Hz. Yusuf Kimdir? Hazreti Yusuf hayatı (Kıssası), Mesleği, Hikayesi, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hz. Yusuf Kimdir? Hazreti Yusuf hayatı (Kıssası), Mesleği, Hikayesi, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

Hz. Yusuf Kimdir? Hazreti Yusuf hayatı (Kıssası), Mesleği, Hikayesi, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler
Haberler.com - Haberler | Gündem

Hz. Yusuf'un hayatı vatandaşlar tarafından çokça merak edilen konulardan birisi. Peki, Hz. Yusuf kimdir? Hz. Yusuf'un duası nedir? Hz. Yusuf'un mucizeleri ve ayetleri nedir? Fiziksel özellikleri nelerdir?


İslama göre peygamber olan Hz. Yusuf'un Yahudilik ve İslam kaynaklardaki anlatıları, benzerlik göstermektedir. Hristiyanlıktaki Yusuf anlatıları, Yahudilik ile aynıdır. Tanah ve Eski Ahit'in Yaratılış kısmı ile Kur'an'da Yusuf Suresi'nde yaşamı anlatılır. Peki, Hz. Yusuf Kimdir? Hazreti Yusuf hayatı (Kıssası), Mesleği, Hikayesi, Mucizeleri Ve İlgili Ayetler

HZ. YUSUF KİMDİR?

Hz. Yusuf MÖ 1592 tarihinde Paddan Aram şehrinde dünyaya gelmiştir. Hz. Yusuf Hz. Yakup Peygamber'in 12 çocuğundan biridir. Annesinin adı Rahil'dir. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf peygamberden 27 defa söz edilmiştir. Ayrıca Kur'an'da Yusuf suresi bulunur. Hz. Yakup peygamber oğullarından en çok Hz. Yusuf aleyhisselam'ı sevmiştir. Hz. Yusuf aleyhisselam güzelliği ile bilinen bir peygamberdir. Öyle güzeldir ki kardeşleri ve yakın çevresi tarafından kıskanılmıştır. Güzelliği yüzünden hapis dahi yatmıştır.

HZ. YUSUF (A.S) HAYATI

Hz. Yakup'un oğulları Hz. Yusuf'u dışladılar. Diğer oğulları Hz. Yusuf'u kıskandığı için onu kuyuya atıp ölüme terk ettiler. Ardından Hz. Yusuf kuyuda iken kervancılıkla uğraşanlar Hz. Yusuf'u bulurlar ve onu köle olarak başkalarına satarlar. Hz. Yusuf'un hayatı bu noktada Züleyha hanım ile kesişti. Züleyha Hz. Yusuf ile evlenebilmek için ona iftiralar attı. Fakat Hz. Yusuf pes etmedi, bundan dolayı ise yıllardır zindanlarda yaşadı. Hz. Yusuf çok iyi rüya yorumlayabiliyordu. Bu özelliğinden dolayı zindan hayatı sona erecekti.

Hz. Yusuf her şeye rağmen kardeşlerini affetme büyüklüğünü gösterdi. Kıtlık durumunda olan kardeşlerine yardım etti ve onları ölümden kurtardı. Oğlundan ayrı kalan Hz. Yakup üzüntünden ama olmuştu. Daha sonra ise Hz. Yusuf'a kavuşan Hz. Yakup'un gözleri açılmıştı.

HZ. YUSUF'UN MESLEĞİ

Hazreti Yusuf çocukluğundan itibaren çobanlıkla uğraşmıştır.

HZ. YUSUF'UN MUCİZELERİ VE AYETLERİ

Hazreti Yusuf peygamberlik zamanında pek çok mucizeleri vardır. Hz. Yusuf'un yüzü güneş gibi nurluydu. Hazreti Yusuf aleyhisselam'a bakanlar nurdan gözlerini çevirme gayretinde bulunurlardı. Hz. Yusuf'un nuru bir amanın gözlerini açacak kadar tesirliydi. Hazreti Yusuf'un bir diğer mucizesi ise ağaç yapraklarından kumaş elde edilmesidir. Hazreti Yusuf dua ederek ağacın yaprakları güzel bir kumaşa dönüşmüştü. Hazreti Yusuf'un huzurunda bir zat gelerek ağaç yapraklarından bir mucize göstermesini istemiştir. Hz. Yusuf bunun üzerine ağaç yapraklarından kumaş elde etmiştir.

Hz. Yusuf'un Düşleri

Yusuf doğduğunda Yakup oldukça yaşlıydı. Ağabeylerinden çok küçük olan Yusuf'a özel bir düşkünlüğü vardı. Yusuf'a upuzun, rengarenk bir kaftan yaptırmıştı. Ağabeyleri Yusuf'u çok kıskanıyorlardı. Bu nedenle ona kötü davranıyorlardı. Yusuf on yedi yaşına girdi. Ağabeyleri ile birlikte babasının sürülerini güdüyor, ağabeylerinin yaptıklarını babasına anlatıyordu.

