. Daha sonra Türkçe, Ermenice, Rumca, Aramice, Almanca, İtalyanca, Fransızca, İngilizce dillerinde barış için dua edildi. Tören, Rabb'in Duası ile sona ererken, duaya katılan episkoposlar Patrik'in iki yanına da dizilerek son takdisi hep birlikte verdi.

Kaynak: İHA