Yusuf bir gün bir rüya gördü. Rüyasında kardeşleri ile birlikte tarlada demet bağlıyordu. Birden Yusuf'un demeti ayağa dikildi ve kardeşlerinin demetleri Yusuf'unkinin önünde eğildiler. Yusuf bu rüyayı anlattığında kardeşleri ondan daha çok nefret ettiler.

Yusuf bir rüya daha gördü. Bu rüyasında Güneş, Ay ve on bir yıldız önünde eğildiler. Bu rüyayı anlattığında babası onu "Ben, annen, kardeşlerin gelip önünde yere mi eğileceğiz yani?" diyerek azarladı.

İslamiyete göre ise rüyasını anlattığında babası rüyasını kardeşlerine anlatmamasını çünkü onların onu kıskanıp kötü bir şeyler yapmasından korktuğunu söyledi. Çünkü rüyası Allah tarafından ona peygamberlik verileceğini işaret ediyordu.

Hz. Yusuf'un Kuyuya atılması hikayesi

Kardeşlerinin Yusuf'u kıskanması, babası İsrail'in de aklına takılmıştı ancak bu konuda bir şey yapmadı. Kardeşleri Dotan'a sürüleri otlatmaya gittikleri bir gün Yusuf'u öldürme planları yaptılar. Babaları Yusuf'u arkalarından yanlarına gönderdi. Ağabeylerinin ne yaptıklarını kendisine anlatmasını tembihledi. Ağabeyi Ruben Yusuf'a kıyamadı ve onu ıssız bir yerdeki susuz kuyuya atmalarını tavsiye etti. Sonradan gidip onu kurtarmayı planlıyordu. Bu plan diğerlerinin aklına yattı. Renkli kaftanını çıkarıp Yusuf'u kuyuya attılar ve yemeğe oturdular.

Bir süre sonra Mısır'a giden bir Midyan ticaret kervanı gördüler. Yehuda, "Yusuf ne de olsa kardeşimizdir, canına kıymayalım. Gelin onu İsmailoğulları'na satalım", dedi. Yusuf'u kuyudan çekip çıkardılar ve yirmi gümüşe Medyen'li İsmailoğulları'na sattılar. Elbisesini de kana bulayıp babalarına getirdiler ve "Bak bunu bulduk" dediler. Yakup Yusuf'u vahşi bir hayvanın parçaladığını düşündü ve günlerce ağlayarak yas tuttu. Elbiselerini parçalayarak beline çul sardı. Oğulları ve kızları denedilerse de onu avutamadılar.

Bu arada Medyenliler de, Yusuf'u Mısır'da firavunun bir görevlisine, muhafız birliği komutanı Potifar'a sattılar.

Hz. Yusuf'un zindana düşmesi

Yusuf, efendisi Potifar'ın evinde kalıyordu. Yaptığı her işte başarılı oluyordu. Potifar'ın evinin de bereketi artmıştı. Muhafız komutanı Potifar Yusuf'un tanrının özel bir kulu olduğunu düşündü. Onu malikanesindeki her şeyden sorumlu kıldı.

Yusuf oldukça yakışıklı bir genç olmuştu. Efendisinin eşi Yusuf'a göz koydu ve onunla beraber olmak istedi. Yusuf kendisine bunca iyilik yapan efendisine bu kötülüğü yapmayacağını ve tanrının buyruğuna karşı gelmeyeceğini söyleyerek karşı çıktı. Kadın elbisesini tutunca Yusuf elbiseyi bırakarak odadan çıktı. Kadın Yusuf'un kendisiyle yatmaya çalıştığını, çığlık atınca da elbisesini bırakıp kaçtığını söyleyerek iftira attı. Efendisi Yusuf'u zindana attırdı.

Zindancıbaşı Yusuf'tan hoşnut kaldı ve onu diğer tutukluların başı yaptı. Zindancıbaşı her türlü sorumluluğu Yusuf'a verdi. Yusuf tanrının izni ile her şeyde başarılı oluyordu.

Bir süre sonra Firavun'u kızdıran sarayın baş sakisi ve fırıncıbaşısı zindana atıldılar. Yusuf onların hizmetine verildi. Her ikisinin de keyifsiz olduğu bir gün Yusuf nedenini sordu. İkisi de bir önceki gece birer rüya gördüklerini ve yorumlayacak kimse olmadığını söylediler. Yusuf, "yorum tanrıya özgüdür" dedi ve rüyalarını anlatmalarını istedi.

Baş saki rüyasında üç asma çubuğu gördüğünü, tomurcuklar açar açmaz salkım salkım üzüm verdiklerini, üzümleri firavunun kasesine sıktığını ve firavuna sunduğunu gördüğünü söyledi. Yusuf baş sakinin üç gün içerisinde zindandan kurtulacağını ve eski görevine iade edileceğini söyledi. Sakinin kurtulduktan sonra kendisini unutmamasını ve yardım etmesini istedi. Haksız yere ülkesinden uzaklaştırıldığını ve zindana düştüğünü söyledi.

Fırıncıbaşının rüyası ise şöyleydi: Fırıncıbaşı başının üstünde üç sepet beyaz ekmek taşıyordu. En üstteki sepette firavun için pişirilmiş pastalar vardı. Kuşlar sepetteki pastaları yiyorlardı. Yusuf fırıncıbaşıya üç gün içerisinde asılacağını ve başının etini kuşların yiyeceğini söyledi.

Üç gün sonra Firavun'un doğumgünü partisi vardı. Firavun baş sakiyi affetti ve görevine iade etti, fırıncıbaşıyı ise astırdı. Ancak baş saki Yusuf'un kendisine yardım etmesi konusunda söylediklerini anımsamadı.

Firavun'un rüyası

Yusuf zindanda 7 yıl daha geçirdi. Tam 7 yıl sonra firavun bir düş gördü. Rüyasında Nil Nehri'nin kıyısında duruyordu. Irmaktan güzel ve semiz yedi inek çıktı. Sazlar arasında otlamaya başladılar. Sonra yedi çirkin ve cılız inek çıktı. Irmağın kıyısında öbür ineklerin yanında durdular. Çirkin ve cılız inekler güzel ve semiz yedi ineği yiyince, firavun uyandı. Yine uykuya daldı, bu kez başka bir düş gördü. Bir sapın ucunda yedi güzel ve dolgun başak bitti. Sonra, cılız ve doğu rüzgarıyla kavrulmuş yedi başak daha bitti. Cılız başaklar, yedi güzel ve dolgun başağı yuttular.

Firavun uyandığında çok kaygılandı. Mısır'daki tüm bilge ve büyücüleri çağırdı ancak kimse düşü yorumlayamadı. Birden baş saki Yusuf'u hatırladı ve zindanda başlarından geçenleri firavuna anlattı. Firavun Yusuf'u huzuruna çağırttı ve rüyasını yorumlamasını emretti. Yusuf yedi yıl bolluk olacağını, yedi yıl ise çok şiddetli bir kıtlık olacağını söyledi. Bolluk süresince ülkedeki ürünlerin beşte birini depolamasını tavsiye etti. Benzer rüyaların iki kere görünmesinin ise tanrının kesin kararını verdiğinin ve en kısa zamanda uygulamaya geçeceğinin göstergesi olduğunu söyledi. Bilgili bir adam bulup Mısır'ın başına geçirmesini tavsiye etti.

Hz. Yusuf'un mısır'a hükümdar oluşu

Yusuf'un söylediklerinden çok etkilenen ve onun bilgeliğine hayran kalan Firavun IV. Amenhotep, mühür yüzüğünü parmağından çıkarıp Yusuf'un eline taktı. Adını Safenat-Paneah (Zafenadpena) olarak değiştirdi. Onu tüm Mısır'a ve saraya hükümdar atadı. Yusuf hükümdar olduğunda 30 yaşındaydı. Yusuf Mısır'da Firavun'dan sonra ikinci adam oldu. Kıtlık yılları gelmeden önce toplayabildiği kadar tahıl toplayıp depoladı. On kentinin kahini Potipherah'ın kızı Asenath ile evlendi. Asenat'tan Efrayim ile Menaşe isminde iki oğlu oldu.

Hz. Yusuf'un ölümü

Yusuf Tevrat'a göre 110 yıl yaşadı. Torunlarının torunlarını gördü. Ölmeden önce yakınlarına, "Ben ölmek üzereyim," dedi, "ama Allah kesinlikle size yardım edecek; sizi İbrahim'e, İshak'a, Yakup'a ant içerek söz verdiği topraklara götürecek." Sonra onlara ant içirerek, "Allah kesinlikle size yardım edecek" dedi, "O zaman kemiklerimi buradan götürürsünüz." Yusuf Mısır'da mumyalanıp bir tabuta kondu.

İslama göre

Yusuf'un hayatı Yusuf Suresi'nde anlatılır ve peygamberdir. Kur'an'daki hayat hikâyesi Tevrat'ta bulunan hikâye ile genel itibarıyla benzer olmakla beraber farklılıklar da bulunmaktadır.

Kuran'da Yusuf Kıssası "kıssaların en güzeli" olarak tanımlanmaktadır. Yusuf'un son derece yakışıklı olduğu ve bu yakışıklığının Mısır firavununun karısını onu baştan çıkarmak için çektiği söyleniyor. İslam Peygamberi Muhammed'in bir zamanlar "Yusuf ve annesine, güzelliğin üçte biri, üçte ikisi ise diğer insanlara verilmiştir." söylediğine inanılır. Kur'an'da kardeşler Yakup'tan Yusuf'un onlarla gitmesine izin vermesini ister. Yusuf'un içine atıldığı çukur bir kuyudur ve Yusuf, geçen bir kervan tarafından köle olarak alınmıştır. Kardeşler babasına bir kurtun Yusuf'u yediğini açıkladığında kör olana kadar keder içinde ağladı

Haber Yorumları (3)
ECRİN: Çok güzel
ME: Bana eşinin ismi ni ve çocuklarının ismini soyleyin
MASALLAHBAT: Cok guzel TEŞEKKÜR EDERİM
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

title